ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hoe zit het sinds 1 januari 2018 met de inkeerregeling?
Inkeren als zwartspaarder? Kan dat nog dan? (Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma 12-11-2018)
Is oude (gunstige) of nieuwe inkeerregeling van toepassing?
Hoge Raad 02-11-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2041
De aan inkeerbepaling te ontlenen verwachting omtrent de boete wordt niet beoordeeld naar moment van onjuiste aangifte maar van inkeren. Boete na wetswijzing was niet onvoorzienbaar.
Spijtoptant is te laat: beroep op inkeerregeling afgewezen
Rechtbank Gelderland 14-09-2018 (pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3953
Belastingplichtige moet inkeren voordat hij redelijkerwijs moet vermoeden dat Belastingdienst met onjuistheid van aangifte bekend zal worden. Was het geval na berichtgeving in landelijke media op 27 september 2015.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 11-01-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1098
Eiseres heeft in februari 2014 een inkeerverzoek gericht aan verweerder met betrekking tot een buitenlandse bankrekening. In geschil is door wie en wanneer het vermogen op genoemde bankrekening aan eiseres is geschonken en of de navorderingsaanslag terecht is opgelegd. De rechtbank oordeelt dat op 5 mei 1999 sprake is van een schenking van hand tot hand door de moeder van eiseres waarover schenkbelasting verschuldigd is. De eigen verklaring die eiseres heeft overgelegd acht de rechtbank onvoldoende om aannemelijk te achten dat de ...
Hoge Raad 15-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:359
HR: 81.1 RO.
Hoge Raad 15-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:HR:2019:357
HR: 81.1 RO.
Hoge Raad 02-11-2018

(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2041
1. De inkeerregeling Is een op de sanctieoplegging betrekking hebbende bepaling, en valt derhalve onder de werking van art. 7 EVRM. 2. De aan de inkeerbepaling te ontlenen verwachting omtrent de boete moet niet moet worden beoordeeld naar moment van onjuiste aangifte, maar naar moment van inkeren. Belanghebbende, ingekeerd na aanscherping van de inkeerregeling, kan geen beroep doen op de (gunstigere) inkeerregeling die gold t.t.v. de onjuiste aangiften.
Rechtbank Gelderland 14-09-2018

(pub. 03-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3953
Beroep op vrijwillige inkeer ex art. 67n AWR afgewezen. Daarvoor is nodig dat de belastingplichtige inkeert voordat hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst met de onjuistheid of onvolledigheid van zijn aangifte bekend is of bekend zal worden. Eiser moest in elk geval vanaf de berichtgeving in de landelijke media op 27 september 2015 objectief redelijkerwijs vermoeden dat de Belastingdienst op de hoogte zou raken van zijn rekening bij de UBS-bank.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Inkeerregeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN