ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Besparen van erfbelasting en overige erfrechtelijke onderwerpen in E-reader
Vermogensrendementsheffing 2015 niet in strijd met EVRM
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019 (pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2616
Temeer niet omdat wetgever het forfait per 01-01-2017 heeft aangepast, waarbij rekening is gehouden met de opbouw van beleggingen en het gemiddeld rendement dat daarmee wordt behaald.
Brief staatssecretaris aan Tweede Kamer Fiscale moties- en toezeggingen
Vrouw krijgt geen stukken te zien over echtgenoot
Raad van State 26-03-2019 (pub. 03-04-2019), ECLI:NL:RVS:2019:910
Appellante leeft al geruime tijd gescheiden van echtgenoot. Daarom gerechtvaardigd dat stukken met inkomensgegevens van echtgenoot in de procedure alleen ter kennis komen van de Afdeling.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FI
Gerechtshof Den Haag 03-04-2019
(pub. 19-04-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:797
Helft van de hypotheekrente die belanghebbende heeft betaald omdat zij na beëindiging van het partnerschap in de eigen woning is blijven wonen komt niet in aftrek als onderhoudsverplichting ex art. 6.3, lid 1, a, of f Wet IB 2001.Belanghebbende en de ex-partner zijn overeengekomen dat belanghebbende het volledige bedrag aan hypotheekrente aan de bank betaalt, dat het gebruiksrecht van de woning volledig aan belanghebbende toekomt voor zolang als de woning te koop is en dat zij daarvoor aan de ex-partner geen vergoeding behoeft te...
FIPE
Rechtbank Noord-Nederland 20-12-2018
(pub. 15-04-2019), ECLI:NL:RBNNE:2018:5343
IB/PVV 2012 tot en met 2016. Naar het oordeel van de rechtbank kan het ABP pensioen niet voor 50 % worden toegedeeld aan eiser en voor 50 % aan zijn echtgenote. Verweerder heeft op goede grond het ABP pensioen volledig aan eiser toegerekend.
FI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019
(pub. 05-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:2616
Vermogensrendementsheffing 2015 is op regelniveau niet in strijd met eigendomsrecht van art. 1 EP EVRM.ECLI:NL:HR:2017:2517 Temeer niet omdat wetgever het forfait per 01-01-2017 heeft aangepast, waarbij rekening is gehouden met de opbouw van beleggingen en het gemiddeld rendement dat daarmee wordt behaald. Daarmee heeft de wetgever de beoogde benadering van de werkelijkheid naar ’s Hofs oordeel in voldoende mate hersteld. Geen sprake van een individuele en buitensporige last.
FI
Raad van State 26-03-2019
(pub. 03-04-2019), ECLI:NL:RVS:2019:910
Verzoek van de belastingdienst om te bepalen dat alleen de Afdeling Bestuursrechtsspraak van de stukken kennis zal nemen en niet ook appellante. De stukken bevatten inkomensgegevens van de echtgenoot van appellante. Appellante leeft al geruime tijd gescheiden van haar echtgenoot en is daarom volgens de belastingdienst te beschouwen als een derde, aan wie dergelijke gegevens niet worden verstrekt ivm eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. De Afdeling acht het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd.
FI
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 21-09-2018
(pub. 03-04-2019), ECLI:NL:RBZWB:2018:5530
Interne compensatie - Schending onderzoeksplicht en vertrouwensbeginsel?Belanghebbende heeft in zijn aangifte IB/PVV een bedrag als betaalde alimentatie opgevoerd en dat bedrag in een tweede aangifte verhoogd. In beide aangiften is de alleenstaande ouderkorting geclaimd. Bij de aanslagregeling kondigt de inspecteur aan dat hij de alleenstaande ouderkorting corrigeert. Bij het opleggen van de aanslag is het inkomen vastgesteld overeenkomstig de eerste ingediende aangifte. De verleende aftrek alimentatie is hoger dan waar belanghebb...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

10 aandachtspunten aangifte IB 2018
(Belastingdienst, 01-03-2019)
De Belastingdienst heeft voor belastingadviseurs de 10 belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte IB 2018 onder elkaar gezet. De Kennisbank Familierecht heeft toestemming om deze aandachtspunten met haar abonnees te delen.
Getrouwd op huwelijkse voorwaarden, verbonden via de bankrekening
(Mr. Ton van Acht, 24-01-2019)
Vermogensverschuiving via een beperkte gemeenschap van bankrekening door het aangaan van een huwelijk is geen schenking, aldus de rechtbank Gelderland.
Ex krijgt financiering niet rond: wat dan?
(Mr. Hedy Bollen, 15-11-2018)
Een scheidend stel is samen eigenaar van een woning. Één van hen wil de woning overnemen en de ander uitkopen. Maar wat als deze ex-partner, ondanks vastgelegde afspraken daarover, de financiering na jaren nog niet rond heeft?
Niet op hetzelfde adres ingeschreven als uw partner? Pas op met de erfenis!
(Mr. Thijs Sarneel en Mr. Marjet Groenleer, 02-11-2018)
Hoe partners hun liefdesrelatie vormgeven, heeft verstrekkende gevolgen in het geval een van beiden komt te overlijden. Alleen samenwonen is niet genoeg om aanspraak te maken op de partnervrijstelling in de erfbelasting.
Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN