ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Co-ouders met verschillende woonplaatsen - waar moet kind naar school?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-12-2018 (pub. 28-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5315
Belang buitenshuis werkende alleenstaande vader en zoon van 4 bij school in zijn woonplaats weegt zwaarder dan belang niet-buitenshuis werkende moeder met partner en tweede kind bij school in haar woonplaats.
Geschil over hoofdverblijfplaats kinderen in feite zet in procedure tegen IND
Rechtbank Noord-Nederland 20-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5257
Geen sprake ve gezagsgeschil, maar ve gemeenschappelijk belang van pp bij het verkrijgen ve familierechtelijke uitspraak omtrent de positie vd kinderen bij uitzetting vd vrouw als inzet in een vreemdelingenprocedure. Volgt afwijzing verzoek vader om hoofdverblijfplaats kinderen bij hem vast te stellen.
Bevoegdheid spreekuur(kanton)-rechter bij familiezaken
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10711
Art. 96 Rv ook van toepassing bij verzoekschriftprocedures. Spreekuurrechter als kantonrechter i.c. bevoegd: schoolkeuze is een 253a geschil en betreft een rechtsgevolg dat ter vrije beschikking van partijen staat.
Moeder wil oudste zelf onderwijs geven en jongste niet bij vader laten slapen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-08-2018 (pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7695
Gezien beperkte belastbaarheid van moeder is thuisonderwijs niet in belang van oudste kind. Dat jongste van 2 jaar soms borstvoeding wil, staat niet in de weg aan overnachtingen bij vader.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-12-2018
(pub. 28-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5315
Co-ouders met verschillende woonplaatsen. Belang buitenshuis werkende alleenstaande vader en zoon van 4 om laatste in te schrijven op basisschool in woonplaats A van vader weegt zwaarder dan belang niet-buitenshuis werkende moeder met partner en tweede kind om zoon in háár woonplaats B op school te kunnen inschrijven. Vader kan zoon zo zelf op zijn dagen naar school brengen, resp. hem zelf van school ophalen. En zoon hoeft niet naar voorschoolse opvang.
KI
Rechtbank Noord-Nederland 20-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5257
Ouders procederen in feite tegen onzichtbare partij, de IND. Eigenlijk geen sprake ve gezagsgeschil, maar ve gemeenschappelijk belang van pp bij het verkrijgen ve familierechtelijke uitspraak omtrent de positie vd kinderen bij uitzetting vd vrouw als inzet in een vreemdelingenprocedure. Dit dient een volledig ander doel dan hetgeen beoogd is in art. 1:253a BW. Volgt afwijzing verzoek vader om hoofdverblijfplaats kinderen bij hem vast te stellen.
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 06-12-2018
(pub. 11-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10711
De Spreekuurrechter heeft moeder toestemming geweigerd de kinderen in schrijven op een school en BSO bij haar in de buurt. Hof oordeelt dat de Spreekuurrechter als kantonrechter bevoegd was kennis te nemen van het geschil, nu het een 253a geschil betreft. Hof verleent wel toestemming voor verandering basisschool. Het halen en brengen van de kinderen in haar buurt zal meer rust brengen aangezien zij dan lopend naar school kunnen (kk hebben hoofdverblijf bij moeder).
FPKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-08-2018
(pub. 10-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7695
Bezwaar moeder, dat ze kinderen geen weekend volledig heeft, geen beletsel om kinderen 1 nacht per week in weekend bij vader te laten slapen. Evenmin is moeder's stelling dat jongste van 2 soms borstvoeding wil, een beletsel om haar meer dan 1 nacht bij vader te doen zijn. Moeder moet verder medewerking verlenen aan de daadwerkelijke schoolgang van oudste kind conform het door de school vastgestelde rooster. Gezien moeder's beperkte belastbaarheid is volgen van thuisonderwijs bij moeder niet in belang kind.
KI
Rechtbank Rotterdam 21-09-2018
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9221
Geen vervangende toestemming voor verhuizing moeder met dochter (2014) naar Portugal. Op dit moment verdelen partijen de zorg- en opvoedingstaken gelijk en is dochter ongeveer even vaak bij haar vader als bij haar moeder. Een verhuizing naar Portugal zou betekenen dat het contact tussen de minderjarige en de man noodgedwongen drastisch zou worden beperkt. Verschillen tussen opvoedstijl en leefomgeving/ gezinssamenstelling ouders, waarvan meisje mogelijk last heeft, kunnen ook langs andere weg worden opgelost. Ouders gaan in media...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezagsgeschil 1:253a BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN