ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verhindert samenlevingsovereenkomst de toegang tot rechter?
Rechtbank Noord-Holland 14-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9868
Opgenomen in samenlevingsovereenkomst: uitleg wordt voorgelegd aan onpartijdig persoon. Maar geschil gaat over omvang en verdeling van de gemeenschap. Is geen uitleg, dus Rb is bevoegd.
Echtscheidingsconvenant moet worden nagekomen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-10-2018 (pub. 25-10-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4432
Vrouw wil verkoop woning, want geen ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid. Afgewezen: geen leemte in convenant en naleving (voortzetting hoofd. aanspr. en zo nodig vrijwaring) niet onaanvaardbaar.
Overgeslagen goed
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-02-2018 (pub. 03-05-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:1699
Partijen vergeten in 2005 gezamenlijke polis te verdelen. Toedeling aan man, die helft van de waarde aan vrouw dient te vergoeden, onder verrekening van premies die vrouw vanaf 2005 verschuldigd is.
Uitleg (afwijking?) samenlevingsovk c.q. huwelijksvoorwaarden
Hoge Raad 20-04-2018 (pub. 20-04-2018), ECLI:NL:HR:2018:643
Vrouw overlijdt na uitspreken echtscheiding, maar vóór ontbinding huwelijk. Finaal verrekenbeding geldt alleen igv overlijden, maar man heeft geen recht op finale verrekening: geen sprake meer van solidariteit.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Rechtbank Overijssel 19-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4832
Een draagplicht/vergoedingsplicht van vrouw jegens man mbt (zakelijke) schulden vd man kan niet voortvloeien uit het overeengekomen periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden die ze staande huwelijk sloten. Het ging slechts om een beding krachtens hetwelk overgespaarde, niet verteerde (arbeids)inkomsten worden verrekend en niet om een onbeperkt verrekeningsbeding.
ALFIFP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2376
Art. 81 lid 1 RO. Uitleg van na beëindiging samenwoning opgestelde VSO. Daarin was opgenomen dat V netto bedrag per maand zou krijgen van M. Hof oordeelde dat het risico van belastingheffing over de aan V uitgekeerde pensioenbedragen voor rekening van M kwamen. PG concludeerde dat klachten over miskenning Haviltex-maatstaf ten onrechte zijn voorgesteld en dat hof terecht de bewijsaanbiedingen heeft gepasseerd.
HV
Gerechtshof Den Haag 27-11-2018
(pub. 13-12-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3417
Notarieel verleden samenlevingsovereenkomst die niet glashelder is. Geschil tussen pp of hele inboedel, resp. een premiedepot op naam van de man gemeenschappelijk is (geworden) of niet. Qua premiedepot betreft, doet het niet ter zake: andere bepalingen samenlevingsovereenkomst brengen mee dat de aflossing vd restschuld na verkoop vd woning onder de kosten vd huishouding valt, net als de rente en de aflossing tijdens de samenleving, waarin (na inkomen) in evenredigheid naar vermogen (depot) moe(s)t worden bijgedragen.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-12-2018
(pub. 12-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10783
Zoon bemiddelde tussen ouders. Is vaststellingsovereenkomst aantastbaar? Art. 3:35 BW, art. 6:227 BW en art. 7:901 BW.
HVFP
Rechtbank Den Haag 05-12-2018
(pub. 12-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:14481
Werkafspraken in convenant uit 2014 over verdeling of verkoop van woning niet aan te merken als vaststelling verdeling vd woning. Vaststelling waarde woning in dat jaar en de afspraak in 2016 dat pp van die waarde zullen uitgaan kunnen vrouw in 2018 niet worden tegengeworpen. Geen reden thans af te wijken van hoofdregel dat als peildatum voor de waardering van de woning het tijdstip van de verdeling dient te gelden, zodat van de actuele waarde van de woning moet worden uitgegaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Uitleg / Haviltex

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN