ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Als schuld na gedwongen schuldtoerekening groter is dan erfdeel
Rechtbank Limburg 05-12-2018 (pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11717
Dan is erfgenaam surplus schuldig aan nalatenschap en dit kan als vordering van nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen. Rb komt daarmee terug op onjuiste eindbeslissing.
Rolwisseling tijdens procedure leidt tot niet-ontvankelijkheid hoger beroep
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2018 (pub. 22-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10101
Vordering in eerste aanleg ingesteld door executeurs. Door beneficiaire aanvaarding nadien zijn de erfgenamen vereffenaars van de nalatenschap geworden. Appel daarom niet-ontvankelijk.
Geschil tussen zussen over nalatenschap moeder
Rechtbank Overijssel 24-10-2018 (pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4317
Moeder/erflaatster en bij haar inwonende dochter niet gehouden tot rekening en verantwoording aan andere dochter mbt besteding van hypotheekleningen die heeft plaatsgevonden vóór overlijden.
De rechter helpt een handje in het erfrecht
Rechtbank Overijssel 22-08-2018 (pub. 15-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:3814
Op voorblad van dagvaarding staat gedaagde genoemd en niet in hoedanigheid van vereffenaar. Rb bevoegd tav vordering die niet anders dan alleen betrekking kan hebben op gedaagde als vereffenaar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-12-2018
(pub. 17-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5181
Dochter A neemt geld op van vader, en bewindvoerder vader vordert dit terug. Lopende de procedure overlijdt vader. Dochter B treedt op grond van art. 3:189 lid 2 BW in verband met art. 3:171 BW bevoegd (met de kennelijke instemming van dochter A) op tegen dochter A als procespartij namens de nalatenschap waarin dochter A en dochter B deelgenoot zijn. Moet dochter A rekening en verantwoording afleggen?
ER
Rechtbank Limburg 05-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11717
Rechtbank komt terug op bindende eindbeslissing in tussenvonnis, dat hetgeen een erfgenaam na een gedwongen schuldtoerekening volgens art. 4:228 BW nog is verschuldigd aan de nalatenschap niet kan worden betrokken in de verdeling van de nalatenschap. Hetgeen de betreffende erfgenaam na de verrekening nog schuldig blijkt te zijn aan de nalatenschap, kan als vordering van de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen op de wijze als omschreven in het vonnis. voor zover de schuld van [gedaagde sub 1] aan de nalatenschap zijn er...
ER
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2018
(pub. 22-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10101
Vordering in eerste aanleg ingesteld door executeurs. Door beneficiaire aanvaarding nadien zijn de erfgenamen vereffenaars van de nalatenschap geworden en als zodanig op grond van het bepaalde in art. 4:198 BW in verbinding met art. 4:211 lid 2 eerste zin BW degenen die bevoegd waren - en wel slechts gezamenlijk - tot het aanwenden van het rechtsmiddel van hoger beroep tegen de bestreden vonnissen. Appel daarom niet-ontvankelijk.
ERFP
Gerechtshof Den Haag 13-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3112
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Erflater overleden tijdens procedure in hoger beroep. Erflater vier keer getrouwd is geweest. Hof kan niet vaststellen wie de erfgenamen zijn. Hof bepaalt dat erfgenamen verklaring van erfrecht in geding moeten brengen en zich moeten uitlaten over vraag of zij procedure willen voortzetten.
ER
Rechtbank Overijssel 24-10-2018
(pub. 12-11-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4317
Moeder laat twee dochters na. Één van hen is tijdens leven bij moeder ingetrokken, mede om haar te verzorgen, en sluit samen met moeder hypotheken op woning moeder af, om die woning te verbouwen. Andere dochter stelt na overlijden dat gelden niet aan verbouwing zijn besteed, en vordert dat bedragen aan nalatenschap worden vergoed.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN