ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Geen pensioenverrekening - dan ook geen pensioenverevening
Rechtbank Den Haag 05-12-2018 (pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14883
Huwelijksvoorwaarden 30-09-1995: geen verrekening pensioenen. Rb: daarmee hebben partijen ook pensioenverevening uitgesloten. Noot: ttv huwelijksvoorwaarden was WVPS al van kracht.
Update mededelingsformulier pensioenverdeling
Pensioenverevening - delen van het tekort
Parket bij de Hoge Raad 28-09-2018 (pub. 23-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1142
Hof is afgeweken van HR-uitgangspunt van ‘delen van het tekort’ bij pensioenverevening omdat tekort door eigen toedoen van BV/DGA is veroorzaakt. A-G (3.10): voldoende gemotiveerd. HR volgt A-G.
Verzoek omzetting PEB in ODV in echtscheidingsprocedure
Gerechtshof Den Haag 07-11-2018 (pub. 21-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3178
Afgewezen. Verzoek is geen nevenvoorziening als bedoeld in art. 827 lid 1 sub f Rv. Niet van eenvoudige aard, zodat het de procedure aanzienlijk kan ophouden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HVPE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-02-2019
(pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:601
Huwelijksvermogensrecht, afwikkeling huwelijkse voorwaarden.
FPPE
Rechtbank Gelderland 17-10-2018
(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5766
1. In art. 4 WVPS is vormvereiste opgenomen dat echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant kunnen afwijken van standaardverdeling alsmede vormvereiste voor afspraken over afstorten pensioenaanspraken. I.c. hieraan niet voldaan. 2. Man gehouden afschrift testament van zijn overleden vader aan vrouw te verstrekken. Zij heeft dit nodig om te kunnen beoordelen of zij jegens de man ergens aanspraak op kan maken. Dat is in dit stadium voldoende voor toewijzing exhibitievordering.
PEIP
Rechtbank Den Haag 05-12-2018
(pub. 31-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:14883
Echtscheiding met nevenvoorzieningen van in Frankrijk wonende NL echtelieden. NL rechter rechtsmacht en NL recht toepasselijk: echtscheiding, hoofdverblijf, zorgverdeling, kinder- en partneralimentatie en afwikkeling huwelijksvermogen. NL rechter geen rechtsmacht t.a.v. verzoek uitsluitend gebruik in Frankrijk gelegen echtelijke woning (art. 4 lid 3 onder a Rv). In huwelijksvoorwaarden d.d. 30-09-1995: geen verrekening van de pensioenen. Rb: daarmee hebben partijen ook pensioenverevening uitgesloten (HR 19-11-2010ECLI:NL:HR:2010:B...
PE
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4443
Pandrecht op aandelen als waarborg voor overdracht pensioenvermogen bij vooroverlijden.
ALPEIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-11-2018
(pub. 05-12-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:10505
Vermogensrechtelijke afwikkeling na echtscheiding. Ex Engels huwelijksvermogensregime moet bij treffen regeling ook rekening worden gehouden met bijdragen man in levensonderhoud vrouw. Man niet in staat vrouw substantieel bedrag te voldoen. Hof geeft oplossing, waarbij financiële aanspraken over en weer niet eindigen maar partijen wel elk de door hen bewoonde woning kunnen behouden. Vrouw ontvangt overwaarde in haar woning en aanzienlijk bedrag uitgekeerd over ruim aantal jaar waarmee zij in haar levensonderhoud kan voorzien
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021: conversie als hoofdregel!
(Mr. Frits van der Kamp, 19-03-2019)
Het Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021 heeft als hoofdregel: de pensioenconversie. Wat zijn bij overlijden en pensionering de voor- en nadelen ten opzichte van het huidige regime van verevening?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN