ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en duo-moeders
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Bestaan nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen, evenmin als het recht vd donor daarover te procederen.
Betere band met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder niet uitzonderlijk
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Daarom leidt dit niet tot een uitzondering op minderjarigheidsvereiste bij adoptie. Afwijzing verzoek tot adoptie van meerderjarige vrouw door stiefvader, met wie zij bijna haar hele leven in gezinsverband heeft geleefd.
Ongestoord afscheid van overleden vader
Rechtbank Overijssel 12-04-2019 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1268
Gerechtvaardigd belang van kinderen om persoonlijk afscheid te kunnen nemen van hun overleden vader. Verweer van partner van hun vader dat vader dat niet wenste wordt gepasseerd.
Afwijzing van omgangsverzoek van biologische vader met family life
Gerechtshof Amsterdam 19-03-2019 (pub. 27-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:983
Gedwongen contact zal negatieve weerslag hebben op de kinderen. Wenselijk dat moeder en biologische vader psycho-educatie krijgen en moeder begeleiding krijgt bij statusvoorlichting en informatieverstrekking.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en inmiddels gescheiden duo-moeders. Bestaan nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen. Ook de afspraak dat de man nimmer bezoekrecht zal eisen of afdwingen bij de rechter ontbeert rechtsgeldigheid. Volgt omgangsregeling voor donorvader van 3 x per jaar, evenveel als andere donorvader van tweede kind van duomoeders, zodat de kinderen in kwestie hetzelfde behandeld worden op dit punt.
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019
(pub. 09-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2986
Adoptie meerderjarige (1998) toegewezen. Afwijzing adoptieverzoek zou in dit geval een ongeoorloofde inmenging met zich brengen a.b.i. art. 8 EVRM in gezins- en familieleven van b(elanghebbende) en verzoekster (tante van b). Zo wordt b al sinds zijn 14-de door tante verzorgd en is hij vanwege zijn licht verstandelijke beperking, PTSS en hechtingsstoornis in hoge mate afhankelijk vd steun en structuur die zij hem biedt. Dit rechtvaardigt terzijdestelling meerderjarigheidseis art. 1:228 lid 1 sub a BW.
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Vaststaat dat er een feitelijk gezinsverband is/was tussen moeder, haar in 2019 overleden tweede man en moeder's nu 37-jarige dochter. Het is echter in deze tijd – waarin stiefouders en samengestelde gezinnen steeds vaker voorkomen – niet uitzonderlijk dat iemand een betere band heeft met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder. Daarom geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot een uitzondering op het minderjarigheidsvereiste bij adoptie. Volgt afwijzing adoptieverzoek.
Rechtbank Limburg 18-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3662
Hoewel stiefvaderadoptie gezien leeftijd (stief)dochter (1977) niet meer het (primaire) karakter heeft van kinderbescherming, hebben (stief)dochter en stiefvader een zwaarwegend belang dat de juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met de bestaande feitelijke gezins- en familiesituatie. Sprake van (zeer) bijzondere omstandigheden. Afwijzing verzoek zou jegens hen allebei een ongeoorloofde inbreuk opleveren op hun recht op familie- en gezinsleven abi art. 8 EVRM. Terzijdestelling minderjarigheidseis BW.
Rechtbank Limburg 29-03-2019
(pub. 03-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3955
Stiefouderadoptie van meerderjarige (1995). Sprake van bijzondere omstandigheden waardoor voorwaarde van art. 1:228 lid 1 sub a BW terzijde geschoven kan worden. Zou dochter in kwestie door vasthouden aan minderjarigheidseis niet geadopteerd mogen worden, dan zou ze, nu haar 4 minderjarige (half)broertjes- en zusjes daarvoor volgens het BW wél in aanmerking komen, buiten de boot vallen. Zou inbreuk zijn op art. 8 EVRM. Volgt uitspraak adoptie mbt álle 5 kinderen van moeder. Ook uitspraak over hun nieuwe geslachtsnaam.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Family/private life / nauwe pers. betrekking

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN