ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

'Afstempelen' aandelen leidt tot prijsgeven pensioen in eigen beheer
Rechtbank Noord-Nederland 16-10-2020 (pub. 01-04-2021), ECLI:NL:RBNNE:2020:3587
DGA laat aandelen in pensioen BV afstempelen ter aflossing van rekening-courantschuld aan BV. Daarmee geeft de DGA zijn pensioen prijs. Gehele pensioenaanspraak wordt tot loon gerekend en er wordt revisierente in rekening gebracht.
Is de scheiding van samenwoners met een samenlevingscontract eenvoudiger?
Rechtbank Den Haag 10-03-2021 (pub. 29-03-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:2390
Partijen zijn een periodiek verrekenbeding, partneralimentatie en verdeling ouderdomspensioen overeengekomen. Bij scheiding ontstaan de volgende complicaties: 1. Art. 1:141 BW geldt voor situatie dat partijen zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden met periodiek verrekenbeding. Rb lost dit op door analoge wetstoepassing: verrekening vermogen. 2. Tussen pp geldt geen wettelijke verplichting PAL. Daarom is niet de verzoekschriftprocedure aangewezen maar de dagvaardingsprocedure (vordering nakoming alimentatieafspraak). 3. De Wvps is niet van toepassing op samenlevers; pensioenfonds werkt (dus) niet mee. Pp moeten pensioenverdeling zelf regelen. Rb wijst hen de weg: maandelijkse betalingen of afkoop.
Geen pensioenverrekening na afkoop pensioen in eigen beheer
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-03-2021 (pub. 29-03-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:2423
Tijdens huwelijk hebben de echtgenoten ieder hun pensioen in eigen beheer afgekocht. Het gevolg daarvan is dat er bij echtscheiding geen pensioen in de zin van de Wvps meer was. Afgekochte pensioenen hoeven niet verrekend.
Stukken en toepassing 'Haviltex' leiden tot de conclusie: het is een beschikbare-premieregeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-03-2021 (pub. 25-03-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:2745
Bij een gegarandeerde uitkering kan het nodig zijn de premie te verhogen zodra het rendement tegenvalt. Dat verzekering premievrij is gemaakt, wijst erop dat sprake is van beschikbare-premieregeling. Man heeft voldoende afgestort.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 30-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3940
Echtscheiding en verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap. Toepassing van regel dat ieder gelijk aandeel dient te krijgen. Toedeling van de woning aan de vrouw of verkoop woning aan derde? Partijen komen zelf niet uit de onverdeeldheid van de woning; De man bleef vasthouden aan zijn voorwaarde dat hij eerst een definitief akkoord van de bank voor de overname door de vrouw wilde zien in de vorm van een bindende offerte, nog vóórdat de echtscheiding een feit zou zijn. De vrouw kon echter de financiering voor de overname van d...
Gerechtshof Amsterdam 20-04-2021
(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1248
In deze procedure staat de beschikking van dit hof van 30 september 2016 centraal. Daarin oordeelt het hof dat de door de man ontvangen beëindigingsvergoeding slechts voor een klein deel verrekenbaar inkomen is. Zoals ook de rechtbank heeft overwogen, is deze beschikking in kracht van gewijsde gegaan. Dit brengt mee dat de beslissingen die in de beschikking van 30 september 2016 zijn vervat, in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht hebben (art. 236 RV, dat analoog wordt toegepast op beschikkingen).
Parket bij de Hoge Raad 27-11-1981
(pub. 07-04-2021), ECLI:NL:PHR:1981:AG4271
-
Hoge Raad 27-11-1981

(pub. 06-04-2021), ECLI:NL:HR:1981:AG4271
-
Rechtbank Noord-Nederland 16-10-2020

(pub. 01-04-2021), ECLI:NL:RBNNE:2020:3587
Een DGA laat in 2011 de aandelen in zijn pensioen BV afstempelen om daarmee zijn rekening-courantschuld aan de Pensioen BV af te lossen. Daarmee geeft de DGA zijn pensioen prijs (art. 19b lid 1 sub c LB). De inspecteur rekent de gehele pensioenaanspraak tot het loon en brengt revisierente in rekening. Rechtbank: DGA slaagt er niet in aannemelijk te maken dat zijn pensioen al niet meer voor verwezenlijking vatbaar was. Ook zijn beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt niet.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
(Eric de Bruijn, 11-05-2020)
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN