ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Hoe moet nalatenschap van overleden bruidspaar over de achterbleven familie worden verdeeld?
Rechtbank Den Haag 16-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4
Het onder deze omstandigheden vasthouden aan de wettelijke volgorde zoals opgenomen in [[art. 4:10 sub a BW]], waarbij het gehele vermogen van [Y] en [X] alleen bij de familie van [Y] terechtkomt, druist in tegen het rechtsgevoel en is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Notaris vergeet erflater te wijzen op gevolgen wijzigen testament
Hoge Raad 11-01-2019 (pub. 11-01-2019), ECLI:NL:HR:2019:4
Zeer groot vermogen en samengesteld gezin. Notaris heeft in strijd met wil erflater de wettelijke verdeling buiten toepassing gesteld door echtgenote niet langer als erfgenaam in laatste testament op te nemen.
Terugvordering PGB van dochter van overleden rechthebbende
Rechtbank Rotterdam 19-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10597
Voorafgaand aan verwerping had dochter nalatenschap zuiver aanvaard door betalingen van bankrekening. Overigens: dochter verleende de PGB-hulp aan moeder en had onvoldoende verantwoording afgelegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Den Haag 21-11-2018
(pub. 18-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:13857
Verdeling nalatenschap; voeging niet in de procedure betrokken erfgenaam; maatstaf voor beoordeling werkzaamheden executeur
ER
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3755
Erfrecht. Verlening toestemming tot verwerping nalatenschap namens minderjarigen. Dat termijn van 3 maanden is verstreken door instellen hoger beroep, betekent niet verzoek tot verwerping niet kan worden verleend. Verwijzing naar hof Arnhem-Leeuwarden 11 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5920 + hof Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2050.
ER
Rechtbank Den Haag 16-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4
Volgorde van overlijden van man en vrouw die tijdens hun huwelijksreis zijn overleden is vast te stellen. Het onder deze omstandigheden vasthouden aan de wettelijke volgorde zoals opgenomen in art. 4:10 sub a BW, waarbij het gehele vermogen van [Y] en [X] alleen bij de familie van [Y] terechtkomt, druist in tegen het rechtsgevoel en is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
ERTU
Hoge Raad 11-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:HR:2019:4
Zeer groot vermogen en samengesteld gezin. Notaris heeft in strijd met wil erflater de wettelijke verdeling buiten toepassing gesteld door echtgenote niet langer als erfgenaam in laatste testament op te nemen. Notaris diende erflater uitdrukkelijk te wijzen op rechtsgevolg van schrappen van echtgenote als erfgenaam. Hof had antwoord moeten geven op vraag of laatste testament aldus kon worden uitgelegd dat de wettelijke verdeling toch zou kunnen worden toegepast. Eigen schuld echtgenote?
ERTU
Hoge Raad 11-01-2019
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:HR:2019:3
Vrijwaringszaak. Hoofdzaak ECLI:NL:HR:2019:4 over beroepsaansprakelijkheid van notaris. Vordering notaris jegens (stief)kinderen erflater tot vrijwaring. Omdat in hoofdzaak vonnis wordt vernietigd, moeten de vorderingen in de vrijwaringszaak opnieuw moeten worden beoordeeld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN