ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ouders vragen de kinderrechter: op welke voetbalclub mag zoon van 7?
Rechtbank Oost-Brabant 22-02-2019 (pub. 27-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1104
Gezagsgeschil: na einde relatie worden ouders het o.a.niet eens over op welke voetbalclub hun 7-jarig zoontje mag. Gehoord de RvdK en gezien het - eventuele - talent van kind beslist de rechter. Vervolgens mediation.
Hoe lang is vervangende toestemming voor verhuizing 'houdbaar'?
Rechtbank Midden-Nederland 11-02-2019 (pub. 21-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:438
Omdat moeder al 1,5 jaar geen gebruik maakt van verleende vervangende toestemming om met kinderen (naar Amerika) te verhuizen, legt vader kwestie opnieuw voor: moeder krijgt tot zomervakantie 2019 de tijd.
GI ten onrechte aangemerkt als belanghebbende bij schorsing gezagsbeslissing
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-10-2018 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8950
Vader verzoekt schorsing toestemming inschrijving basisschool. GI is hierbij geen belanghebbende maar informant. Geen recht om verweer te voeren, maar aan informatie van GI wordt wel belang gehecht.
Co-ouders met verschillende woonplaatsen - waar moet kind naar school?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-12-2018 (pub. 28-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5315
Belang buitenshuis werkende alleenstaande vader en zoon van 4 bij school in zijn woonplaats weegt zwaarder dan belang niet-buitenshuis werkende moeder met partner en tweede kind bij school in haar woonplaats.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Amsterdam 13-03-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1662
Financieel belang onvoldoende reden om aan te nemen dat het in belang kinderen is dat hoofdverblijfplaats van één van hen wordt gewijzigd. Temeer nu ouders niet met elkaar communiceren. Ook verzoek vrouw om de kinderen van huisarts en apotheek te laten wisselen, wordt afgewezen.Tevens beslissing over paspoorten en toegangscodes vd telefoon vd kinderen: nu man beloofd heeft deze laatste te geven, als ze er zijn, heeft vrouw geen belang meer bij haar verzoek. Wisselmoment op dagen die geen schooldagen zijn, wordt 11.00 uur.
KI
Rechtbank Oost-Brabant 22-02-2019
(pub. 27-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:1104
Moeder schrijft zoon A in op tweede voetbalclub Y bij haar in de buurt. Rechter: in belang van A dat hij blijft voetballen bij voetbalclub X. Vader dient A, zoals ook al in zorgregeling werd afgesproken, steeds bij moeder op te (blijven) halen en bij de moeder terug te (blijven) brengen. Voor vader geldt voorts dat hij moeder wel bij het voetballen van A moet gaan betrekken. Weliswaar kunnen de ouders elkaars betrokkenheid nog niet goed op elkaar afstemmen, maar oa daarvoor gaan zij een mediation- traject in.
KI
Rechtbank Midden-Nederland 11-02-2019
(pub. 21-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:438
Vader mag beoogde verhuizing van moeder en kind naar de VS opnieuw aan de kinderrechter voorleggen, nadat al anderhalf jaar geen gebruik is gemaak van een vervangende toestemming. Een wijziging van omstandigheden is hiervoor niet vereist en van strijd met een goede procesorde is geen sprake. Inhoudelijk is de rb van oordeel dat moeder in elk geval tot zomervakantie nog gebruik mag maken vd oude toestemming vd rechter. De zaak wordt aangehouden voor het geval de moeder dan nog niet is verhuisd.
FPJEKI
Gerechtshof Den Haag 29-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:305
Gezamenlijk ouderlijk gezag. Gescheiden ouders met gehandicapt kind. Geschil heeft betrekking op het PGB: wie moet dat beheren, wie moet worden aangewezen als gewaarborgde hulp etc. Hof stelt vast dat gezien het tijdsverloop tussen beslissing eerste aanleg en huidige stand van zaken aan de gevraagde voorlopige voorziening het spoedeisend belang is ontvallen.
KIOV
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018
(pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:11097
Vrouw gaat alleen akkoord met erkenning op voorwaarde dat kind in kwestie haar achternaam houdt. Gezien art.1:5 lid 8 (dat dwingend recht bevat) is dit niet mogelijk, omdat bij de erkenning van het eerste kind dat ze met vader heeft, al voor diens achternaam is gekozen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gezagsgeschil 1:253a BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN