ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Bewind X
meer >>

NIEUWS

Betrokkene woont in Iran: geen curatele, wel geografisch beperkt bewind
Rechtbank Rotterdam 10-09-2019 (pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7260
Aangezien betrokkene in Iran verblijft, is goed curatorschap en toezicht daarop van kantonrechter vanuit Nederland niet mogelijk. Geografisch beperkt bewind toegewezen over goederen van betrokkene, gelegen in Nederland.
Mag bewindvoerder scooter voor belanghebbende kopen?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3327
1. Aanschaf scooter is geen beheershandeling maar beschikkingshandeling, waarvoor toestemming is vereist. 2. Machtiging aanschaf scooter verleend, gelet op belang van scooter voor belanghebbende en feit dat er gespaard is.
GGZ-instelling verplicht tot advies over financiële bescherming van patiënt?
Rechtbank Den Haag 17-07-2019 (pub. 27-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:8340
Patiënt maakt vanuit wanen grote bedragen over naar vrouwen in buitenland. Maar op instelling rust niet verplichting tot informeren over juridische mogelijkheden ter financiële bescherming van patiënt (bewind/curatele).
Rechthebbenden vonden bewindvoerder "eigenlijk best wel een goede knakker"
Rechtbank Limburg 01-08-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:7137
Maar vragen een maand later zijn ontslag, zoals ook van vorige bewindvoerders. Afgewezen. In de toekomst komt niet meer voor elk wissewasje een zitting. Concrete nieuwe klachten zal de kantonrechter serieus nemen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 17-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3268
Verstek. Ontruiming. Zoon dient de woning van zijn moeder te verlaten. Bewindvoerder formele procespartij.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-05-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4144
Schorsingsverzoek onderbewindstelling. Kracht van gewijsde en uitvoerbaarverklaring bij voorraad niet nodig. 1:434 lid 2 BW.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-09-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3346
Opheffing bewind. Niet langer gebleken van gronden die destijds tot bewind hebben geleid.
Rechtbank Rotterdam 10-09-2019

(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:7260
Verzoek curatele afgewezen. Aannemelijk dat betrokkene niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Aangezien hij echter in Iran verblijft is niet aannemelijk dat verzoekster vanuit Nederland zijn belangen zal kunnen waarnemen zoals een goed curator betaamt en bovendien kan de kantonrechter daar vanuit Nederland geen toezicht op houden. Geografisch beperkt bewind toegewezen over de goederen van betrokkene voor zover gelegen in Nederland.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019
(pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6836
Ontslag bewindvoerder door ontbreken van vertrouwen bij rechthebbende in bewindvoerder waardoor rechthebbende onvoldoende profiteert van de voor hem ingezette hulp op persoonlijk vlak.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Financieel misbruik van ouderen in de juridische praktijk
(Mr. Marlijne Olthoff-Worst en Mr. Petra Knoppers, 28-06-2018)
Marlijne Olthoff-Worst en Petra Knoppers behandelen regelmatig zaken waarin sprake is van financieel misbruik van ouderen. Wat zijn de juridische mogelijkheden voor het aanpakken van deze schrijnende vorm van ouderenmisbruik?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN