ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Erfenis van 'nieuwe' zoon is deels verdampt - maar aanslag erfbelasting niet
Gerechtshof Amsterdam 22-12-2020 (pub. 13-01-2021), ECLI:NL:GHAMS:2020:3767
Na gerechtelijke vaststelling vaderschap van erflater blijkt erfenis van nieuwe zoon aanzienlijk in waarde gedaald, maar wordt successierecht geheven over het oorspronkelijke bedrag. Terecht: datum verkrijging is datum overlijden erflater.
Saldi van kinderen behoren tot rendementsgrondslag van ouder met gezag
Hoge Raad 08-01-2021 (pub. 08-01-2021), ECLI:NL:HR:2021:29
Hoge Raad laat oordeel Hof in stand: toerekening van vermogen van minderjarig kind aan ouder(s) met gezag levert geen verboden discriminatie, strijd met verdragen of buitensporige last op.
Terugvordering van door vader naar moeder doorgestorte kinderbijslag (deels) onaanvaardbaar
Centrale Raad van Beroep 24-12-2020 (pub. 07-01-2021), ECLI:NL:CRVB:2020:3525
Na verhuizing van dochter naar moeder stort vader de kinderbijslag door aan moeder. Svb vordert 2 kwartalen van vader terug omdat moeder ook zelf de Kb ontving. CRvB: in dit geval onaanvaardbaar, geen terugvordering van Kb 1e kwartaal.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12-01-2021
(pub. 15-01-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:176
Voor navordering gerechtvaardigd nieuw feit aanwezig; activiteiten van administratieservices vormen geen onderneming.
Gerechtshof Amsterdam 22-12-2020

(pub. 13-01-2021), ECLI:NL:GHAMS:2020:3767
Na overlijden erflater (2008) wordt erfenis verdeeld onder erfgenamen. Belanghebbende stelt met succes procedure tot gerechtelijke vaststelling vaderschap van erflater in (2014), waarna hem een aanslag successierecht wordt opgelegd. Hof: aanslag is terecht en voor het juiste bedrag opgelegd. Dat door de kredietcrisis een groot deel van het vermogen is verdampt en gedaagde slechts de helft ontving van de vordering waarvoor hij is aangeslagen, maakt dat niet anders: datum verkrijging is datum overlijden (art. 21 lid 1 SW).
Hoge Raad 08-01-2021

(pub. 08-01-2021), ECLI:NL:HR:2021:29
De bank- en spaartegoeden van de minderjarige kinderen behoren tot de rendementsgrondslag van de ouder die het ouderlijk gezag uitoefent. Daarvoor wordt geen verhoging van het heffingvrije vermogen verleend en evenmin een hogere heffingskorting. HofECLI:NL:GHSHE:2020:398 oordeelde dat geen sprake was van een verboden discriminatie, strijd met verdragen of een individuele buitensporige last. Hoge Raad verklaart het beroep daartegen ongegrond, met toepassing van art. 81 lid 1 RO.
Parket bij de Hoge Raad 23-12-2020
(pub. 08-01-2021), ECLI:NL:PHR:2020:1205
A-G IJzerman heeft conclusie genomen over de vraag in hoeverre de waarde van verkregen aandelen toerekenbaar is aan een vastgoed onderneming, voor toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956. Het gaat om het beroep in cassatie van [X1], belanghebbende, en de daarmee samenhangende beroepen in cassatie van de andere erfgenamen, eveneens belanghebbenden, tegen de uitspraken van Gerechtshof Amsterdam van 12 maart 2020, nrs. 18/00446 tot en met 18/00450. Op 27 november 2012 is de erflaatster overleden. Belangh...
Centrale Raad van Beroep 24-12-2020

(pub. 07-01-2021), ECLI:NL:CRVB:2020:3525
Dochter verhuist op 1 januari van vader naar moeder. Vader stort kinderbijslag door aan moeder. Na bezwaar moeder bij Svb ontvangt zij zelf Kb vanaf 1e kwartaal en vordert Svb 2 kwartalen Kb terug van vader. CRvB: er is een terugvorderingsverplichting voor Svb (art. 24 lid 1 AKW), maar onder de omstandigheden i.c. (o.m.: verblijf bij moeder was ongeoorloofd en vader stortte Kb door) zijn gevolgen van volledige terugvordering voor vader onaanvaardbaar. Geen terugvordering van de kinderbijslag voor het eerste kwartaal.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
(Drs. Jasper Horsthuis, 18-12-2020)
De afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap na een scheiding. In dit artikel worden alle aandachtspunten overzichtelijk uiteengezet.
Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2020
(Drs. Jasper Horsthuis, 30-03-2020)
Veel scheidende stellen hebben lijfrentevoorzieningen die verrekend moeten worden. Een zorgvuldige afwikkeling is belangrijk ter voorkoming van onverwachte fiscale claims. Wat is daarin belangrijk? Een praktische handleiding.
Afkoop partneralimentatie: waarom het zo nauw luistert
(Drs. Jasper Horsthuis, 11-11-2019)
Partneralimentatie is één van de meest conflictgevoelige onderwerpen bij scheiding. Het afkopen van de verplichting tot partneralimentatie kan uitkomst bieden. Maar onder andere de timing luistert nauw. Waar moet je op letten?
Afkopen van partneralimentatie – nieuwe mogelijkheden
(Mr. Geeske van Campen, 28-08-2019)
De afkoop van partneralimentatie kan om meerdere redenen interessant zijn. Een nadeel is echter dat er ineens een grote som aan belasting over het bedrag moet worden betaald. Op dit punt is nu een nieuwe oplossing voorhanden.
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 19-08-2019)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN