ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Lijfrente X
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 13-02-2019
(pub. 28-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1254
Erflater heeft bij de liquidatie van zijn BV het bij die BV bedongen stamrecht afgekocht. Op dat moment had de stamrechtaanspraak een waarde van € 197.538. Bij de afkoop is met toepassing van artikel 39f, lid 3, Wet LB (tekst 2014) een bedrag van € 158.030 (80% van € 197.538) aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De ter zake van de afkoop van het stamrecht af te dragen loonheffing ad € 81.728 is ten behoeve van de BV voldaan door erflater uit privémiddelen. Zowel het nettobedrag van de stamrechtuitkering als het bedr...
Gerechtshof Amsterdam 31-01-2019
(pub. 28-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:519
Loonheffingen, afkoop van een stamrecht. Onder de omstandigheden van dit geval, waarbij belanghebbende het geld feitelijk aan de DGA heeft overgemaakt zonder daartegenover staande vergoeding en zonder dat zij wist of en zo ja wanneer het zou worden terugbetaald, vormt het ter beschikking stellen van het geld aan de DGA een belaste afkoop van het stamrecht.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 06-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:953
Art. 30i AWR; art. 133 Wet IB; Bij de afkoop van de lijfrente is terecht (conform de bedoeling van de wetgever) revisierente aan belanghebbende in rekening gebracht.
Hoge Raad 08-02-2019
(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:188
Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Verzekeraar doet aan belanghebbende uitkering uit kapitaalverzekering onder inhouding van een bedrag voor loonbelasting. Kan belanghebbende beroep doen op verrekening van dat bedrag met inkomstenbelasting?
Gerechtshof Den Haag 16-01-2019

(pub. 30-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:80
Bij de expiratie van zijn lijfrentepolis heeft belanghebbende de lijfrenteaanspraak niet laten omzetten in een andere zodanige aanspraak. Dat was hem ontschoten wegens privé omstandigheden. Hof: dat dient voor zijn rekening en risico te blijven. Geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan de wettelijke termijn kan worden verlengd. Gevolg: terecht wordt de lijfrenteaanspraak geacht te zijn afgekocht, de waarde van de aanspraak gerekend tot het box 1-inkomen en revisierente in rekening gebracht.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Lijfrente
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Lijfrentevoorzieningen bestaan in verschillende hoedanigheden.
Lijfrente onder huidig regime
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Bij een echtscheiding mogen partijen opgebouwde lijfrentevoorzieningen vervreemden door de lijfrente aan (één van) beide partners toe te scheiden. Dat gaat niet in alle gevallen fiscaal geruisloos.
Lijfrente pre-Brede Herwaardering
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
De mogelijkheden voor het inzetten van kapitaalverzekeringen met lijfrenteclausule verschillen ten opzichte van de brede herwaarderingslijfrenten en lijfrenten die vallen onder het regime Wet IB 2001.
Lijfrente in Box 3
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Een binnen Box 3 lopende lijfrente kan zonder fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting worden vervreemd.
Goudenhanddrukstamrecht
(Drs. Jasper Horsthuis, 29-05-2018)
Voor goudenhanddrukstamrechten geldt dat deze in het kader van de vermogensverdeling of verrekening als regulier vermogensbestanddeel worden gezien.

Lijfrente

U hebt geen abonnement op de Kennisbank, of bent niet ingelogd.

De inhoud van deze pagina is alleen zichtbaar wanneer u een abonnement hebt.

De kosten van een abonnement op KENNIS bedragen € 199,- per jaar en € 19,- per jaar voor iedere extra medewerker (excl. btw). Voor een abonnement klikt u hier >>

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN