ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Verdeling X
meer >>

NIEUWS

Zeer ruim leven rechtvaardigt extrapolatie tabel eigen aandeel kinderkosten
Rechtbank Rotterdam 24-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8719
Pp hebben tijdens het huwelijk "zeer ruim geleefd". Dat rechtvaardigt extrapolatie van de tabel eigen aandeel kosten kinderen. Verdere verhoging vanwege extra kosten niet aan de orde; niet voldaan aan voorwaarden.
Op zitting aangegane overeenkomst is (toch) geen vaststellingsovereenkomst
Gerechtshof Den Haag 02-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2833
Pp zijn op de zitting ten overstaan van de rechter, begeleid door hun advocaten, een overeenkomst aangegaan. Dat maakt het nog geen vaststellingsovereenkomst. Geen einde willen maken aan rechtens onzekere situatie. Verdeling.
Perikelen bij vordering tot medewerking/machtiging verkoop woning
Gerechtshof Den Haag 01-10-2019 (pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2795
Vonnis tot verkoop woning geschorst: belangenafweging in voordeel man. Hij verblijft met kinderen in woning en heeft (nog) geen alternatief. Vrouw wel. Haar belang (ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid) weegt minder zwaar.
Man verbeurt geld aan vrouw: gemeenschappelijk geld contant opgenomen en onder matras gestopt
Gerechtshof Den Haag 22-10-2019 (pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2797
Man heeft € 23.400, dat in de gemeenschap van goederen viel, bewust buiten verdeling willen houden. Contante opnames "onder matras gestopt". Uitleg advocaat ('leefgeld') strookt daar niet mee. Strafbepaling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 23-10-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8827
Man verbeurt zijn aandeel (uit hoofde van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap) in gouden sieraden aan de vrouw op grond van artikel 3:194 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Rechtbank Rotterdam 24-10-2019

(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8719
Echtscheiding. Zorgregeling met man vindt plaats in de echtelijke woning terwijl vrouw uitsluitend gebruik heeft en voortgezet gebruik toegewezen krijgt. Kinder- en partneralimentatie berekend op de huidige situatie aangezien de echtelijke woning nog niet te koop staat, er geen zicht op verkoop is en de toekomstige (financiële) omstandigheden nog onduidelijk zijn. Tabel eigen aandeel kosten van kinderen geëxtrapoleerd wegens welstand tijdens huwelijk. Vrouw dient zich in te spannen om grotendeels in eigen levensonderhoud te voorzi...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9515
Alhoewel toepasselijke huwelijksgoederenregime niet ter vrije bepaling van partijen staat, heeft ingevolge vaste rechtspraak het feit dat een in kracht van gewijsde gegaan vonnis blijkt te berusten op een onjuist rechterlijk oordeel, niet tot gevolg dat aan het vonnis geen gezag van gewijsde toekomt. Nu in de beschikking het toepasselijke huwelijksvermogensregime is bepaald, heeft dit gezag van gewijsde gekregen en moet daarvan worden uitgegaan art. 1:236 BW.
Parket bij de Hoge Raad 04-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1006
Totstandkoming verdeling gemeenschappelijk goed. Betalingsregeling onderdeel van de verdeling? Peildatum waardering. Recht op huurinkomsten.
Rechtbank Rotterdam 28-08-2019
(pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8607
RB wijkt af van peildatum verdeling en gebruikt peildatum echtscheiding voor waardering van de woning. Tussen partijen staat vast dat vanaf het moment van de echtscheiding de waardestijging van de woning alleen door de man is bewerkstelligd met zijn financiële middelen. Gelet op het belang van de vrouw om de waardepeildatum te bepalen op het moment van verdeling en gelet op het belang van de man om de waardepeildatum te bepalen op echtscheidingsdatum, prevaleert volgens rb het belang van de man.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN