ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Voorhuwelijks nihilbeding partneralimentatie is nietig
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-02-2020 (pub. 10-03-2020), ECLI:NL:RBZWB:2020:864
Overeenkomst (hwv) waarbij voorafgaande aan huwelijk wordt afgezien van levensonderhoud, is nietig. Beroep hierop niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Daarvoor met name huidige situatie van belang.
Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 in de Kamer
Nota naar aanleiding van het nader verslag
Per welke datum moet commerciële waarde van af te storten pensioen worden berekend?
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 11-03-2020
(pub. 26-03-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:2107
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden; pensioen in eigen beheer.
Gerechtshof Amsterdam 21-01-2020
(pub. 16-03-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:111
Levensverzekering met pensioenclausule. Geschil tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar over de rechten van de ex-echtgenote van de verzekeringnemer. Processueel ondeelbare rechtsverhouding die zou meebrengen dat ook de ex-echtgenote in het geding had moeten worden geroepen? C-polis waarbij de werknemer zelf de verzekeringnemer is. Artikel 2 lid 4 onder C Pensioen- en spaarfondsenwet; artikel 22 Regelen Verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en Spaarfondsenwet (oud). De rechtbank is terecht tot het oordeel gekomen dat de ex-ech...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-03-2020
(pub. 11-03-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:877
Vrijwaringsincident, een derde kan niet voor het eerst in hoger beroep in vrijwaring worden opgeroepen. Pensioentoezegging onder PSW (oud). Voormalig werkgever zegt nabestaandenpensioen toe ten behoeve van echtgenote van voormalig werknemer. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat echtgenote zich beroept op nakoming partnerpensioenregeling.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-02-2020

(pub. 10-03-2020), ECLI:NL:RBZWB:2020:864
Voorhuwelijks alimentatie-nihilbeding is nietig. Art. 1:400 lid 2 BW is in beginsel ook van toepassing op levensonderhoud jegens ex-echtgenoot. Een beroep op nietigheid van het nihilbeding is in casu naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Daarvoor is in ieder geval nodig dat de toen door partijen van belang geoordeelde situatie (volledige financiële onafhankelijkheid van elk van beiden) zich ook thans, nu op de nietigheid van het beding een beroep wordt gedaan, nog voordoet. Dat is niet het geval.
Hoge Raad 14-02-2020

(pub. 14-02-2020), ECLI:NL:HR:2020:276
Pensioenverevening na echtscheiding. Afstorting van commerciële waarde door rechtspersoon waarvan man DGA is. Per welke datum moet die commerciële waarde worden berekend? HR: 1. Hoogte van pensioenaanspraak van tot verevening gerechtigde echtgenoot moet worden bepaald naar tijdstip van de echtscheiding. 2. Maar de commerciële waarde van die aanspraak – bedrag dat nodig is om die pensioenaanspraak bij een externe pensioenverzekeraar te verzekeren – moet worden bepaald naar tijdstip van afstorting door de rechtspersoon.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN