ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vrouw speekt weduwe van bestuurder aan op onttrekkingen aan pensioen-BV: zij is schadeplichtig
Rechtbank Limburg 29-12-2021 (pub. 17-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2021:10018
Als erfgename van bestuurder pensioen-BV is gedaagde aansprakelijk jegens eiseres (ex-echtgenote van pensioengerechtigde) voor onttrekkingen aan pensioen-BV. De overleden bestuurder treft persoonlijk ernstig verwijt.
Bij benoeming executeur is erfgenaam niet-ontvankelijk in vordering nalatenschap
Rechtbank Rotterdam 05-01-2022 (pub. 07-01-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:62
Benoeming executeur heeft "privatieve werking": executeur komt beheersbevoegdheid toe, met uitsluiting van erfgenamen. Gedurende beheer van de executeur is een erfgenaam in beginsel onbevoegd om zelfstandig in rechte op te treden.
Moet het erfrecht aangepast worden aan de maatschappelijke ontwikkelingen?
Familie staat voor sommigen op nummer één, maar voor anderen absoluut niet. Notarissen merken al jaren dat familiebanden losser worden en vinden daarom dat het erfrecht daarop aangepast moet worden.
Voor handelingsbekwaamheid geldt ander criterium dan voor wilsbekwaamheid
Rechtbank Noord-Holland 08-12-2021 (pub. 05-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2021:11862
Bewind en mentorschap op zichzelf duiden niet op wilsonbekwaamheid: daarvoor gelden andere criteria. Ten aanzien van wijziging testament was erflater - met bewind/mentorschap - wilsbekwaam; testament niet nietig/vernietigbaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 14-01-2022
(pub. 19-01-2022), ECLI:NL:RBROT:2022:1
Erfrecht. Artikel 4:184 lid 2 BW. Vordering van partner op nalatenschap. Deze vordering was dochter (en enig erfgenaam) bekend maar door haar niet meegenomen in de afwikkeling. Moet alsnog aan de partner betaald worden.
Rechtbank Den Haag 22-12-2021
(pub. 19-01-2022), ECLI:NL:RBDHA:2021:15302
Eiser, zoon van erflater (Belgische nationaliteit, overleden in Colombia), per testament onterfd, niet-ontvankelijk verklaard in vordering tegen erfgenaam en vordering tegen executeur afgewezen. Voor slagen van beroep eiser op zijn legitieme portie moet NL recht toepasselijk zijn op nalatenschap erflater. Maar, gewone verblijfplaats erflater was op Curacao (ECLI:NL:GHDHA:2013:4789 en ECLI:NL:GHDHA:2016:3754), zodat recht van Curacao toepasselijk (art. 1 WCE jo. art. 3 HEV); onterfde zoon geen recht op legitieme portie.
Rechtbank Limburg 29-12-2021

(pub. 17-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2021:10018
Pensioengelden onttrokken aan pensioen bv. Persoonlijk ernstig verwijt van bestuuder.
Rechtbank Limburg 29-12-2021
(pub. 17-01-2022), ECLI:NL:RBLIM:2021:10019
Incident. Behandeling tezamen met de hoofdzaak op de mondelinge behandeling.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2022
(pub. 13-01-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:139
De verwijten die de vereffenaar van de nalatenschap worden gemaakt zijn niet van dien aard dat zij resulteren in aansprakelijkheid in privé van de vereffenaar.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Stappenplan voor de executeur
Uit de media
(Mr. Carlyn Hokken, 24-10-2019)
Wat zijn precies de taken en verantwoordelijkheden van een executeur? Wat mag hij of zij wél doen en wat vooral niet? Dit 10-stappenplan geeft een helder overzicht.
De zeven belangrijkste vragen over de wettelijke verdeling
Uit de media
(Mr. Nicoline Stoutenbeek, 23-07-2019)
De wettelijke verdeling bestaat sinds 2003 en is bedoeld om de langstlevende echtgenoot een betere positie te geven tegenover de kinderen. Wat zijn uw rechten als erfgenaam op grond van deze verdeling?
Wie heeft zeggenschap over de asbestemming?
(Mr. Loïs Lok, 20-05-2019)
Nabestaanden hebben niet zelden verschillende ideeën over de asbestemming van een overleden dierbare. De wet voorziet echter niet in een regeling voor het geval hierover serieuze onenigheid ontstaat.
Procederen in het erfrecht: een vak apart
(Mr. Ton van Acht, 29-04-2019)
Het erfrecht is een lappendeken van verzoekschriftprocedures (verzoeken) en dagvaardingsprocedures (vorderingen) die niet in één procesinleiding kunnen worden gecombineerd. Vaak is er echter júist een combinatie van beide nodig.
De regeling van de som ineens (art. 4:35 BW)
(Mr. Nathalie Groenewoud, 03-02-2019)
In artikel 4:35 BW is een vangnet opgenomen in de vorm van een som voor de verzorging van een minderjarig kind na het overlijden van een ouder. Veel belanghebbenden zijn hiervan niet op de hoogte. Wat zijn de voorwaarden?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN