ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Ouders pro se aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ontspoorde zoon
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-07-2020 (pub. 07-07-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2026
Ontspoorde zoon ging voor moord eigen gang, negeerde afspraken en liet zich niet controleren. Ouders traden niet op en trokken ook niet aan de bel; daardoor niet geslaagd in tegenbewijs en pro se aansprakelijk.
Onbekendheid met natrekking leidt niet tot onaanvaardbare situatie: woning is privé
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2020 (pub. 29-06-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:3105
Dat moeder van vrouw zich er niet van bewust is geweest dat niet alleen grond maar ook huis door natrekking buiten gemeenschap zou vallen, maakt niet dat overeenkomst (met uitsluitingsclausule) "onaanvaardbaar" is. Woning privé vrouw.
Geen schuldenaar maar toch beslag op het aandeel in de echtelijke woning
Rechtbank Limburg 19-06-2020 (pub. 26-06-2020), ECLI:NL:RBLIM:2020:4432
Gemeenschaps- en privéschulden van een echtgenoot kunnen verhaald worden op de gemeenschapsgoederen. Dat vrouw zelf geen schuldenaar is, staat er niet aan in de weg dat op de woning waarvan ook zij eigenaar is beslag wordt gelegd.
Dagvaarding van DeGoedkoopsteDagvaarding.nl is "niet zozeer goedkoop, als wel slecht"
Rechtbank Noord-Holland 24-06-2020 (pub. 24-06-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:4565
Dagvaarding over vervreemding woning van partijen is slecht leesbaar door taalfouten. Daarnaast heeft gemachtigde verkeerde instantie aangezocht en dagvaarding in plaats van verzoekschrift gebruikt. Toepassing wisselbepaling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 01-07-2020
(pub. 09-07-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:2414
Voorlopige voorziening. De rechtbank vertrouwt de minderjarigen aan de vrouw toe, bepaalt dat de man gerechtigd is tot het gebruik van de echtelijke woning en bepaalt een week op week af regeling met de minderjarigen. De rechtbank gaat er vanuit dat op deze manier het principe bird-nesting wordt geeffectueerd, dit wordt het meest in het belang geacht van de minderjarigen.
Rechtbank Noord-Nederland 01-07-2020
(pub. 09-07-2020), ECLI:NL:RBNNE:2020:2409
Voorlopige voorziening. Minderjarige verblijft bij grootouders in Marokko. Ouders houden elkaar in een wurggreep en lijken niet bereid om er gezamenlijk voor te zorgen dat de minderjarige terugkeert naar Nederland. Nu de verblijfplaats van de minderjarige al enige maanden niet bij een van zijn beide ouders in Nederland is, ziet de rechtbank geen belang bij beide partijen bij een beslissing over de dagelijkse verzorging en opvoeding van de minderjarige.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-07-2020
(pub. 09-07-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2042
Overeenkomst van geldlening tussen (ex-)partners. De vrouw vordert terugbetaling van het geleende. De man stelt dat hij contant heeft terugbetaald, maar brengt geen schriftelijk bewijs bij en doet ook in hoger beroep geen bewijsaanbod.
Rechtbank Gelderland 01-07-2020
(pub. 08-07-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:3291
een vordering van een wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige, die is geboren nadat erflater, zijn vader, een testament heeft opgemaakt. Volgens het testament is hij geen erfgenaam. Moet het testament echter aldus worden uitgelegd dat hij toch als erfgenaam moet worden aangemerkt? Naar het oordeel van de rechtbank is dat niet het geval.
Gerechtshof Amsterdam 09-06-2020
(pub. 08-07-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:1902
Relatie, gemeenschappelijke woning, overeenstemming over waarde; 3:301,2 BW, niet-tijdige inschrijving hoger beroep in het register; uitleg dictum bestreden beschikking; man ontvankelijk in hoger beroep.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN