ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Saldo bankrekening dochter valt in huwelijksgoederengemeenschap
Rechtbank Amsterdam 06-03-2019 (pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1556
Saldo van spaarrekening tnv dochter valt in de gemeenschap en moet worden verdeeld, nu vrouw de rekening feitelijk als haar eigen bankrekening heeft gebruikt. Schuld vliegeniersopleiding ad € 142.184 voor rekening man.
Buitenlandse erfenis in Nederlandse gemeenschap van goederen
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis zonder uitsluitingsclausule. Beroep op art. 1:94 lid 2 (oud) BW waardoor erfenis in huwelijksgemeenschap valt, kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-09-2018
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:3970
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; verdeling huwelijksgemeenschap; schenking of lening?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-07-2019
(pub. 10-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2376
Personen- en familierecht; huwelijksvermogensrecht; verdeling huwelijksgemeenschap; schenking of lening?
Rechtbank Amsterdam 06-03-2019

(pub. 13-06-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1556
Saldo op spaarrekening tnv dochter van partijen per peildatum (vlg man € 30.000) valt in de huwelijksgemeenschap en dient tussen partijen te worden verdeeld, nu de vrouw deze spaarrekening feitelijk als haar eigen spaarrekening heeft gebruikt. Een beroep van de vrouw op Hof Den Bosch 04-07-2017ECLI:NL:GHSHE:2017:3053 kan haar daarom niet baten. Man dient schuld vliegeniersopleiding ad € 142.184 voor zijn rekening te nemen: Rb wijkt hierbij af van uitgangspunt dat schulden bij helfte worden verdeeld.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28-02-2019
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:725
Verdeling gemeenschap. Hof oordeelt dat man zijn stelling dat er sprake is van een schuld aan zijn ouders van 18k onvoldoende heeft onderbouwd. Niet voldaan aan stelplicht. Afwijzing van verzoek vrouw strekkende tot toedeling van lijfrentepolis aan haar zonder verrekening van de waarde daarvan ivm schulden die zij voor haar rekening heeft genomen. Beroep op verrekening ex art. 6:136 BW slaagt niet, nu de gegrondheid van dit verweer van de vrouw niet op eenvoudige wijze is vast te stellen.
Hoge Raad 21-12-2018

(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis. De omstandigheid dat op de erfrechtelijke verkrijging van vermogensbestanddelen door een echtgenoot buitenlands recht van toepassing is dat op het punt van het huwelijksvermogensrecht anders luidt dan het Nederlandse recht, kan meebrengen dat het beroep op art. 1:94 lid 2, aanhef en onder a, (oud) BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Omvang van de gemeenschap art. 1:94

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN