ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Verkeerde procedure - hof souffleert man
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018 (pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11013
Hof wijst vordering tot herroeping verdelingsbeschikking af; verzoeker beoogt geen verdeling die van die beslissing afwijkt. Hof legt uit welke procedure de man wél moet voeren.
Man verbeurt aandeel in inboedel wegens valsheid in geschrifte
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-06-2018 (pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5797
Herroeping beschikking uit 2015: deze berustte op valse stukken. Waarde inboedel naar redelijkheid en billijkheid bepaald op € 10.000, te betalen door man aan vrouw. Man veroordeeld in proceskosten.
€ 55.000 verzwegen tijdens mediation
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018 (pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8316
Hof: uit o.m. wisselende verklaringen van man volgt dat hij bedrag van € 55.500 opzettelijk voor vrouw verborgen heeft willen houden. Man verbeurt volledige bedrag aan vrouw, met veroordeling in proceskosten.
Zijn appartementen verzwegen of overgeslagen?
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018 (pub. 02-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6350
Man liet zich in leveringsakten vermelden als 'ongehuwd' en is kennelijk vergeten om de appartementen te verdelen. Rb: geen opzettelijke verzwijging. Rb beveelt alsnog verdeling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVFP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
(pub. 19-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:11013
Verkeerde procedure. Hof wijst vordering tot herroeping van arrest mbt verdeling af. Man beoogt geen ongedaanmaking van het daar besliste, maar stelt dat vrouw haar aandeel in nalatenschap van haar vader heeft verzwegen en daarmee heeft verbeurd (art. 3:194 lid 2 BW) subs dat het aldus door de vrouw verkregene alsnog in de verdeling wordt betrokken (art. 3:179 lid 2 BW). Geen proceskostenveroordeling.
HVFP
Gerechtshof Den Haag 06-11-2018
(pub. 15-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3109
Scheiding in 1997. In het convenant zijn twee appartementen niet opgenomen. Behoren wel tot de ontbonden huwelijksgemeenschap. Vrouw vorderde verklaring voor recht dat de appartementen aan haar zijn verbeurd. Rechtbank beval alsnog verdeling. Vrouw vraagt Hof om schorsing van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het betreffende vonnis. Vordering afgewezen. Criteria: zie r.o. 8.I- 8.III.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-06-2018
(pub. 25-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:5797
Hof stelt vast dat beslissingen destijds berusten op valse stukken. Verzoek vrouw tot herroeping beschikking toegewezen en procedure heropend. Pp mogen stellingen en verweren wijzigingen en aanvullen Art. 387 Rv. De man heeft aandeel in inboedelgoederen verbeurd. Hof bepaalt waarde naar redelijkheid en billijkheid op € 10.000,-. Man dient volledig bedrag aan vrouw te betalen. Voorts wordt man veroordeeld in proceskosten cf. liquidatietarief.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-09-2018
(pub. 19-09-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:8316
Uit houding en wisselende verklaringen man volgt dat hij bedrag van € 55.500,- opzettelijk voor de vrouw heeft verzwegen dan wel verborgen heeft willen houden en daarom heeft hij zijn aandeel aan de vrouw verbeurd (art. 3:194 lid 2 BW). Er was geen sprake van privévermogen, zoals door de man betoogd. Verweer gepasseerd dat hij geen goederen zou kunnen hebben verzwegen omdat er nog geen boedelbeschrijving is opgesteld, nu verdeling heeft plaatsgevonden. Proceskostenveroordeling mbt kosten appel (cfm liquidatietarief).
HVFP
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018
(pub. 02-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6350
Enkele feit dat de man in leveringsakten heeft laten opnemen dat hij ongehuwd was en dat hij kennelijk vergeten is de appartementen te verdelen, is onvoldoende om vast te stellen dat man oogmerk had om de rechten vrouw te verkorten. Dus geen verzwijging a.b.i. art. 3:194 lid 2 BW, maar wel sprake van overgeslagen goederen (art. 3:179 lid 2 BW), te weten 2 appartementen die alsnog verdeeld moeten worden ex art. 3:185 lid 1 BW. Maar wat is de peildatum voor bepaling vd waarde en hoe moet die waarde berekend worden?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Opzettelijk verzwijgen 3:194 BW

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN