ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Co-ouderschap tussen moeder en tante
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019 (pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8115
Gezinsonderzoek wijst uit dat co-ouderschap tussen moeder en tante vanuit woonsituatie bij moeder beste voor kind (17) zal werken. Einde uithuisplaatsing bij tante, OTS voldoende. Moeder accepteert hulpverlening.
Heeft stiefzoon recht op omgang met zijn minderjarig halfzusje?
Rechtbank Oost-Brabant 10-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5174
Moeder overleden. Meerderjarige zoon vordert in KG tegen stiefvader omgang met halfzusje. Rb: nauwe persoonlijke betrekking tussen beiden, dus recht op omgang. Maar afgewezen: regeling lijkt niet in belang van halfzusje.
Na vernietiging erkenning geen omgang voor voormalige vader
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-07-2019 (pub. 16-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2408
Nu kind kennismaakt met zijn vermoedelijke biologische vader, zou het bijzonder verwarrend zijn als hij ook omgang zou hebben met voormalige juridische vader die hij niet meer kent (maar wel voor hem heeft gezorgd).
Nauwe persoonlijke betrekking tussen kleinkind en grootouders in Engeland?
Gerechtshof Amsterdam 12-03-2019 (pub. 18-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:858
Bevestigend antwoord, gezien aard en frequentie van voormalige contacten in relatie tot afstand tussen woonplaats kind en VK. Ook van belang dat grootouders enige schakel zijn met overleden moeder van kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9411
Geen omgangsregeling oma/kleindochter. Moeder ondersteunt zo'n regeling niet. Er is ruzie tussen moeder en oma en ouders hebben ook een verstoorde relatie. Omgang zal kleindochter in loyaliteitsconflict brengen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-10-2019
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3745
Hof: onwil en vijandigheid bij moeder en feit dat zij door behandelend psycholoog in haar keuzes mbt omgangskwestie wordt gesteund, maken op dit moment dat contact tussen minderjarige en grootouders alleen in gedwongen kader zou kunnen plaatsvinden. Alle omstandigheden (wo de gezondheidstoestand van minderjarige, die diabetes heeft) in aanmerking genomen, acht het hof de effecten ve dergelijk gedwongen contact voor minderjarige te belastend en ism haar zwaarwegende belangen. Volgt afwijzing omgangsverzoek grootouders.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019
(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8283
Man maakt nauwe persoonlijke betrekking dan wel family life met niet door hem verwekt kind onvoldoende aannemelijk. De door hem overgelegde foto's tonen wel aan dat sprake is geweest van contactmomenten tussen hem en kind, maar dat is niet voldoende. Hetzelfde geldt voor het feit dat sprake is geweest van videobel-contacten. Hetgeen voor het overige door de man is aangevoerd, is door de vrouw telkens gemotiveerd betwist. Man niet-ontv. in verzoek tot omgang.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2019

(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:8115
Geen verlenging uithuisplaatsing 17-jarig kind bij tante ondanks nog wel bestaande zorgen. Gezinsonderzoek wijst uit dat co-ouderschap tussen moeder en tante vanuit een woonsituatie bij moeder het beste zal werken. Moeder accepteert de hulpverleningstrajecten en zonodig kan kind (op vrijwillige basis) bij tante terecht. OTS voldoende.
Rechtbank Oost-Brabant 10-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5174
Kort geding tussen meerderjarige stiefzoon tegen stiefvader over omgang met halfzusje mz. Niet in geschil dat eiser in nauwe persoonlijke betrekking staat tot deze zus. Dat betekent dat ze recht heeft op omgang met halfbroer en dat bodemrechter gezien art. 1:377a BW op verzoek van halfbroer een omgangsregeling dient vast te stellen, tenzij sprake is van een of meer ontzeggingsgronden. In kg telt slechts of voorlopige omgangsregeling in belang zus is, wat niet het geval lijkt. Volgt afwijzing verzoek halfbroer.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Omgang met grootouders/andere niet-ouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN