ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

'Duurzaam gescheiden leven' kan ook bij financiële verstrengeling
Centrale Raad van Beroep 11-09-2020 (pub. 08-10-2020), ECLI:NL:CRVB:2020:2369
Vanaf verbreking samenwoning was (wel) sprake van duurzaam gescheiden leven. De financiële verstrengeling hield verband met voornemen om tot een financiële scheiding te komen. Ouderdomspensioen op basis van ongehuwde-norm.
Voor wijziging nabestaandenpensioen van opbouw- naar risicobasis was toestemming man nodig
Jurisprudentie nabestaandenpensioen (Akkermans & Partners 06-10-2020)
Geen onrechtmatig handelen vrouw vanwege lege vennootschap
Rechtbank Amsterdam 22-07-2020 (pub. 17-09-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:4141
Partijen hebben een gelijk recht op pensioen maar de vennootschap van vrouw die dat moet financieren is leeg. Daarvan kan haar geen persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt: man deed de financiën en nam grote bedragen op.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Centrale Raad van Beroep 11-09-2020

(pub. 08-10-2020), ECLI:NL:CRVB:2020:2369
Na verbreken samenwoning door gehuwd echtpaar werd de AOW-uitkering gecontinueerd naar die voor een gehuwde pensioengerechtigde. Volgens de Svb was sprake van teveel financiële verstrengeling om duurzaam gescheiden leven te kunnen aannemen. Anders dan Svb en Rb is CRvB van oordeel dat vanaf verbreking samenwoning wel sprake was van duurzaam gescheiden leven.ECLI:NL:CRVB:2018:2918 De door de Rb aangenomen financiële verstrengeling was bedoeld om tot een financiële scheiding te komen.
Rechtbank Amsterdam 22-07-2020

(pub. 17-09-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:4141
Ook indien - zoals i.c.ECLI:NL:PHR:2018:1142 ECLI:NL:HR:2018:2159 - pensioenafstorting niet aan de orde is, maar het om een periodieke betalingsverplichting gaat, is gelijke pensioenaanspraken van partijen zoveel mogelijk het uitgangspunt. Vordering man jegens BV vrouw tot betaling pensioenuitkeringen afgewezen wegens negatief vermogen BV. Vrouw treft hiervoor geen ernstig persoonlijk verwijt, nu man de financiën van de BV beheerde en hij een aanzienlijk vermogen aan de BV heeft onttrokken.
Rechtbank Noord-Holland 22-07-2020

(pub. 11-08-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:5522
Afwijzing van verzoek van vrouw haar aandeel in het in eigen beheer opgebouwde pensioen af te storten. In beginsel kan van vereveningsgerechtigde echtgenoot niet worden gevergd dat zij afhankelijk blijft van beleid van andere echtgenoot t.a.v. BV. Afstorting bij een levensverzekeringsmaatschappij kan dan oplossing zijn. Maar i.c. heeft de man geen formele zeggenschap (meer) in de BV en is hij evenals de vrouw voor pensioen afhankelijk van de vraag of de BV de pensioen- en lijfrentetoezegging zal kunnen blijven nakomen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18-06-2020
(pub. 23-06-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1899
Stelling vrouw dat partijen – in afwijking van huwelijkse voorwaarden, die een koude uitsluiting bevatten - hebben geleefd alsof zij waren gehuwd in gemeenschap van goederen, leidt niet tot het door haar beoogde doel. Afwijkende regeling had bij notariële akte moeten worden aangegaan. Afwijzing vordering man mbt kosten huishouding – mondelinge ovk door vrouw betwist en bovendien had afwijkende regeling schriftelijk overeengekomen moeten worden (art. 1:84 lid 3 BW). Anders dan man betoogt wel verevening pensioen cfm. Wvps.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Let op: verklaring pensioenuitvoerder nodig bij afwijkende afspraken bijzonder partnerpensioen
(Eric de Bruijn, 11-05-2020)
Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat er een verklaring van de pensioenuitvoerder aan het convenant gehecht dient te worden bij afwijkende afspraken rondom het bijzonder partnerpensioen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?
Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN