ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Begeleide omgangsregeling voor grootmoeder van in pleeggezin verblijvend meisje
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018 (pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4864
Oma is weliswaar stabiele factor in leven van meisje maar heeft ook begeleiding nodig bij de aan te snijden gespreksonderwerpen en hulp bij het beantwoorden van vragen van het meisje, dat zeer kwetsbaar is door haar belaste verleden.
Family life en omgang voormalige pleegouders?
Rechtbank Midden-Nederland 09-07-2018 (pub. 16-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3072
GI en voormalige pleegouders oneens over omgang met meisje in gesloten instelling. Stem meisje zelf komt niet naar voren. Benoeming bijzondere curator en vaststelling voorlopige omgangsregeling.
Contactherstel grootouders met kleindochter
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018 (pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2853
Belang kind bij contactherstel grootouders weegt zwaarder dan belangen moeder om grootouders uit de weg te gaan. Voorbereidingstijd moeder en BOR om moeder erbij te helpen.
Tante wil omgangsregeling. Geen familylife. Wel private life?
Gerechtshof Amsterdam 03-04-2018 (pub. 23-04-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:1085
Geen zodanige betrokkenheid van tante op de kinderen, dat deze valt onder het door artikel 8 EVRM gewaarborgde recht op bescherming van ‘private life’.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JEKI
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4864
Omgangsregeling voor grootmoeder, waarin zij in pleeggezin geplaatste kleindochter (2009) eens per maand gedurende anderhalf uur ziet onder begeleiding van een onafhankelijke derde. Oma is weliswaar stabiele factor in leven van meisje, maar heeft ook begeleiding nodig bij de aan te snijden gespreksonderwerpen en hulp bij het beantwoorden van vragen van het meisje, dat zeer kwetsbaar is door haar belaste verleden.
JEKI
Rechtbank Midden-Nederland 09-07-2018
(pub. 16-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3072
Voormalig pleegkind inmiddels opgenomen in gesloten instelling. GI en voormalige pleegouders strijden over nut omgangsregeling pleegouders, maar stem kind komt niet tot uitdrukking. Rb benoemt ambtshalve een bijzondere curator en stelt voorlopige omgangsregeling met pleegouders vast.
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-07-2018
(pub. 06-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:2853
Grootouders ontv. in hun verzoek om omgangsregeling met kleinkind (2008). Voldaan aan criterium art. 1:377a lid 1 BW. Belang kind bij contactherstel weegt zwaarder dan belangen moeder om het contact met grootouders uit de weg te gaan. Moeder krijgt echter nog wel een half jaar tijd om zich voor te bereiden. Voorts wordt gestart met BOR om moeder te helpen met de spanningen om te gaan.
JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-06-2018
(pub. 13-06-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5368
Sprake van nauwe persoonlijke betrekking tussen kind en oma. Oma kan daarom ontvangen worden in haar verzoek om de bestaande omgangsregeling uit te breiden. Thans echter geen ruimte hiervoor. Het hof heeft er vertrouwen in dat de GI oog zal hebben en houden voor de mogelijkheden van verdere uitbreiding van de contacten tussen oma en kleinkind. Daarbij zullen echter niet de wensen van oma maar zal het belang van het kind leidend zijn.
FPKI
Gerechtshof Den Haag 10-04-2018
(pub. 18-05-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1196
Omgang minderjarige met de ouders van de overleden moeder. Vader door voorzieningenrechter veroordeeld tot strikte nakoming van geldende regeling -ook tijdens de vakantie- op straffe van lijfsdwang en/of dwangsommen. Hof bekrachtigt. Proceskostenveroordeling voor vader.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Omgang met grootouders/andere niet-ouders

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN