ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader weigert toestemming voor paspoort, wat nu?
Rechtbank Noord-Nederland 25-07-2018 (pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3958
Indien een van de ouders met gezag geen toestemmingsverklaring voor paspoort geeft, kan minderjarige van 12 jaar of ouder zelf vervangende toestemming aan de rechter verzoeken. Geen advocaat nodig.
Vader werkte niet mee aan vakantieplannen van moeder met kinderen
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2018 (pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7014
Vader wilde een aantal zaken tegelijk regelen. Rb: de ouders dienen hun zakelijke kwesties ter afwikkeling van hun relatie los te koppelen van de belangen van de kinderen. Vader veroordeeld in proceskosten.
Beide ouders belang bij bezit identiteitsbewijs kinderen
Rechtbank Den Haag 12-07-2018 (pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8465
In 2017 KG voor afgifte aan vader van ID kinderen. Rb verleent vader vervangende toestemming voor aanvraag en beheer paspoorten. Wel toestemming voor vakantie in buitenland nodig.
Ontvangen rente, bestemd voor schenkingsbelasting, is behoefteverhogend
Rechtbank Den Haag 12-07-2018 (pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8465
1. Schenking, nl. rente over papieren schenking, telt mee voor NBI bij bepaling behoefte. Dat rente werd gereserveerd voor schenkingsbelasting is niet relevant. 2. Opvangkosten zijn reeds verdisconteerd in behoeftetabellen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPKI
Rechtbank Noord-Nederland 25-07-2018
(pub. 10-10-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:3958
Dochter wenst met haar moeder en stiefvader op vakantie buiten Europa te gaan, waarvoor ze een paspoort nodig heeft. Maar vader heeft verklaard er alles aan te zullen doen om haar tot haar 18de dwars te zitten en is bovendien met Noorderzon vertrokken. Rb geeft vervangende toestemming voor aanvraag. Geen advocaat nodig. Artt. 34 lid 1 en lid 3 Paspoortwet, art. 38 Paspoortwet en art. 278 lid 3 Rv.
KI
Rechtbank Noord-Holland 07-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7014
Vader werkte niet mee aan vakantieplannen moeder, omdat hij eerst wat zakelijke kwesties wilde afhandelen. Rb: zakelijke kwesties ivm afwikkelen relatie moet je loskoppelen van belang kinderen: vader veroordeeld in proceskosten in geding om vervangende toestemming vakantie en medewerking aan aanvraag/afgifte paspoort. De rb gaat er hierbij vanuit dat vader ervoor zal zorgen dat kind 2 bij aanvraag paspoort aanwezig zal zijn.
KI
Rechtbank Den Haag 30-01-2018
(pub. 02-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:9048
Vader in kort geding veroordeeld om mee te werken aan a. aanvraag door moeder van paspoort voor kind X dat bijna verlopen is. Feit dat X zijn hoofdverblijfplaats bij vader heeft, doet hieraan niet af. b. reis van moeder met kind X en kind Y naar Israël. Voor zover de vader voormelde medewerking niet verleent, treedt het kg-vonnis in de plaats vd toestemming vd vader voor aa. het aanvragen van een paspoort voor X en bb. de reis van beide kinderen met moeder.
ALKI
Rechtbank Den Haag 12-07-2018
(pub. 23-07-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:8465
- Belang kinderen en vrouw om jaarlijks één kerstdag met elkaar door te kunnen brengen gaat ic boven door man gestelde belang om tegelijk met zijn familie op vakantie te kunnen gaan. - Beide ouders hebben belang bij bezit pas of ID-kaart kinderen. Toestemmingsvereiste vakantie staat daar los van. - Rente over papieren schenking telt mee als inkomen voor NBI bij behoefte KAL. Dat rente werd gereserveerd voor schenkingsbelasting is niet relevant. - Opvangkosten zijn verdisconteerd in tabel eigen aandeel kosten kinderen.
KI
Rechtbank Overijssel 02-01-2018
(pub. 01-02-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:315
Moeder krijgt vervangende toestemming voor aanvraag ID-kaart kind, maar niet voor aanvraag paspoort. Verder vervangende toestemming om max. 2 weken met kind op vakantie te gaan onder voorwaarde dat moeder tickets aan de man en de jeugdbeschermer laat zien en laat weten op welk adres zij dan verblijft. Regeling verv. toestemming ex art. 34 lid 2 van de Paspoortwet is een regeling in zin [[ art. 1:253a BW]] (vgl. HR 31 oktober 2014, NJ 2015, 285; ECLI:NL:HR:2014:3070).   
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
(Verv. toestemming) paspoort

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN