ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Exorbitant hoge nota notaris die vereffeningswerk verrichtte moet teruggestort
Rechtbank Limburg 29-01-2020 (pub. 03-04-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:1020
Kosten werkzaamheden notaris als gemachtigde erfgenamen (of vereffenaar) behoren niet tot vereffeningskosten.
Uitleg testament. Erlaatster benoemde vriend tot erfgenaam, maar relatie lang geleden verbroken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-03-2020 (pub. 30-03-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2344
Uitgangspunt bij uitleg is dat samenwoners die elkaar over en weer tot erfgenaam benoemen dat normaal gesproken doen voor geval samenwoning door overlijden van één van hen eindigt.
Onrechtmatig handelen door boekhouder van hoogbejaarde vrouw
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-03-2020 (pub. 25-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1052
€ 9.000 p.j.voor boekhoudkundige werkzaamheden voor hoogbejaarde, kinderloze weduwe in verzorgingstehuis is nogal rijkelijke vergoeding. Onterechte afboekingen op lening. Boekhouder moet € 69.767 aan nalatenschap betalen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2020
(pub. 03-04-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:2710
Uitleg testament.
Rechtbank Limburg 29-01-2020

(pub. 03-04-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:1020
Exorbitant hoge nota van (niet tot vereffenaar benoemde) notaris, die hij ook nog eens ten laste van activa van eenvoudige nalatenschap heeft gebracht. Kosten notaris, voor zover deze betrekking hebben op het door vereffenaar gevraagde advies ter zake vereffening, behoren tot vereffeningskosten, maar kosten werkzaamheden notaris als gemachtigde erfgenamen (of vereffenaar) niet omdat daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat. Geld moet terug.
Rechtbank Limburg 15-01-2020
(pub. 03-04-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:359
Kantonrechter stelt vereffenaarsloon vast. Niet gespecificeerde verschotten ad 4 % zullen worden afgewezen. Voormelde verschotten zijn geen looncomponent doch vereffeningskosten.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-03-2020
(pub. 02-04-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1143
In hoger beroep is een inmiddels overleden partij gedagvaard. Is appellante niet-ontvankelijk? Appeldagvaarding betekend op de voet van artikel 53 aanhef en onder b Rv. Geïntimeerde heeft geen in rechte te respecteren belang bij zijn beroep op niet-ontvankelijkheid.Incidentele vordering tot schorsing van het geding ex artikel 225 Rv wordt afgewezen. Executeur heeft procedure overgenomen. Artikel 4:145 BW.
Rechtbank Noord-Nederland 01-04-2020
(pub. 02-04-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:1367
Vereffenaar-erfgenaam wordt door schuldeisers aangesproken om hun vorderingen ten laste van haar eigen vermogen te voldoen. Zij zou in ernstige mate tekort zijn geschoten in de vervulling van haar taken doordat niet met spoed een boedelbeschrijving op te maken, geen melding negatieve te doen, geen contact te leggen met schuldeisers, schenkingen te verzwijgen en haar taken niet samen met de andere vereffenaar-erfgenaam uit te oefenen. De rechtbank overweegt onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis, dat niet licht tot de ...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 25-03-2020)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN