ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Bewindvoerder/mentor tracht eigen ontslag te frustreren
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018 (pub. 27-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4618
Appel van belanghebbende tegen afwijzing verzoek ontslag bewindvoerder. Bewindvoerder laat zich machtigen tot intrekking appel. Hof: schending van recht op toegang tot rechter. Bewindvoerder ontslagen.
Beslissing over verblijfplaats als mentorschap is ingesteld
Rechtbank Limburg 22-10-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:10159
De beslissing over verblijfplaats van betrokkene komt toe aan de mentor. Pas dan onrechtmatig als mentor in redelijkheid niet tot de beslissing heeft kunnen komen.
Bewind en mentorschap bij verstoorde familieverhoudingen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 09-05-2018 (pub. 31-05-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:3189
Benoeming professionele bewindvoerder/mentor. Is slechts verantwoording schuldig aan kantonrechter en niet aan familieleden en is ook geen hulpverlener maar regisseur van de zorg.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018
(pub. 27-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4618
Afwijzing door kantonrechter van verzoek van belanghebbende (BH) tot vervanging van de bewindvoerder/mentor. BH stelt appel in. Vervolgens wijst kantonrechter verzoek van bewindvoerder toe tot machtiging tot aantrekken van advocaat om BH bij te staan in appel en intrekken van appel, aangezien zij geen intrinsieke wens daartoe zou hebben. Hof: schending van recht van BH op toegang tot de rechter als gewaarborgd in art. 6 EVRM. Hof gaat voorbij aan intrekking vn appel en wijst verzoek tot vervanging bewindvoerder/mentor toe.
ME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4659
BewindMentorschap
ME
Gerechtshof Amsterdam 06-11-2018
(pub. 13-11-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4113
Bewind en mentorschap, rechthebbende overleden.
ME
Rechtbank Limburg 22-10-2018
(pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:10159
Uit art. 1:453 lid 1 BW volgt dat de rechtshandelingen m.b.t. verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene tijdens het mentorschap toekomt aan de mentor. Daaronder valt de beslissing over de verblijfplaats van betrokkene. Deze beslissing is pas dan onrechtmatig, indien de mentor bij afweging van alle in aanmerking komende belangen in redelijkheid niet tot de omstreden beslissing heeft kunnen komen.
ME
Gerechtshof Den Haag 17-10-2018
(pub. 23-10-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2795
Mentorschap. Nodeloos ingesteld beroep. Kostenveroordeling. Beroep ingesteld buiten medeweten betrokkene. Het zou bewindvoerder en advocaat sieren de proceskosten van beide partijen voor hun rekening te nemen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN