ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw verzoekt voor het eerst in appel dat schuld voor rekening man komt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019 (pub. 10-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3071
Art. 362 Rv verhindert dat voor het eerst in appel een tegenverzoek kan worden gedaan. Dat geldt echter niet voor nevenverzoeken ex art. 827 Rv: vrouw ontvankelijk in vordering (maar afwijzing).
Vrouw traineert de echtscheiding en krijgt deksel op de neus
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Vrouw in appel van zelf verzochte echtscheiding. Afgewezen, met proceskostenveroordeling. Lijkt ingegeven door wens scheiding te vertragen om huwelijk langer dan 5 jaar te laten duren (ivm duur partneralimentatie).
Partneralimentatieverzoek voor het eerst in appel
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
Hoewel de vrouw het eens is met de uitgesproken echtscheiding, kan zij worden ontvangen in haar - voor het eerst in hoger beroep gedane - verzoek om partneralimentatie. Uitleg art. 827 Rv.
Verzoek omzetting PEB in ODV in echtscheidingsprocedure
Gerechtshof Den Haag 07-11-2018 (pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3178
Afgewezen. Verzoek is geen nevenvoorziening als bedoeld in art. 827 lid 1 sub f Rv. Niet van eenvoudige aard, zodat het de procedure aanzienlijk kan ophouden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 24-07-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2397
Man heeft ook in appel geen aangiftes IB, Vpb en OB overgelegd. Wederom geen afdoende verklaring voor omzetdaling en daling resultaten. Evenmin voldoende aangetoond dat M wegens psychische klachten niet méér kan werken. Uitleg begrip ‘alle lasten’ in artikel mbt kosten huishouding in de huwvw. Haviltex. Verzoek tot nakoming is geen nevenvoorziening, aangezien de behandeling daarvan tot onnodige vertraging van het geding zal leiden. Kosten verkoopklaar maken woning en levering aandelen aan man.
Rechtbank Den Haag 03-07-2019
(pub. 29-07-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:6854
scheiding, tussenbeschikking
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-02-2019
(pub. 10-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:611
Eenvoudige gemeenschap van woning. Ieder recht op vergoeding van bedrag dat uit privé is besteed. Voor beiden niet vast te stellen welke bedragen: vorderingen afgewezen. Art. 6:10 lid 1BW: vrouw is gehouden helft bij te dragen. Man alle kosten betaald. Feit dat in vovo bij draagkracht rekening is gehouden met aflossing door man, maakt geen verschil. Vrouw kan wijziging vovo vragen, art. Art. 824 lid 2 Rv. Man achteraf gebruikersvergoeding verschuldigd Art. 3:169 BW
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019

(pub. 10-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3071
De rechtbank heeft partijen bevolen over te gaan tot verdeling van hun huwelijksgoederengemeenschap. Daar is niet over gegriefd. De vrouw verzoekt in hoger beroep alsnog te bepalen dat de schuld bij de ABN AMRO volledig voor rekening en risico van de man dient te komen. Het verzoek van de vrouw betreft een nevenvoorziening als bedoeld in artikel 827 Rv en kan voor het eerst in hoger beroep worden verzocht.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-12-2018
(pub. 28-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10721
Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Wijze van verdeling van woning in Moldavië. Verzoek tot schadevergoeding ivm weigering medewerking aan levering echtelijke woning is nevenverzoek conform 827 lid 1 onder f Rv. Voldoende samenhang met verzoek tot echtscheiding en behandeling zal niet tot onnodige vertraging leiden. Vordering toegewezen tav dubbele notariskosten, afgewezen tav advocaatkosten. Regresvordering man is tevens nevenvoorziening. Wijziging in waarde woning na bindende taxatie voor rekenng en risico vd man.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nevenvoorzieningen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN