ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Man moet na verdeling testament vader aan vrouw verstrekken
Rechtbank Gelderland 17-10-2018 (pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5766
Man moet afschrift testament van diens overleden vader aan vrouw verstrekken. Mogelijk belang vanwege verdeling die heeft plaatsgevonden ('nagekomen bate?') is voldoende voor toewijzing exhibitievordering.
Man moet afschriften van zakelijke credit card verstrekken
Gerechtshof Amsterdam 20-11-2018 (pub. 04-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4275
Toewijzing verzoek daartoe van vrouw (art. 843a Rv), aangezien huishoudelijke kosten deels hiermee werden betaald. Vrouw verkrijgt zo gegevens om behoefte te onderbouwen.
Art. 843a Rv ook bij verzoekschrift
Hoge Raad 26-10-2018 (pub. 26-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1985
Hoewel art. 843a lid 1Rv spreekt van 'vorderen’, kan een verzoek tot inzage of afgifte van stukken ook bij verzoekschrift worden ingesteld, ook als zelfstandig verzoek.
Beslissing o.g.v. 843a Rv niet appellabel
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-03-2018 (pub. 28-03-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1308
Incidentele vordering tot afgifte/inzage administratie erflater en appellante afgewezen. Beslissing louter en alleen o.g.v. art. 843a Rv is in beginsel, zonder toestemming van de rechtbank, niet appellabel.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 27-05-2019
(pub. 25-07-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:4358
Art. 843a lid 1 Rv. Aannemelijk dat op eiser (de man) in de appelprocedure (alimentatie) in Marokko de bewijslast zal rusten met betrekking tot de inkomsten van gedaagde (de vrouw). Gedaagde veroordeeld om afschriften te verstrekken van stukken waaruit blijkt welke bedragen zij heeft ontvangen aan bijstandsuitkering, kinderbijslag, kindgebonden budget, huur- en zorgtoeslag/schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat zij (een of meer van) deze uitkeringen/toeslagen niet heeft ontvangen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-04-2019
(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1364
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; huwelijkse voorwaarden; verrekening; kosten van de huishouding; vergoedingsrecht; art. 1:143 BW; art. 843a Rv
Rechtbank Gelderland 27-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:933
Afwijzing vordering man tot inzage in bijstandsdossier vrouw ogv art. 843a Rv. M ontvankelijk in wijzigingsverzoek ogv onjuiste of onvolledige gegevens. Verweer van gemeente dat verzoek niet meer dan 5 jaar terug kan gaan ivm verjaring mist grondslag. College heeft causaal verband tussen huwelijk en bijstand/behoefte/behoeftigheid voldoende inzichtelijk gemaakt. Dit verband is later geëindigd, moment in redelijkheid bepaald op 1 januari 2016. Vanaf die datum geen verhaalsrecht meer. Achterstand M deels verjaard.
Rechtbank Gelderland 17-10-2018

(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5766
1. In art. 4 WVPS is vormvereiste opgenomen dat echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant kunnen afwijken van standaardverdeling alsmede vormvereiste voor afspraken over afstorten pensioenaanspraken. I.c. hieraan niet voldaan. 2. Man gehouden afschrift testament van zijn overleden vader aan vrouw te verstrekken. Zij heeft dit nodig om te kunnen beoordelen of zij jegens de man ergens aanspraak op kan maken. Dat is in dit stadium voldoende voor toewijzing exhibitievordering.
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 31-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4454
Behoefte kind. Vrouw erkent ter zitting in appel dat man en zij nooit samen hebben gewoond. Afwijzing verzoek vrouw ex art. 843a Rv (inzage of afschrift vd bankafschriften vd man van de laatste drie maanden en zijn jaaropgave over 2017). Behoefte is bepaald op basis van de inkomensgegevens van de man over het jaar 2016. De relatie tussen partijen is begin 2016 geëindigd en de vrouw verzoekt primair om een onderhoudsbijdrage met ingang van 1 april 2016. Geen rechtmatig belang bij verzochte gegevens.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Informatie / exhibitieplicht (843a Rv)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN