ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verbouwing nieuwe woning voorgefinancierd
Parket bij de Hoge Raad 27-06-2019 (pub. 09-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:713
Oude woning was 4 jaar later nog niet verkocht. A-G: beslissend voor de renteaftrek is of de oude lening daadwerkelijk op enig moment is omgezet in een lening voor verbouwing nieuwe eigen woning (herallocatie).
Beleid Belastingdienst eigenwoningleningen bij particulieren
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 06-08-2019
(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2213
In geschil is of de Inspecteur wat betreft de hoogte en de toerekening van een gemeenschappelijk inkomensbestanddeel bevoegd is af te wijken van de aangifte van belanghebbende ingeval de aangifte van de fiscaal partner definitief volgens de aangifte is vastgesteld. Het Hof oordeelt dat de aanslag ten name van belanghebbende zelfstandig wordt vastgesteld. De Inspecteur is derhalve gerechtigd de gehele aangifte van belanghebbende inhoudelijk te controleren. Van een expliciete standpuntbepaling inzake de eigenwoningrente was bij het ...
Rechtbank Gelderland 12-08-2019
(pub. 14-08-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:3623
Behoort schenkbelasting tot de verkrijgingsprijs van een aanmerkelijk belang?
Parket bij de Hoge Raad 27-06-2019

(pub. 09-08-2019), ECLI:NL:PHR:2019:713
Belanghebbende en echtgenote verhuisden in 2009 naar nieuwe koopwoning, maar oude woning was in 2013 nog niet verkocht. A-G: Uit HR 21-09-20017ECLI:NL:HR:2007:AY8992 volgt dat aan renteaftrek niet in de weg staat dat een lening na verloop van tijd wordt vervangen door of omgezet in nieuwe lening. Beslissend dus of de oude lening is omgezet in een lening voor verbouwing nieuwe eigen woning. Zaak moet worden verwezen voor onderzoek: heeft herallocatie van oude lening naar verbouwing nieuwe woning plaatsgevonden?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-07-2019

(pub. 09-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5833
Eigenwoningregeling bij duurzaam gescheiden wonen. Hof: laatste volzin van lid 4 van art. 3.111 IB is toegevoegd per 01-01-2011 ivm wijziging partnerbegrip per die datum. Niet duidelijk wat dit betekent voor lid 8. Bedoeling wetgever is geweest dat lid 8 niet afdoet aan hetgeen is bepaald in lid 4. Bij fiscale (duurzaam gescheiden levende) partners wordt niet meer dan één hoofdverblijf in aanmerking genomen. Zij kunnen bij de aangifte gezamenlijk kiezen welke woning als hoofdverblijf wordt aangemerkt.
Rechtbank Den Haag 03-06-2019

(pub. 02-08-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:5784
Eiseres en ex-partner waren in 2016 ieder voor 50% juridisch eigenaar van woning. Vanaf 2013 woont ex-partner niet meer in woning. Vanaf 01-01-2014 komen alle lasten alsmede de waardeverandering van woning voor rekening en risico van eiseres. Naar oordeel van Rb heeft eiseres de volledige economische eigendom van de woning en dient deze bij de vaststelling van belastbaar inkomen uit werk en woning voor 2016 voor 100% aan haar te worden toegerekend. Dat eiseres slechts voor 50% juridisch eigenaar was, doet daar niet aan af.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

10 aandachtspunten aangifte IB 2018
(Belastingdienst, 01-03-2019)
De Belastingdienst heeft voor belastingadviseurs de 10 belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte IB 2018 onder elkaar gezet. De Kennisbank Familierecht heeft toestemming om deze aandachtspunten met haar abonnees te delen.
Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
Ex krijgt financiering niet rond: wat dan?
(Mr. Hedy Bollen, 15-11-2018)
Een scheidend stel is samen eigenaar van een woning. Één van hen wil de woning overnemen en de ander uitkopen. Maar wat als deze ex-partner, ondanks vastgelegde afspraken daarover, de financiering na jaren nog niet rond heeft?
Niet op hetzelfde adres ingeschreven als uw partner? Pas op met de erfenis!
(Mr. Thijs Sarneel en Mr. Marjet Groenleer, 02-11-2018)
Hoe partners hun liefdesrelatie vormgeven, heeft verstrekkende gevolgen in het geval een van beiden komt te overlijden. Alleen samenwonen is niet genoeg om aanspraak te maken op de partnervrijstelling in de erfbelasting.
Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN