ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Valse handtekening krediet maar toch hoofdelijk aansprakelijk
Ex-samenwoners. Handtekening onder kredietovereenkomst vervalst door ex. Vrouw toch hoofdelijke aansprakelijk wegens eigen schuld: beheer geheel aan ex-partner overgelaten en hem kopie ID verstrekt.
Afwikkeling gezamenlijke schuld
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2569
Ter herinnering. Een schuld kan niet worden verdeeld aangezien een schuld geen goed is. En regresvordering op medeschuldenaar ontstaat pas als eiser meer dan 50% van de schuld heeft voldaan.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018
(pub. 02-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2569
Einde samenleving. Gezamenlijk afgesloten flexibel krediet. Interne draagplicht bij helfte. Schuld kan niet worden verdeeld aangezien een schuld geen goed is. Er ontstaat eerst voor de vrouw een regresvordering op de man indien zij meer dan 50% van de betreffende schuld heeft voldaan Art. 6:10 lid 2 BW. Hof kan niet vaststellen dat de vrouw meer dan 50% van de vordering heeft betaald, daardoor geen regresvordering op de man.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 28-08-2018
(pub. 06-09-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:3123
Beëindigde affectieve relatie. Uitleg vaststellingsovereenkomst betreffende verdeling registergoederen en schulden. Ziet deze op alle of slechts op enkele schulden? Haviltex. Hof: dat partijen hebben bedoeld met de overeenkomst een regeling af te spreken waarbij de financiële verwevenheid van partijen zou worden ontvlochten en die betrekking heeft op alle gezamenlijke schulden van partijen, althans de vrouw mocht deze bedoeling redelijkerwijs toekennen aan de overeenkomst.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-07-2018
(pub. 25-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3142
Draagplicht schulden ex-samenwoners. Reikwijdte art. 6:10 BW. Post-relationele solidariteit tussen ex-partners a.b.i. art. 6:2 BW juncto art. 6:248 BW. Maar vrouw voldeed niet aan stelplicht a.b.i. art. 150 Rv.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 01-05-2018
(pub. 02-05-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1845
Man stelt dat hij met privémiddelen € 11.622,19 in woning heeft geïnvesteerd. Man meent dat hij aan zijn stelplicht heeft voldaan nu vrouw de administratie onder zich heeft en hij geen rekeningoverzichten meer kan verkrijgen. Hof: dit berust op onjuiste rechtsopvatting van art. 150 Rv. Man diende, gelet op gemotiveerde betwisting door vrouw, i.i.g. enige (verificatoire) onderbouwing van zijn stelling in het geding te brengen zoals facturen van aan woning aangebrachte verbeteringen en andere aanwijzingen
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 17-04-2018
(pub. 18-04-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1608
Samenlevers zonder samenlevingsovereenkomst; hoofdelijke aansprakelijkheid en draagplicht; art. 6:10 BW; investeringskosten die recht op vergoeding opleveren. Bestaan van bewijsnood in beginsel onvoldoende reden om bewijslast om te keren. Art. 150 Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Schulden

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN