ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Pensioenverweer ziet alleen op partnerpensioen, niet op ouderdomspensioen
Rechtbank Noord-Holland 21-02-2019 (pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1865
Pensioenverweer alleen mbt nabestaandenpensioen, niet mbt ouderdomspensioen. Wvps vaak toereikende voorziening; i.c. geen rechten verloren door scheiding. Vermogen/bedrijfswinst aan de orde bij verdeling.
Vrouw verzoekt man postuum toe te laten tot vrijwillige verzekering ANW - afgewezen
Kan de ex het eigen deel van pensioen en ODV in BV probleemloos meenemen?
Nieuwe pensioensite van de Belastingdienst online
Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) (Belastingdienst 25-02-2019)
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPPE
Rechtbank Noord-Holland 21-02-2019
(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1865
Pensioenverweer heeft slechts betrekking op verminderd nabestaandenpensioen. Art. 1: 153 lid 1 BW dateert van vóór de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. T.g.v. deze wet ontstaat vaak een toereikende voorziening. Pensioenverweer ziet niet op spaargelden en onroerende zaken en is niet bedoeld voor ouderdomspensioen. De stellingen van de vrouw t.a.v. vermogen/bedrijfswinst van de man kunnen bij de verdeling aan de orde komen, maar kunnen niet leiden tot een geslaagd pensioenverweer.
PE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-03-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:792
pensioenverrekening krachtens Boon/Van Loon
PE
Rechtbank Amsterdam 18-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1049
De geregistreerd partner van een man die inmiddels is overleden en deelnam aan het pensioenfonds van Hewlett-Packard heeft niet alsnog recht op partnerpensioen. Pensioenfonds is geen pensioenadviseur en hoefde deelnemer niet te wijzen op vervroeging van de pensioeningangsdatum. Dat op korte termijn partnerpensioen gerealiseerd moest worden omdat deelnemer mogelijk de ingangsdatum van het ouderdomspensioen niet meer ging halen had deelnemer niet medegedeeld en kon het pensioenfonds niet vermoeden. Geen schending zorgplicht.
HVPE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:601
Huwelijksvermogensrecht, afwikkeling huwelijkse voorwaarden.
FPPE
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019
(pub. 18-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:306
1. Vaststellen van verdeling van huwelijksgoederengemeenschap zelf kan niet aan de kantonrechter worden voorgelegd. Nakoming eisen van overeenkomst inzake pensioenverdeling wel (mits geldelijk belang beneden de € 25.000 blijft). 2. Vrouw heeft geen vordering tot helft van aan man uit te keren pensioentermijnen. Verrekening volgens Boon/Van Loon arrest houdt in dat de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen wordt toegekend aan de man en de waarde van het bijzonder nabestaandenpensioen aan de vrouw, met verrekening.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN