ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Schending mededelingsplicht is nog geen opzettelijk verzwijgen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-02-2019 (pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:396
Schending mededelingsplicht ex art. 21 Rv brengt nog geen verbeurte ex art. 3:194 BW mee. Niet inzichtelijk maken saldo bankrekening betekent niet (ook) dat bestaan bankrekening opzettelijk is verzwegen.
Man draagt met vervalste volmacht percelen grond aan eigen stichting over
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3795
Hof: dat verdient geen schoonheidsprijs maar vormt geen grond om ogv opzettelijk verzwijgen of redelijkheid en billijkheid af te wijken van verdeling bij helfte. Wel proceskostenveroordeling man.
Verkeerde procedure - hof souffleert man
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11013
Afwijzing vordering herroeping verdelingsbeschikking ivm verzwegen goed: verzoeker beoogt geen andere verdeling. Hof legt uit welke procedure de man wél moet voeren en formuleert alvast het petitum.
Man verbeurt aandeel in inboedel wegens valsheid in geschrifte
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-06-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5797
Herroeping beschikking uit 2015: deze berustte op valse stukken. Waarde inboedel naar redelijkheid en billijkheid bepaald op € 10.000, te betalen door man aan vrouw. Man veroordeeld in proceskosten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 05-02-2019
(pub. 06-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:396
Op een partij kan < art. 21 Rv een spontane mededelingsplicht rusten tav feiten die voor eigen standpunt ongunstig zijn, maar wel kunnen bijdragen aan het ‘gelijk’ vd wederpartij. Schending van deze plicht brengt echter nog niet mee dat rechtsgevolg art. 3:194 BW intreedt. Ic betekende niet inzichtelijk maken van saldo bankrekening (door bankafschriften over te slaan) niet (ook) dat geïntimeerde het bestaan vd bankrekening opzettelijk heeft verzwegen, zoek gemaakt en/of verborgen heeft gehouden.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-10-2018
(pub. 05-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:4186
betekenis en gevolg schending art. 21 Rv
HV
Gerechtshof Den Haag 18-12-2018
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3795
Verdeling huwelijksgemeenschap. Dat de man zonder toestemming van de vrouw en met een vervalste verkoopvolmacht percelen grond in Suriname onbevoegd aan zijn stichting heeft overgedragen, verdient geen schoonheidsprijs maar vormt geen grond voor toepassing van art. 3:194 lid 2 BW (opzettelijk verzwijgen). Geen aanleiding af te wijken van verdeling bij helfte, ook niet op grond van de redelijkheid en billijkheid. Wel wordt de man in de proceskosten in twee instanties veroordeeld.
HVFP
Rechtbank Amsterdam 12-12-2018
(pub. 22-01-2019), ECLI:NL:RBAMS:2018:8998
Vaststellingsovereenkomst ex-echtgenoten. Geen verzwijging van bonussen.
HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11013
Verkeerde procedure. Hof wijst vordering tot herroeping van arrest mbt verdeling af. Man beoogt geen ongedaanmaking van het daar besliste, maar stelt dat vrouw haar aandeel in nalatenschap van haar vader heeft verzwegen en daarmee heeft verbeurd (art. 3:194 lid 2 BW) subsidiar dat het aldus door de vrouw verkregene alsnog in de verdeling wordt betrokken (art. 3:179 lid 2 BW). Geen proceskostenveroordeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Opzettelijk verzwijgen 3:194 BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN