ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
meer >>

NIEUWS

Moeder vertrekt met kind naar ouders - is woonplaats kind gewijzigd?
Rechtbank Noord-Nederland 17-04-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1779
Nee: meenemen van kind naar andere plaats was zonder toestemming van man en zou zeer tijdelijk karakter hebben. Daarom geen sprake van feitelijk verblijf van kind bij vrouw (art. 1:12 BW) en Rb niet bevoegd.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 09-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:PHR:2019:484
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Procesrecht. Vereisten exploot (art. 45 lid 3 Rv) en betekeningsvereisten (art. 46 e.v. Rv). Is betekening aan een in de basisregistratie personen opgenomen ‘briefadres’ rechtsgeldig? Dient in exploten de woonplaats te worden vermeld van verzoekers/geëxploteerden met een ‘geheim adres’?
Rechtbank Noord-Nederland 17-04-2019

(pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1779
Mbt toevertrouwing van minderjarige is Rb van woonplaats minderjarige bevoegd (art. 265 Rv). Bij gezamenlijk gezag volgt kind woonplaats van ouder bij wie het feitelijk verblijft (art. 1:12 BW). Rb: het meenemen van kind door vrouw naar plaats in Friesland was zonder toestemming van man en zou zeer tijdelijk karakter hebben. Daarom is geen sprake van feitelijk verblijf van kind bij vrouw, en is Rb Noord-Nederland niet bevoegd van verzoek van vrouw kennis te nemen. Verwijzing (art. 270 Rv).
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Woonplaats (art. 1:10 t/m 1:15 BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN