ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

De bewindvoerder/mentor en de familie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2019 (pub. 20-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1535
De mentor/bewindvoerder neemt zelfstandig beslissingen en is niet gehouden hierover in overleg te treden met familieleden, laat staan tegenover hen rekening en verantwoording hierover af te leggen.
Verzoekers onderbewindstelling en mentorschap niet ontvankelijk
Rechtbank Limburg 01-02-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1299
Een ‘gewaarborgde hulp’ (PGB) en een voormalig feitelijk zorgverlener behoren niet tot de degenen die ogv de wet bevoegd zijn tot indienen van verzoek onderbewindstelling of mentorschap.
Bewindvoerder/mentor tracht eigen ontslag te frustreren
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018 (pub. 27-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4618
Appel van belanghebbende tegen afwijzing verzoek ontslag bewindvoerder. Bewindvoerder laat zich machtigen tot intrekking appel. Hof: schending van recht op toegang tot rechter. Bewindvoerder ontslagen.
Beslissing over verblijfplaats als mentorschap is ingesteld
Rechtbank Limburg 22-10-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:10159
De beslissing over verblijfplaats van betrokkene komt toe aan de mentor. Pas dan onrechtmatig als mentor in redelijkheid niet tot de beslissing heeft kunnen komen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 15-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:992
Er is voldoende komen vast te staan dat er een noodzaak/grond is voor bewind en mentorschap. Eerst ter zitting zijn er grieven gericht tegen de persoon van de benoemde bewindvoerder/mentor. Deze grief is niet alleen tardief, maar bovendien zijn er geen aanwijzingen dat de huidige bewindvoerder en mentor zijn taak niet goed uitvoert.
ME
Gerechtshof Amsterdam 26-02-2019
(pub. 11-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:710
Mentorschap 1:450 lid 1 BW en 1:452 lid 3 en lid 4 BW. Hof ziet aanleiding af te wijken van de wettelijke voorkeursregeling. Het hof is van oordeel dat het in het belang van betrokkene noodzakelijk is dat haar bewindvoerder en mentor constructief kunnen samenwerken met elkaar en met de zorginstelling waar zij verblijft.
ME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:604
Bewind.Mentorschap.
ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-02-2019
(pub. 20-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1535
Vervanging bewindvoerder/mentor. Hof wijkt af van wettelijke voorkeur tot benoeming van familielid ivm strijd in familie en negatieve invloed hiervan op betrokkene. Hof: verzoekster (zus betrokkene) heeft een onjuist beeld van haar positie als familielid. De mentor/bewindvoerder heeft tot taak om beslissingen over de belangen van de betrokkene zelfstandig te nemen en is niet gehouden hierover in overleg te treden met de familieleden, laat staan tegenover hen rekening en verantwoording voor de gemaakte keuzes af te leggen.
ME
Rechtbank Limburg 01-02-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1299
Verzoek onderbewindstelling en mentorschap ingediend door ‘gewaarborgde hulp’ (PGB) en voormalig feitelijk zorgverlener. Kantonrechter verklaart verzoekers niet ontvankelijk, nu zij niet kunnen worden beschouwd als 'instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt' als bedoeld in art. 1:432 lid 2 BW resp. art. 1:451 lid 2 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN