ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man moet afschriften van zakelijke credit card verstrekken
Gerechtshof Amsterdam 20-11-2018 (pub. 04-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4275
Toewijzing verzoek daartoe van vrouw (art. 843a Rv), aangezien huishoudelijke kosten deels hiermee werden betaald. Vrouw verkrijgt zo gegevens om behoefte te onderbouwen.
Art. 843a Rv ook bij verzoekschrift
Hoge Raad 26-10-2018 (pub. 26-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1985
Hoewel art. 843a lid 1Rv spreekt van 'vorderen’, kan een verzoek tot inzage of afgifte van stukken ook bij verzoekschrift worden ingesteld, ook als zelfstandig verzoek.
Beslissing o.g.v. 843a Rv niet appellabel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen o.g.v. art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
Verdeling van bewijslast en beroep op art. 843a Rv
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2017 (pub. 19-12-2017), ECLI:NL:GHARL:2017:7483
Lastige (bewijs)positie van vrouw met 4 kinderen in polygaam huwelijk met naar vrouw stelt zeer vermogende man.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFP
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 31-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4454
Behoefte kind. Vrouw erkent ter zitting in appel dat man en zij nooit samen hebben gewoond. Afwijzing verzoek vrouw ex art. 843a Rv (inzage of afschrift vd bankafschriften vd man van de laatste drie maanden en zijn jaaropgave over 2017). Behoefte is bepaald op basis van de inkomensgegevens van de man over het jaar 2016. De relatie tussen partijen is begin 2016 geëindigd en de vrouw verzoekt primair om een onderhoudsbijdrage met ingang van 1 april 2016. Geen rechtmatig belang bij verzochte gegevens.
ALFP
Gerechtshof Amsterdam 20-11-2018
(pub. 04-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4275
Vrouw verzoekt inzage in de afschriften van de zakelijke credit card van de man en subcredit card van de vrouw. Groot deel van de huishoudelijke kosten werden namelijk tijdens het huwelijk hiermee betaald (en in rekening-courant geboekt). Hof kwalificeert dit als een verzoek ex art. 843a Rv en wijst het toe. Op die manier kan zij ontbrekende gegevens verkrijgen om haar behoefte te onderbouwen.
FP
Hoge Raad 26-10-2018
(pub. 26-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1985
Hoewel art. 843a lid 1 Rv spreekt van 'vorderen’ kan een verzoek tot inzage in, afgifte van of uittreksel van bepaalde stukken ook bij verzoekschrift worden ingesteld. Dat kan als zelfstandig verzoek en naast een ander verzoek, zoals een verzoek bevel voorlopig getuigenverhoor of een verzoek gelasten voorlopig bericht of verhoor van deskundigen.
HVFP
Gerechtshof Amsterdam 10-07-2018
(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2412
Verrekening polissen levensverzekering en overgespaarde inkomsten. Gelden tijdens huwelijk geconsumeerd. Exhibitieplicht. Staat van aanbrengsten bij huwelijkse voorwaarden. Beroep tot betaling door de vrouw van een door de man aangebrachte vordering op de vrouw in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
FP
Parket bij de Hoge Raad 06-07-2018
(pub. 26-07-2018), ECLI:NL:PHR:2018:829
Procesrecht. Kan inzage, afschrift of uittreksel op de voet van art. 843a Rv worden verzocht bij verzoekschrift? Gewichtige redenen (art. 843a lid 4 Rv) in verband met vertrouwelijkheid van interne besluitvorming en overleg met externe adviseurs. Uitleg van veroordeling tot verstrekking afschrift van stukken in verband met vertrouwelijkheid van overleg tussen veroordeelde partij en haar advocaat.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Informatie / exhibitieplicht (843a Rv)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN