ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man moet € 10.789 aan ex-vriendin terugbetalen. Geldlening aangetoond; vervoersovereenkomst niet
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:492
Man (taxichauffeur) kan geldvordering vrouw (lening aan man) niet verrekenen met tegenvordering wegens ritten voor vrouw: geen vervoersovereenkomst. Betaling voor ritten ligt in relatie ook niet voor de hand.
Ex-samenwoners hoofdelijk aansprakelijk voor schade non-conforme woning. Wie draagt wat?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:539
De onderlinge draagplicht voor schade waarvoor hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat, wordt beoordeeld langs de band van art. 6:102 BW. Daarop kan van invloed zijn aan wie van hen de overwaarde is toegekomen.
Beding dat vrouw van man bedrag krijgt voor elk samenlevingsjaar is nietig
Gerechtshof Den Haag 22-01-2019 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:172
Beding in samenlevingsovereenkomst ism de goede zeden, nu bedoeling van vrouw was om man daardoor 'gevangen' te houden in de samenwoning. Evenmin sprake van geldige alimentatieovereenkomst.
Kwijtschelding staat in de weg aan regresrecht
Gerechtshof Den Haag 15-01-2019 (pub. 22-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:81
Dat vrouw 2 geen kwijtschelding aan NHG vroeg van haar aandeel in restschuld komt voor haar risico. Ze heeft na betaling van haar aandeel geen regresrecht op vrouw 1 die wel kwijtschelding vroeg/kreeg voor haar deel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-03-2019
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2405
Verdeling boedel samenwoners. Diverse geschilpunten, waaronder wijze waarop toedeling woning moet plaatsvinden.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:492
Vrouw maakte 3 x geld over naar man (taxichauffeur) tijdens kortdurende affectieve relatie, waarvan 2 maal ovv "lening". Onvoldoende door man betwist dat gelden hem geleend zijn. Evenmin verrekening met tegenvordering tzv beweerde autoritten naar ziekenhuis; geen vervoersovereenkomst gesteld en niet gebruikelijk dat voor dit soort ritten in affectieve relatie betaald dient te worden. Ook geen bewijs(aanbod) dat deze ritten plaats vonden. Man moet alles terugbetalen. Ook proceskostenveroordeling.
HVFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 12-02-2019
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:486
Voormalige samenlevers. Vrouw doet beroep doen op ongerechtvaardigde verrijking van de man, maar voldoet niet aan stelplicht. Ook voor zover ten laste van vermogen vrouw verbouwingen aan de woning van man zijn (mede)bekostigd, blijft zonder (de ontbrekende) toelichting onduidelijk op welk moment zij welke kosten heeft (mee)betaald en tot welke in aanmerking te nemen woningwaardestijging en/of verrijking dat concreet voor man zou hebben geleid. Geen toelating tot bewijs. Volgt afwijzing.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:539
Verkochte woning (voormalig eigendom van voormalige samenlevers) heeft niet de eigenschappen die koper had mogen verwachten; door man na verbreking relatie verbouwde en vervolgens verkochte woning heeft zoveel gebreken dat zij niet geschikt is voor een normaal gebruik als woning. Is vrouw (deels) draagplichtig voor schade , nu zij niet bij het verkoopproces was betrokken en ze de overwaarde die volgens haar en de man door de verbouwing was ontstaan aan de man had gelaten? Art.6: 102 BW.
HVFP
Rechtbank Midden-Nederland 25-01-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:513
Leningen tussen samenlevende partners, die inmiddels uit elkaar zijn. Artikel 3:307 lid 2 is van toepassing. De rechtsvordering tot terugbetaling is niet verjaard omdat de procedure is gestart binnen enkele maanden nadat de vordering is opgeëist. Partijen moeten in nog te nemen aktes vragen beantwoorden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN