ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man verbeurt geld aan vrouw: gemeenschappelijk geld contant opgenomen en onder matras gestopt
Gerechtshof Den Haag 22-10-2019 (pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2797
Man heeft € 23.400, dat in de gemeenschap van goederen viel, bewust buiten verdeling willen houden. Contante opnames "onder matras gestopt". Uitleg advocaat ('leefgeld') strookt daar niet mee. Bedrag komt volledig aan vrouw toe.
'Onvoldoende acht slaan op' is iets anders dan 'opzettelijk verzwijgen'
Rechtbank Gelderland 21-03-2019 (pub. 29-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1376
Onvoldoende acht slaan op een waarde-verzekering is iets anders dan deze opzettelijk verzwijgen. Daarom heeft man aandeel daarin niet verbeurd aan vrouw; wel moet waarde bij helfte worden gedeeld.
Schending mededelingsplicht is nog geen opzettelijk verzwijgen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-02-2019 (pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:396
Schending mededelingsplicht ex art. 21 Rv brengt nog geen verbeurte ex art. 3:194 BW mee. Niet inzichtelijk maken saldo bankrekening betekent niet (ook) dat bestaan bankrekening opzettelijk is verzwegen.
Man draagt met vervalste volmacht percelen grond aan eigen stichting over
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3795
Hof: dat verdient geen schoonheidsprijs maar vormt geen grond om ogv opzettelijk verzwijgen of redelijkheid en billijkheid af te wijken van verdeling bij helfte. Wel proceskostenveroordeling man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 23-10-2019
(pub. 12-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8827
Man verbeurt zijn aandeel (uit hoofde van de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap) in gouden sieraden aan de vrouw op grond van artikel 3:194 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Gerechtshof Den Haag 22-10-2019

(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2797
Verdeling van in 2012 ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Geslaagd beroep op art. 3:194 lid 2 BW wegens contante geldopnames voor de peildatum. In eerste aanleg is overeenkomst tot stand gekomen tav betaling hypotheekrente. Los daarvan kan slechts onder uitzonderlijke omstandigheden worden afgeweken van de draagplicht bij helfte van gemeenschapsschulden. Nog geen wettelijke rente verschuldigd over overbedelingsvordering; dient beoordeeld te worden in het kader van de gehele verdeling en niet per bestanddeel.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2353
Beroep vd man op art. 3:194 lid 2 BW slaagt niet. Hij heeft zijn stelling dat de vrouw inboedelgoederen, sieraden en een geldbedrag heeft zoek gemaakt of verborgen houdt en dit met opzet is geschied, in het licht bezien vd betwisting door de vrouw, niet genoegzaam onderbouwd. Aan bewijslevering komt het hof daarom niet toe. Man wordt veroordeeld zijn medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van de woning. Gebruiksvergoeding bepaald op 4% overwaarde; tegen door rechtbank gehanteerde percentage is niet gegriefd.
Rechtbank Rotterdam 27-03-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:2640
Oneigenlijk verstek. Verdeling huwelijksgemeenschap. Geen regresvordering; die ontstaat pas als de hoofdelijk schuldenaar de schuld voldoet voor meer dan het gedeelte dat hem aangaat. Art. 3:194 lid 2 BW niet van toepassing. Schadevergoeding.
Rechtbank Gelderland 21-03-2019

(pub. 29-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:1376
Vrouw stelt dat man een tot de huwelijksgemeenschap behorende polis met waarde van € 9.687,85 heeft verzwegen en vordert toedeling van waarde van gehele polis aan haar (art. 1:194 lid 2 BW). Rb: de polis is destijds ter kennis van beide partijen, dus ook van de vrouw, gekomen. Partijen hebben hierop allebei waarschijnlijk onvoldoende acht geslagen. Geen sprake van opzettelijk verzwijgen. Rb wijst vordering af; man moet helft van waarde aan vrouw vergoeden. Vordering van man van te verrekenen kosten deels toegewezen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Opzettelijk verzwijgen 3:194 BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN