ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Een erfgenaam werkt niet mee aan vereffening nalatenschap - wat nu?
Rechtbank Gelderland 01-04-2021 (pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:1688
Omdat schulden nu niet kunnen worden voldaan, bepaalt kantonrechter dat de overige erfgenamen gezamenlijk bevoegd zijn de vereffening en bijbehorende bevoegdheden uit te oefenen zonder medewerking van de weigerachtige erfgenaam.
As is geen goed dat onder reikwijdte van bewind valt
Rechtbank Oost-Brabant 21-04-2021 (pub. 29-04-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:1818
Vordering van afgifte van as is van dusdanig persoonlijke aard dat de mogelijkheid om een vordering daartoe in te stellen niet afhankelijk gemaakt mag worden van de medewerking van de bewindvoerder.
Reminder: soms moet appel (binnen 8 dagen!) worden geregistreerd
Hoge Raad 23-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:HR:2021:647
Verzet, appel en cassatie tegen een uitspraak die in de plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte moeten binnen acht dagen worden ingeschreven in rechtsmiddelenregister. Anders volgt niet-ontvankelijkheid.
HR: geen beperking van verjaringstermijn voor onwetende legatarissen
Hoge Raad 23-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:HR:2021:649
Slechts in uitzonderlijke gevallen is beroep op objectieve verjaringstermijn van art. 3:306 BW naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Dat legatarissen pas na verstrijken termijn bekend werden met legaten is daarvoor onvoldoende.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 03-05-2021
(pub. 10-05-2021), ECLI:NL:RBOBR:2021:2269
Kort geding. Vordering tot afgifte roerende zaken. Toegewezen bij wijze van ordemaatregel. Gedaagden hebben zaken onrechtmatig in hun macht gekregen. Voldoende aannemelijk dat eiseres door gedaagden onrechtmatig uit de woning is gezet. Artikel 7:268 lid 2 BW en 8 EVRM. Dan niet aan eiseres om aannemelijk te maken dat zaken haar eigendom zijn. Beroep op retentierecht gedaagden faalt.
Rechtbank Amsterdam 22-05-2019
(pub. 10-05-2021), ECLI:NL:RBAMS:2019:10273
Erfrecht. Beroep op oplegbepaling wegens dwaling over meer dan kwart van de waarde (3:197 BW) naar maatstaven redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Van belang zijn partijbedoeling en het feit dat partij in eigen nadeel uitvoering gaf aan de ovk.
Rechtbank Amsterdam 28-04-2021
(pub. 10-05-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:2039
Erfrecht. Vordering overlegging info door executeur aan erfgenaam afgewezen. Geldt ook voor vordering benoeming onzijdig persoon. Onduidelijk wat wordt gevorderd en daarbij onbevoegd en/of geen wettelijke grondslag.
Hoge Raad 24-04-1992
(pub. 10-05-2021), ECLI:NL:HR:1992:ZC0586
-
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN