ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Nieuw informatieplatform over invoering nieuwe Nederlandse pensioenstelsel
Informatieplatform ‘werken aan ons pensioen’ live gegaan (Vakcentrale voor Professionals 13-01-2022)
Informatieplatform ‘Werken aan ons Pensioen’ (Werken aan ons Pensioen 05-01-2022)
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen publiceert V&A
Vrouw niet ongerechtvaardigd verrijkt vanwege voortzetting huur
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-12-2021 (pub. 13-12-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:11126
Partijen hebben in hun huurwoning - met een relatief lage huur - bedragen geïnvesteerd in keuken en badkamer. Dat vrouw de huur voortzet, maakt haar niet schadeplichtig jegens man. Geen wettelijke grondslag voor vergoedingsrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 15-09-2021
(pub. 12-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2021:11600
Vrouw vordert van ex-man betaling pensioenaanspraken. Terecht beroep op verrekening wegens in verleden teveel betaalde alimentatie. Geen rechtsverwerking. Reeds betaalde pensioenaanspraken aan de vrouw zijn niet onverschuldigd.
Rechtbank Den Haag 17-11-2021
(pub. 13-12-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:13249
Een eerdere vordering van de vrouw om een pensioenbepaling in het echtscheidingsconvenant te wijzigen is door de rechtbank afgewezen. Zij wenst dat het overeengekomen bedrag niet op bij een pensioenuitvoerder wordt gestort, maar op een eigen bankrekening. Drie jaar later vordert zij opnieuw hetzelfde. De rechtbank is het eens met de man (en zijn BV) dat ex art. 236 Rv het eerdere oordeel gezag van gewijsde heeft. Zij kan dit geschilpunt niet opnieuw aan de orde stellen. Afwijzing met proceskostenveroordeling.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-12-2021

(pub. 13-12-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:11126
Omstandigheid dat vrouw groter vermogen heeft dan man - wat zij niet hoeft te delen - en dat man wel en vrouw geen te verevenen pensioen heeft, maakt niet dat pensioenverevening onaanvaardbaar is. Helemaal nu mate van onzekerheid in inkomsten uit - en waarde onderneming van vrouw (51) zit. Man vordert vergoeding vrouw, nu zij huur voortzet en zij hebben geïnvesteerd in badkamer en keuken. Vordering afgewezen. Bepalingen huurrecht zien niet op verhouding tussen huurders onderling. Wettelijke grondslag ontbreekt.
Rechtbank Den Haag 17-11-2021
(pub. 02-12-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:13161
Toewijzing vordering tot betaling van ontvangen gelden uit een levensverzekering waartoe niet alleen de eerste echtgenote maar ook de tweede echtgenote en de echtgenoot gerechtigd waren. Tevens toewijzing vordering pensioengelden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-11-2021

(pub. 04-11-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:10238
Partijen zijn gescheiden in 1994. Zij hadden huwelijkse voorwaarden met gemeenschap vruchten en inkomsten. Omdat deze gemeenschap door regels wettelijke gemeenschap beheerst gemeenschappelijk vermogen kent dat pensioenrechten kan omvatten, moeten de pensioenrechten, indien die ingevolge huwelijkse voorwaarden tot gemeenschap vruchten en inkomsten behoren, worden verrekend overeenkomstig hetgeen daarover in pensioenarrest Boon-Van Loon is overwogen. Geen rechtsverwerking. Ook beroep op r&b slaagt niet.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
(Eric de Bruijn, 11-05-2020)
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN