ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Zorg dat de BOR fiscaal optimaal kan worden toegepast
Vrijstelling BOF van toepassing bij verkrijging van aandelen in onroerendezaaklichaam
Hoge Raad 30-11-2018 (pub. 30-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2110
Moeder schenkt zoon alle aandelen in vennootschap. Tot vermogen van vennootschap behoren panden en garageboxen. HR: verkrijging is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.
Start tijdig met de bedrijfsopvolging!
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Rechtbank Gelderland 30-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5136
Drijft vennootschap een materiële onderneming? De aard van de werkzaamheden is niet anders dan bij normaal vermogensbeheer. De enkele omvang van de vastgoedportefeuille kan niet tot de conclusie leiden dat sprake is van een materiële onderneming. Projectontwikkeling is binnen het geheel van activiteiten zodanig incidenteel dat niet gezegd kan worden dat dit binnen een materiële onderneming heeft plaatsgevonden. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat het rendement hoger is dan bij normaal vermogensbeheer. De vergelijking die wordt gem...
FI
Rechtbank Gelderland 30-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5135
Drijft vennootschap een materiële onderneming? De aard van de werkzaamheden is niet anders dan bij normaal vermogensbeheer. De enkele omvang van de vastgoedportefeuille kan niet tot de conclusie leiden dat sprake is van een materiële onderneming. Projectontwikkeling is binnen het geheel van activiteiten zodanig incidenteel dat niet gezegd kan worden dat dit binnen een materiële onderneming heeft plaatsgevonden. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat het rendement hoger is dan bij normaal vermogensbeheer. De vergelijking die wordt gem...
FI
Hoge Raad 30-11-2018
(pub. 30-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2110
Moeder schenkt zoon alle aandelen in vennootschap. Tot vermogen van vennootschap behoren verhuurde panden en garageboxen. HR: vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Met fictie van art. 4 en 10 WBR is niet beoogd de aandelenverkrijging in onroerendezaaklichaam onder heffing van overdrachtsbelasting te brengen voor zover verkrijging van de onroerende zaak van dat lichaam buiten heffing van overdrachtsbelasting zou blijven ex art. 15 WBR. Betekenis van doorkijkarresten.ECLI:NL:HR:2007:AU8559 ECLI:NL:HR:2011:BQ7580
FI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-08-2018
(pub. 06-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3654
Belanghebbende heeft na het overlijden van zijn oom landbouwgrond en aandelen in een BV geërfd. Beroep van belanghebbende op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) wordt afgewezen omdat niet is voldaan is aan de bezitseis van art. 35d lid 1 sub c en d SW. De BV van erflater, overleden op 03-11-2013, is opgericht op 31-12-2012. Niet aannemelijk gemaakt dat de BV een voorperiode heeft gehad. Een intentieverklaring die daartoe zou strekken, ontbreekt en evenmin zijn activiteiten verricht t.n.v. een nader op te richten BV.
FI
Gerechtshof Amsterdam 03-07-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3294
Uitspraak na cassatie en verwijzing in HR 10-03-2017.ECLI:NL:HR:2017:396 Het Hof is, na verwijzing, van oordeel dat belanghebbenden niet aannemelijk hebben gemaakt dat sprake is van arbeid die naar aard en omvang meer omvat dan bij normaal vermogensbeheer gebruikelijk is. Belanghebbenden komen daarom niet in aanmerking voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van art. 35c Sw.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
BOR/BOF

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN