ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Geen toerekening belastbaar inkomen aan zaakwaarnemer nalatenschap
Rechtbank Gelderland 18-03-2020 (pub. 24-03-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:1860
Na overlijden broer dient eiser lopende contracten van eenmanszaak van broer uit. Inspecteur merkt opbrengst van bedrijf aan als belastbaar inkomen van eiser. Beroep van eiser gegrond: geen objectieve voordeelsverwachting.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 05-03-2020
(pub. 27-03-2020), ECLI:NL:PHR:2020:210
A-G Niessen heeft conclusie genomen betreffende de heffing ter zake van een uitkering uit een overeenkomst van levensverzekering die in 1995 premievrij was gemaakt. De belanghebbende sloot op 16 maart 1993 een overeenkomst waarbij een uitkering in 2013 werd verzekerd tegen premiebetaling gedurende de looptijd maar niet langer dan tot eventueel vooroverlijden. In 1995 werd de polis premievrij gemaakt met vermindering van de verzekerde uitkering. De Inspecteur belastte in 2013 de uitkering minus de betaalde premies in box 1. Belangh...
Rechtbank Gelderland 18-03-2020

(pub. 24-03-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:1860
Na overlijden van zijn broer dient eiser lopende contracten van de eenmanszaak van de broer uit (transportbedrijf). Door de inspecteur wordt € 125.614 (waarin begrepen de opbrengst van de verkoop van vrachtauto’s voor € 38.500) aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden van eiser. Hof verklaart beroep van eiser gegrond. Eiser, die enkel zijn nichtje wilde ontlasten, heeft niet het oogmerk gehad voordeel te behalen, maar slechts om schade te beperken. Geen sprake van een objectieve voordeelsverwachting.
Parket bij de Hoge Raad 05-03-2020
(pub. 20-03-2020), ECLI:NL:PHR:2020:211
A-G Niessen heeft conclusie genomen over de vraag of de vermogensrendementsheffing in strijd is met het recht op eigendom (art. 1 EP EVRM). Klachten onder meer over onrendabel vermogen en geluidsproblemen tijdens de zitting. Aan belanghebbende is aanslag IB/PVV 2015 opgelegd naar een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 1.638. Belanghebbende is hiertegen tevergeefs in bezwaar, beroep en hoger beroep opgekomen. Belanghebbende stelde daarna beroep in cassatie in onder aanvoering van de klacht dat de vermogensrendementsh...
Rechtbank Gelderland 13-02-2020

(pub. 19-03-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:946
In geschil is of de diensten die eiseres als bewindvoerder verricht, zijn vrijgesteld van omzetbelasting op grond van art. 11 lid 1 sub f van de Wet OB. De Rechtbank is van oordeel dat eiser geen beroep kan doen op deze vrijstelling. Schuldhulpverlening is vrijgesteld op grond van post b.33 van bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit OB, beschermingsbewind niet. De diensten verricht door eiseres kwalificeren (slechts) als beschermingsbewind.
Rechtbank Gelderland 06-02-2020
(pub. 19-03-2020), ECLI:NL:RBGEL:2020:736
Schenkingsrecht. Liechtensteinse Stiftung. Het openen van subrekeningen op naam van de derde-begunstigden en het overboeken van gelden daarop is in dit geval geen schenking, maar het uitvoeren van een verplichting op grond van het reglement van de Stiftung. Beroep gegrond.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2020
(Drs. Jasper Horsthuis, 30-03-2020)
Veel scheidende stellen hebben lijfrentevoorzieningen die verrekend moeten worden. Een zorgvuldige afwikkeling is belangrijk ter voorkoming van onverwachte fiscale claims. Wat is daarin belangrijk? Een praktische handleiding.
Afkoop partneralimentatie: waarom het zo nauw luistert
(Drs. Jasper Horsthuis, 11-11-2019)
Partneralimentatie is één van de meest conflictgevoelige onderwerpen bij scheiding. Het afkopen van de verplichting tot partneralimentatie kan uitkomst bieden. Maar onder andere de timing luistert nauw. Waar moet je op letten?
Afkopen van partneralimentatie – nieuwe mogelijkheden
(Mr. Geeske van Campen, 28-08-2019)
De afkoop van partneralimentatie kan om meerdere redenen interessant zijn. Een nadeel is echter dat er ineens een grote som aan belasting over het bedrag moet worden betaald. Op dit punt is nu een nieuwe oplossing voorhanden.
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 19-08-2019)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
10 aandachtspunten aangifte IB 2018
(Belastingdienst, 01-03-2019)
De Belastingdienst heeft voor belastingadviseurs de 10 belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte IB 2018 onder elkaar gezet. De Kennisbank Familierecht heeft toestemming om deze aandachtspunten met haar abonnees te delen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN