ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bestuursorgaan heeft belangen kind voldoende meegewogen bij geslachtsnaamwijziging
Raad van State 06-03-2019 (pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RVS:2019:679
Vader gaat in beroep tegen besluit van Minister, waarbij op verzoek van moeder achternaam van kind is gewijzigd. Beroep ongegrond. Context: mishandeling moeder en daaraan gekoppeld 'psychische hinder' kind.
Draagmoederschap met anonieme eiceldonatie op Cyprus
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Duo-vaders niet gehandeld in belang van de kinderen, nu hen mogelijkheid is ontnomen duidelijkheid te krijgen over genetische moeder. Is in NL verboden. Ivm recht op family life kinderen toch adoptie door duovader.
Heeft ex-partner van moeder recht op omgang met kind?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-10-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8798
Man niet de (biol./jur.) vader, wel family life tijdens samenwoning. Man ontvankelijk in verzoek tot omgang, maar verzoek wordt afgewezen: in strijd met de zwaarwegende belangen van kind.
Kan zaaddonor met intended family life vervangende toestemming tot erkenning krijgen?
Rechtbank Limburg 27-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12041
Ja, op basis van art. 1:204 lid 3 sub b BW: intended family life van moeder en biologische vader/niet-verwekker levert nauwe persoonlijke betrekking op tot kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIOV
Raad van State 06-03-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RVS:2019:679
Aangetoond dat achterwege blijven geslachtsnaamswijziging de licham. of geestelijke gezondheid van dochter in ernstige mate zou schaden; hiermee toepassing gegeven aan art. 6 Besluit geslachtsnaamswijziging. Aan feit dat de Surinaamse naam van vader dochter kan helpen bij het vormen van haar identiteit, behoefde de minister geen doorslaggevend gewicht toe te kennen. Geslachtsnaamswijziging belemmert niet dat dochter in toekomst contact opneemt met haar Surinaamse familie. Geen strijd met art. 8 EVRM en art. 3 IVRK.
KI
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Rechter oordeelt dat mannen laakbaar handelden door zich niet te laten informeren over traject van hoogtechnologisch draagmoederschap op Cyprus, waarbij zij gebruik maakten ve anonieme eiceldonor, terwijl dat in Nederland niet is toegestaan. Hierdoor is de kinderen het recht op toegang tot hun afstammingsgegevens ontnomen, wat kwalijke zaak is, aangezien kennis hiervan van groot belang is voor de (identiteits)ontwikkeling van een kind. Gelet op recht familylife kinderen wordt adoptie door duovader niettemin toegewezen.
JEKI
Gerechtshof Den Haag 30-01-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:321
Geen omgang. Omgangsondertoezichtstelling vernietigd. Omgang kan mede daardoor niet worden opgelegd.
FPKIIP
Parket bij de Hoge Raad 07-12-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:PHR:2018:1498
Conclusie voor ECLI:NL:HR:2019:227 (vervolg op ECLI:NL:HR:2017:756): art. 81 lid 1 RO. Aan art. 8 EVRM kan niet recht op toekennen bepaalde nationaliteit worden ontleend. Art. 8 EVRM alleen van betekenis voor beslissing over verblijfsstatus als die recht op familieleven objectief gezien zou belemmeren. Niet het geval. Dat tussen kind en grootouders family life bestaat, betekent niet dat zij gezin vormen (beperkter begrip). Stond Staat vrij om in toepasselijke regelgeving te bepalen dat verblijfsrecht minderjarig kind ervan afhangt...
KIIP
Hoge Raad 15-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:227
Art. 81 lid 1 RO. Nationaliteitsrecht. Vervolg op HR 21 april 2017 (ECLI:NL:HR:2017:756). Behoorde het kind feitelijk tot het gezin van haar grootouders? Art. 10 lid 2 Vreemdelingenwet (oud) jo. art. 47 Vreemdelingenbesluit (oud). Conclusie (ECLI:NL:PHR:2018:1498).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Family/private life / nauwe pers. betrekking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN