ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wet uitfasering pensioen in eigen beheer, sept-okt 2019
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
(pub. 14-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4159
Verplichting tot afstorting van verevend ouderdomspensioen door vennootschap van ex-echtgenoot die pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd. Toepassing Haviltex-maatstaf op echtscheidingsconvenant waarin afspraken over afstorting zijn gemaakt.
Parket bij de Hoge Raad 04-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1007
Pensioenverevening afstorting. Commerciële waarde peildatum (2012) of afstortingsdatum ?
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2829
Echtscheiding 1991. Vraag of alsnog aanspraak bestaat op verrekening van opgebouwde pensioenrechten conform Boon/Van Loon. Rechtsverwerking dan wel redelijkheid en billijkheid. Speelt bij die verrekening de aanspraak van een eerdere echtgenoot van de man een rol. Regresvordering ter zake van een door de man afgelost krediet. Is de voormalige echtelijke woning al verdeeld. Man wordt in de gelegenheid gesteld de akte van levering over te leggen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-10-2019

(pub. 09-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3663
Vraag of weduwe recht heeft op nabestaandenpensioen. Dat pensioen was aanvankelijk op opbouwbasis verzekerd en is later door werkgever van overleden man gewijzigd naar risicobasis. Voor wijziging van pensioenregeling was welbewuste instemming nodig van man. Nu deze niet is gegeven, heeft het reglement van 1995 te gelden. Het eenzijdig wijzigen van de pensioenregeling door werkgever heeft als OD richting weduwe te gelden. Geen sprake van kwijtingsbepaling tegenover weduwe. Geen verjaring, termijn gaat pas lopen bij overlijden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-09-2019

(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3491
Pensioenaanspraken van man zijn bij echtscheiding in 1986 onverdeeld gebleven. Rb: vrouw heeft cfm Boon/Van Loon aanspraak op gedeelte hiervan. Rb wijst contante waarde toe, te weten € 131,- en € 1.040,21. Hof: pensioenaanspraak van vrouw moet worden geïndexeerd. Bedoeling van indexering is het verkrijgen van een - voor zover mogelijk - welvaartsvast pensioen. Indexering is met name van belang bij uitgestelde pensioenverrekening. Toegewezen: € 4.990,87 en € 2.055,60.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN