ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verbeuren aandeel in banktegoed nalatenschap
Rechtbank Overijssel 09-01-2019 (pub. 21-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:672
Aantal erfgenamen haalt na overlijden erflaatster haar Duitse bankrekening leeg, en verzwijgen de gelden. Op grond van art. 3:194 lid 2 BW aandeel verbeurd aan de overige erfgenamen.
Woning uit nalatenschap wordt gehuurd door één van de erven
Rechtbank Oost-Brabant 13-09-2018 (pub. 15-02-2019), niet gepubliceerd
Bij toedeling aan deze erfgenaam wordt uitgegaan van waarde woning in onverhuurde staat. Bij verkoop woning is beroep op huurbescherming door deze erfgenaam onaanvaardbaar.
Waardering latente IB-claim op aandelen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-01-2019 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:253
Waardering van toekomstige belastingschulden bij quasiwettelijke verdeling: niet nominale tarief van 25%, evenmin 6,25% ogv art. 20 lid 6 SW, maar naar contante waarde op peildatum. Hof benoemt deskundige.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Oost-Brabant 20-02-2019
(pub. 26-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:914
Koop percelen grond door zonen van erflaatster. Zonen hebben geen marktconforme prijs betaald. Daarbij is ook van de belang de relatie (moeder en zonen), de hoge leeftijd van moeder van 84 jaar, en dat het initiatief tot de verkoop bij zonen lag, die het perceel wilden ontwikkelen tot bouwgrond. Schade bestaat uit verschil tussen koopprijs die zonen hebben betaald en marktwaarde van percelen ten tijde van sluiten van koopovereenkomst tussen moeder en zonen.
ER
Rechtbank Rotterdam 20-02-2019
(pub. 25-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:1362
Vier van de twaalf kinderen kopen tijdens leven van 95-jarige moeder haar woning. Gelden de afspraken over het verdelen of dragen van de over- of onderwaarde van de woning door alle erfgenamen bij verkoop van de woning aan een derde?
ER
Rechtbank Overijssel 09-01-2019
(pub. 21-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:671
Aantal erfgenamen haalt na overlijden erflaatster haar Duitse bankrekening leeg, en verzwijgen de gelden. Op grond van art. 3:194 lid 2 BW aandeel verbeurd. De redelijkheid en billijkheid die de relatie tussen gerechtigden tot een onverdeeldheid beheerst staat er aan in de weg dat nog beroep kan worden gedaan op bescherming op basis van beneficiaire aanvaarding.
ER
Rechtbank Overijssel 09-01-2019
(pub. 21-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:672
Aantal erfgenamen haalt na overlijden erflaatster haar Duitse bankrekening leeg, en verzwijgen de gelden. Op grond van art. 3:194 lid 2 BW aandeel verbeurd. De redelijkheid en billijkheid die de relatie tussen gerechtigden tot een onverdeeldheid beheerst staat er aan in de weg dat nog beroep kan worden gedaan op bescherming op basis van beneficiaire aanvaarding.
ER
Rechtbank Oost-Brabant 13-09-2018
(pub. 15-02-2019), niet gepubliceerd
Woning die tot de nalatenschap behoort, wordt door één van de erven gehuurd en bewoond. Rb: in geval van toedeling van de woning aan de erfgenaam/huurder moet de waarde van de woning worden gesteld op de waarde in onverhuurde staat, aangezien het huurrecht door vermenging teniet gaat (r.o. 4.3). In geval van verkoop van de woning is een beroep op huurbescherming door de erfgenaam/huurder naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar (r.o. 4.8).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN