ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

JURISPRUDENTIE

PE
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4443
Pandrecht op aandelen als waarborg voor overdracht pensioenvermogen bij vooroverlijden.
ALPEIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018
(pub. 05-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10505
Vermogensrechtelijke afwikkeling na echtscheiding. Ex Engels huwelijksvermogensregime moet bij treffen regeling ook rekening worden gehouden met bijdragen man in levensonderhoud vrouw. Man niet in staat vrouw substantieel bedrag te voldoen. Hof geeft oplossing, waarbij financiële aanspraken over en weer niet eindigen maar partijen wel elk de door hen bewoonde woning kunnen behouden. Vrouw ontvangt overwaarde in haar woning en aanzienlijk bedrag uitgekeerd over ruim aantal jaar waarmee zij in haar levensonderhoud kan voorzien
HVPE
Hoge Raad 23-11-2018
(pub. 23-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2159
Art. 81 lid 1 RO. Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht. Verdeling eenvoudige gemeenschappen. Verrekenbeding. Verevening pensioenrechten. Stelplicht en bewijslast. Twee-conclusieregel. Goede procesorde. Uitleg partiële verdelingsakte. Waarde aandelen. Pensioenverevening. HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693. Zie de conclusie van de AG voor een uiteenzetting over de waardering van aandelen en het afwijken van het door de HR geformuleerde uitgangspunt van het ‘ delen van het tekort’ bij pensioenverevening.
HVPE
Parket bij de Hoge Raad 28-09-2018
(pub. 23-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1142
Art. 81 lid 1 RO. Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht. De AG zet onder 2.32 e.v. het kader uiteen voor de waardering van een onderneming. Onder 3.9 e.v. gaat zij in op het afwijken van het in HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693 geformuleerde uitgangspunt mbt pensioenverevening (het ‘delen vh tekort’). Situatie waarin BV/DGA door eigen toedoen de situatie heeft veroorzaakt waarin de voorheen bestaande pensioenvoorziening ontoereikend is geworden en de pensioenverplichtingen niet meer (volledig) kunnen worden nagekomen.
PE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 08-05-2018
(pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:1994
pensioenrecht; afstorting na echtscheiding
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Pensioenverevening

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN