ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Netto behoefte vrouw is hoger dan bruto inkomen man?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-07-2021 (pub. 23-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:7055
De behoeftelijst van de vrouw resulteert in een behoefte van € 10.233 netto p.m., maar dat is hoger dan het bruto maandsalaris man tijdens huwelijk. Dit kan dus niet een huwelijksgerelateerde behoefte zijn. Hof gaat uit van hofnorm.
Alleen bij echtscheiding kan verdelingsconvenant in beschikking worden opgenomen
Gerechtshof Den Haag 15-06-2021 (pub. 16-07-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1355
Verzoek tot verdeling niet-ontvankelijk: partijen hebben inmiddels een verdelingsconvenant gesloten en dan is er geen taak meer voor de rechter. En: alleen in echtscheidingsprocedure kan convenant aan beschikking worden gehecht.
Man had kunnen weten dat zijn pensioen verevend moest worden
Gerechtshof Den Haag 08-06-2021 (pub. 16-07-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1346
Vrouw heeft vanaf de echtscheiding in 2014 recht op een deel van het pensioen van de man. Dat hij dit destijds niet heeft meegenomen bij het vaststellen van zijn draagkracht voor kinderalimentatie komt voor zijn rekening en risico.
Geen gezamenlijke bewindvoering over schenkingen aan kind dus ook geen gezagsgeschil
Gerechtshof Den Haag 15-06-2021 (pub. 16-07-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:1349
De vrouw heeft geen toestemming van de man nodig voor aanwenden van door de grootouders aan kleinzoon geschonken geld, aangezien alleen zij door de grootouders tot bewindvoerder over de schenkingen is benoemd. De vrouw heeft derhalve geen toestemming van de man nodig om gelden van de bankrekening van de zoon op te mogen nemen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-07-2021

(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:7055
Hof: behoeftelijst vrouw laat zich niet rijmen met gezinsinkomen tijdens huwelijk. Vrouw stelt haar behoefte op € 10.233 netto p.m., maar dat is hoger dan het bruto maandsalaris man tijdens huwelijk. Dit kan dus niet een huwelijksgerelateerde behoefte zijn. Hof gaat uit van hofnorm. Schenkingen van moeder man ad € 137.000 moeten verrekend, nu partijen in huwelijkse voorwaarden hebben opgenomen dat buiten de verrekening blijft al hetgeen door erfenis of legaat is verkregen en schenkingen daarvan niet zijn uitgesloten.
Rechtbank Gelderland 21-06-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:3868
Het betreft onder meer de toedeling van de eenmanszaak aan één van partijen. Partijen twisten of er sprake is van goodwill. Mede gelet op de aard van de onderneming (een hoveniersbedrijf) en het feit dat de man zzp’er is, acht de rechtbank het aannemelijk dat binnen de onderneming van de man voornamelijk sprake is van persoonlijke goodwill. Een deel bestempelt zij echter als zakelijke goodwill. Een beperkt deel van de omzet komt namelijk voort uit herhalingsopdrachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om jaarlijks terugkerend regu...
Rechtbank Gelderland 21-07-2021
(pub. 23-07-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:3892
Partijen hebben in hun echtscheidingsconvenant de woning toegedeeld aan de man onder de opschortende voorwaarde dat de vrouw zou worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld. Zij hebben geen uitvoering gegeven aan de opschortende voorwaarde. De woning is aldus onverdeeld gebleven. De rechtbank legt uit hoe binnen de afspraken van het convenant afgewikkeld moet worden via de Haviltex-maatstaf. Partijen zitten als deelgenoten nog vast aan hun afspraken zoals opgenomen in het convenant. De rech...
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Gelijke draagplicht schulden bij gemeenschap van goederen
(Mr. dr. Louis Zonnenberg, 29-03-2021)
Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen moeten de schulden aan het eind van het huwelijk gelijk worden verdeeld tussen de echtgenoten. In welke gevallen kan de rechter daar anders over oordelen?
De verdeling van gemeenschapsschulden bij scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 29-03-2021)
In twee gevallen kan de rechter een uitzondering maken op de hoofdregel dat de echtgenoten de gemeenschapsschulden na een echtscheiding bij helfte moeten dragen. In dit artikel een toelichting en een jurisprudentie-overzicht.
Schuld door beroepsfout advocaat bij echtscheiding niet door beide echtgenoten gedragen
(Mr. Catia Luis Fula, 27-03-2021)
Na echtscheiding is iedere ex-echtgenoot voor de helft draagplichtig voor de schulden. Vanwege de aard van de schuld en het gebrek aan wetenschap van de vrouw week Hof Amsterdam in een recente uitspraak van die hoofdregel af.
Woonlasten en gebruiksvergoeding na scheiding
(Mr. Hedy Bollen, 14-09-2020)
Een veelvoorkomende situatie: een gescheiden stel is samen eigenaar van een woning, die nog een tijdlang onverdeeld blijft. Hoe moeten de lasten worden verdeeld en heeft de vertrokken partij recht op een gebruiksvergoeding?
Storting van privévermogen levert vordering op de gemeenschap op
(Mr. dr. Jan Wouter Alt, 12-04-2019)
In HR 5 april 2019 maakt de Hoge Raad een eind aan de verdeeldheid over de vraag of er een vergoedingsrecht ontstaat als uit het privévermogen van een echtgenoot betalingen zijn gedaan ten behoeve van consumptieve bestedingen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN