ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man "zit" al geruime tijd op aandeel vrouw in overwaarde woning
Rechtbank Oost-Brabant 07-01-2019 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:96
Man die in convenant overeengekomen verkoop huis ondanks rechterlijk gebod frustreerde, veroordeeld aan verkoop en levering huis aan bepaalde derde mee te werken. Dat hij diens bod met 250 euro heeft overtroffen, doet daaraan na al zijn tegenwerking niet af.
Afgifte van de hond
Rechtbank Noord-Nederland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5386
Hoe werkt bewijslevering van eigendom van een hond? Rechtsvermoedens dat bezitter goed voor zichzelf houdt en dus bezitter is en dat bezitter vermoed wordt rechthebbende te zijn.
Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
Waarde geveltaxatie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:11194
Geen medewerking man aan door rechter gelast deskundigenonderzoek (taxatie woning). Gevolgtrekking die rechter geraden acht: waarde geveltaxatie van door vrouw ingeschakelde makelaar gevolgd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Afwikkeling samenwoningsrelatie, percentage gebruiksvergoeding, veroordeling tot het medewerken aan een verdeling, waarde van de woning, draagplicht hypotheekrente en eigenaarslasten, vergoedingsrecht aankoop caravan, contractuele rente zonder verzuim.
HVIP
Rechtbank Oost-Brabant 09-01-2019
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:82
Vernietiging van een borgtochtovereenkomst. Stilzwijgende rechtskeuze als bedoeld in Rome I? Kan een beroep worden gedaan op gezinsbeschermende bepalingen van artikel 1:88 en 1:89 BW jegens Duitse wederpartij? Uitwerking van artikel 10:40 BW jo. artikel 13 Rome I.
HV
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4829
Affectieve relatie zonder samenlevingsovereenkomst, maar met kinderen en gezamenlijke woning die door man en vrouw met leningen van hun ouders is verbouwd. Verschillende kleuren knikkers zijn door elkaar gekomen. De gevolgen: de vorderingen die de man en de vrouw op elkaar menen te hebben zijn niet voor toewijzing vatbaar. Er kan immers niet worden vastgesteld met welke inkomens- dan wel vermogensbestanddelen betalingen zijn voldaan, laat staan wie in welke verhouding heeft bijgedragen of had moeten bijdragen.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 11-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10979
Geschil over al dan niet onverdeeld laten gezamenlijke woning voor 3 jaar. Man wil dat huis verkocht wordt voordat hij de schuldsanering ingaat, omdat hij bang is anders geen schone lei te krijgen. Vrees man echter niet gerechtvaardigd, al heeft hij er wel belang bij het huis tijdens het WSNP-traject te verkopen. Ook weegt belang vrouw om nog een poos in het huis te kunnen blijven zwaarder dan dat van man op dit moment. Volgt uitsluiting vd vordering tot verdeling voor max. 2 jaar en onder ontbindende voorwaarden.
HV
Rechtbank Oost-Brabant 07-01-2019
(pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:96
Voorzieningenrechter kan niet bepalen dat leveringsakte in openbare registers wordt ingeschreven. Maar man die in convenant overeengekomen verkoop huis ondanks rechterlijk gebod frustreerde wordt wel veroordeeld aan verkoop en levering huis aan bep. derde mee te werken. Dat hij diens bod met 250 euro heeft overtroffen, doet daaraan na al zijn tegenwerking niet af. Belang vrouw dat woning aan derde wordt verkocht weegt zwaarder, nu zij niet kan verteren dat man daarin na 33 jaar huwelijk verder wil gaan met andere vrouw.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN