ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Hoge Raad: box 3-heffing in strijd met eigendomsrecht en discriminatieverbod
Met voorbeeldbrief aan Belastingdienst voor bezwaar en verzoek tot herziening.
Vanaf 1 januari 2022 kan ook gedetineerde aanspraak maken op kinderopvangtoeslag
Ik ben gedetineerd (Belastingdienst 13-01-2022)
Notaris berispt vanwege onvoldoende omzien naar (financiële) belangen vriendin erflater
Gerechtshof Amsterdam 14-12-2021 (pub. 04-01-2022), ECLI:NL:GHAMS:2021:3581
Notaris had erflater moeten wijzen op aanzienlijke verschil in erfbelasting voor verkrijgende (juridische) partners en andere verkrijgers. Niet gedaan bij opstellen testament. Vriendin erflater financieel gedupeerd. Klacht gegrond.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 14-12-2021

(pub. 04-01-2022), ECLI:NL:GHAMS:2021:3581
De enkele omstandigheid dat klaagster de klacht heeft ingetrokken, brengt niet mee dat de klacht niet-ontvankelijk moet worden verklaard: algemeen belang. Notaris heeft erflater niet gewezen op aanzienlijke verschil in erfbelasting tussen partners (voor erfbelasting) waarvoor partnertarief geldt en andere verkrijgers. Ondanks affectieve relatie van 35 jaar zonder samenwoning, moet vrouw € 481.144 betalen, terwijl bij partnervrijstelling van ruim € 650.000 de te betalen belasting over 1,2 miljoen veel lager was. Berisping.
Gerechtshof Amsterdam 03-11-2021
(pub. 29-12-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:4102
Een vrouw heeft in haar aangiften de door haar ontvangen alimentatie niet aangegeven. De Inspecteur legt een navorderingsaanslag op. Volgens de vrouw is geen sprake van een nieuw feit omdat de inspecteur kon beschikken over de aangiften van haar ex-partner. Rb.: Er is sprake van een nieuw feit. De alimentatie werd door haar ontvangen via een rechtstreekse doorbetaling door het Pensioenfonds ABP van een gedeelte van het netto-pensioen, zodat de Inspecteur niet bekend kon zijn met deze doorbetaling. De navordering is terecht.
Rechtbank Gelderland 25-11-2021
(pub. 28-12-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:6268
Een dga wil zijn kinderen laten deelnemen in zijn Beheer B.V. op voor zijn kinderen financieel zo gunstig mogelijke wijze. Hij kiest er voor de gewone aandelen van Beheer B.V. om te zetten in preferente aandelen en (nieuwe) gewone aandelen uit te reiken aan de kinderen. De dga wil een beroep doen op de faciliteit bij van art. 3.55 IB. De inspecteur weigert. Rb.: de dga maakt niet aannemelijk dat aan de aandelenruil in voldoende mate zakelijke overwegingen ten grondslag liggen. De faciliteit is niet van toepassing.
Gerechtshof Amsterdam 14-12-2021
(pub. 27-12-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:3957
Klacht tegen een notaris. Onjuist advies. Akte wijziging huwelijkse voorwaarden. Inkomstenbelasting over volledig aanmerkelijk belang in besloten vennootschap overleden echtgenoot. Vervaltermijn art. 99 lid 21 Wna. Klacht niet-ontvankelijk.
Gerechtshof Amsterdam 14-12-2021
(pub. 27-12-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:3591
Kamer voor het notariaat: de notaris had uit het contact met klagers moeten begrijpen dat het niet de bedoeling was van klagers bezwaar te maken tegen hun aanslagen erfbelasting. Hij had mede daarom klagers met bekwame spoed dienen te informeren over het indienen van het bezwaar, nu daarin de ten laste van klagers opgelegde aanslagen werden benoemd. De notaris had meer alertheid, nauwkeurigheid en zorgvuldigheid moeten tonen. Door dat na te laten heeft de notaris zijn kernverplichting als notaris geschonden. Klacht gegrond.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Natuurlijke verbintenis en schenkbelasting
( Mr. Jan Vrusch en Drs. Jasper Horsthuis, 14-09-2021)
In vervolg op hun podcast Scheiden en schenkbelasting gaan Jan en Jasper nader op de natuurlijke verbintenis. Welke factoren spelen daarbij een rol?
Podcastgesprek: Scheiden en schenkbelasting
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Jan Vrusch, 20-07-2021)
Jasper Horsthuis en Jan Vrusch gaan in gesprek over schenkbelasting bij scheiding. Zij lichten toe met welke zaken de scheidingsprofessional rekening moet houden om de cliënten goed te informeren.
Scheiden en de eigenwoning, een fiscaal labyrint
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-03-2021)
Opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch: geen eigendom van woning vereist voor de scheidingsregeling. Tevens aftrek van hypotheekrente als alimentatie - maar zonder alimentatieovereenkomst. Hoe kwam het Hof daartoe?
Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
De afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap na een scheiding. In dit artikel worden alle aandachtspunten overzichtelijk uiteengezet.
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN