ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voornaamswijziging
Rechtbank Noord-Nederland 27-02-2018 (pub. 05-03-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:632
Hoge eisen aan verzoek tot wijziging voornaam. Niet aan voldaan: niet gebleken dat naam August al generaties lang voorkomt in familie en waarom van wens van ouders moet worden afgeweken.
Rechtbank Den Haag 27-10-2017 (pub. 06-11-2017), ECLI:NL:RBDHA:2017:12610
Deze publicatie is ingetrokken door de betreffende instantie.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FPOV
Rechtbank Noord-Nederland 27-02-2018
(pub. 05-03-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:632
Geen enkele stelling van verzoeker is gemotiveerd en/of gestaafd. Zo bleek niet dat naam August (al generaties) in familie voorkomt, noch dat deze naam al generaties lang aan oudste zonen wordt gegeven. Ook niet gemotiveerd waarom vd uitdrukkelijke wens van ouders zou moeten worden afgeweken noch waarom de wijziging voor identiteit vd verzoeker noodzakelijk zou zijn. Volgt afwijzing verzoek tot voornaamswijziging, nu niet bleek ve voldoende zwaarwichtig belang, zoals dat, volgens de rb, ogv art. 1:4 lid 4 BW is vereist.
KIOV
Rechtbank Oost-Brabant 28-11-2017
(pub. 28-12-2017), ECLI:NL:RBOBR:2017:6763
Geadopteerd kind krijgt automatisch geslachtsnaam adoptief-ouders, tenzij ze dat niet willen. Voornaam blijft echter hetzelfde, tenzij ze voornaamswijziging vragen. In casu toegewezen op grond van art. 1:4 lid 2 BW.
OV
Rechtbank Overijssel 27-11-2017
(pub. 05-12-2017), ECLI:NL:RBOVE:2017:4507
Verzoek om voornaam te wijzigen toegewezen. Ouders hebben een fout gemaakt bij de digitale geboorteaangifte in het ziekenhuis.
JEKIOV
Rechtbank Den Haag 27-10-2017
(pub. 06-11-2017), ECLI:NL:RBDHA:2017:12610
Meisje, geboren in Colombia, is NL binnengekomen met vervalste geboorteakte. Naam vermeld op geboorteakte is niet de biologische moeder. Ouders geven al jaren geen uitvoering aan het gezag. Rb beëindigt gezag van ouders en spreekt met toepassing van art. 1:228 lid 2 b BW de adoptie uit door pleegmoeder, die sinds 2014 voor haar zorgt. Wijziging voornaam. Rb: de ouders hebben haar welzijn in gevaar gebracht, meisje heeft met valse geboorteakte andere identiteit verkregen. Vorm van kindermishandeling.
OV
Rechtbank Noord-Holland 02-08-2017
(pub. 06-10-2017), ECLI:NL:RBNHO:2017:6548
verzoek voornaamswijziging afgewezen. De wens tot naamswijziging lijkt eerder ingegeven door de vader dan door het kind, dat inmiddels zestien jaar is en geen hinder ondervindt van haar naam. Er is naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan het criterium van een voldoende zwaarwichtig belang
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Voornaam

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN