ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Heeft stiefzoon recht op omgang met zijn minderjarig halfzusje?
Rechtbank Oost-Brabant 10-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5174
Moeder overleden. Meerderjarige zoon vordert in KG tegen stiefvader omgang met halfzusje. Rb: nauwe persoonlijke betrekking tussen beiden, dus recht op omgang. Maar afgewezen: regeling lijkt niet in belang van halfzusje.
Na vernietiging erkenning geen omgang voor voormalige vader
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019 (pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2408
Nu kind kennismaakt met zijn vermoedelijke biologische vader, zou het bijzonder verwarrend zijn als hij ook omgang zou hebben met voormalige juridische vader die hij niet meer kent (maar wel voor hem heeft gezorgd).
Nauwe persoonlijke betrekking tussen kleinkind en grootouders in Engeland?
Gerechtshof Amsterdam 12-03-2019 (pub. 18-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:858
Bevestigend antwoord, gezien aard en frequentie van voormalige contacten in relatie tot afstand tussen woonplaats kind en VK. Ook van belang dat grootouders enige schakel zijn met overleden moeder van kind.
Heeft ex-partner van moeder recht op omgang met kind?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-10-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8798
Man niet de (biol./jur.) vader, wel family life tijdens samenwoning. Man ontvankelijk in verzoek tot omgang, maar verzoek wordt afgewezen: in strijd met de zwaarwegende belangen van kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Oost-Brabant 10-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5174
Kort geding tussen meerderjarige stiefzoon tegen stiefvader over omgang met halfzusje mz. Niet in geschil dat eiser in nauwe persoonlijke betrekking staat tot deze zus. Dat betekent dat ze recht heeft op omgang met halfbroer en dat bodemrechter gezien art. 1:377a BW op verzoek van halfbroer een omgangsregeling dient vast te stellen, tenzij sprake is van een of meer ontzeggingsgronden. In kg telt slechts of voorlopige omgangsregeling in belang zus is, wat niet het geval lijkt. Volgt afwijzing verzoek halfbroer.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6840
Verzoek grootmoeder tot omgang met kleindochter afgewezen ter voorkoming van loyaliteitsconflict bij kleindochter en veiligstellen van haar plek in het pleeggezin.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-07-2019
(pub. 01-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2825
Zorgregeling De gronden die de moeder aanvoert om haar medewerking niet te verlenen aan ter zitting gemaakte afspraken over contact tussen de kinderen en de grootouders zijn ontoereikend. Het behoort tot de ouderlijke verantwoordelijkheid om afspraken die op volwassen niveau ten overstaan van het hof zijn gemaakt na te komen en er voor te zorgen dat er draagvlak bij de kinderen ontstaat hieraan medewerking te verlenen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019

(pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2408
Begrijpelijk dat man zich met kind (bijna 4) verbonden voelt. Hij heeft immers in eerste fase van diens leven een vaderrol vervuld en hem als eigen kind mede verzorgd en opgevoed, ondanks de twijfel over zijn verwekkerschap. Nu kind kennismaakt met zijn vermoedelijke biologische vader en diens familie, zou het voor kind echter bijzonder verwarrend zijn als hij ook omgang zou hebben met voormalige juridische vader die niet zijn biologische vader is en die hij ook niet (meer) kent. Volgt afwijzing verzoek omgangsregeling.
Gerechtshof Amsterdam 23-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1422
Omgangsregeling met grootmoeder.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Omgang met grootouders/andere niet-ouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN