ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kantonrechter betrekt echtgenoot niet bij instellen van bewind
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019 (pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7937
Dat echtgenoot - kennelijk op basis van verklaringen van zoon en kleindochter - niet in de procedure is betrokken, acht hof onbegrijpelijk. Wegens ernstig verstoorde relatie benoeming van professionele bewindvoerder en mentor.
De bewindvoerder/mentor en de familie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2019 (pub. 20-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1535
De mentor/bewindvoerder neemt zelfstandig beslissingen en is niet gehouden hierover in overleg te treden met familieleden, laat staan tegenover hen rekening en verantwoording hierover af te leggen.
Verzoekers onderbewindstelling en mentorschap niet ontvankelijk
Rechtbank Limburg 01-02-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1299
Een ‘gewaarborgde hulp’ (PGB) en een voormalig feitelijk zorgverlener behoren niet tot de degenen die ogv de wet bevoegd zijn tot indienen van verzoek onderbewindstelling of mentorschap.
Bewindvoerder/mentor tracht eigen ontslag te frustreren
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018 (pub. 27-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4618
Appel van belanghebbende tegen afwijzing verzoek ontslag bewindvoerder. Bewindvoerder laat zich machtigen tot intrekking appel. Hof: schending van recht op toegang tot rechter. Bewindvoerder ontslagen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4082
BewindCuratele
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31-10-2019
(pub. 04-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4012
Bekrachtiging mentorschap. Aan de wettelijke vereisten is, ondanks dat de betrokkene in een instelling verblijft, voldaan. Afwijking wettelijke voorkeur benoeming persoon van de mentor.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-10-2019
(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3746
Bewindmentorschap
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2019

(pub. 02-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7937
Echtgenoot van belanghebbende is ogv art. 798 lid 2 Rv belanghebbende in procedure tot instellen van bewind en mentorschap. Dat hij - kennelijk alleen op basis van de verklaringen van zoon en kleindochter - door de kantonrechter niet in de procedure is betrokken, acht het hof opmerkelijk en onbegrijpelijk. Ernstig verstoorde relatie (echtgenoot pas op de hoogte van bewind toen zijn pinpas bleek geblokkeerd) vormen contra-indicatie voor benoeming zoon. Hof benoemt onafhankelijke en professionele bewindvoerder en mentor.
Parket bij de Hoge Raad 01-10-1996
(pub. 26-09-2019), ECLI:NL:PHR:1996:7
Personen-en familierecht, mentorschap. Afwijzing verzoek benoeming mentor van onder bewind gestelde meerderjarige die in een tehuis verbleef waar een “visor” was aangesteld als begeleider in zaken van immateriële aard. Als al in de (im)materiële belangen van de meerderjarige wordt voorzien, kan het verzoek worden afgewezen. Dat de door de instelling benoemde visor niet mentor zou mogen zijn, behoefde de rechtbank niet te weerhouden van dit oordeel.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN