ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Lening bij ouders is aan man verknocht: geld diende om zijn strafrechtadvocaat te betalen
Rechtbank Den Haag 29-07-2020 (pub. 19-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:9826
Schuld is aan man verknocht. Geld diende om zijn strafrechtadvocaat te betalen. Gelet op aard/ernst strafbare feiten en volledige verantwoordelijkheid daarvoor man is vrouw niet draagplichtig.
Standpunt curator is juist: moeder mocht geld van kind niet gebruiken voor andere doeleinden
Rechtbank Overijssel 15-09-2020 (pub. 15-10-2020), ECLI:NL:RBOVE:2020:3385
Moeder heeft geld van spaarrekening van - toen nog minderjarig - kind aangewend voor diens onderhoud. Dat mocht niet: geld was van kind; moeder had eigen vermogen moeten aanwenden. Curator spreekt moeder terecht aan.
Ook als verplicht meewerken aan verkoop woning op verdeling neerkomt, kan dat in kort geding
Rechtbank Amsterdam 16-09-2020 (pub. 15-10-2020), ECLI:NL:RBAMS:2020:4596
Uitspraak Hof Den Haag waarin is bepaald dat verdeling niet in kort geding mogelijk is, wordt niet gevolgd. Medewerking eisen aan verkoop woning kan volgens vaste rechtspraak wel in kort geding.
Verzwijgen huwelijk staat niet aan beroep op art. 1:89 jo 1:88 BW in de weg
Rechtbank Limburg 07-10-2020 (pub. 14-10-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:7564
Dat man bij het aangaan van de borgtochtovereenkomst heeft verzwegen dat hij gehuwd was, is niet relevant omdat de vrouw deze met een beroep op art. 1:88/89 BW heeft vernietigd. Eis financier wordt afgewezen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 07-10-2020
(pub. 20-10-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:7556
Einde samenlevingsovereenkomst, verdeling, woning, notariële schuldbekentenis, huur- en andere inkomsten, gebruikersvergoeding, kosten huishouding, inzage in administratie.
Rechtbank Den Haag 03-09-2020
(pub. 20-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:9808
Echtscheiding met nevenvoorzieningen, waaronder afwikkeling huwelijkse voorwaarden en eenvoudige gemeenschappen. Ten aanzien van het appartement: Haviltex-maatstaf, geen afwijkende afspraken over (de verdeling van) het appartement, zodat de huwelijkse voorwaarden van toepassing zijn en het appartement voor verdeling in aanmerking komt.
Rechtbank Rotterdam 14-10-2020
(pub. 19-10-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:9333
Geschil over nalatenschap, met name de woning. Zakelijk recht van gebruik en bewoning ten behoeve van nieuwe partner is nooit formeel gevestigd. De rechter kán een gebruiksvergoeding opleggen maar is daartoe niet verplicht. Nieuwe partner verkoopt de woning aan derde maar kan niet (geheel) leveren want de kinderen van erflater zijn voor de helft mede-eigenaar. Contractuele boete voor rekening nieuwe partner.
Rechtbank Den Haag 29-07-2020

(pub. 19-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:9826
Man verblijft in detentie wegens een ernstig delict. Vanwege complexe problematiek bij het kind wordt geen zorgregeling met de vader vastgesteld. Wel een bel- en informatieregeling. De lening aan de ouders van de man, aangegaan om de strafrechtadvocaat te betalen, wordt als bijzonder verknocht aan de man aangemerkt, zodat de man deze schuld alleen dient te dragen. Dit gelet op de aard en ernst van de strafbare feiten waarvoor de man is veroordeeld en gegeven het feit dat hij hier volledig voor verantwoordelijk is gehouden.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-09-2020
(pub. 19-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:7743
Hof deelt zelf de kunstobjecten toe aan de partijen nu partijen daar zelf geen enkele aanzet toe hebben gegeven.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 14-09-2020)
Een veelvoorkomende situatie: een gescheiden stel is samen eigenaar van een woning, die nog een tijdlang onverdeeld blijft. Hoe moeten de lasten worden verdeeld en heeft de vertrokken partij recht op een gebruiksvergoeding?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN