ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechter spreekt met dochter in de kamer met de koeienposter
Rechtbank Rotterdam 31-01-2019 (pub. 07-02-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:894
De kinderrechter heeft zijn beslissing speciaal voor de dochter in heldere taal geschreven omdat hij het belangrijk vindt dat zij zijn beslissing begrijpt. Hij stuurt de beslissing ook naar de dochter.
Onenigheid tussen de ouders over kinderactiviteiten in het weekend
Rechtbank Rotterdam 20-12-2018 (pub. 10-01-2019), ECLI:NL:RBROT:2018:10917
Het heeft de voorkeur als ouders het eens worden over activiteiten van de kinderen, maar uiteindelijk bepaalt de ouder die een periode de zorg heeft voor de kinderen zelf hoe hij/ zij die zorg verleent.
Hulpverleningsplannen lijken wel veel op elkaar
Rechtbank Noord-Nederland 14-11-2018 (pub. 29-11-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:4835
Hulpverleningsplan moet aansluiten bij kind waar het om gaat en aangepast worden als dit nodig is. Kinderrechter vult zelf voorwaarden uit hulpverleningsplan aan.
Kinderen schrijven aan rechter dat ze willen dat ouders niet gaan scheiden
Rechtbank Overijssel 12-10-2018 (pub. 29-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4066
De rechter in kindvriendelijke taal: beslissing om te scheiden moet, hoe lastig dat voor kinderen ook is, door de ouders worden genomen en dan moet de rechter ook zo beslissen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 31-01-2018
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:RBLIM:2018:12470
Vader veronachtzaamt plicht band kinderen (2004/8) met moeder te bevorderen. Identiteitsontwikkeling kinderen ernstig in gedrang, nu ze geen kans krijgen eigen beeld van moeder te vormen en ook nog opgroeien met door vader ingegeven onjuist beeld van moeder, gebaseerd op ervaringen die juridisch nooit hebben plaatsgevonden maar voor hen werkelijkheid zijn. Situatie inmiddels onomkeerbaar, omdat vader niet meewerkt. Belang kinderen staat opleggen contactregeling met moeder nu niet toe. Maar geen reden voor contactverbod.
Rechtbank Midden-Nederland 03-04-2019

(pub. 10-04-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1322
Niet ongebruikelijk dat 15-jarige zelf haar schoolboeken bestelt. Het spreekt echter niet vanzelf dat die jongere ook de bijbehorende betalingsverplichting op zich neemt. In beginsel zijn hun ouders verplicht om deze kosten te dragen. Eiseres noemt geen omstandigheden waarom dat in dit geval anders zou zijn. Zij had de bestelling dus zo kunnen en moeten begrijpen dat 15-jarige zelf de boeken bestelde, en dat haar ouders de betalingsverplichting op zich namen. Vordering (gericht tegen 15-jarige) afgewezen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-03-2019
(pub. 08-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2070
Verlenging uithuisplaatsing. Beschikking in klare taal.
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019
(pub. 26-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1197
Beëindiging van gezag moeder over jong kind. Overweging in klare taal.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2018
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10059
Machtiging uithuisplaatsing. Beschikking in klare taal.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Kindvriendelijke/begrijpelijke/klare taal

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN