ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

er erflater en wettelijke vertegenwoordigster erfgenaam.
Gerechtshof Den Haag 16-04-2019 (pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:851
Tweelingbroer erflater boekt na overlijden bedrag van bankrekening erflater over naar eigen rekening. Is ook in woning geweest om spullen om te halen. Heeft bovendien (betwiste) kosten uitvaart voorgeschoten.
Toewijzing verzoek om nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden
Rechtbank Noord-Holland 10-04-2019 (pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3047
Erfgenaam geconfronteerd met evt. naheffing fiscus wegens ten onrechte opgevoerde persoonsgebonden aftrek voor zorgkosten van erflaatster. Krijgt toestemming om alsnog beneficiair te aanvaarden.
Besparen van erfbelasting en overige erfrechtelijke onderwerpen in E-reader
Hof: in afwijking van regeling in testament heeft executeur recht op loon
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2019 (pub. 11-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1893
Benoeming van onafhankelijke, professionele executeur noodzakelijk ivm verstoorde verhouding erfgenamen. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar als deze geen recht heeft op loon.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERTU
Gerechtshof Amsterdam 16-04-2019
(pub. 23-04-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1383
Klacht tegen een notaris. Klagers verwijten de notaris - kort gezegd - dat hij onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament en het levenstestament van de testateur. De notaris heeft de indicatoren zoals benoemd in het Stappenplan Beoordeling Wilsbekwaamheid ten behoeve van notariële dienstverlening niet gesignaleerd en daardoor geen passende maatregelen genomen. Volgens klagers heeft de notaris ondanks de aanwezigheid van een viertal indicatoren nagelaten de wilsbekwaamheid van de testateur nader te onderzo...
ER
Parket bij de Hoge Raad 22-03-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:PHR:2019:269
Processueel ondeelbare rechtsverhouding; HR 10 maart 2017 ( ECLI:NL:HR:2017:411 ). Laat degene die een beslissing wil uitlokken over processueel ondeelbare rechtsverhouding na om alle bij rechtsverhouding betrokken partijen in geding te roepen, dan dient rechter, naar aanleiding van een daarop gericht verweer dan wel ambtshalve, gelegenheid te geven om niet opgeroepen personen alsnog als partij in geding te betrekken door oproeping op voet van art. 118 Rv binnen daartoe door rechter te stellen termijn.
ER
Gerechtshof Den Haag 16-04-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:851
Tweelingbroer erflater boekt na overlijden bedrag van bankrekening erflater over naar eigen rekening, want bedrag behoorde toe aan dementerende opa. Voor zover erflater aan geïntimeerde uitdrukkelijk of stilzwijgend volmacht zou hebben verleend over zijn bankrekening te beschikken, is deze volmacht door het overlijden van erflater geëindigd (artikel 3:72 BW). Van zaakwaarneming kan om diezelfde reden geen sprake meer zijn.
ERIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3358
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden erflater en vererving en afwikkeling nalatenschap erflater. Laatste gewone erfplaats erflater België. Op huwelijksvermogensregime Belgisch recht toepasselijk. Nl rechter bevoegd. NL recht toepasselijk. Erfstelling onder ontbindende voorwaarde. Uitleg voorwaarde: voorwaarde vervuld.
ER
Rechtbank Overijssel 16-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1345
Medisch beroepsgeheim. Afwijzing van het verzoek van eiseres tot het verstrekken van medische gegevens van haar ouders door (voormalig) huisarts. Niet gebleken van een zwaarwegend belang aan de zijde van eiseres.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
Vergoeding uit de erfenis voor een kind van de overledene (art. 4:36 BW)
(Mr. Jeroen Peet, 30-01-2019)
Een kind kan na het overlijden van zijn ouder aanspraak maken op een vergoeding indien het werkzaamheden heeft verricht in het bedrijf of huishouden van de ouder. Aan welke eisen moet worden voldaan om de vergoeding te ontvangen?
Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
Van wie is het geld op de bankrekening van de overledene?
(Mr. Jeroen Peet, 12-09-2018)
Van wie is het geld op een en/of-bankrekening na overlijden? Behoort dat geld de overledene toe of een derde die mederekeninghouder is? Daarover ontstaat tussen die laatste en de erfgenamen geregeld discussie. Wat is de oplossing?
Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN