ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ontslagvergoeding = "besparing" = overgespaard inkomen? Ja, dus verrekenen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019 (pub. 14-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2224
Uitleg term besparingen in huwelijkse voorwaarden leidt tot conclusie dat ontslagvergoeding man verrekend had moeten worden. Gelet op besteding (aandelen) omvat dat inmiddels waarde ondernemingen man.
Man en partner zijn tijdens relatie (onder)huurovereenkomst met elkaar aangegaan
Rechtbank Rotterdam 31-01-2019 (pub. 11-03-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:803
Na einde van de relatie weigert man de woning van de vrouw te verlaten. Rb: art. 7:232 BW regelt dat vrouw rechtsgeldig kon opzeggen; opzegtermijn 3 maanden. Man moet woning ontruimen.
Verrekenen belastinglatentie: nominale of contante waardering?
Rechtbank Midden-Nederland 07-11-2018 (pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6695
Rb knoopt aan bij lijn HR: wanneer wordt afrekening belastingclaim verwacht, op korte termijn (nominaal) of in de (verre) toekomst (contant)? In dit geval deels nominale waarde, deels contante waarde (rekenrente 3%).
Hoe zit het ook alweer met de wettelijke rente bij een verrekenbeding?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1726
Dan treedt op de voor verrekening overeengekomen peildatum het verzuim mbt verrekenplicht aanstonds en zonder ingebrekestelling in, zodat in beginsel vanaf die datum wettelijke rente verschuldigd is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Rechtbank Overijssel 07-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:960
Veroordeling om medewerking te verlenen aan de eigendomsoverdracht c.q. levering van het aandeel (van 50%) in de eigendom van de voormalige echtelijke woning aan ex-echtgenoot, onder de voorwaarde van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de op deze woning rustende hypothecaire lening. Bij gebreke van deze medewerking wordt vervangende toestemming verleend.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2405
Samenleefovereenkomst. Uit proces-verbaal van comparitie van pp van 15 -12-2015 blijkt dat zowel de man als de vrouw akkoord zijn gegaan met de getaxeerde waarde vd woning ad € 185.000,-. Vrouw kan niet eenzijdig op deze bereikte overeenstemming terugkomen. Evenmin aanknopingspunten voor stelling dat de tbv vrouw afgedragen pensioenpremies verrekend zouden moeten worden. Tevens beslissing over eigendom paarden.
HV
Rechtbank Den Haag 14-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:2695
echtscheiding met nevenvoorzieningen
HV
Rechtbank Limburg 27-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2578
Voortzetting huur na einde relatie. Investeringen in de woning, inkomsten en de belangen van het kind zijn de bepalende factoren.
HVPE
Rechtbank Den Haag 26-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1972
Echtscheiding met huwelijkse voorwaarden
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Schulden en scheiding... Wie moet wat betalen?
(Mr. Hedy Bollen, 27-02-2019)
Drie in gemeenschap van goederen getrouwde stellen. Driemaal echtscheiding. En driemaal dezelfde vraag: moet de ene partner in geval van echtscheiding opdraaien voor de schulden van de ander?
Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN