ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verlies droom geen titel voor compensatie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1183
Man zonder verblijfsvergunning heeft er niet op gerekend dat hij na een zo kort huwelijk weer op straat zou komen te staan en wenst € 1.000 als tegemoetkoming. Hof: geen titel gesteld of gebleken.
Kinderen schrijven aan rechter dat ze willen dat ouders niet gaan scheiden
Rechtbank Overijssel 12-10-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4066
De rechter in kindvriendelijke taal: beslissing om te scheiden moet, hoe lastig dat voor kinderen ook is, door de ouders worden genomen en dan moet de rechter ook zo beslissen.
Geen duurzame ontwrichting, toch ontbinding geregistreerd partnerschap
Rechtbank Overijssel 14-09-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3429
Toewijzing verzoek ontbinding GP (om daarna te trouwen). Partijen wonen in Duitsland waar geregistreerd partnerschap niet wordt erkend en evenmin een in een huwelijk omgezet GP.
Rechtbank Midden-Nederland 02-05-2018 (pub. 15-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2079
Toewijzing verzoek ontbinding GP (om daarna te trouwen). Kans dat partijen in buitenland nadelige gevolgen zullen ondervinden van GP. Niet weg te nemen door omzetting in huwelijk: wordt niet in alle landen erkend.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 08-10-2019
(pub. 18-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3707
Man niet voldaan aan stelplicht dat scheidingswens vrouw onder invloed van geestelijke stoornis tot stand is gekomen. Ook niet onderbouwd dat sprake is van gezamenlijk vermogen, nu hij niet kan volstaan met enkele verwijzing naar producties, zonder onderbouwing/concretisering. Gebruikersvergoeding 2% rente ondanks dat man stelt dat dit hem is opgedrongen, nu niet is gesteld/gebleken dat hij bezwaar heeft gemaakt. Verklaring voor recht t.a.v. eigenaarslasten (ook niet structurele) niet toewijsbaar, nu dit uit de wet volgt.
Parket bij de Hoge Raad 18-10-1996
(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:PHR:1996:5
Vrouw stelt naar aanleiding van door de man ingediend verzoek om echtscheiding gemotiveerd dat van duurzame ontwrichting geen sprake is. De omstandigheden, dat de echtgenoten reeds geruime tijd niet meer samenwonen en dat de eisende echtgenoot stelt en blijft stellen niet bereid te zijn de samenleving te hervatten, vormen ernstige aanwijzingen dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Geen onjuiste rechtsopvatting van het hof.
Hoge Raad 06-12-1996

(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:HR:1996:ZC2222
Duurzame ontwrichting. Vrouw stelt naar aanleiding van door de man ingediend verzoek om echtscheiding gemotiveerd dat van duurzame ontwrichting geen sprake is. Aangenomen moet worden dat - met verwijzing naar de wetgever - als de eisende echtgenoot onder aanvoering van gronden stelt en blijft stellen dat hij, hoe ook, met de gedaagde echtgenoot niet meer kan samenleven, dit door de rechter moet worden opgevat als een zeer ernstige aanwijzing dat de toestand van “duurzame ontwrichting” bestaat. Beroep wordt verworpen.
Gerechtshof Den Haag 07-08-2019

(pub. 20-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2230
Vrouw kan als gevolmachtigde vd jongmeerderjarige in de echtscheidingsprocedure een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie verzoeken. Het is niet zo dat dit niet kan in een scheidingsprocedure. Bezwaar man tegen machtiging niet gegrond. Jongmeerderjarige zelf is echter niet-ontvankelijk in appel. Zij is immers geen belanghebbende in de echtscheidingsprocedure. Anders dan door de man betoogd is er wel sprake van een duurzame ontwrichting van het huwelijk.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Duurzame ontwrichting

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN