ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kinderen schrijven aan rechter dat ze willen dat ouders niet gaan scheiden
Rechtbank Overijssel 12-10-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4066
De rechter in kindvriendelijke taal: beslissing om te scheiden moet, hoe lastig dat voor kinderen ook is, door de ouders worden genomen en dan moet de rechter ook zo beslissen.
Geen duurzame ontwrichting, toch ontbinding geregistreerd partnerschap
Rechtbank Overijssel 14-09-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3429
Toewijzing verzoek ontbinding GP (om daarna te trouwen). Partijen wonen in Duitsland waar geregistreerd partnerschap niet wordt erkend en evenmin een in een huwelijk omgezet GP.
Rechtbank Midden-Nederland 02-05-2018 (pub. 15-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2079
Toewijzing verzoek ontbinding GP (om daarna te trouwen). Kans dat partijen in buitenland nadelige gevolgen zullen ondervinden van GP. Niet weg te nemen door omzetting in huwelijk: wordt niet in alle landen erkend.
Zwangerschap staat niet in de weg aan echtscheiding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-04-2017 (pub. 15-11-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:3089
Vrouw in appel tegen uitspreken echtscheiding nu zij in verwachting is van man. Hof: duurzame ontwrichting, dus grond voor echtscheiding. Hof passeert argumenten van vrouw mbt zwangerschap, belangen van de ongeborene en geloofsredenen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10967
Vrouw is in beroep gegaan tegen het uitspreken van de echtscheiding. Ex art. 1:151 BW wordt echtscheiding op verzoek van één der echtgenoten uitgesproken indien het huwelijk duurzaam is ontwricht (geen herstel van behoorlijke echtelijke verhoudingen). Haar beroep faalt. De man heeft verklaard dat hij haar niet meer als zijn echtgenote ziet. Partijen voeren niet langer een gezamenlijk huishouden . Dat de man en de vrouw nog contact hebben wil niet zeggen dat er nog uitzicht bestaat op herstel van echtelijke verhoudingen.
FP
Rechtbank Overijssel 12-10-2018
(pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4066
Partijen hebben gezamenlijk om echtscheiding verzocht. De kinderen hebben in hun brieven gezegd dat zij liever willen dat hun ouders niet gaan scheiden. Ze vinden dat het allemaal moet blijven zoals het was. Naar aanleiding hiervan heeft moeder aangegeven toch te willen scheiden. Rechtbank overweegt dat de beslissing om wel of niet te gaan scheiden moet, hoe lastig dat voor kinderen ook is, toch door de vader en de moeder worden genomen en als allebei de ouders dat willen dan moet de rechter ook zo beslissen.
FPIP
Rechtbank Overijssel 14-09-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3429
Partijen verzoeken de ontbinding van hun geregistreerd partnerschap. Zij willen na ontbinding met elkaar trouwen. Zij wonen in Duitsland waar het geregistreerd partnerschap niet wordt erkend. Evenmin wordt erkend een in een huwelijk omgezet partnerschap. Ondanks dat duurzame ontwrichting en het ex art. 815 Rv vereiste ouderschapsplan ontbreekt hebben zij een redelijk belang om hun partnerschap te verbreken. Niet-ontvankelijkheid wegens het ontbreken van een ouderschapsplan zou in strijd met art. 8 EVRM zijn.
FPIP
Rechtbank Midden-Nederland 02-05-2018
(pub. 15-05-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:2079
Verzoek tot ontbinding geregistreerd partnerschap toegewezen, ondanks afwezigheid duurzame ontwrichting, nu partijen kort na de ontbinding van het partnerschap met elkaar in het huwelijk willen treden. Partijen hebben voldoende aannemelijk gemaakt dat er een gerede kans bestaat dat zij vanwege de voorgenomen werkzaamheden van de man in het buitenland nadelige gevolgen zullen ondervinden van het feit dat partijen een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, die niet weg zijn te nemen door het geregistreerd partnerschap om te zett...
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-10-2017
(pub. 23-01-2018), ECLI:NL:GHSHE:2017:4415
VerdelingAppel echtscheiding, peildatum, omvang en samenstelling ontbonden huwelijksgemeenschap, auto, spaargelden
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Duurzame ontwrichting

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN