ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Belastingplan 2019: stand van zaken in december 2018
Overzicht cijfers levensverzekeringen per 1-1-2019 (Fiscale site Levensverzekeringen 21-12-2018)
Onvoldoende aandacht voor fiscale aspecten
Adviseur schadeplichtig: niet vastgelegd dat Consument was geïnformeerd over aanwendingsmogelijkheden van lijfrentekapitaal, waaronder de constructie waarbij het fiscale regime van vóór 1992 behouden kon worden.
Geen Zvw-bijdrage over FOR die wordt omgezet in lijfrente
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Hoge Raad 23-11-2018
(pub. 23-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2175
Als een ondernemer de door hem opgebouwde FOR wil benutten voor zijn oudedagsvoorziening en daarvoor een lijfrente aankoopt, leidt dat tot een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw doordat voor het bijdrage-inkomen geen rekening wordt gehouden met aftrek van uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Cassatieberoep daartegen wordt gegrond verklaard: vormt ongelijke behandeling waarvoor geen objectieve rechtvaardiging of redelijke grond bestaat.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-09-2018
(pub. 14-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7862
IB/PVV. Periodieke uitkering belast?
HVFIFP
Gerechtshof Den Haag 10-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1195
Uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen met periodiek verrekenbeding. Man is niet gehouden o.g.v. beschikking van Rb uit 2013 dan wel overeenkomst tussen partijen de helft van zijn rechten op lijfrentepolissen aan de vrouw over te dragen. Gevolg is dat de waarde van die polissen in de verrekening moet worden betrokken per peildatum. Beide partijen zijn zich ervan bewust dat hierop een latente belastingclaim rust. Het hof kan de belastingclaim niet vaststellen aangezien het hof over onvoldoende informatie beschikt.
FI
Rechtbank Gelderland 04-05-2018
(pub. 16-05-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:2076
Man heeft na overlijden van echtgenote de door haar afgesloten lijfrenteverzekering afgekocht. Beroep man tegen heffing van 20% revisierente. Rb: Omdat voor de premies ogv de wettelijke regeling recht op aftrek bestond, is het aan man om te bewijzen dat premies toch niet in aftrek zijn gebracht. Met de enkele opmerking dat hij denkt dat zijn vrouw de premies destijds niet heeft afgetrokken, zonder dit met stukken te onderbouwen, heeft eiser dat niet aannemelijk gemaakt. Beroep ongegrond.
FI
Parket bij de Hoge Raad 16-02-2018
(pub. 02-03-2018), ECLI:NL:PHR:2018:160
A-G Niessen heeft conclusie genomen in de zaak met nummer 17/00697, alsmede in de samenhangende zaak met nummer 17/00698.In cassatie is in geschil of de waarborgen van artikelen 6 en 7 EVRM en artikel 1 EP EVRM moeten worden toegepast met het oog de belastingheffing ter zake van de afkoop van zijn lijfrente en de in verband daarmee geheven revisierente in de zin van artikel 30i AWR. Belanghebbende heeft ter zake van de staking van zijn vennootschap onder firma in 1998 en de inbreng van zijn aandeel daarin in een BV een lijfrente b...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Lijfrente
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Lijfrentevoorzieningen bestaan in verschillende hoedanigheden.
Lijfrente onder huidig regime
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Bij een echtscheiding mogen partijen opgebouwde lijfrentevoorzieningen vervreemden door de lijfrente aan (één van) beide partners toe te scheiden. Dat gaat niet in alle gevallen fiscaal geruisloos.
Lijfrente pre-Brede Herwaardering
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
De mogelijkheden voor het inzetten van kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule verschillen ten opzichte van de brede herwaarderingslijfrenten en lijfrenten die vallen onder het regime Wet IB 2001.
Lijfrente in Box 3
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Een binnen Box 3 lopende lijfrente kan zonder fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting worden vervreemd.
Goudenhanddrukstamrecht
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Voor goudenhanddrukstamrechten geldt dat deze in het kader van de vermogensverdeling of verrekening als regulier vermogensbestanddeel worden gezien.

Lijfrente

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN