ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Notaris moet acht slaan op non-verbale beïnvloeding van testateur door derden
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019 (pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1383
Door de neef niet te verzoeken de woonkamer te verlaten, heeft de notaris naar het oordeel van het hof onvoldoende acht geslagen op het risico van (non-verbale) beïnvloeding door derden.
Vruchtgebruik nalatenschap voor langstlevende, maar woning wordt verkocht
Rechtbank Midden-Nederland 20-03-2019 (pub. 28-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1088
Vruchtgebruik rust dan ogv zaaksvervanging op verkoopopbrengst van woning. Vordering tot verdeling verkoopopbrengst strekt feitelijk tot beëindiging vruchtgebruik, dus wordt afgewezen.
Dementerende vader laat alles na aan tandartsassistente. Vervolg na uitspraak HR
Gerechtshof Amsterdam 19-03-2019 (pub. 26-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:976
Was vader dementerend toen hij testament opstelde waarin hij alles naliet aan zijn tandartsassistente? Dochters toegelaten tot bewijs: voldaan aan stelplicht en bewijsaanbod. Vervolg op HR 06-09-2016.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-05-2019
(pub. 16-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1813
Geschil over de vraag of door langstlevende echtgenoot al dan niet gebruik is gemaakt van het keuzelegaat in het testament van erflaatster dan wel van het verzorgingsvruchtgebruik in het testament. Van vruchtgebruik ten aanzien van het aandeel van erflaatster in de voormalige echtelijke woning is geen sprake (geweest), omdat de daartoe benodigde notariële akte ontbreekt.
Rechtbank Midden-Nederland 06-06-2018
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6775
Haags Erfrechtverdrag van 1989. Uit Spaans testament blijkt voldoende dat de kennelijk wil van moeder was gericht op toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Dit is als een rechtskeuze aan te merken. Waren geestesvermogens moeder en oma verstoord, of was er sprake van misbruik van omstandigheden, toen dochter/stiefkleindochter werd bevoordeeld?
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019

(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1383
Klagers verwijten de notaris dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament en het levenstestament van de testateur. Door de neef niet te verzoeken de woonkamer te verlaten, heeft de notaris naar het oordeel van het hof onvoldoende acht geslagen op het risico van (non-verbale) beïnvloeding door derden. De notaris heeft op dit punt dan ook onvoldoende zorgvuldigheid betracht.
Rechtbank Midden-Nederland 20-03-2019

(pub. 28-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1088
Aan langstlevende partner toegekend vruchtgebruik nalatenschap. Woning verkocht. Uit art. 3:213 BW volgt dat het vruchtgebruik eveneens rust op hetgeen door zaaksvervanging daarvoor in de plaats is getreden, dus op netto verkoopopbrengst van woning met aangegroeide rente. Vordering tot verdeling verkoopopbrengst strekt feitelijk tot beëindiging vruchtgebruik, dus wordt afgewezen.
Gerechtshof Amsterdam 19-03-2019

(pub. 26-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:976
Vervolg op Hoge Raad 9 september 2016.ECLI:NL:HR:2016:2047 Was vader dementerend toen hij testament opstelde waarin hij alles naliet aan zijn tandartsassistente? Dochters hebben door overlegging van de medische verklaringen aan hun stelplicht voldaan en hebben een voldoende gespecificeerd en ter zake dienend bewijsaanbod gedaan. Hof laat dochters toe tot bewijs van hun stelling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Testamentair erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN