ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden na overlijden; schuld in R-C
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020 (pub. 16-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:321
Schuld in rekening-courant ontstaan door opnames om kosten van de huishouding te voldoen. Man heeft jegens erfgenamen recht op vergoeding van een gedeelte van deze schuld.
Ouderschapsplan ex-samenlevers zonder gezamenlijk gezag kan in beschikking worden opgenomen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 27-11-2019 (pub. 13-01-2020), ECLI:NL:RBZWB:2019:5842
Hoewel wet niet voorziet in mogelijkheid om ouderschapsplan van ex-samenlevers zónder gezamenlijk gezag in een beschikking op te nemen, wordt verzoek toch grotendeels gehonoreerd. Dat dient belang pp. Analoge toepassing.
Dubbele woonlasten leiden tot rekening houden met werkelijke woonlasten
Rechtbank Rotterdam 02-07-2019 (pub. 09-01-2020), ECLI:NL:RBROT:2019:10466
Vanwege dubbele woonlasten (man betaalt helft hypotheeklasten echtelijke woning, terwijl vrouw daar woont) wordt in de draagkrachtformule de forfaitaire woonlast (0,3 x NBI) buiten beschouwing gelaten.
Standpunt man onjuist: vrouw kan wel gedeeltelijke verrekening eisen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-01-2020 (pub. 09-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:110
Anders dan bij de verdeling van onverdeelde gemeenschappen (art. 3:179 BW) kan bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden wel steeds gedeeltelijke verrekening worden geëist. Standpunt man daarom onjuist.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 18-12-2019
(pub. 17-01-2020), ECLI:NL:RBNHO:2019:10967
artikel 1:88 BW. Toestemming echtgenoot. Geldleningsovereenkomst is aangegaan in de normale uitoefening van bedrijf.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020

(pub. 16-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:321
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden en nalatenschap. Schuld in rekening-courant is ontstaan door opnames om kosten van de huishouding te voldoen. Man heeft jegens erfgenamen recht op vergoeding van een gedeelte van deze schuld.
Rechtbank Midden-Nederland 24-12-2019
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBMNE:2019:6072
Echtscheidingsconvenant; bindend karakter. Uitleg en aanvulling van een overeenkomst.
Rechtbank Den Haag 09-08-2019
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:RBDHA:2019:8350
Ouders naar Kinderen uit de Knel. Rekening houden met dubbele woonlasten in draagkrachtformule. Verdeling stamrecht BV en eenmanszaak
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019
(pub. 15-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2019:9236
Vrouw verzoekt in hoger beroep schorsing van beschikking in eerste aanleg. Toegewezen. Dochter (18), die bij vrouw woont, heeft ernstige, psychische problemen. Verhuizing voor haar te ingrijpend. Vrouw wil en kan woning overnemen. (Woon)belang voldoende gesteld. Man onderbouwt niet zijn stelling dat hij zonder verkoop woning geen hypotheek kan krijgen en hij onvoldoende vermogen heeft om een andere woning te kopen. Evenmin onderbouwt hij dat hij op korte termijn niet over woonruimte kan beschikken. Belang vrouw prevaleert.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN