ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Zeer ruim leven rechtvaardigt extrapolatie tabel eigen aandeel kinderkosten
Rechtbank Rotterdam 24-10-2019 (pub. 07-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8719
Pp hebben tijdens het huwelijk "zeer ruim geleefd". Dat rechtvaardigt extrapolatie van de tabel eigen aandeel kosten kinderen. Verdere verhoging vanwege extra kosten niet aan de orde; niet voldaan aan de voorwaarden.
Perikelen bij vordering tot medewerking/machtiging verkoop woning
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-11-2019 (pub. 06-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4070
Vrouw vordert om de man, bij wijze van provisionele vordering ex art. 223 Rv, te veroordelen tot - kort gezegd - het verlenen van medewerking aan verkoop woning. Afgewezen: geen maatregel voor "duur van het geding".
Aflossing vanuit overgespaarde inkomsten leidt tot toepassing van art. 1:136 BW
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 31-07-2018 (pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:4580
Art. 1:136 BW en niet art. 1:87 BW van toepassing op vordering vrouw. Schuld is immers afgelost vanuit overgespaarde inkomsten (en dus uit tussen partijen te verrekenen vermogen) en niet vanuit privévermogen.
Rechtbank wijkt af van peildatum verdeling voor waardering woning
Rechtbank Rotterdam 28-08-2019 (pub. 01-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8607
Rb hanteert peildatum echtscheiding. Tussen partijen staat namelijk vast dat vanaf het moment van de echtscheiding de waardestijging van de woning alleen door de man is bewerkstelligd met zijn financiële middelen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 13-11-2019
(pub. 19-11-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:8995
Verdeling gemeenschap na echtscheiding. Vergoedingsrecht nominaal of beleggingsleer (artikel V lid 1 van het overgangsrecht bij artikel 1:87 BW)? Handelskamer van de rechtbank erkent verrekeningsverweer van de vrouw vanwege haar recht op partneralimentatie op basis van dringende verplichting van moraal en fatsoen.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 30-05-2018
(pub. 18-11-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:7346
aandelenlease Dexia
Rechtbank Overijssel 21-10-2019
(pub. 18-11-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:4258
Spoedeisend belang verkoop woning .Verplichting tot medewerking bij verdeling bij helfte van de waarde van de beleggingsverzekering.
Rechtbank Den Haag 13-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11805
Verdelingszaak tussen gewezen echtelieden. Man werkt bij het EOB. Geen verplichting voor man tot afleggen rekening en verantwoording. Pensioenverevening; man niet gehouden mee te werken aan cessie, lastgeving of volmacht om vrouw rechtstreekse aanspraak op het EOB te geven. Geen verdeling AOW-aanspraak van de vrouw.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN