ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

"Soms wordt de strijd maar van één kant gevoerd"
Brief van moeder Kristel aan Jeugdzorg.
Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbescherming
Brief van minister en alle ingediende position papers.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 04-06-2019
(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6361
Beëindiging gezamenlijk gezag. Voortzetting gezag door vader niet wenselijk omdat moeder en kinderen op een geheim adres verblijven en er al die tijd geen contact tussen de vader en de moeder is geweest.
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1380
Beëindiging gezag, omgangsregeling met de moeder in strijd met zwaarwegende belangen minderjarige.
Rechtbank Midden-Nederland 15-02-2019
(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:884
Verlenging ondertoezichtstelling en machtiging, afwijzing verzoek onderzoek deskundige 810a Rv. Onduidelijkheid over i/o ondertekening verlengingsverzoek op naam jeugdbeschermer die toen al niet meer in dienst was. Rb: verzoek ontvankelijk omdat vertrokken jb-er wel inhoud heeft opgesteld en GI verzoek handhaaft. Regie over uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen laat de kinderrechter voor nu nog liggen bij GI die komende 6 maanden deze moet nemen en duidelijkheid moet creëren in het perspectief van minderjarige.
Parket bij de Hoge Raad 14-09-2018
(pub. 19-10-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1030
Art. 81 lid 1 RO. Vervolg op ECLI:NL:HR:2015:3303. Vermeerdering van eis na cassatie en niet-ontvankelijkheidsverweer. Art.130 lid 1 Rv en art. 424 Rv. Grenzen rechtsstrijd. Goede procesorde. Haviltexmaatstaf ook v.t. indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is. Waarde (certificaten van) aandelen: reeds rekening gehouden met evt. aanmerkelijk belang-claim.
Rechtbank Gelderland 03-07-2018

(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3711
Rechtbank acht zich bevoegd te oordelen over klacht vader over bijzondere curator. Relevante criteria. Niet aannemelijk geworden dat de bijzondere curator ongepast of onprofessioneel heeft gehandeld, dan wel heeft opgetreden in de hoedanigheid van adviseur vd moeder. Het was wel transparanter geweest als hij vader's klacht direct aan de rb had gemeld, ook als hij zich er niet in herkende. Ook acht de rb zich nog onvoldoende geïnformeerd omtrent de (on)mogelijkheden voor contactherstel tussen moeder en zoon. Raadsonderzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Waarheidsvinding in het familierecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN