ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): BOR/BOF X
meer >>

NIEUWS

Bij schenking aandelen onder last geen beroep op bedrijfsopvolgingsfaciliteit
Hoge Raad 24-05-2019 (pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:788
DGA schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om 4,9 mln aan zijn broer te betalen. HR: De last vormt een tegenprestatie, waardoor geen beroep kan worden gedaan op bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
Schijnhandeling van (her)startende ondernemers van 80 of 92 jaar?
Rechtbank Noord-Nederland 24-01-2019 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:422
Moeder (1918) en 3 kinderen sluiten in 2010 een maatschapsovereenkomst en exploiteren akkerbouwbedrijf. Rb: geen schijnhandeling. Dat zij in de toekomst evt. gebruik maken van de BOR maakt dat niet anders.
Rechtbank Noord-Nederland 29-01-2019 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:421
Vader (80), dochter en schoonzoon sluiten in 2012 een maatschapsovereenkomst en exploiteren akkerbouwbedrijf. Rb: geen schijnhandeling. Evt. gebruik in de toekomst van de BOR maakt dat niet anders.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Gelderland 28-06-2019
(pub. 03-07-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2799
Erfbelasting. Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) onroerend goed-vennootschap. Eisers hebben niet aannemelijk gemaakt dat de BV ten tijde van het overlijden van erflater een materiële onderneming dreef. Zij hebben onvoldoende concreet onderbouwd op welke manier de werkzaamheden van de BV het normaal, actief vermogensbeheer te boven gingen. Beroepen ongegrond.
Hoge Raad 07-06-2019
(pub. 07-06-2019), ECLI:NL:HR:2019:861
HR: 81.1 RO.
Hoge Raad 24-05-2019

(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:HR:2019:788
DGA schenkt deel van aandelen in BV aan zoon, onder last om 4,9 mln aan zijn broer te betalen. Rb: door de aan de schenking verbonden last is sprake van tegenprestatie ex art. 4.17c lid 2 IB. HR: middel in (sprong)cassatie dat geen sprake is van tegenprestatie faalt. Ook indien overdrager bedingt dat bedrag wordt betaald aan een ander, beschikt overdrager daarmee over dat bedrag. Deze verplichting moet op een lijn worden gesteld met verplichting tot betaling aan overdrager. In beide gevallen sprake van tegenprestatie.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-11-2018
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:6631
Bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet 1956; art. 35b, 35c en 35d.Belanghebbende wil de bedrijfsopvolgingsregeling toepassen op de verkrijging van (indirecte) aandelenbelangen. De rechtbank oordeelt op grond van de wettekst en de bedoeling van de wetgever dat voor elke objectieve onderneming of een gedeelte daarvan de bezitseis van artikel 35d, eerste lid, SW afzonderlijk moet worden toegepast. Aangezien voor twee indirecte aandelenbelangen niet is voldaan aan de bezitseis kan de bedrijfsopvolgingsregeling daarop niet worden toeg...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-10-2018
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:6405
Erfbelasting, bij aanslag is de inspecteur afgeweken van de aangifte. De inspecteur is terecht uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning en heeft terecht fictieve verkrijgingen in aanmerking genomen omdat er geen rente is betaald over de schuldig gebleven schenkingen. Belanghebbende kan geen gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Geen schending van het gelijkheidsbeginsel onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 22 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1212.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOR/BOF

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN