ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Verkrijging op grond van ik-oma-testament is legaat
Hoge Raad 22-11-2019 (pub. 22-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1838
Dochter erft € 460.0000, met schuldig-erkenning aan 5 kleinkinderen. HR: beroep kleinkinderen tegen aanslag erfbelasting gegrond. Vordering aan kleinkinderen is verschaft met legaat. Art. 10 lid 1 SW niet van toepassing.
Fiscale eindejaarstips 2019
Eindejaarstips 2019 (uitgebreid): RB-special ( Register Belastingadviseurs 21-11-2019)
Moment van betaling niet beslissend voor kwalificatie eigenwoningrente
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2019 (pub. 21-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3540
Hypotheekrente is vooruitbetaald over periode waarin woning wegens overlijden van belastingplichtige niet langer als eigen woning kan worden aangemerkt. Anders dan Rb is Hof van oordeel dat deze rente niet aftrekbaar is.
Verbouwing nieuwe woning voorgefinancierd
Hoge Raad 15-11-2019 (pub. 15-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1780
Oude woning 4 jaar later nog niet verkocht. Geldlening na voorfinanciering woning uit eigen middelen kwalificeert als eigenwoninglening als reeds ttv betaling het oogmerk bestond van financiering met geldlening. Herallocatie lening.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 22-11-2019

(pub. 22-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1838
Ik-oma testament. Dochter erft € 460.0000, met schuldig-erkenning aan de 5 kleinkinderen. HR: beroep kleinkinderen tegen aanslag erfbelasting gegrond. De vordering aan de kleinkinderen is verschaft door middel van een legaat. Art. 10 lid 1 SW is niet van toepassing. De verkrijging van de vordering vond immers plaats krachtens het testament bij het overlijden van de grootmoeder. Het schuldig erkennen door de dochter was voor die verkrijging geen vereiste.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15-08-2019
(pub. 22-11-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:3694
Artikel 3.111, tweede lid Wet IB 2001Aftrek hypotheekrente. In geschil is of de voormalige eigen woning van de partner van belanghebbende kwalificeerde als “leegstaand”, en daarbij in het bijzonder of het verblijf van de dochter van belanghebbende in de woning kan worden aangemerkt als verblijf als kraakwacht. De rechtbank oordeelt dat hiervan geen sprake is. Uit de schriftelijke verklaring met de dochter blijkt niet dat de (mondelinge) afspraak de voor een krachtwachtovereenkomst kenmerkende verplichtingen voor een kraakwacht omv...
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-09-2019

(pub. 21-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3540
Hypotheekrente is vooruitbetaald over periode waarin woning niet langer als eigen woning kan worden gekwalificeerd wegens overlijden belastingplichtige. Hof gaat in op wetsgeschiedenis van art. 3.120 IB. Hof acht, anders dan Rb, het moment van betaling van rente niet beslissend voor de kwalificatie van de rente als eigenwoningrente. Rente die, zoals i.c., betrekking heeft op schulden die vanaf een bepaald moment in een jaar geen eigenwoningschulden zijn kan niet als eigenwoningrente in aftrek worden gebracht.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-09-2019
(pub. 19-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3401
Man/vrouw-firma. In de tussen de echtgenoten overeengekomen resultaatverdeling, waarbij aan de man (belanghebbende) alle ondernemingsverliezen worden toegerekend, komt niet het (beperkte) economisch belang van de man in de onderneming tot uitdrukking. Dat zijn echtgenote niet in staat is om de ondernemingsverliezen te dragen, komt voor haar rekening. Door te accepteren dat 50% van het vof-verlies bij de man in aanmerking wordt genomen, heeft de inspecteur de belastingaanslagen eerder te laag dan te hoog vastgesteld. Beroep ongegro...
Hoge Raad 15-11-2019

(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1780
Belanghebbende verhuist in 2009 naar nieuwe koopwoning; oude woning in 2013 nog niet verkocht. Herallocatie geldlening. Indien belastingplichtige uitgaven voor verwerving/onderhoud woning uit eigen middelen voorfinanciert en pas nadien geldlening aangaat, kwalificeert die lening als eigenwoninglening ex art. 3.119a IB indien reeds ttv betaling van de kosten oogmerk bestond die kosten te financieren dmv geldlening en lening met dit oogmerk is aangegaan. Art. 3.111 lid 2 IB, art. 3.119aa lid 4 IB.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Afkoop partneralimentatie: waarom het zo nauw luistert
(Drs. Jasper Horsthuis, 11-11-2019)
Partneralimentatie is één van de meest conflictgevoelige onderwerpen bij scheiding. Het afkopen van de verplichting tot partneralimentatie kan uitkomst bieden. Maar onder andere de timing luistert nauw. Waar moet je op letten?
Afkopen van partneralimentatie – nieuwe mogelijkheden
(Mr. Geeske van Campen, 28-08-2019)
De afkoop van partneralimentatie kan om meerdere redenen interessant zijn. Een nadeel is echter dat er ineens een grote som aan belasting over het bedrag moet worden betaald. Op dit punt is nu een nieuwe oplossing voorhanden.
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 19-08-2019)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
10 aandachtspunten aangifte IB 2018
(Belastingdienst, 01-03-2019)
De Belastingdienst heeft voor belastingadviseurs de 10 belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte IB 2018 onder elkaar gezet. De Kennisbank Familierecht heeft toestemming om deze aandachtspunten met haar abonnees te delen.
Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN