ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw traineert de echtscheiding en krijgt deksel op de neus
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Vrouw in appel van zelf verzochte echtscheiding. Afgewezen, met proceskostenveroordeling. Lijkt ingegeven door wens scheiding te vertragen om huwelijk langer dan 5 jaar te laten duren (ivm duur partneralimentatie).
Partneralimentatieverzoek voor het eerst in appel
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019 (pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
Hoewel de vrouw het eens is met de uitgesproken echtscheiding, kan zij worden ontvangen in haar - voor het eerst in hoger beroep gedane - verzoek om partneralimentatie. Uitleg art. 827 Rv.
Verzoek omzetting PEB in ODV in echtscheidingsprocedure
Gerechtshof Den Haag 07-11-2018 (pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3178
Afgewezen. Verzoek is geen nevenvoorziening als bedoeld in art. 827 lid 1 sub f Rv. Niet van eenvoudige aard, zodat het de procedure aanzienlijk kan ophouden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Amsterdam 19-02-2019
(pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:658
Hof veroordeelt vrouw in de forfaitaire kosten van de procedure. Zij is nodeloos in hoger beroep gegaan tegen de echtscheidingsbeslissing, terwijl zij in eerste aanleg zelf om echtscheiding heeft verzocht. Het lijkt erop alsof zij de echtscheiding wenst te vertragen om zo het huwelijk langer dan vijf jaar te laten duren (met het oog op de duur van de partneralimentatie).
FPKI
Gerechtshof Amsterdam 12-02-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:372
Een verzoek tot het treffen van een nevenvoorziening kan in hoger beroep voor het eerst worden gedaan zodat de vrouw ontvankelijk is in haar verzoek.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 29-01-2019
(pub. 11-02-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:304
In appel richt vrouw geen grief tegen beschikking Rb (e.s.), maar verzoekt om p.a. voor het eerst in hb. Hof acht vrouw ontvankelijk ogv beschikking HR van 23 feb. 2001 ECLI:NL:HR:2001:AB0201 ; schrapping van art. 827 lid 2 Rv. had juist ten doel de mogelijkheid te openen dat verzoeken tot het treffen van nevenvoorzieningen ook eerst in de loop van de procedure, en zelfs in hb. gedaan zouden kunnen worden. Volgt afwijzing verzoek pa. nu vrouw onvoldoende heeft gesteld mbt behoefte.
ALHVFPPE
Gerechtshof Den Haag 07-11-2018
(pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3178
Partneralimentatie. Vergoedingsrechten. Behoefte begroot nav behoeftelijst. Aan vrouw wordt verdiencapaciteit van 50k/jaar toegekend. Bij draagkracht man wordt rekening gehouden met 3k/mnd aflossing r-c schuld. Beoordeling DIV vergoedingsvorderingen. Afwijzing verzoek man tot verplichten vd vrouw tot meewerken aan omzetting pensioen in eigen beheer in ODV. Hof oordeelt dat dit geen nevenvoorziening is ex art. 827 lid 1 onder f Rv. Niet van eenvoudige aard.
FP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-08-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:7266
Verzoek van de man om echtscheidingsconvenant te vernietigen, wegens misbruik van omstandigheden, dwaling, en subsidiair wijziging van omstandigheden wordt afgewezen. Man is analfabeet, maar laat alle stukken door een familielid lezen. Als hij zich niet van de inhoud van het convenant heeft vergewist, is dat voor zijn rekening en risico. Verzoek uitvoerbaarheid bij voorraadverklaring mbt partneralimentatie te schorsen afgewezen, nu deze nog niet executeerbaar is. Hof neemt 'verstaansbeslissing' op.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nevenvoorzieningen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN