ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Informatieplicht bewindvoerder
Gerechtshof Amsterdam 11-12-2018 (pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4580
Bewindvoerder/mentor is gehouden om verantwoording af te leggen aan de kantonrechter omtrent de uitoefening van zijn taken, maar is niet verplicht om informatie te delen met familieleden.
Bewindvoerder laat het afweten
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-01-2019 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:5
Bewindvoerder voert geen verweer tegen verzoek opheffing onderbewindstelling en komt niet op zitting, waarna Hof bewind opheft. Noot: OK, vergoeding is karig, maar doe het goed of doe het niet.
Rb Noord-Holland gaat intakegesprekken beschermingsbewind voeren bij gemeenten
Zorgplicht van bewindvoerder bij inrichting van bankrekeningen
Grote, onrechtmatige opnamen van rekening van consument door derden. Dat opnamen niet zijn gemaximeerd, komt doordat de bewindvoerder de rekeningen niet overeenkomstig de wet heeft laten inrichten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ME
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:202
Beschermingsbewind. Ontslag bewindvoerder wegens gewichtige redenen gelegen in de voor rechthebbende emotioneel belastende verstoorde samenwerking. Daarbij komt dat de opvolgend bewindvoerder zaken heeft geconstateerd die vragen oproepen over een juiste uitvoering van het bewind.
ME
Gerechtshof Amsterdam 11-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4580
Nu niet vaststaat dat broer 2 ongeschikt is als bewindvoerder en mentor, wordt zijn benoeming bekrachtigd, ondanks spanningen in familie (broer 1 en dochter versus broer 2). Bewindvoerder/mentor is gehouden om verantwoording af te leggen aan de kantonrechter omtrent de uitoefening van zijn taken, maar is niet verplicht om (zoals broer 1 kennelijk wenst) informatie te delen met alle familieleden. Voorkeurspersonen: art. 1:435 lid 4 BW en art. 1:452 lid 4 BW.
ME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 03-01-2019
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:5
Belanghebbende gaat in appel van de voortzetting van de onderbewindstelling van haar goederen. Bewindvoerder voert geen verweer tegen de grieven van belanghebbende, maar verwijst enkel naar het verweer dat zij in eerste aanleg heeft gevoerd. Tevens bericht bewindvoerder schriftelijk aan het Hof "dat er geen meerwaarde wordt gezien om te verschijnen tijdens de mondelinge behandeling". Hof heft het bewind op: grieven onvoldoende weersproken.
ME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5221
art. 1:441 lid 2 onder a BW; schenking aan bewindvoerder; uitzondering op de ‘aanbevelingen meerderjarigenbewind’ op het punt van het bestaan van een feitelijke schenkingstraditie, nu het verzoek van de bewindvoerder voortvloeit uit de intentie van de rechthebbende tot schenking.
ME
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 06-12-2018
(pub. 07-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5112
Ontslag bewindvoerder op verzoek van rechthebbende, met benoeming van opvolgend bewindvoerder. De rechthebbende heeft geen inzage in zijn financiële situatie. Ondanks meerdere verzoeken van rechthebbende en zijn persoonlijke begeleiders van het Leger des Heils heeft hij geen inzicht gekregen in de hoogte van zijn schulden en zijn aan hem geen stukken overgelegd die hem daarover duidelijk kunnen verschaffen. Door het ontbreken van een budgetplan is het hem verder niet bekend op welke wijze zijn inkomsten worden besteed.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN