ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Verdeling X
meer >>

NIEUWS

Partijen kunnen niet NL rechter op zoek laten gaan naar deskundige in binnenlanden Indonesië
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019 (pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2788
Partijen doen er verstandig aan om geschillen mbt waardering onroerend goed over te laten aan rechter ter plaatse en dan de NL (verdelings)rechter te informeren. Proceskostenveroordeling appellante ivm wijze van procederen.
Verzoek vaststellen aandeel in nalatenschap ouders op verweerster
Rechtbank Limburg 12-06-2019 (pub. 16-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:5555
I.c. zes kinderen/erfgenamen. Verzoek afgewezen: geen wettelijke grondslag voor het vaststellen van de hoogte van het erfdeel op verweerster als enige van de overige vijf erfgenamen en niet op de nalatenschap.
Onderscheid tussen overeenkomst tot verdeling en overeenkomst van verdeling
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-09-2016 (pub. 25-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2016:7782
Overeenkomst tot verdeling is verbintenisscheppend van aard en kan aan overeenkomst van verdeling voorafgaan. Overeenkomst van verdeling is goederenrechtelijk van aard, en bij registergoederen is dan notariële akte vereist.
Erfgenamen verzwijgen deel nalatenschap - alleen veroordeling in forfaitaire proceskosten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019 (pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2370
Zij hielden "ten onrechte en tegen beter weten in" vol niet op de hoogte te zijn. Vier jaar geprocedeerd, getuigenverhoren en 9 tussenarresten. Vordering werkelijke proceskosten afgewezen: geen misbruik procesrecht.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-11-2019
(pub. 07-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9522
Erfrecht. Uitleg testament. Wil van erflater niet juist weergegeven in zijn testament. Het testament van erflater kan zo worden uitgelegd dat bedoeld is om (ook) het wilsrecht van art. 4:21 BW uit te sluiten.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-10-2019
(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9250
Verdeling nalatenschap. Broer, die zijn hele leven al in woning woont, weigert woning erflater te verlaten. Afwijzing verzoek verdeling periode uit te sluiten ex art. 3:178 lid 3 BW. Deelgenoot/broer heeft lang genoeg de tijd gehad, wil nergens aan meewerken, en moet daarom woning ontruimen. Machtiging aan zus om verkoop via makelaar te regelen met stappenplan.
Gerechtshof Den Haag 16-07-2019

(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2788
Erfrecht. Vermogensrechtelijke afwikkeling derde huwelijk nog niet afgerond op moment dat erflater tijdens vierde huwelijk overlijdt. Waardering onroerend goed in Indonesië. Partijen kunnen niet Nederlandse rechter op zoek laten gaan naar deskundige in binnenlanden Indonesië. Partijen kunnen zelf in Indonesië rechter consulteren aangaande specifieke geschil met betrekking tot het onroerend goed in Indonesië.
Rechtbank Limburg 17-10-2019
(pub. 24-10-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:9333
Met arrest hof Den Bosch van 30 oktober 2018 is einde gekomen aan geschil tussen partijen over verdeling nalatenschap vader. Erfgenaam stelt thans nog vordering te hebben op nalatenschap wegens door haar betaalde onderhoudskosten van ouderlijke woning van partijen. Executeur heeft nog vordering wegens werkzaamheden. Voorzieningenrechter bepaalt dat deel geld in depot blijft, overeenkomstig aanbod andere erfgenamen, en dat de rest moet worden verdeeld.
Rechtbank Den Haag 25-09-2019
(pub. 02-10-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:10017
Verdeling nalatenschap. Verdeling saldo onder de notaris. Incident tot tussenkomst toegestaan i.v.m. verrekening tussen erven onderling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN