ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Beoordelen van wilsbekwaamheid door de notaris
Kamer voor het Notariaat Amsterdam 18-12-2018 (zaaknr. 650979/NT 18-36, ECLI:NL:TNORAMS:2018:31, pub. 03-01-2019)
Notaris heeft onvoldoende getoetst of erflaatster, die leed aan Alzheimer, in staat was om zelfstandig haar wil te bepalen. Hij heeft erflaatster alleen gesproken in aanwezigheid van zoon, die eigen belang had.
Lees maar, er staat niet wat er staat
Letterlijke tekst testament (Moerland Notaris 19-12-2018)
Rechtbank Den Haag 15-08-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:14847
Bedoeling van erflater. Huidige echtgenote geldt als wettige erfgename. Niet de toenmalige partner, die door erflater in testament van 1978 tot erfgenaam is benoemd, met onterving ex-echtgenote.
Rechtbank Limburg 12-12-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11726
Testament: geen erfgenaam als stel bij overlijden niet op zelfde adres staat ingeschreven. Rb: tekst niet doorslaggevend omdat samenwoning vaststaat. Kennelijke bedoeling erflater vastgesteld.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10562
Appellant stelt zich op standpunt dat hij het fideï-commissair vermogen heeft ontdekt en daarom recht heeft op een vindersloon. Daarnaast stelt hij dat hij als zaakwaarnemer van de verwachters, die nog niet allemaal bekend waren/zijn, werkzaamheden heeft verricht en maakt hij uit dien hoofde aanspraak op een beloning. Vorderingen worden afgewezen.
ERTU
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4706
Tussenbeslissing. Klacht tegen een notaris. In de kern verwijt klager de notaris dat deze haar zorgplicht heeft geschonden bij het passeren van het testament van erflater en het verlijden van een hypothecaire akte. De notaris had volgens klager nader onderzoek moeten doen naar de wilsbekwaamheid van erflater. De notaris beroept zich (deels) op haar geheimhoudingsplicht.De kamer heeft de klacht ongegrond verklaard.Het hof acht zich onvoldoende voorgelicht en benoemt de voorzitter van de Ring als deskundige teneinde een schriftelijk...
ER
Rechtbank Den Haag 15-08-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:14847
Uitleg "vergeten" testament uit 1978. Erflater heeft bedoeld zijn toenmalige echtgenote te onterven en toenmalige partner tot erfgename te benoemen. Relatie met die partner kort nadien beëindigd. Deze voormalige partner kan geen aanspraak maken op nalatenschap, nieuwe echtgenote geldt als wettig erfgename.
ER
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3424
Bewijsopdracht: waren geestelijke vermogens van erflaatster blijvend of tijdelijk gestoord en belette deze stoornis een redelijke waardering van haar belangen of is het testament onder invloed van deze stoornis opgemaakt? Twijfels over handtekening erflaatster onder testament niet relevant. Het testament komt als authentieke akte uitwendige bewijskracht toe.
ER
Gerechtshof Den Haag 27-06-2017
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2017:4266
Vraag of erflater op het moment van het passeren van zijn uiterste wil aan een geestelijke stoornis leed als gevolg waarvan hij zijn wil niet kon bepalen. Volgt bewijsopdracht (getuigen).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Testamentair erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN