ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Ook GI kan vervangende toestemming paspoort verzoeken
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-04-2019 (pub. 29-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2449
Belangrijk voor minderjarige om in te voegen in het gezinshuis, niet buitengesloten te worden en gelijk te worden behandeld met de andere kinderen. Toestemming voor vakantie in Spanje met het gezinshuis.
Toestemming GI voor "medische behandeling" - wat wordt daaronder verstaan?
Rechtbank Midden-Nederland 03-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2123
Gedeeltelijke gezagsuitoefening door GI voor medische behandeling ogv art. 1:265e BW. Onderscheid tussen noodzakelijk geachte diagnostiek en eventuele opvolgende behandeling. Toestemming voor diagnose.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 10-10-2019
(pub. 18-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3753
Uithuisplaatsing; artikel 1:265c lid 2 BW en 1:265d lid 4 BWOndertoezichtstelling; artikel 1:260 BWGedeeltelijke gezagsuitoefening; artikel 1:265e BW
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 02-04-2019

(pub. 29-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2449
De GI verzoekt vervangende toestemming voor de afgifte van een Nederlands reisdocument, vervangende toestemming voor vakantie van het kind met het gezinshuis naar Spanje en gedeeltelijke uitoefening gezag voor het aanmelden bij een school. Moeder onthoudt haar toestemmingen hiervoor. Vader stemt in met de verzoeken. Rb: wijst verzoeken toe. Het is belangrijk voor de minderjarige om in te voegen in het gezinshuis, niet buitengesloten te worden en gelijk te worden behandeld met de andere kinderen in het gezinshuis.
Rechtbank Midden-Nederland 03-05-2019

(pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2123
GI verzoekt ogv art. 1:265e lid 1b BW om gedeeltelijke gezagsuitoefening door GI voor een medische behandeling. Rb: voor de toepassing van art. 1:265e BW is van belang dat het gaat om een medische behandeling. Onderscheid tussen de noodzakelijk geachte diagnostiek en de eventueel daarop volgende behandeling. Diagnostiek als zodanig valt onder het begrip medische behandeling ex art. 1:265e BW. Voor de uitleg van het begrip medische behandeling sluit Rb aan bij omschrijving van medische behandeling in de WGBO.
Rechtbank Noord-Nederland 12-04-2019
(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1546
Verzoek GI om vervangende toestemming medische behandeling o.g.v. art. 1:265h BW is bij psychiatrische gezinsopname niet haalbaar. Klinische opname voor ouderschapsbeoordeling is in algemeen niet noodzakelijk om ernstig gevaar voor gezondheid kind af te wenden. Art. 1:265e lid 1 sub b BW is ook niet toewijsbaar als een kind ouder dan twaalf jaar niet wilsonbekwaam is. Het geschil tussen ouders is een geschil dat op de voet van art. 1:253a BW aan de rechtbank kan worden voorgelegd. Kinderrechter kiest praktische oplossing.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-02-2019

(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1946
Gezien problematiek (suïcidaal) meisje (2005) en moeder van belang dat GI in lijn regievoerend kinderarts kan optreden bij medische behandelingen. Niet in belang kind dat GI telkens toestemming voor een behandeling aan moeder dient te vragen. De moeder heeft haar eigen visie op de (medische) situatie vh kind, die afwijkt van de hulpverleners, waardoor slagvaardig optreden wordt belemmerd. Verlenging machtiging uhp en verlenging gedeeltelijk gezag GI qua medische zaken. En geen inzage in dossier door moeder. Art.22 Rv.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
:265e BW Gedeeltelijk gezag GI bij OTS

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN