ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vrouw eist in kort geding alimentatie van man met wie zij ongehuwd samenwoonde
Rechtbank Oost-Brabant 17-10-2019 (pub. 22-10-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:6037
Vrouw ontvankelijk en vordering toegewezen. Notarieële samenlevingsovereenkomst: wettelijke bepalingen over partneralimentatie van overeenkomstige toepassing na einde samenwoning. Alimentatie-rekenen in kort geding.
Ondanks lange ziekenhuisopname en geldnood: advocaatkosten vrouw vergoeden
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019 (pub. 02-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6746
Man moet advocaat- en deurwaarderskosten van vrouw vergoeden. Grondslag vormt "zeer ruim geformuleerd" beding in geldleenovereenkomst pp. Opstelling man bij opzegging ovk en vestigen hypotheekrecht zijn daar debet aan.
Vergoedingsrecht aflossing hypotheek verrekend met verbouwingskosten
Rechtbank Rotterdam 24-07-2019 (pub. 12-08-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:6407
Vrouw heeft vergoedingsrecht ad € 212.000 door aflossingen op gezamenlijke hypotheekschuld, maar man heeft gezorgd voor overwaarde woning (verbouwingskosten). Redelijk en billijk om vorderingen tegen elkaar weg te strepen.
Investeringen in woning vrouw leiden - mogelijk - tot vordering van man bij einde relatie
Rechtbank Noord-Nederland 17-07-2019 (pub. 24-07-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:3268
Door man bekostigde werkzaamheden aan woning vrouw leiden mogelijk tot vordering van hem op haar ogv ongerechtvaardigde verrijking. Deskundige moet zich daarover uitlaten: wat is waardevermeerderend geweest?
meer >>

JURISPRUDENTIE

Parket bij de Hoge Raad 04-10-2019
(pub. 05-11-2019), ECLI:NL:PHR:2019:1006
Totstandkoming verdeling gemeenschappelijk goed. Betalingsregeling onderdeel van de verdeling? Peildatum waardering. Recht op huurinkomsten.
Rechtbank Amsterdam 21-06-2019
(pub. 31-10-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:7789
Verdelingszaak. Bestaan overeenkomst van geldlening onvoldoende betwist o.g.v. art. 157 lid 2 Rv. Geen verjaring o.g.v. art. 3:307 lid 2 BW. Overbedeling komt niet vast te staan en staat niet in de weg aan nakomingsvordering. Toewijzing.
Gerechtshof Den Haag 17-09-2019
(pub. 28-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2799
Kort geding. Verbreking samenleving. In geschil wie bij wijze van ordemaatregel in de gegeven situatie het gehuurde moet verlaten en wie daarin mag blijven. Belangenafweging. Voorts in geschil betaling huur/lasten.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-07-2019
(pub. 23-10-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2802
Hof past HR 10 mei 2019 ECLI:NL:HR:2019:707 toe. Vergoedingsrecht o.b.v. overeenkomst, art. 6:203 BW of art. 6:212 BW. Geen verrijking, nu niet aan stelplicht voldaan. Enkele feit van meebetalen aan goed van ander, is op zichzelf onvoldoende. Peildatum bankrekeningen niet door R&B anders. Het door man na beëindiging samenleving onttrekken van gelden is daartoe onvoldoende. Tenaamstelling bankrekening zegt niets over gerechtigdheid tot saldo: is afhankelijk van bedoeling partijen en door wie gevoed.
Rechtbank Gelderland 03-07-2019
(pub. 08-10-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:2917
Vrouw vordert art. 6:212 BW investering in woning man terug. Vereist: (i) verrijking (ii) ongerechtvaardigd (iii) verarming. Verrijking is ongerechtvaardigd indien daarvoor geen redelijke grond aanwezig is. Partijen hebben, al dan niet stilzwijgend, afspraken gemaakt over de kosten van de huishouding alsmede de besteding van de ontvangen schadevergoeding vd vrouw. Geen ongerechtvaardigde verrijking. Verwijzing naar ECLI:NL:HR:2019:707 dat titels 6-8 van boek 1 niet voor samenlevers gelden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Samenwonen zonder iets te regelen: een spannende casus
(Mr. Hedy Bollen, 05-04-2018)
Een stel met drie kinderen en een gezamenlijk aangekochte woning gaat uit elkaar. Maar hoe verdeel je vermogen en bezit als er geen afspraken zijn gemaakt? Rechtbank en hof oordelen verschillend.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN