ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Wat verandert er bij de overdrachtsbelasting?
Een overzicht van belangrijke fiscale veranderingen bij vastgoedtransacties en acties die aspirant-kopers kunnen overwegen.
Geen aftrekmogelijkheid als partneralimentatieafspraak niet is vastgelegd
Gerechtshof Den Haag 27-03-2020 (pub. 05-10-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1192
Betalingen zijn niet gedaan op grond van een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting. Bepaalde posten kwalificeren ook niet als levensonderhoud (maar horen bij afwikkeling goederengemeenschap).
Als hypotheeklening bij ouders niet tijdig wordt gemeld is de rente niet aftrekbaar
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-09-2020 (pub. 02-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:7497
Rente op hypotheeklening bij ouder is aftrekbaar, mits jaarlijks diverse gegevens in aangifte IB worden opgenomen. Dat is in deze zaak niet (tijdig) gebeurd. Gevolg: de lening wordt niet beschouwd als eigenwoningschuld; geen renteaftrek.
Cassatieberoep niet-ontvankelijk wegens ontbreken verklaring van erfrecht
Hoge Raad 02-10-2020 (pub. 02-10-2020), ECLI:NL:HR:2020:1531
Argument dat de verklaring van erfrecht niet is overgelegd vanwege de kosten daarvan wordt gepasseerd. Bij een beperkte draagkracht is een tegemoetkoming in deze kosten mogelijk. Cassatieberoep tegen aanslag IB is niet-ontvankelijk.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 29-09-2020
(pub. 16-10-2020), ECLI:NL:PHR:2020:867
A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak over de vraag of afwaardering van een tbs-vordering terecht is geweigerd. Belanghebbende heeft een vordering ter beschikking gesteld aan een vennootschap waarvan hij de helft van de aandelen houdt. In 2011 wenst hij de vordering af te waarderen met 25% van de nominale waarde op basis van een berekening van de ‘economische waarde’ van de onderneming van de vennootschap. De Inspecteur heeft de afwaardering geweigerd. In geschil is of de afwaardering terecht is geweigerd. De rechtbank N...
Gerechtshof Den Haag 30-09-2020
(pub. 12-10-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:1878
Op grond van een Franse notariële akte heeft belanghebbende in 2011 van haar ouders de blote eigendom verkregen van de door hen bewoonde woning gelegen in Frankrijk, onder voorbehoud van het levenslange vruchtgebruik voor beide ouders dan wel voor de langstlevende ouder. In de onderhavige jaren 2013 tot en met 2016 was één van beide ouders nog in leven. Het geschil spitst zich toe op de vraag of de uitzondering van artikel 5.4, derde lid, Wet IB 2001 van toepassing is. Op grond van deze bepaling behoren niet tot de heffingsgrondsl...
Hoge Raad 09-10-2020
(pub. 09-10-2020), ECLI:NL:HR:2020:1579
HR verklaart het beroep in cassatie n-o met toepassing van artikel 80a RO.
Hoge Raad 09-10-2020
(pub. 09-10-2020), ECLI:NL:HR:2020:1600
Artikel 16, lid 4, AWR jo artikel 66, lid 1, aanhef en onder 2, SW 1956, artikel 63 en 64 VWEU. Toepassing twaalfjaarstermijn beperking van het vrije kapitaalverkeer.
Hoge Raad 09-10-2020
(pub. 09-10-2020), ECLI:NL:HR:2020:1602
Inkomstenbelasting; art. 16 AWR; art. 3.92, lid 4, Wet IB 2001; nieuw feit?; terbeschikkingstellingsregeling; aanslagregeling aanhouden in verband met stand van boekenonderzoek bij echtgenoot?
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2020
(Drs. Jasper Horsthuis, 30-03-2020)
Veel scheidende stellen hebben lijfrentevoorzieningen die verrekend moeten worden. Een zorgvuldige afwikkeling is belangrijk ter voorkoming van onverwachte fiscale claims. Wat is daarin belangrijk? Een praktische handleiding.
Afkoop partneralimentatie: waarom het zo nauw luistert
(Drs. Jasper Horsthuis, 11-11-2019)
Partneralimentatie is één van de meest conflictgevoelige onderwerpen bij scheiding. Het afkopen van de verplichting tot partneralimentatie kan uitkomst bieden. Maar onder andere de timing luistert nauw. Waar moet je op letten?
Afkopen van partneralimentatie – nieuwe mogelijkheden
(Mr. Geeske van Campen, 28-08-2019)
De afkoop van partneralimentatie kan om meerdere redenen interessant zijn. Een nadeel is echter dat er ineens een grote som aan belasting over het bedrag moet worden betaald. Op dit punt is nu een nieuwe oplossing voorhanden.
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 19-08-2019)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
10 aandachtspunten aangifte IB 2018
(Belastingdienst, 01-03-2019)
De Belastingdienst heeft voor belastingadviseurs de 10 belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte IB 2018 onder elkaar gezet. De Kennisbank Familierecht heeft toestemming om deze aandachtspunten met haar abonnees te delen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN