ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ook - of zelfs - na ruim dertig jaar wordt waarde woning op heden bepaald; niet op 1986
Gerechtshof Den Haag 08-12-2020 (pub. 19-01-2021), ECLI:NL:GHDHA:2020:2720
Redelijkheid en billijkheid brengen niet mee dat waardepeildatum woning op 1986 wordt gesteld, zoals man wil. Pp hebben verdeling ruim 30 jaar gelaten voor wat deze is. Datum verdeling (nu) is leidend. Evenmin rechtsverwerking.
Alsof-gemeenschap betekent niet: verdelen zoals bij huwelijksgoederengemeenschap
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-12-2020 (pub. 14-01-2021), ECLI:NL:GHARL:2020:10566
Pp moeten afrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dat betekent niet dat ook voor de waardepeildatum moet worden aangesloten bij de uitgangspunten die gelden bij de verdeling van een gemeenschap.
Ondanks verstek geen toewijzing eis tot medewerking verkoop woning: verdeling ontbreekt
Rechtbank Limburg 30-12-2020 (pub. 07-01-2021), ECLI:NL:RBLIM:2020:10514
Vordering vrouw is ongegrond, omdat juridische grondslag op basis waarvan man mee zou moeten werken aan woningverkoop ontbreekt. Er is geen afspraak over gemaakt; evenmin een verdelingsuitspraak van de rechter voorhanden.
Ruimere mogelijkheid voor afwijken uitgangspunt 'gelijke draagplicht voor huwelijkse schulden'
Rechtbank Rotterdam 18-12-2020 (pub. 07-01-2021), ECLI:NL:RBROT:2020:12489
Op grond van nieuwere Hoge Raad-rechtspraak geldt voor de gelijke draagplichtverdeling van huwelijkse schulden niet meer de 'zware maatstaf' maar de ruimere uitzonderingsmogelijkheid. Man moet bepaalde schulden volledig dragen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 08-12-2020

(pub. 19-01-2021), ECLI:NL:GHDHA:2020:2720
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap 34 jaar na ontbinding. Gemeenschappelijke woning. Wijze van verdeling: verkoop. Peildatum waardering: datum van verdeling of datum echtscheiding 1986; redelijkheid en billijkheid; beroep op rechtsverwerking.
Rechtbank Den Haag 25-03-2020
(pub. 19-01-2021), ECLI:NL:RBDHA:2020:14011
verdeling woning; de man moet zijn medewerking verlenen aan de verkoop van de woning aan een derde
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2021
(pub. 18-01-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:317
Verdeling woning (afwijzing verzoek tot onverdeeld laten), gemeenschappelijke goederen en hond.
Rechtbank Limburg 16-12-2020
(pub. 15-01-2021), ECLI:NL:RBLIM:2020:10177
Tussenvonnis, verdeling huwelijksgemeenschap, waardering aandelen na deskundigenbericht, niet meewerkende man, kosten deskundige voor rekening van man, nadere akte over (eenzijdige) verkoop appartement door man. Uit het deskundigenbericht blijkt dat de man niet (tijdig en volledig) meewerkt. De man voert in procedure hetzelfde aan als hij al bij de deskundige heeft aangevoerd, die daarop gemotiveerd heeft gereageerd. De rechtbank gaat daaraan om die reden verder voorbij. De rechtbank neemt de door de deskundige bepaalde waarde van...
Parket bij de Hoge Raad 04-12-2020
(pub. 15-01-2021), ECLI:NL:PHR:2020:1155
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap; opname van bankrekening na peildatum; toepasselijkheid art. 1:164 BW; veroordeling tot terugbetaling van de helft van het opgenomen bedrag aan (ex) echtgenoot; uitleg grief; miskenning art. 1:100 BW?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 14-09-2020)
Een veelvoorkomende situatie: een gescheiden stel is samen eigenaar van een woning, die nog een tijdlang onverdeeld blijft. Hoe moeten de lasten worden verdeeld en heeft de vertrokken partij recht op een gebruiksvergoeding?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN