ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verdelingswaarde van door man verhuurd registergoed gesteld op marktwaarde in onverhuurde staat
Rechtbank Den Haag 14-03-2019 (pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2695
Vrouw heeft destijds immers geen toestemming vooraf aan man gegeven om het gemeenschappelijk vermogen te beleggen in een door man op te knappen en daarna aan derde te verhuren registergoed.
Schending mededelingsplicht is nog geen opzettelijk verzwijgen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-02-2019 (pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:396
Schending mededelingsplicht ex art. 21 Rv brengt nog geen verbeurte ex art. 3:194 BW mee. Niet inzichtelijk maken saldo bankrekening betekent niet (ook) dat bestaan bankrekening opzettelijk is verzwegen.
Man draagt met vervalste volmacht percelen grond aan eigen stichting over
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3795
Hof: dat verdient geen schoonheidsprijs maar vormt geen grond om ogv opzettelijk verzwijgen of redelijkheid en billijkheid af te wijken van verdeling bij helfte. Wel proceskostenveroordeling man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2405
Samenleefovereenkomst. Uit proces-verbaal van comparitie van pp van 15 -12-2015 blijkt dat zowel de man als de vrouw akkoord zijn gegaan met de getaxeerde waarde vd woning ad € 185.000,-. Vrouw kan niet eenzijdig op deze bereikte overeenstemming terugkomen. Evenmin aanknopingspunten voor stelling dat de tbv vrouw afgedragen pensioenpremies verrekend zouden moeten worden. Tevens beslissing over eigendom paarden.
HV
Rechtbank Den Haag 14-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2695
Gem. van goederen. Verdelingswaarde van door man verhuurd registergoed gesteld op marktwaarde in onverhuurde staat. Vrouw heeft destijds immers geen toestemming vooraf aan man gegeven om het gemeenschappelijk vermogen te beleggen in een door man op te knappen en daarna aan derde te verhuren registergoed. Deze eigenrichting vd man moet in de verhouding met de vrouw voor eigen risico en rekening man blijven. Notariskosten voor de levering van de drie registergoederen aan de man: man moet de “kosten koper” betalen.
ALHV
Rechtbank Den Haag 01-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1147
Echtscheiding met nevenvoorzieningen. 1) Bijdrage jong-meerderjarige dochter: de rechtbank heeft - in het belang van de jong-meerderjarige - meer toegewezen dan de vrouw namens de jong-meerderjarige heeft verzocht. 2) Partneralimentatie 3) Verdeling huwelijksgoederengemeenschap 4) Pensioenverevening.
ALHV
Gerechtshof Den Haag 27-02-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:530
Hoogopgeleide vrouw met ruime werkervaring kan binnen redelijke termijn in eigen levensonderhoud voorzien, zeker gelet op arbeidsmarkt voor fiscalisten en leeftijd kinderen. Niet gebleken dat vrouw ivm psychische klachten niet kan werken. Hof gaat uit van verdiencapaciteit vrouw van €90.000/jr vanaf 1/9/19. Bij het vaststellen van partner- en kinderalimentatie gaat het hof van één rekensysteem uit. Man kan niet onder in eerste aanleg gesloten ovk mbt verdeling uit.
ALHV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-03-2019
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:923
V kon vanaf datum indiening vzs rekening houden met bijdrage kind, ondanks feit fat M pas vlak voor zitting zijn verzoek (fors) heeft verhoogd. V had namelijk eerder geen inkomensgegevens verstrekt. Bij behoefte kind worden kosten kinderopvang meegenomen. Aflossing vrouw op overbedelingsschuld wordt als extra last meegenomen, evenals aflossing man op een schuld. Peildatum waardering woning is peildatum feitelijke verdeling, i.c. datum beschikking rechtbank. Evt waardestijging sindsdien blijft buiten beschouwing.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN