ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Na zes jaar procederen moet man € 576.226 afstorten bij externe pensioenverzekeraar
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-12-2020 (pub. 22-01-2021), ECLI:NL:GHSHE:2020:4006
Gelet op de WVPS heeft de vrouw aanspraak op het pensioen dat door de man als DGA in eigen beheer tussen de huwelijkssluiting en echtscheidingsdatum is opgebouwd. Man moet extern € 576.226 afstorten.
Handreiking Belastingdienst uitfasering pensioen in eigen beheer
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 13-01-2021
(pub. 26-01-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:376
Verdeling pensioenaanspraak en vaststelling draagplicht schuld, ex-echtgenote (eiseres) procedeert na overlijden van haar ex-echtgenoot tegen zijn partner (gedaagde), onrechtmatig verkregen bewijs?, beneficiair of zuiver aanvaarde nalatenschap?, verjaring, rechtsverwerking.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-12-2020

(pub. 22-01-2021), ECLI:NL:GHSHE:2020:4006
Eiswijziging vrouw in strijd goede procesorde nu conversie of overdracht van pensioenaanspraken naar nog op te richten BV wezenlijk anders is dan afstorten van pensioenaanspraken. HR: ECLI:NL:HR:2020:276 Naar tijdstip echtscheiding dient hoogte te worden bepaald van pensioenaanspraak van tot verevening gerechtigde en commerciële waarde van die aanspraak moet worden bepaald naar tijdstip van afstorting. Man heeft niet bewezen 576.226,-- niet te kunnen afstorten, doordat hij jaarrekening 2019 niet heeft overgelegd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-09-2016
(pub. 22-01-2021), ECLI:NL:GHSHE:2016:4202
verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap, gebruiksvergoeding, partner- en kinderalimentatie, waardering aandelen, rekening-courant schuld, hypotheekrente, vergoedingsrecht, afstorten van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-12-2016
(pub. 22-01-2021), ECLI:NL:GHSHE:2016:5587
verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap, gebruiksvergoeding, partner- en kinderalimentatie, waardering aandelen, rekening-courant schuld, hypotheekrente, vergoedingsrecht, afstorten van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-04-2017
(pub. 22-01-2021), ECLI:NL:GHSHE:2017:1752
verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap, gebruiksvergoeding, partner- en kinderalimentatie, waardering aandelen, rekening-courant schuld, hypotheekrente, vergoedingsrecht, afstorten van in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
(Eric de Bruijn, 11-05-2020)
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN