ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Reikwijdte machtiging tot inzage in medisch dossier na overlijden.
Gerechtshof Den Haag 20-08-2019 (pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2103
Indien een patiënt toestemming heeft verleend voor het opvragen en inzien van zijn/haar medisch dossier na overlijden (en deze toestemming niet te generiek is), is de arts van wie op grond van deze toestemming inzage en afschrift wordt verzocht verplicht daaraan zonder meer volledig te voldoen. Niet is vereist dat de verzoeker daarbij een al dan niet zwaarwegend belang heeft.
Bewindvoerder ontdekt dat belanghebbende testament heeft opgesteld en wil nietigverklaring
Rechtbank Den Haag 08-08-2019 (pub. 19-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8184
Bewindvoerder dient verzoek in tot nietigverklaring testament belanghebbende wegens diens wilsonbekwaamheid. Los van het feit dat dit een dagvaardingsprocedure zou moeten zijn leeft belanghebbende nog. Nietigverklaring van een testament kan pas aan de orde zijn nadat de testateur is overleden.
Kleindochter wil som ineens wegens verlenen mantelzorg aan oma
Rechtbank Limburg 14-03-2019 (pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2517
Verklaring dat aanspraak wordt gemaakt op de som ineens is niet binnen de wettelijke termijn gedaan. Volgens de heersende leer dient deze verklaring tot alle erfgenamen te worden gericht.
Verzoek vaststellen aandeel in nalatenschap ouders op verweerster
Rechtbank Limburg 12-06-2019 (pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5555
I.c. zes kinderen/erfgenamen. Verzoek afgewezen: geen wettelijke grondslag voor het vaststellen van de hoogte van het erfdeel op verweerster als enige van de overige vijf erfgenamen en niet op de nalatenschap.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6571
Kort geding. Medische geheimhoudingsplicht. Afgifte medisch dossier.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-07-2019
(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6251
Erfrecht. Nietigheid uiterste wilsbeschikkingen in testament van geestelijk gehandicapte wegens wilsonbekwaamheid.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019
(pub. 21-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2644
Medisch beroepsgeheim na overlijden. Geheimhoudingsplicht geldt ook ten aanzien van erfgenamen, tenzij zij mentor van patiënt waren of patiënt bij leven heeft ingestemd met het verstrekken van dossier. Bij doorbreking geheimhoudingsplicht mag van curator failliete verpleeghuis worden verlangd dossier te verstrekken. In casu echter geen gronden voor doorbreking geheimhoudingsplicht.
Gerechtshof Den Haag 20-08-2019

(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2103
Indien een patiënt toestemming heeft verleend voor het opvragen en inzien van zijn/haar medisch dossier na overlijden (en deze toestemming niet te generiek is), is de arts van wie op grond van deze toestemming inzage en afschrift wordt verzocht verplicht daaraan zonder meer volledig te voldoen. Niet is vereist dat de verzoeker daarbij een al dan niet zwaarwegend belang heeft.
Rechtbank Limburg 12-08-2019
(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7492
Erfrecht. Loon vereffenaar. 4:206 lid 3 BW. Een eenvoudige nalatenschap bestaande uit een niet actieve eenmanszaak, een woning en 13 crediteuren rechtvaardigt niet 268,6 uur (waarvan 176,3 daadwerkelijk gedeclareerd) aan werkzaamheden. De vereffenaar is een professional met met veel know how als faillissementscurator en met een groot kantoor. Niet valt in te zien op grond waarvan het dossier- c.q. kantooroverleg met diverse kantoormedewerkers en het inschakelen van een fiscalist omgeslagen zou moeten worden over de nalatenschapsbo...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN