ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Gebruikelijk loon DGA kan lager zijn dan minimumloon
Pensioenuitkeringen aan ex-partner worden bij man belast
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-06-2021 (pub. 12-07-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:3022
Pensioenverzekeraar betaalt deel van pensioen man aan diens ex-partner (Boon/Van Loon-aanspraak). Dat deel behoort echter wel tot belastbaar loon man: ex-partner heeft namelijk geen zelfstandige aanspraak jegens pensioenverzekeraar.
Hypotheekrente volledig aftrekbaar ondanks eigendomsaandeel van 70%
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24-06-2021 (pub. 08-07-2021), ECLI:NL:GHSHE:2021:1953
Hoewel vrouw slechts voor 70% eigenaar is van woning kan zij de hypotheekrente volledig aftrekken, omdat schuld ter verwerving woning uitsluitend door haar is aangegaan. Dat de rentelast deels op man drukt, staat daaraan niet in de weg.
Door afboeking van rekening-courantvordering is sprake van afkoop pensioen
Rechtbank Gelderland 11-06-2021 (pub. 06-07-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:2929
Door afboeking van de r.c-vordering was BV niet in staat aan de pensioenverplichtingen te voldoen, zodat deze niet langer waren gedekt. Dit betekent dat sprake was van afkoop van pensioen. Navordering en revisierente terecht opgelegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 18-09-2020
(pub. 22-07-2021), ECLI:NL:RBMNE:2020:4008
Een vrouw ontvangt in 2017 een kindgebonden budget met een tegemoetkoming voor alleenstaande ouders. De vrouw blijkt sinds 2015 getrouwd en de inspecteur vordert de tegemoetkoming terug omdat de man haar toeslagpartner is. Rb: De man is terecht als toeslagpartner aangemerkt. Dat de man tot oktober 2018 in het buitenland verbleef, is geen omstandigheid die dat anders maakt. Alleen bij een scheiding van tafel en bed of als er een verzoek tot scheiding is ingediend, is het anders, maar daarvan was in 2017 geen sprake.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-05-2021
(pub. 22-07-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:3282
Vader draagt vermogen over aan een in het buitenland gevestigde Stichting Particulier Fonds (SPF). In 2007, 2008 en 2009 doet de SPF schenkingen aan de zoon. De inspecteur legt navorderingsaanslagen schenkingsrecht op. Rechtbank: Vader kon vrijelijk beschikken over de in de SPF aanwezige inkomens- en vermogensbestanddelen als ware het zijn eigen vermogen. De SPF dient als verlengstuk en onderdeel van vaders vermogen te worden beschouwd. De schenkingen moeten daarom als schenkingen van vader aan zoon aangemerkt worden.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 29-06-2021
(pub. 16-07-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:3314
Een vrouw betaalt i.v.m. de afwikkeling van haar echtscheiding € 8.000 aan schulden van haar ex en brengt dit bedrag als alimentatie ten laste van haar belastbare inkomen. De inspecteur weigert de aftrek. Rechtbank: De als alimentatie in aftrek gebrachte betaling kwalificeert niet als onderhoudsverplichting als bedoeld in art. 6.3 lid 1 sub a IB . Omdat de vrouw ook geen stukken heeft overgelegd waaruit blijkt dat zij de betaling heeft gedaan, heeft de inspecteur de aftrek terecht geweigerd.
Rechtbank Noord-Nederland 06-07-2021
(pub. 13-07-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:2780
Omdat haar man een negatief inkomen heeft, leidt verliesverrekening ertoe dat de vrouw de eerder ontvangen uitbetalingen van de heffingskorting moet terugbetalen en belastingrente verschuldigd is. De belastingrente is in rekening is gebracht omdat de inspecteur de aangiftes niet gelijktijdig heeft beoordeeld. Rechtbank: Verlaagt de belastingrente omdat de inspecteur ogv het evenredigheidsbeginsel art. 3:4 Awb de belangen van de vrouw bij de keuze van het niet gelijktijdig behandelen van de aangiftes had moeten betrekken.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-06-2021

(pub. 12-07-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:3022
Een man ontvangt pensioenuitkeringen. De verzekeraar doet betalingen aan zijn ex-partner die in mindering zijn gebracht op de netto pensioenuitkeringen van de man. Volgens de man zijn die betalingen bij hem aftrekbaar. De rechtbank is van oordeel dat uit de door de man overgelegde ‘Boon/Van Loon-brief’ niet volgt dat het aan de ex-partner uitbetaalde deel van het pensioen niet tot het belastbaar loon van de man behoorde. Aftrek als alimentatie is niet mogelijk omdat hij geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige is.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Scheiden en schenkbelasting
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Jan Vrusch, 20-07-2021)
Jasper Horsthuis en Jan Vrusch gingen in gesprek over schenkbelasting bij scheiding. Zij lichten toe met welke zaken de scheidingsprofessional rekening moet houden om de cliënten goed te informeren.
Scheiden en de eigenwoning, een fiscaal labyrint
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-03-2021)
Opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch: geen eigendom van woning vereist voor de scheidingsregeling. Tevens aftrek van hypotheekrente als alimentatie - maar zonder alimentatieovereenkomst. Hoe kwam het Hof daartoe?
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
De afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap na een scheiding. In dit artikel worden alle aandachtspunten overzichtelijk uiteengezet.
Wel economische eigendom, toch geen 100% hypotheekrenteaftrek
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-01-2021)
Is de hypotheekrente volledig aftrekbaar als een van de ex-partners na een scheiding wel de (economische) eigendom van de gehele woning verkrijgt maar niet voldoet aan de aflossingseis? Hof Den Haag deed daarover een uitspraak.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN