ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Verdeling X
meer >>

NIEUWS

Verdeling ontbonden huwelijksgemeenschap en daarin vervatte nalatenschap
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3803
De kinderen van erflaatster/moeder en vader vorderen van vader wegens onverdeelde nalatenschap moeder gebruiksvergoeding woning (van 1995 tot 2014) en huurafdracht registergoed (van 1985 tot 2009).
Advocaatkosten executeur moeten voor diens rekening blijven
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3552
Indien executeur in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van bepaalde kosten, kan er aanleiding zijn te oordelen dat executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen.
Vererving bancaire lijfrente
Verbeuren aandeel in banktegoed nalatenschap
Rechtbank Overijssel 09-01-2019 (pub. 21-02-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:672
Aantal erfgenamen haalt na overlijden erflaatster haar Duitse bankrekening leeg, en verzwijgen de gelden. Op grond van art. 3:194 lid 2 BW aandeel verbeurd aan de overige erfgenamen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-04-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3803
Uitspraak na verwijzing HR 03-02-2017, ECLI:NL:HR:2017:135.ECLI:NL:HR:2017:135 Geïntimeerde 2 is in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met geïntimeerde 1 (vader) en is daardoor ook deelgenoot in de ontbonden huwelijksgemeenschap van vader en erflaatster en de daarin vervatte onverdeelde nalatenschap van erflaatster, waaronder aandeel woning en registergoed. De kinderen van erflaatster en vader vorderen van vader gebruiksvergoeding woning en huurafdracht registergoed.
Rechtbank Limburg 29-08-2018
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:8249
Erflater en echtgenote gaan in 2005 zonder echtscheiding uit elkaar. In 2010 gaat erflater samenwonen met nieuwe partner, en in 2017 benoemt hij haar tot enig erfgenaam. In datzelfde jaar dient hij ook verzoek echtscheiding in. Na overlijden erflater twisten ex-echtgenote en partner over de vraag of huwelijksgemeenschap al was verdeeld, en zo niet wat peildatum moet zijn voor verdeling van de huwelijksgemeenschap.
Rechtbank Limburg 05-12-2018
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:11720
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na overlijden ex-echtgenoot.
Rechtbank Limburg 01-05-2019
(pub. 01-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:4079
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap na overlijden ex-echtgenoot.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3552
Indien executeur gelet op zijn taak en vervulling daarvan in redelijkheid niet had kunnen komen tot het maken van bepaalde kosten of het ontstaan daarvan had kunnen voorkomen kan er aanleiding zijn te oordelen dat executeur deze kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet dragen. Daarbij zijn in elk geval van belang aard van kosten, reden voor het ontstaan daarvan, verwijtbaarheid en vermijdbaarheid daarvan en omvang van nalatenschap (zie ook hof Arnhem-Leeuwarden 19 februari 2019 ECLI:NL:GHARL:2019:1587 ).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Verdeling

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN