ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Dilemma voor de rechter bij diverse incidenten met baby
Rechtbank Rotterdam 30-11-2018 (pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9903
Baby verliest bewustzijn zonder aantoonbare medische oorzaak, alleen moeder aanwezig. Münchhausen by Proxy niet vastgesteld, evenmin uitgesloten. Uithuisplaatsing om veiligheid van baby te waarborgen.
Verplichte artsenscreening op kindermishandeling ter discussie
Week tegen Kindermishandeling 2018
Wat gebeurde er in de Week tegen Kindermishandeling? Onder meer: presentatie van een onderzoek, video met ervaringen, NOS-Jeugdjournaal, motie in de Tweede Kamer, advies van de Nationale Raad van Kinderen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Rechtbank Rotterdam 30-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9903
Baby wordt ernstig in zijn ontwikkeling bedreigd. In ziekenhuis 7 incidenten. Bij de 3 incidenten waarbij kind wegraakte, was moeder alleen aanwezig. Geen medische verklaring ondanks uitgebreid onderzoek. Niet kan worden vastgesteld, maar evenmin uitgesloten, dat de moeder lijdt aan Münchhausen by Proxy-syndroom. Nu alle mogelijke oorzaken van de incidenten worden onderzocht, ligt het voor de hand ook deze mogelijke oorzaak in het onderzoek te betrekken. Uithuisplaatsing om veiligheid van baby te waarborgen.
JE
Rechtbank Rotterdam 07-09-2018
(pub. 21-09-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:7650
De melding van het vermoeden van kindermishandeling bij Veilig Thuis door het wijkteam van de gemeente is in casu niet onrechtmatig.Het belang van het kind bij het krijgen van de juiste zorg rechtvaardigt in dit geval een inbreuk op het recht op privacy.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-07-2018
(pub. 27-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6884
3 (van 4) kinderen (6, 3 en 1) zijn uit huis geplaatst ogv vermoeden van zeer ernstige kindermishandeling van kind 2. Voor kind 1 en 2 de 2e uithuisplaatsing binnen 1,5 jaar ivm mishandeling van kind 2. Hof: veiligheid kinderen kan thuis niet worden gewaarborgd. LEK/NFI doen vervolgonderzoek. Moeder noemt OI en andere medische verklaringen. (Stief)vader in voorlopige hechtenis ivm verdenking. Moeder doet het goed in moeder/kind-huis met de baby maar is nog niet uitgesloten als verdachte. Bekrachtiging uhp.
JEKI
Rechtbank Limburg 02-08-2018
(pub. 22-08-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:7524
Veilig Thuis doet onderzoek naar gedrag kind met Downsyndroom nav zorgmelding Stichting Mee inz. “vermoedens van onveiligheid en zorgelijke signalen rondom opvallend seksueel getint gedrag kind, wat mogelijk grensoverschrijdend is”. Intussen legt moeder omgangsregeling stil op advies VT. Vader eist hervatting. Voorzieningenrechter wijst toe: man in welhaast Kafkaiaanse situatie beland waarbij hij zich moet verdedigen tegen onbekende en suggestieve beschuldigingen zonder bron. Situatie met andere kinderen staat erbuiten.
JE
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-08-2018
(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7127
Onderwijsrecht. Geen verplichting voor basisschool om tot zorgmelding bij Veilig Thuis (AMHK) over te gaan van mogelijk seksueel (pest)gedrag van ene kleuter tegen de andere kleuter. De vader van zijn zoontje van 4,5 jaar vordert dat de school een melding doet bij Veilig Thuis (AMHK) van incident op school, waarbij een andere kleuter met zijn vinger in de anus van het zoontje is gegaan (en mogelijk nog andere incidenten). De school heeft gehandeld conform de Meldcode Kindermishandeling, met gebruikmaking van externe deskundigen en...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kindermishandeling/misbruik/veiligheid

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN