ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Vermogensoverdracht vader/zoon via buitenlandse stichting; toch schenkbelasting
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-05-2021 (pub. 22-07-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:3282
De Stichting Particulier Fonds voor culturele activiteiten dient als verlengstuk en onderdeel van vermogen van vader te worden beschouwd. Daarom terecht schenkbelasting geheven over de schenkingen door de stichting aan de zoon.
Geen alleenstaande-oudertoeslag kindgebonden budget als man in buitenland verblijft
Rechtbank Midden-Nederland 18-09-2020 (pub. 22-07-2021), ECLI:NL:RBMNE:2020:4008
Dat man in buitenland verbleef, maakte niet dat vrouw bij het kindgebonden budget aanspraak had op de tegemoetkoming voor alleenstaande ouders. Alleen bij scheiding van tafel en bed of echtscheidingsverzoek, maar daarvan was geen sprake.
Gebruikelijk loon DGA kan lager zijn dan minimumloon
Pensioenuitkeringen aan ex-partner worden bij man belast
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-06-2021 (pub. 12-07-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:3022
Pensioenverzekeraar betaalt deel van pensioen man aan diens ex-partner (Boon/Van Loon-aanspraak). Dat deel behoort echter wel tot belastbaar loon man: ex-partner heeft namelijk geen zelfstandige aanspraak jegens pensioenverzekeraar.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 22-07-2021
(pub. 30-07-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:3162
IB/PVV. De BOR is niet toepassing is ten aanzien van de (fictieve) vervreemding van de aandelen in de BV. Er is niet voldaan aan de voorwaarde dat de BV een materiële onderneming dreef. De rechtbank acht niet aannemelijk dat de werkzaamheden die de BV in het kader van de exploitatie van het pand heeft verricht naar aard en omvang meer omvatten dan gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer. De omstandigheid dat de property managementwerkzaamheden in eigen beheer werden uitgevoerd, leidt niet in zichzelf tot het oordeel dat...
Rechtbank Noord-Nederland 22-07-2021
(pub. 30-07-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:3160
Erfbelasting. De BOR is niet toepassing is ten aanzien van de (fictieve) vervreemding van de aandelen in de BV. Er is niet voldaan aan de voorwaarde dat de BV een materiële onderneming dreef. De rechtbank acht niet aannemelijk dat de werkzaamheden die de BV in het kader van de exploitatie van het pand heeft verricht naar aard en omvang meer omvatten dan gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer. De omstandigheid dat de property managementwerkzaamheden in eigen beheer werden uitgevoerd, leidt niet in zichzelf tot het oorde...
Rechtbank Noord-Nederland 22-07-2021
(pub. 30-07-2021), ECLI:NL:RBNNE:2021:3158
IB/PVV. Sprake van een nieuw feit. De BOR is niet toepassing is ten aanzien van de (fictieve) vervreemding van de aandelen in de BV. Er is niet voldaan aan de voorwaarde dat de BV een materiële onderneming dreef. De rechtbank acht niet aannemelijk dat de werkzaamheden die de BV in het kader van de exploitatie van het pand heeft verricht naar aard en omvang meer omvatten dan gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer. De omstandigheid dat de property managementwerkzaamheden in eigen beheer werden uitgevoerd, leidt niet in z...
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16-07-2021
(pub. 30-07-2021), ECLI:NL:RBZWB:2021:3588
Deze uitspraak is niet voorzien van een samenvatting.
Rechtbank Gelderland 28-07-2021
(pub. 28-07-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:3995
Een man trekt de kosten van de ivf-behandeling af als uitgaven voor specifieke zorgkosten. Rb: Geen aftrek omdat de uitgaven niet zijn gedaan wegens ziekte of invaliditeit van de man. De man maakt niet aannemelijk dat de inspecteur het nationale gelijkheidsbeginsel heeft geschonden. Wel wordt het homostel ongelijk behandeld aangezien andere groepen de kosten wel mogen aftrekken. Voor het gemaakte onderscheid bestaat geen redelijke en objectieve rechtvaardiging. De Rb verwijst naar de wetgever. Beroep ongegrond.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: Scheiden en schenkbelasting
( Drs. Jasper Horsthuis en Mr. Jan Vrusch, 20-07-2021)
Jasper Horsthuis en Jan Vrusch gingen in gesprek over schenkbelasting bij scheiding. Zij lichten toe met welke zaken de scheidingsprofessional rekening moet houden om de cliënten goed te informeren.
Scheiden en de eigenwoning, een fiscaal labyrint
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-03-2021)
Opmerkelijke uitspraak van Hof Den Bosch: geen eigendom van woning vereist voor de scheidingsregeling. Tevens aftrek van hypotheekrente als alimentatie - maar zonder alimentatieovereenkomst. Hoe kwam het Hof daartoe?
Co-ouderschap en kindregelingen: een overzicht
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
Volgens het CBS is het aantal kinderen dat opgroeit in een co-oudersituatie gestegen van 5% in 2001 tot 27% in 2013. Maar hoe zit het eigenlijk met toeslagen en kortingen? Welke ouder heeft waar recht op? Een overzicht.
Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap
(Drs. Jasper Horsthuis, 05-02-2021)
De afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap na een scheiding. In dit artikel worden alle aandachtspunten overzichtelijk uiteengezet.
Wel economische eigendom, toch geen 100% hypotheekrenteaftrek
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-01-2021)
Is de hypotheekrente volledig aftrekbaar als een van de ex-partners na een scheiding wel de (economische) eigendom van de gehele woning verkrijgt maar niet voldoet aan de aflossingseis? Hof Den Haag deed daarover een uitspraak.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN