ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vergewisplicht notaris bij informatie via "erfrechtplanner"
Kamer voor het Notariaat 's-Hertogenbosch 15-04-2019 (zaaknr. SHE/2018/34, ECLI:NL:TNORSHE:2019:12, pub. 11-07-2019)
Notaris moet zich ervan vergewissen dat testamenten die hij obv enkel de informatie van de adviseur had opgesteld, ook daadwerkelijk overstemden met de wil van cliënten, die hij nooit eerder had gezien of gesproken.
Dochter onterfd doordat zij aandelen niet tijdig aan broer heeft geleverd?
Rechtbank Midden-Nederland 02-11-2018 (pub. 29-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6777
Nee, ondanks verstrijken termijn. Redelijke uitleg van testament van vader brengt mee dat eerst waarde aandelen moet worden bepaald en pas dan sprake kan zijn van tijdige overdracht zoals genoemd in testament.
Schijnconstructies in vorm van zogenaamde geldleningen aan moeder?
Rechtbank Den Haag 24-04-2019 (pub. 24-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4305
Eiser stelt dat lening van broer aan moeder slechts een schijnconstructie was, zodat nalatenschap moeder geen verhaal zou bieden voor zijn vordering en legitieme portie. Rb gaat hier niet in mee.
Notaris moet acht slaan op non-verbale beïnvloeding van testateur door derden
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019 (pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1383
Door de neef niet te verzoeken de woonkamer te verlaten, heeft de notaris naar het oordeel van het hof onvoldoende acht geslagen op het risico van (non-verbale) beïnvloeding door derden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 28-02-2018
(pub. 17-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:698
Erfrecht. Was erflaatster wilsbekwaam bij het opmaken van haar laatste testament? Bewijsopdracht.
Gerechtshof Den Haag 02-07-2019
(pub. 08-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1819
Testament. Was erflaatster in staat haar wil te bepalen? Bewijs door getuigen. Verpleegkundigen komt beroep op functioneel verschoningsrecht toe ex art. 165 lid 2 sub b Rv, ongeacht de vraag of ze al dan niet BIG-geregistreerd zijn. Erflaatster mocht er op vertrouwen dat de verpleegkundigen omtrent haar medische en geestelijke situatie zonder haar toestemming aan derden geen informatie zouden verstrekken, noch bij haar leven noch na haar overlijden.
Rechtbank Noord-Nederland 22-05-2019
(pub. 05-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2280
Verklaring voor recht dat testament nietig is. De rechtbank acht eisers na het horen van de specialist ouderengeneeskunde als getuige geslaagd in het bewijs van de stelling dat erflaatster ten tijde van het ondertekenen van het in geschil zijnde (laatste) testament, niet, althans onvoldoende, begreep wat zij deed en het vermogen miste haar wil - zoals neergelegd in dit testament - te bepalen en te verklaren.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 03-07-2019
(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2979
Verklaring voor recht. Moeder leed aan gevorderd dementiesyndroom met een opvallend progressief verloop. Haar huwelijk is daarom nietig verklaard. Het na het huwelijk opgestelde testament is eveneens nietig.
Gerechtshof Amsterdam 28-05-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1844
Klacht tegen notaris ongegrond. Een notaris dient in beginsel zijn ministerie te verlenen aan opstellen testament. Dat de ouders een hoge leeftijd hadden en kampten met fysieke problemen, behoefde in dit geval voor de notaris geen reden te zijn om nader onderzoek naar de wil van de ouders te doen. Het is daarnaast aan de testateur om te beoordelen wie geschikt is om als afwikkelingsbewindvoerder op te treden. De notaris heeft niet de taak die geschiktheid te controleren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Testamentair erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN