ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Jaren later duikt nog een erfgenaam op ...
Rechtbank Midden-Nederland 13-02-2019 (pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:563
Onderbedelingsvordering, ontstaan ogv verdeelde nalatenschap, wordt opgeëist 18 jaar na overlijden erflater. Niet verjaard: verjaringstermijn 20 jaar. Maar bewijslast dat vordering niet is voldaan rust op erfgenaam.
Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 13-02-2019 (zaaknr. 18-39, ECLI:NL:TNORDHA:2019:4, pub. 21-02-2019)
Vragen over tijd, plaats, eigen identiteit, familiebanden of andere feitelijkheden zijn niet afdoende. Dat testateur kan vertellen wat hij wil en dat kan herhalen, onderscheidt hem niet van vier- of zesjarige.
Hoe om te gaan met geheimhoudingsplicht in tuchtrechtprocedure?
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4706
Klacht over onderzoek wilsbekwaamheid erflater. Hof: geheimhoudingsplicht mag niet tot gevolg hebben dat evt. fouten van notaris worden gemaskeerd. Benoeming van deskundige met geheimhoudingsplicht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERFP
Rechtbank Midden-Nederland 13-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:563
Ouderlijke boedelverdeling. Vanwege de reeds gesloten executele dient een nagekomen vordering op de nalatenschap te worden afgewikkeld door de gezamenlijke erfgenamen van erflaatster. Nu de nalatenschap op grond van de wet (art. 4:1167 BW (oud)) is verdeeld en de onderbedelingsvordering ook op die grond is ontstaan, geldt dat bij gebreke van een andere verjaringstermijn in de wet, deze rechtsvordering op grond van art. 3:306 BW pas verjaart door verloop van twintig jaren.
ER
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3850
Ernstig familieconflict. Erflaatster had vanaf 2002 een aantal herseninfarcten en leed aan afasie. Hof acht bewezen dat erflaatster op het moment van het passeren van de akten wist wat zij deed en dat zij de gevolgen daarvan in voldoende mate heeft kunnen overzien. Dat iemand niet snel uit zijn of haar woorden kan komen als gevolg van afasie brengt niet met zich mee dat hij of zij niet zijn of haar wil kan bepalen. Notaris heeft voldoende zorg besteed aan de beantwoording van de vraag of erflaatster haar wil kon bepalen.
ER
Rechtbank Rotterdam 23-01-2019
(pub. 29-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:391
Erfrecht. Geldende afspraken tussen erflater en ex-samenlevingspartner over delen overwaarde woning, ondanks feit dat de mediation werd beëindigd. Daarnaast geldt ook het in testament opgenomen legaat ten behoeve van ex-partner.
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10562
Appellant stelt zich op standpunt dat hij het fideï-commissair vermogen heeft ontdekt en daarom recht heeft op een vindersloon. Daarnaast stelt hij dat hij als zaakwaarnemer van de verwachters, die nog niet allemaal bekend waren/zijn, werkzaamheden heeft verricht en maakt hij uit dien hoofde aanspraak op een beloning. Vorderingen worden afgewezen.
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4706
Klager verwijt notaris dat deze geen nader onderzoek heeft gedaan naar de wilsbekwaamheid van erflater bij passeren van testament en verlijden van hypothecaire akte. Notaris beroept zich (deels) op haar geheimhoudingsplicht. Hof: geheimhoudingsplicht mag niet tot gevolg hebben dat evt. fouten van notaris worden gemaskeerd. Hof benoemt onafhankelijk persoon die, met geheimhoudingsplicht, inzage krijgt in testamenten en dossiers van erflater teneinde een schriftelijk verslag op te stellen tbv Hof.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Testamentair erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN