ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en duo-moeders
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Bestaan van nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen, evenmin als recht van donor om daarover te procederen.
Betere band met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder niet uitzonderlijk
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Daarom leidt dit niet tot een uitzondering op minderjarigheidsvereiste bij adoptie. Afwijzing verzoek tot adoptie van meerderjarige vrouw door stiefvader, met wie zij bijna haar hele leven in gezinsverband heeft geleefd.
Ongestoord afscheid van overleden vader
Rechtbank Overijssel 12-04-2019 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1268
Gerechtvaardigd belang van kinderen om persoonlijk afscheid te kunnen nemen van hun overleden vader. Verweer van partner van hun vader dat vader dat niet wenste wordt gepasseerd.
Afwijzing van omgangsverzoek van biologische vader met family life
Gerechtshof Amsterdam 19-03-2019 (pub. 27-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:983
Gedwongen contact zal negatieve weerslag hebben op de kinderen. Wenselijk dat moeder en biologische vader psycho-educatie krijgen en moeder begeleiding krijgt bij statusvoorlichting en informatieverstrekking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2435
Vervangende toestemming erkenning, omgangsrecht;art. 1:204 lid 3, onder b, BW en artikel 1:377a BW;Ontvankelijkheid met betrekking tot verzoek vervangende toestemming tot erkenning en verzoek omgang van biologische vader die geen verwekker is.Ontstaan van een nauwe persoonlijke betrekking voor de geboorte van het kind op grond van “intended family life”.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-07-2019
(pub. 22-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5608
Biologische vader niet-ontv. in verzoek om omgangsregeling. Onvoldoende bijkomende omstandigheden gesteld en onderbouwd om tot 'nauwe persoonlijke betrekking' art. 1:377a BW , resp. 'family life' art. 8 EVRM te concluderen. Criteria hiervoor. Hof: ook als wél sprake zou zijn van 'family life' zou dit man gezien art. 1:377a lid 3 sub c BW niet baten. Het nu 16-jarige kind heeft ernstige bezwaren tegen omgang. Die mening is van zwaarwegend belang.
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en inmiddels gescheiden duo-moeders. Bestaan nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen. Ook de afspraak dat de man nimmer bezoekrecht zal eisen of afdwingen bij de rechter ontbeert rechtsgeldigheid. Volgt omgangsregeling voor donorvader van 3 x per jaar, evenveel als andere donorvader van tweede kind van duomoeders, zodat de kinderen in kwestie hetzelfde behandeld worden op dit punt.
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019
(pub. 09-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2986
Adoptie meerderjarige (1998) toegewezen. Afwijzing adoptieverzoek zou in dit geval een ongeoorloofde inmenging met zich brengen a.b.i. art. 8 EVRM in gezins- en familieleven van b(elanghebbende) en verzoekster (tante van b). Zo wordt b al sinds zijn 14-de door tante verzorgd en is hij vanwege zijn licht verstandelijke beperking, PTSS en hechtingsstoornis in hoge mate afhankelijk vd steun en structuur die zij hem biedt. Dit rechtvaardigt terzijdestelling meerderjarigheidseis art. 1:228 lid 1 sub a BW.
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Vaststaat dat er een feitelijk gezinsverband is/was tussen moeder, haar in 2019 overleden tweede man en moeder's nu 37-jarige dochter. Het is echter in deze tijd – waarin stiefouders en samengestelde gezinnen steeds vaker voorkomen – niet uitzonderlijk dat iemand een betere band heeft met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder. Daarom geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot een uitzondering op het minderjarigheidsvereiste bij adoptie. Volgt afwijzing adoptieverzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN