ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Rechtbank vernietigt besluit terugvordering kindgebonden budget
Rechtbank Rotterdam 23-04-2021 (pub. 24-04-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:3615
Door vertrek van zus werd moeder toeslagpartner van vrouw. Rb: terugvorderen KGB staat niet in evenredige verhouding tot gevolgen voor vrouw. Onder nieuwe uitleg art. 26 Awir kan dan van (gedeeltelijke) terugvordering worden afgezien.
Door man betaalde hypotheekrente is voor vrouw slechts voor de helft aftrekbaar
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:3502
Man betaalt hypotheekrente voor landhuis vrouw: helft als alimentatie, helft wegens natuurlijke verbintenis. Hof: enkel de rente die vrouw heeft voldaan uit door haar ontvangen alimentatie is voor haar aftrekbaar, de andere helft niet.
Geen keuze voor verdeling inkomsten uit eigen woning: toerekening 50% aan man en vrouw
Gerechtshof Den Haag 17-09-2020 (pub. 21-04-2021), ECLI:NL:GHDHA:2020:1678
Man trekt 100% inkomsten/kosten eigen woning af en vrouw 45%. Hof: aangezien geen verdeling door de fiscale partners heeft plaatsgevonden, wordt bij ieder 50% in aanmerking genomen. Niet relevant wie hypotheekrente heeft betaald.
In schrijnend geval renteloos uitstel van betaling erfbelasting voor weeskind
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 15-04-2021
(pub. 06-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:4149
Echtscheiding met nevenvoorzieningen: opname ouderschapsplan, beslissing over de kinder- en partneralimentatie. Rechtbank verklaart, onder verwijzing naar artikel 827 lid 1 onder f Rv, de vrouw niet-ontvankelijk in haar nevenverzoeken die zien op de vernietiging van de wijzigingsakte huwelijkse voorwaarden en de onderliggende vaststellingsovereenkomst, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden en de hiermee samenhangende financiële nevenverzoeken.
Gerechtshof Den Haag 21-04-2021
(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:GHDHA:2021:762
Een vrouw ontvangt een PGB. Haar ex-man verleent de zorg. De vrouw verzoekt de SVB over de vergoeding die zij aan de man betaalt loonheffing in te houden. De SVB verzoekt de Inspecteur te beoordelen of de man verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen, in het bijzonder of sprake is van een dienstbetrekking tussen de vrouw en de man. Volgens de inspecteur is daar geen sprake van omdat een gezagsverhouding ontbreekt. Rechtbank en hof zien wel een gezagsverhouding en concluderen tot een dienstbetrekking.
Gerechtshof Amsterdam 20-04-2021
(pub. 03-05-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1248
In deze procedure staat de beschikking van dit hof van 30 september 2016 centraal. Daarin oordeelt het hof dat de door de man ontvangen beëindigingsvergoeding slechts voor een klein deel verrekenbaar inkomen is. Zoals ook de rechtbank heeft overwogen, is deze beschikking in kracht van gewijsde gegaan. Dit brengt mee dat de beslissingen die in de beschikking van 30 september 2016 zijn vervat, in een ander geding tussen dezelfde partijen bindende kracht hebben (art. 236 RV, dat analoog wordt toegepast op beschikkingen).
Rechtbank Gelderland 13-04-2021
(pub. 29-04-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:2057
Voorkoming dubbele belasting. Nederlandse belastingplichtige die onroerend goed heeft in Frankrijk. Eiser en zijn partner hebben de gezamenlijke rendementsgrondslag in box 3 verdeeld. Hun keuze werkt in dezelfde verhouding door voor de berekening van de aftrek en met name voor de vraag welk deel van het in Frankrijk gelegen onroerend goed aan eiser wordt toegerekend.
Rechtbank Rotterdam 23-04-2021

(pub. 24-04-2021), ECLI:NL:RBROT:2021:3615
Een vrouw moet het voorschot kindgebonden budget terugbetalen. Door de verhuizing van haar meerderjarige zus werd haar moeder toeslagpartner. Rechtbank: Het terugvorderen staat gelet op de bijzondere feitelijke wijziging van het partnerschap niet in evenredige verhouding tot de gevolgen voor vrouw. Er is geen gevolg gegeven aan ECLI:NL:RVS:2019:3536 (nieuwe uitleg art. 26 Awir) waardoor onder bijzondere omstandigheden van (gedeeltelijke) terugvordering kan worden afgezien. Rb vernietigt de terugvordering.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Scheiden en de eigenwoning, een fiscaal labyrint
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-03-2021)
Opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch: geen eigendom van woning vereist voor de scheidingsregeling. Tevens aftrek van hypotheekrente als alimentatie - maar zonder alimentatieovereenkomst. Hoe kwam het Hof daartoe?
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
De afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap na een scheiding. In dit artikel worden alle aandachtspunten overzichtelijk uiteengezet.
Wel economische eigendom, toch geen 100% hypotheekrenteaftrek
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-01-2021)
Is de hypotheekrente volledig aftrekbaar als een van de ex-partners na een scheiding wel de (economische) eigendom van de gehele woning verkrijgt maar niet voldoet aan de aflossingseis? Hof Den Haag deed daarover een uitspraak.
Lijfrentevoorzieningen en scheiden, een praktische toelichting in 2020
(Drs. Jasper Horsthuis, 30-03-2020)
Veel scheidende stellen hebben lijfrentevoorzieningen die verrekend moeten worden. Een zorgvuldige afwikkeling is belangrijk ter voorkoming van onverwachte fiscale claims. Wat is daarin belangrijk? Een praktische handleiding.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN