ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Moment van betaling niet beslissend voor kwalificatie eigenwoningrente
Parket bij de Hoge Raad 09-06-2020 (pub. 02-07-2020), ECLI:NL:PHR:2020:582
Hypotheekrente is vooruitbetaald over periode waarin woning door overlijden belastingplichtige niet langer geldt als de eigen woning. Advies A-G: rente is niet aftrekbaar, want: geen verschuldigde betaling en geen eigenwoningschuld.
Voorstel voor nieuw stelsel belastingheffing box 3
Nieuw box 3-plan komt op Prinsjesdag (Accountancy Vanmorgen 29-06-2020)
Het voorstel dat de spaartaks 'eerlijker' moest maken gaat van tafel. Staatssecretaris Vijlbrief zoekt naar een ‘simpeler’ voorstel om rendement uit spaargeld en investeringen eerlijker te belasten.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 19-06-2020
(pub. 10-07-2020), ECLI:NL:PHR:2020:621
A-G Niessen heeft conclusie genomen in een zaak over de toepassing van de aftrekuitsluiting van art. 3.16, lid 4, Wet IB 2001. Kan een ondernemer een jaarvergoeding van € 1.500 voor werkzaamheden van zijn partner in de onderneming ten laste van de winst brengen? Is de wettelijke aftrekuitsluiting discriminatoir? Belanghebbende drijft een onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Diens echtgenote verricht enkele uren per week of per maand werkzaamheden voor de onderneming, waarvoor belanghebbende jaarlijks een vergoeding van € 1....
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-07-2020
(pub. 06-07-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1996
Het hof is van oordeel dat de onbeperkte navorderingstermijn van artikel 66, lid 3, Successiewet 1956 niet onverbindend is, omdat er geen strijd met het legaliteitsbeginsel, artikel 1 EP en artikel 63 VWEU is.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-07-2020
(pub. 06-07-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:1997
Belanghebbende woont in Marokko en heeft geen inkomen in Nederland. Haar echtgenoot woont in Nederland en heeft wel inkomen in Nederland. Tot en met 2014 kreeg belanghebbende de algemene heffingskorting uitbetaald, omdat zij had gekozen voor een behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Met ingang van 2015 is die regeling afgeschaft en is van belang of zij kan worden aangemerkt als een zogenoemde kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. Dat kan alleen indien iemand in een andere EU-lidstaat of EER-staat, Zwitserland ...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-07-2020
(pub. 06-07-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:2000
Forfaitaire rendementsheffing (box 3) is zowel voor 2016 als 2017 niet in strijd met artikel 1 EP EVRM.Het hof oordeelt voor het jaar 2016 dat een eventuele strijdigheid door de wetgever moet worden opgelost en dat voor het jaar 2017 op stelselniveau geen sprake is van strijd met artikel 1 EP EVRM. Voor beide jaren is er ook geen sprake van een individuele en buitensporige last.
Parket bij de Hoge Raad 09-06-2020

(pub. 02-07-2020), ECLI:NL:PHR:2020:582
Erflaatster heeft hypotheekrente vooruitbetaald over periode waarin woning niet langer als eigen woning kan worden gekwalificeerd wegens overlijden belastingplichtige (erflaatster). Belanghebbenden betogen dat rente geheel aftrekbaar is, nu op moment van vooruitbetaling sprake was van eigenwoningschuld. A-G: voor renteaftrek is vereist: verschuldigde betaling en eigenwoningschuld. Nu woning na datum overlijden erflaatster niet meer als eigen woning kwalificeert, kan vanaf die datum geen aftrek worden genoten.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2020
(Drs. Jasper Horsthuis, 30-03-2020)
Veel scheidende stellen hebben lijfrentevoorzieningen die verrekend moeten worden. Een zorgvuldige afwikkeling is belangrijk ter voorkoming van onverwachte fiscale claims. Wat is daarin belangrijk? Een praktische handleiding.
Afkoop partneralimentatie: waarom het zo nauw luistert
(Drs. Jasper Horsthuis, 11-11-2019)
Partneralimentatie is één van de meest conflictgevoelige onderwerpen bij scheiding. Het afkopen van de verplichting tot partneralimentatie kan uitkomst bieden. Maar onder andere de timing luistert nauw. Waar moet je op letten?
Afkopen van partneralimentatie – nieuwe mogelijkheden
(Mr. Geeske van Campen, 28-08-2019)
De afkoop van partneralimentatie kan om meerdere redenen interessant zijn. Een nadeel is echter dat er ineens een grote som aan belasting over het bedrag moet worden betaald. Op dit punt is nu een nieuwe oplossing voorhanden.
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 19-08-2019)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
10 aandachtspunten aangifte IB 2018
(Belastingdienst, 01-03-2019)
De Belastingdienst heeft voor belastingadviseurs de 10 belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte IB 2018 onder elkaar gezet. De Kennisbank Familierecht heeft toestemming om deze aandachtspunten met haar abonnees te delen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN