ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Woning is gezamenlijk eigendom dus waardestijging of -daling wordt bij helfte gedeeld
Gerechtshof Den Haag 16-03-2021 (pub. 11-05-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:861
Anders dan Rb heeft overwogen, is niet van belang welke factoren tot waardestijging woning hebben geleid en wat ieders aandeel daarin is geweest. Woning is gezamenlijk eigendom; waardeverandering gaat beiden voor de helft aan.
Aangifte Inkomstenbelasting man behelsde ook kosten waaraan vrouw had bijgedragen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-04-2021 (pub. 10-05-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:4143
Teruggave is uitbetaald aan man. Vrouw wil de helft daarvan, omdat deze verband houdt met (aftrekbare kosten) aankoop woning. Woning is gezamenlijk eigendom; kosten van aankoop en financiering zijn samen voldaan. Delen.
Vrouw mag haar verzoek in appel vermeerderen: niet alles was verdeeld
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-04-2021 (pub. 10-05-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:4143
Anders dan man bepleit, is vrouw niet aan te merken als spijtoptant. Zij wil nog steeds wat zij ook in eerste aanleg heeft verzocht (echtscheiding en nevenverzoeken) en heeft haar verzoek in appel vermeerderd. Dat is toegestaan.
Rechter kan partneralimentatie ook als som ineens toekennen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-05-2021 (pub. 06-05-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:4339
Gelet op wet en rechtsliteratuur kan partneralimentatie ook als som ineens worden toegekend, bijvoorbeeld als draagkracht niet is gebaseerd op inkomen maar op vermogen. Verzoek vrouw afgewezen: zij vraagt € 720.000, maar Hof komt uit op € 248.146. Alimentatie bepaald op € 3.521 pm.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 04-05-2021
(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:RBOVE:2021:1931
Vordering tot uitsluitend gebruik van de gemeenschappelijke woning na beëindiging relatie toegewezen.
Gerechtshof Den Haag 13-04-2021
(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:870
Eenvoudige gemeenschap broer-zus. Verdeling: aandeel broer naar zus. In geschil of de zus nog een vordering heeft op de broer omdat zij de volledige koopsom heeft betaald. Regres, subrogatie, schenking, verrekening, wettelijke rente,
Rechtbank Amsterdam 07-04-2021
(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:RBAMS:2021:2108
Erfrecht. Verdeling woning tussen partner en erfgenamen. Geen afwijking van de hoofdregel inzake peildatum waardering woning. Rechtbank stelt wijze van verdeling vast (artikel 3:185 BW). Reconventionele vordering op de nalatenschap gedeeltelijk toegewezen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-05-2021
(pub. 12-05-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:4555
Vernietiging verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap wegens benadeling voor meer dan een vierde (art. 3:196 BW). Opnieuw vaststellen (wijze van) verdeling door hof.
Gerechtshof Den Haag 16-03-2021

(pub. 11-05-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:861
Eenvoudige gemeenschap; verbouwing van de woning; verbouwing bevoegdelijk verricht?; wie heeft hoeveel bijgedragen in de verbouwingskosten; waardestijging woning.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Gelijke draagplicht schulden bij gemeenschap van goederen
(Mr. dr. Louis Zonnenberg, 29-03-2021)
Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen moeten de schulden aan het eind van het huwelijk gelijk worden verdeeld tussen de echtgenoten. In welke gevallen kan de rechter daar anders over oordelen?
De verdeling van gemeenschapsschulden bij scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 28-03-2021)
In twee gevallen kan de rechter een uitzondering maken op de hoofdregel dat de echtgenoten de gemeenschapsschulden na een echtscheiding bij helfte moeten dragen. In dit artikel een toelichting en een jurisprudentie-overzicht.
Schuld door beroepsfout advocaat bij echtscheiding niet door beide echtgenoten gedragen
(Mr. Catia Luis Fula, 27-03-2021)
Na echtscheiding is iedere ex-echtgenoot voor de helft draagplichtig voor de schulden. Vanwege de aard van de schuld en het gebrek aan wetenschap van de vrouw week Hof Amsterdam in een recente uitspraak van die hoofdregel af.
Woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 14-09-2020)
Een veelvoorkomende situatie: een gescheiden stel is samen eigenaar van een woning, die nog een tijdlang onverdeeld blijft. Hoe moeten de lasten worden verdeeld en heeft de vertrokken partij recht op een gebruiksvergoeding?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN