ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Storting bij gemeenschap van bankrekening leidt niet tot schenking
Hoge Raad 07-05-2021 (pub. 07-05-2021), ECLI:NL:HR:2021:708
Bij ontstaan beperkte gemeenschap kon vrouw niet beschikken over de helft van het saldo als ware het een haar afzonderlijk toebehorend vermogensbestanddeel. Geen vermogensverschuiving dus ook geen schenking man aan vrouw.
Verlaging 'gebruikelijk loon' bij omzetdaling door coronacrisis
Dienstbetrekking aangenomen tussen ex-echtgenoten bij PGB-zorgverlening
Gerechtshof Den Haag 21-04-2021 (pub. 03-05-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:762
Vrouw heeft aannemelijk gemaakt dat sprake is van een gezagsverhouding bij de PGB-zorg die haar ex-man aan haar verleent. Daarom is sprake van een arbeidsovereenkomst en is de man verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen.
Belastingdienst geeft fiscaal kader voor lenen aan kinderen
Familiebank voor lenen aan kinderen (Jongbloed Fiscaal Juristen 03-05-2021)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 26-01-2021
(pub. 11-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:1301
Man en vrouw (gehuwd in g.v.g) scheiden in 2017. In het echtscheidingsconvenant zien zij af van partneralimentatie. De man claimt bij zijn aangifte IB 2017 aftrek van alimentatie (art. 6.3 lid 1 IB) omdat hij alle woonlasten heeft betaald, ook die van zijn ex die de woning al in 2013 heeft verlaten. Rechtbank: Omdat niet is bewezen dat de man de betalingen heeft verricht ingevolge een rechtstreeks uit het familierecht voortvloeiende verplichting of een rechtens afdwingbare verbintenis, zijn de betalingen niet aftrekbaar.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10-03-2021
(pub. 10-05-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:1114
Een ambtenaar wordt voor 4 jaar uitgezonden naar Zuid-Afrika. De inspecteur weigert de rente-aftrek, enerzijds omdat de woning geen hoofdverblijf is, anderzijds omdat de uitzendregeling (art. 3.111 lid 6) toepassing mist omdat de man de woning ter beschikking heeft gesteld aan een derde (zijn echtgenote). Rechtbank: Als er 2 hoofdverblijven zijn, dan kan het echtpaar kiezen welke woning hoofdverblijf is. De rechtbank legt een goedkeurend besluit ruim uit waardoor de uitzendregeling toch van toepassing is. Beroep gegrond.
Hoge Raad 07-05-2021

(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:HR:2021:708
Beroep in cassatie op ECLI:NL:GHARL:2019:10724 HR: Bij ontstaan van de gemeenschap kon de vrouw niet beschikken over de helft van het saldo als ware het een haar afzonderlijk toebehorend vermogensbestanddeel. Het oordeel van het Hof dat de Inspecteur niet aannemelijk heeft gemaakt dat zich bij het ontstaan van de huwelijksgemeenschap een vermogensverschuiving heeft voorgedaan waarbij de vrouw ten laste van de man is verrijkt met een bedrag van 5 miljoen euro geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Parket bij de Hoge Raad 19-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:PHR:2021:408
A-G IJzerman heeft conclusie genomen over de vraag of een BV met verhuurd onroerend goed een materiële onderneming drijft, als is vereist voor toepassing van de geruisloze terugkeer van art. 14c VPB en de BOF in SW. A-G: Het hof hanteert het juiste toetsingskader. De exploitatie van onroerende zaken wordt slechts als het drijven van een onderneming aangemerkt indien voldaan is aan de arbeid-plus toets en de rendement-plus toets. Dat is niet het geval. De A-G geeft de HR in overweging het beroep ongegrond te verklaren.
Rechtbank Den Haag 15-04-2021
(pub. 06-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:4149
Echtscheiding met nevenvoorzieningen: opname ouderschapsplan, beslissing over de kinder- en partneralimentatie. Rechtbank verklaart, onder verwijzing naar artikel 827 lid 1 onder f Rv, de vrouw niet-ontvankelijk in haar nevenverzoeken die zien op de vernietiging van de wijzigingsakte huwelijkse voorwaarden en de onderliggende vaststellingsovereenkomst, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de hiermee samenhangende financiële nevenverzoeken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Scheiden en de eigenwoning, een fiscaal labyrint
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-03-2021)
Opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch: geen eigendom van woning vereist voor de scheidingsregeling. Tevens aftrek van hypotheekrente als alimentatie - maar zonder alimentatieovereenkomst. Hoe kwam het Hof daartoe?
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
De afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap na een scheiding. In dit artikel worden alle aandachtspunten overzichtelijk uiteengezet.
Wel economische eigendom, toch geen 100% hypotheekrenteaftrek
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-01-2021)
Is de hypotheekrente volledig aftrekbaar als een van de ex-partners na een scheiding wel de (economische) eigendom van de gehele woning verkrijgt maar niet voldoet aan de aflossingseis? Hof Den Haag deed daarover een uitspraak.
Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2020
(Drs. Jasper Horsthuis, 30-03-2020)
Veel scheidende stellen hebben lijfrentevoorzieningen die verrekend moeten worden. Een zorgvuldige afwikkeling is belangrijk ter voorkoming van onverwachte fiscale claims. Wat is daarin belangrijk? Een praktische handleiding.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN