ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Formulier voor verdeling pensioen bij scheiding vernieuwd
Beroep vrouw op pensioenverevening is "onaanvaardbaar"
Rechtbank Den Haag 03-07-2019 (pub. 09-12-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12910
Partijen waren getrouwd onder hwv (koude uitsluiting), zonder uitsluiting pensioenverevening. Vrouw maakt alsnog aanspraak op pensioenverevening. Afgewezen: o.m. wegens geen traditionele rolverdeling en vrouw mocht gratis wonen.
Polis rechtsbijstandverzekering dekt geen geschil over pensioenverevening
De Commissie is van oordeel dat een geschil over pensioenverevening ziet op (van dekking uitgesloten) huwelijksvermogensrecht en echtscheidingsrecht. Dat de wet VPS niet in het BW is opgenomen maakt dat niet anders.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 22-01-2020
(pub. 24-01-2020), ECLI:NL:RBOVE:2020:162
Geen WVPS-pensioenverevening krachtens Haviltex-uitleg van huwelijksvoorwaarden onder Boon/Van Loon tot stand gekomen.
Gerechtshof Amsterdam 17-12-2019
(pub. 07-01-2020), ECLI:NL:GHAMS:2019:4633
Partneralimentatie, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en vergoedingsaanspraak vrouw jegens man vanwege investeringen in de echtelijke woning die op naam van de man staat.
Rechtbank Den Haag 03-07-2019

(pub. 09-12-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:12910
Partijen waren getrouwd onder huwelijksvoorwaarden (koude uitsluiting), zonder uitsluiting van pensioenverevening. Vrouw maakt alsnog aanspraak op pensioenverevening. Afgewezen: beroep vrouw op pensioenverevening (art. 11 Wvps) is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, o.m. wegens: geen traditionele rolverdeling, vrouw had zelf pensioen kunnen opbouwen, man liet vrouw onverplicht gratis wonen, relatief korte samenwoning, vrouw geen vordering ingesteld na pensionering man (in 1993).
Rechtbank Den Haag 13-11-2019

(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11805
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Man werkt bij het Europees Octrooibureau. Geen verplichting voor man tot afleggen rekening en verantwoording over beheer van gemeenschap. Pensioenverevening: man niet gehouden mee te werken aan cessie of volmacht om vrouw rechtstreekse aanspraak op het EOB te geven. AOW-aanspraak van vrouw is geen vermogensrecht als bedoeld in art. 3:6 BW. Het recht is hoogstpersoonlijk en niet overdraagbaar. Man kan er bij echtscheiding dan ook geen aanspraak op maken. Geen verdeling/verrekening.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2019
(pub. 14-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4159
Verplichting tot afstorting van verevend ouderdomspensioen door vennootschap van ex-echtgenoot die pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd. Toepassing Haviltex-maatstaf op echtscheidingsconvenant waarin afspraken over afstorting zijn gemaakt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN