ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Omgang met biologische vader zou huidige gezinsleven kind verstoren
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3430
Kind ingebed in gezin, met wettige vader en (juridisch en sociaal) volle broer en zus. Belang van kind (8) om in gezin waarin hij geworteld is op te groeien. Nu geen omgangsregeling met biologische vader.
Moeder verzwijgt dat juridische vader (mogelijk) niet biologische vader was
Rechtbank Limburg 20-06-2018 (pub. 14-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:5753
Rb: dit vormt een onrechtmatige daad van moeder tov zoon. Moeder i.c. niet schadeplichtig, want geen verband tussen verzwijgen en gestelde schade.
OTS wegens weigeren zorgvuldige statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-08-2018 (pub. 03-08-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3268
Bekrachtiging OTS nu moeder statusvoorlichting aan kind niet ondersteunt. Is niet blote mededeling dat vader biologische vader is. Begeleiding hierbij is nodig. Ernstige ontwikkelingsbedreiging.
Kinderen niet te jong voor statusvoorlichting
Hoge Raad 13-07-2018 (pub. 13-07-2018), ECLI:NL:HR:2018:1173
Hof: kinderen (2014 en 2016) niet te jong voor statusvoorlichting. HR volgt A-G: Hof heeft belang ontwikkeling eigen identiteit kinderen voorop gesteld. Dat stond Hof vrij. Ouderlijk gezag kan niet los worden gezien van verplichting belang kind te dienen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-01-2019
(pub. 09-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:27
Vrouw niet gericht op toekomst. Vaststaat dat ze niet wil dat man (op dit moment) een plek krijgt in leven van kind van 4. Evenwel haar taak om de belangen van kind op de eerste plaats te zetten en in een zodanige mate aan haar eigen problematiek te werken dat de man een plek kan krijgen in het leven van hun beider dochter. Volgt vervangende toestemming aan vader om kind te erkennen en informatieplicht moeder aan vader per dag uitspraak. Kwestie omgang aangehouden, nu kind niet weet van zijn bestaan.
KI
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3430
Grote geografische afstand en culturele verschillen tussen Ned. cultuur biologische vader en Islamitische cultuur vh gezin waarin kind (8) opgroeit in buitenland. Algemene uitgangspunt dat het in belang ve kind is om met zijn beide ouders contact te hebben, weegt daarom in deze fase vh leven van deze minderjarige minder zwaar dan zijn belang om zonder verstoring in gezin waarin hij geworteld is op te groeien. Dit kan in toekomst anders komen te liggen, bijv. wanneer gezin naar Nederland terugkeert. Nu geen omgangsregeling.
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5266
OmgangsregelingInformatie- en consultatieregelingAfstamming (statusvoorlichting)
JEKI
Rechtbank Gelderland 03-07-2018
(pub. 16-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:3711
Rechtbank acht zich bevoegd te oordelen over klacht vader over bijzondere curator. Relevante criteria. Niet aannemelijk geworden dat de bijzondere curator ongepast of onprofessioneel heeft gehandeld, dan wel heeft opgetreden in de hoedanigheid van adviseur vd moeder. Het was wel transparanter geweest als hij vader's klacht direct aan de rb had gemeld, ook als hij zich er niet in herkende. Ook acht de rb zich nog onvoldoende geïnformeerd omtrent de (on)mogelijkheden voor contactherstel tussen moeder en zoon. Raadsonderzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Statusvoorlichting

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN