ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ouders hebben onderzoeksplicht naar (tussen-)oplossingen voordat ze keuze rechter forceren
Rechtbank Noord-Nederland 07-05-2019 (pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1912
Moeder verhuisde zonder (vervangende) toestemming met kindje van < 2 naar plaats 314 km van vader. Forse schrobbering, verplichting tot terugverhuizing en dwangsom.
Geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad van afwijzing toestemming verhuizing
Rechtbank Den Haag 19-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3957
Moeder is met kind verhuisd. Toestemming verhuizing afgewezen, hoofdverblijf kind bij vader. Maar geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad: wenselijk dat kind evt. appel in huidige verblijfplaats kan afwachten.
Voorlopige voorziening voor kinderen van twee (mee)moeders
Rechtbank Amsterdam 09-04-2019 (pub. 25-04-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:2556
Kinderen voor de duur van de scheidingsprocedure toevertrouwd aan de moeder die niet is verhuisd (niet obv biologisch moederschap). In belang kinderen dat ze bij elkaar blijven in hun vertrouwde omgeving.
Ouders vragen de kinderrechter: op welke voetbalclub mag zoon van 7?
Rechtbank Oost-Brabant 22-02-2019 (pub. 27-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1104
Gezagsgeschil: na einde relatie worden ouders het o.a.niet eens over op welke voetbalclub hun 7-jarig zoontje mag. Gehoord de RvdK en gezien het - eventuele - talent van kind beslist de rechter. Vervolgens mediation.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 07-05-2019
(pub. 14-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1618
Uitgangspunten bij en maatstaven voor beoordeling schorsingsverzoek mbt uitvoerbaar bij voorraadverklaring ve beschikking waarin moeder vervangende toestemming voor verhuizing kreeg. Raad verzocht onderzoek uit te breiden en in de hoofdzaak ook te rapporteren en te adviseren over de vraag of een verhuizing van de vrouw met de kinderen naar [plaats B] in het belang van de kinderen kan worden geacht.
Gerechtshof Den Haag 16-01-2019
(pub. 13-05-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1119
Het hof bekrachtigt de vervangende toestemming voor inschrijving van de 5-jarige minderjarige op een basisschool in de woonplaats van de vader. Het hof wijst daarmee af het verzoek van de moeder tot inschrijving op een basisschool in haar woonplaats. De hoofdverblijfplaats van de minderjarige is wel bij de moeder. Het hof stelt een gewijzigde zorgregeling vast.
Rechtbank Noord-Nederland 07-05-2019

(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1912
Huidige woonplaats vrouw, waarheen ze znd (verv.) toestemming verhuisde, bevindt zich van deur tot deur op 314 kilometer afstand man. Criteria HR ook hier vt en toepasbaar. Vrouw moet met kindje van < 2 binnen 8 weken terugverhuizen. Dat kan, omdat de man heeft verklaard dat hij de woning zal verlaten om die verhuizing mogelijk te maken. Gezien houding vrouw dwangsommen nodig van 500 euro per dag tot maximum van € 25.000,--. Ouders hebben onderzoeksplicht naar (tussen-)oplossingen voordat ze keuze rechter forceren.
Rechtbank Den Haag 19-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3957
Moeder is in oktober 2018 met kind (3 jaar) verhuisd. Zij verzoekt thans vervangende toestemming verhuizing. Afgewezen: noodzaak verhuizing onvoldoende aangetoond. Nu moeder heeft verklaard niet terug te verhuizen, wordt hoofdverblijfplaats kind bij vader bepaald. Rb acht wenselijk dat kind een eventuele uitspraak in hoger beroep in zijn huidige verblijfplaats kan afwachten, om te voorkomen dat hij in korte tijd meermaals van verblijfplaats zal moeten veranderen. Daarom geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-05-2019

(pub. 06-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1654
Moeder kreeg 3 x (op 14-3, 30-8 en 13-11-2018) geen verv. toestemming om met 3 kinderen 42 km verderop te verhuizen. Niettemin al in zomer 2018 eigenmachtig verhuisd. Hof willigt haar verzoek alsnog in op 6-5-19: kinderen intussen geworteld en hebben volgens de bijz. curator en GI dringend behoefte aan rust en duidelijkheid, bij terugverhuizing is onduidelijk waar ze moeten gaan wonen (zodat dan zelfs UHP dreigt) en moeder heeft sinds verhuizing uitvoering gegeven a. zorgregeling met vader, waarbij zij ook haalt en brengt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezagsgeschil 1:253a BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN