ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verklaring voor recht dat testament geen rechtsgevolgen heeft
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-10-2019 (pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4640
Gelet op wordingsgeschiedenis testament heeft Rb sterke twijfels of het testament een betrouwbare neerslag is van hetgeen erflater bedoeld heeft als zijn laatste wil.
Heeft legataris recht op informatie?
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019 (pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2831
De verplichting van de erfgenamen of executeur tov legitimaris om inlichtingen te verstrekken geldt tevens tov legataris die niet gerechtigd is tot vast bedrag maar bedrag dat is gebaseerd op erfdeel.
"Wie zijn jouw erfgenamen als je gescheiden bent?"
Geen klachtrecht voor ouders van overleden dochter
Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden 10-07-2019 (zaaknr. C/05/353437 KL RK 19-70, ECLI:NL:TNORARL:2019:45, pub. 11-10-2019)
Klacht jegens notaris dat dochter wilsonbekwaam was wegens dissociatieve stoornis. Niet ontvankelijk: ouders geen rechtstreeks belanghebbenden nu zij in testament zijn uitgesloten als erfgenamen van nalatenschap van dochter.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 11-10-2019
(pub. 08-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1037
Onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid pastoor voor aanvaarden erfenis parochiaan?; schending Gedragscode Pastoraat 2014; rol gedragscodes bij invulling zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW; maatstaf.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9522
Erfrecht. Uitleg testament. Wil van erflater niet juist weergegeven in zijn testament. Het testament van erflater kan zo worden uitgelegd dat bedoeld is om (ook) het wilsrecht van art. 4:21 BW uit te sluiten.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 23-10-2019

(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:4640
Art. 4: 46 lid 1 BW. Gelet op de wordingsgeschiedenis van het testament, met name de omstandigheden voorafgaand aan en tijdens het verlijden van het testament, rijzen er bij de rechtbank sterke twijfels dat het testament een betrouwbare neerslag is van hetgeen erflater bedoeld heeft als zijn laatste wil. Die twijfels zijn zo sterk, dat aan het testament geen rechtsgevolgen mogen worden verbonden.
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019

(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2831
Zoon geen deelgenoot in onverdeelde nalatenschap; slechts uit hoofde van hem toekomend legaat van 1/4 deel inboedel was hij deelgenoot in onverdeelde inboedel. Daarom geen bevoegdheid vernietiging verdeling in te roepen ex art. 3 :196 BW, en evenmin beroep op wilsgebreken. Gedwongen schuldverrekening voor studieschuld zoon aan erflater op basis van bewoordingen testament. Inlichtingen ex art. 4:78 BW geldt tevens tegenover de legataris die niet gerechtigd is tot vast bedrag maar bedrag dat is gebaseerd op erfdeel.
Rechtbank Limburg 16-10-2019
(pub. 24-10-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9444
Verzoek wijziging testamentaire last ex art. 4:134 lid 1 sub a BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Testamentair erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN