ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen advocaat leidt niet tot civielrechtelijke aansprakelijkheid
Rechtbank Den Haag 26-08-2020 (pub. 16-09-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:8210
De advocaat heeft volgens de tuchtrechter(s) verwijtbaar gehandeld bij het proberen te innen van een vordering van haar cliënte op haar ex-man, maar zij is daarvoor niet aansprakelijk. Verhaalsmogelijkheden niet reëel.
Arts bevestigt: erflaatster was niet in staat om haar wil te bepalen. Testament is nietig
Rechtbank Noord-Holland 26-08-2020 (pub. 11-09-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:7005
Erflaatster was tijdens testeren (onterving dochter) niet meer in staat tot een redelijke waardering van de belangen. De met de verklaring van de erflaatster overeenstemmende wil ontbreekt. Het testament is nietig ex art. 3:34 BW.
Wel of niet zuiver aanvaard: erfgenaam mag bewijzen wat er met opgenomen geld is gebeurd
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-09-2020 (pub. 11-09-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2757
Als de erfgenaam niet slaagt in de bewijsopdracht, wordt aangenomen dat hij een deel van het opgenomen geld zelf heeft behouden. De conclusie moet dan zijn dat hij de nalatenschap van erflaatster zuiver heeft aanvaard.
Geen levenstestament moeder: geen uitkering van de kindsdelen
Rechtbank Noord-Holland 04-09-2020 (pub. 11-09-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:6997
Verzoek uitkering kindsdelen afgewezen: als moeder had gewild dat vermogen naar haar kinderen zou gaan in plaats van naar de zorgbijdrage, had zij - toen zij dat nog kon - actie moeten ondernemen. Niet gedaan (geen levenstestament).
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 16-09-2020
(pub. 21-09-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:8236
Terugvordering van geldleningen van € 78.000,- en € 122.000,-. Gedaagde beroept zich op dwaling en stelt tevens dat de geldleningen voor de vorm zijn opgemaakt, mede gelet op de affectieve relatie met de geldleenverstrekker. Inmiddels is de geldleenverstrekker overleden en hij heeft gedaagde als legataris benoemd in zijn testament. De rechtbank gelast alsnog een mondelinge behandeling, gecombineerd met de huurzaak die tussen partijen aanhangig is bij de kantonrechter.
Gerechtshof Amsterdam 01-09-2020
(pub. 18-09-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:2320
Klacht tegen notaris. Waarnemend kandidaat-notaris handelt in beginsel niet onder verantwoordelijkheid waargenomen notaris. Feit dat erflater was opgenomen op gesloten afdeling rechtvaardigt niet conclusie dat kandidaat-notaris ten tijde van passeren akte niet heeft kunnen oordelen dat erflater wilsbekwaam was.
Rechtbank Noord-Holland 16-09-2020
(pub. 18-09-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:7206
Verdeling nalatenschap; waardering percelen grond; onderscheid juridische en economische eigendom.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-09-2020
(pub. 17-09-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:7245
Wijziging van testament (ten gunste van Leger des Heils) onder invloed van geestesstoornis? Hof volgt rapport deskundige. Dit leidt tot slotsom dat niet is komen vast te staan dat erflater ten tijde van wijzigen van zijn testament wilsonbekwaam was. De vordering om testament nietig te verklaren en daarmee verbonden (neven)vorderingen stranden daarop.
Rechtbank Limburg 09-09-2020
(pub. 16-09-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:6793
Eiser is niet-ontvankelijk in zijn vordering. Hij heeft in beroep de (verdeling van de) ontvangen huurtermijnen bij de rechter aan de orde gesteld. Met gedaagde is de kantonrechter van oordeel dat hij dus geen belang meer heeft bij zijn vordering, omdat dezelfde kwestie in hoger beroep al onder de rechter is. Onder omstandigheden is denkbaar dat, mede gelet op het ex art. 6 EVRM voortvloeiende recht op toegang tot de rechter, daarover anders geoordeeld zou moeten worden, maar dergelijke omstandigheden zijn niet gesteld.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN