ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verrekenen belastinglatentie: nominale of contante waardering?
Rechtbank Midden-Nederland 07-11-2018 (pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6695
Rb knoopt aan bij lijn HR: wanneer wordt afrekening belastingclaim verwacht, op korte termijn (nominaal) of in de (verre) toekomst (contant)? In dit geval deels nominale waarde, deels contante waarde (rekenrente 3%).
Hoe zit het ook alweer met de wettelijke rente bij een verrekenbeding?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019 (pub. 05-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1726
Dan treedt op de voor verrekening overeengekomen peildatum het verzuim mbt verrekenplicht aanstonds en zonder ingebrekestelling in, zodat in beginsel vanaf die datum wettelijke rente verschuldigd is.
Verrekening R-C schuld?
Rechtbank Rotterdam 03-12-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:10129
Periodiek verrekenbeding. In strijd zijn met redelijkheid en billijkheid om rekening te houden met de opgepotte winsten in de onderneming, zonder de (hogere) R-C schuld in ogenschouw te nemen.
RB geeft route bij echtscheiding voor uitfasering PEB
Rechtbank Rotterdam 19-12-2017 (pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
Bij uitfasering 3 opties: niets doen, omzetting of afkoop. Nu wetgever niets heeft geregeld over hoogte vergoeding, benoemt Rb deskundige om ogv keuze man het aan vrouw toekomende deel te berekenen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVPE
Rechtbank Den Haag 26-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1972
Echtscheiding met huwelijkse voorwaarden
HVFP
Rechtbank Den Haag 07-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:1192
verzoek nietigverklaring huwelijk afgewezen, echtscheiding uitgesproken, verzoek tot verrekening op grond van huwelijkse voorwaarden afgewezen (datumn feitelijke ontbining huwelijk ligt in de toekomst), vergoedingsrecht van man op vrouw toegewezen
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-03-2019
(pub. 14-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2224
Afwikkeling periodiek verrekenbeding. Beroep op vervalbeding faalt. Man mocht er niet op mocht vertrouwen dat vrouw afzag van haar vordering tot verrekening. Uitleg huwelijkse voorwaarden. Geen aanleiding om het begrip "besparingen" beperkter uit te leggen dan het begrip "overgespaarde inkomsten". Onder "besparingen" wordt in ieder geval verstaan het geld dat vd ontslagvergoeding overbleef, na aftrek kosten huishouding. Waarde vd daarmee gekochte privé aandelen moet dus worden verrekend.
HV
Parket bij de Hoge Raad 08-02-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:PHR:2019:118
Parket HR. Periodiek verrekenbeding waaraan tijdens huwelijk geen uitvoering is gegeven. Stelplicht en bewijslast bij bewijsvermoeden ex artikel 1:143 BW.
HV
Rechtbank Midden-Nederland 07-11-2018
(pub. 08-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6695
Man zal bedrag dat hij met vrouw moet verrekenen financieren door binnenkort dividend aan B.V. te onttrekken en daarover naar het nu geldende nominale tarief van 25 procent met fiscus afrekenen. Voor deze helft vd ondernemingswaarde moet dus worden uitgegaan ve belastinglatentie twv 25%. Mbt de andere helft zal man, naar mag worden aangenomen, in 2036 met de fiscus afrekenen. Voor contante waarde van die claim gaat rb uit van rekenrente van 3 procent, wat hier neerkomt op contant tarief van 13,4%. Gemiddelde dus 19,2 %.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Verliesverrekening bij echtscheiding
(Drs. Jasper Horsthuis, 28-09-2018)
Scheidingen waarbij een ondernemer betrokken is, brengen een complexiteit met mee die niet altijd even zichtbaar is. In dit artikel bespreken we de knelpunten die samenhangen met fiscale verliesverrekening bij ondernemers.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN