ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Achterwege blijven statusvoorlichting leidt niet (automatisch) tot ondertoezichtstelling
Rechtbank Rotterdam 25-01-2019 (pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Het is aan moeder om kind over haar - vooralsnog - onbekende vader te informeren. Geen ontwikkelingsdreiging. In dit geval geen rechtvaardiging voor inbreuk op family life. Dwang niet nodig.
Hof volgt advies van bijzondere curator over statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
BC: belangrijk voor identiteitsontwikkeling zoon (2014) om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Hof verwijst naar Sterk Huis voor maatwerktraject statusvoorlichting en mogelijkheden voor omgang.
Omgang met biologische vader zou huidige gezinsleven kind verstoren
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3430
Kind ingebed in gezin, met wettige vader en (juridisch en sociaal) volle broer en zus. Belang van kind (8) om in gezin waarin hij geworteld is op te groeien. Nu geen omgangsregeling met biologische vader.
Moeder verzwijgt dat juridische vader (mogelijk) niet biologische vader was
Rechtbank Limburg 20-06-2018 (pub. 14-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5753
Rb: dit vormt een onrechtmatige daad van moeder tov zoon. Moeder i.c. niet schadeplichtig, want geen verband tussen verzwijgen en gestelde schade.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Rechtbank Rotterdam 25-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1218
Raad: belang minderjarige bij het kennen van haar afstamming weegt zwaarder dan recht moeder om te bepalen of de minderjarige deze informatie zal krijgen. Hof: in casu van belang dat het in beginsel aan de moeder is om het geschikte moment te bepalen om kind (2) van informatie te voorzien - voor zover bekend of te achterhalen - over haar afstamming. De moeder heeft toegezegd dat zij dit, wanneer kind ouder is en zij in staat is die informatie te begrijpen, ook zal doen. Geen rechtvaardiging voor ots om dit nu af te dwingen.
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019
(pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
Hof acht de argumenten vd bijzondere curator (zie ro 7.1.3) om niet langer te wachten met statusvoorlichting kind (2014) evenwichtig, zorgvuldig en goed beargumenteerd; het verwijst naar Sterk Huis voor een maatwerktraject statusvoorlichting, waarbij Sterk Huis tevens zal adviseren over de mogelijkheden voor omgang tussen biologische vader en kind.
JEKI
Gerechtshof Amsterdam 08-01-2019
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:63
Beschikking waarbij een minderjarige onder toezicht is gesteld, in hoger beroep bekrachtigd. In beginsel dient een kind, ten behoeve van zijn identiteitsontwikkeling, in een zo vroeg mogelijk stadium statusvoorlichting te krijgen en omgang met de niet-verzorgende ouder te hebben. De moeder weigert daaraan haar medewerking te verlenen. 1:255 lid 1 BW, 1:247 BW, 8 EVRM, 7 lid 1 IVRK
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:27
Vrouw niet gericht op toekomst. Vaststaat dat ze niet wil dat man (op dit moment) een plek krijgt in leven van kind van 4. Evenwel haar taak om de belangen van kind op de eerste plaats te zetten en in een zodanige mate aan haar eigen problematiek te werken dat de man een plek kan krijgen in het leven van hun beider dochter. Volgt vervangende toestemming aan vader om kind te erkennen en informatieplicht moeder aan vader per dag uitspraak. Kwestie omgang aangehouden, nu kind niet weet van zijn bestaan.
KI
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3430
Grote geografische afstand en culturele verschillen tussen Ned. cultuur biologische vader en Islamitische cultuur vh gezin waarin kind (8) opgroeit in buitenland. Algemene uitgangspunt dat het in belang ve kind is om met zijn beide ouders contact te hebben, weegt daarom in deze fase vh leven van deze minderjarige minder zwaar dan zijn belang om zonder verstoring in gezin waarin hij geworteld is op te groeien. Dit kan in toekomst anders komen te liggen, bijv. wanneer gezin naar Nederland terugkeert. Nu geen omgangsregeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Statusvoorlichting

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN