ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Mag kind namens kleinkinderen legaten verwerpen?
Rechtbank Gelderland 25-09-2018 (pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4254
Legaten aan kleinkinderen in testament hoger dan bedoeling van grootvader was. Daardoor lagere erfdelen kinderen. Machtiging verleend tot verwerping van legaat voor zover dit € 5.000 per kleinkind te boven gaat.
Machtiging verwerping nalatenschap namens in Australië wonende minderjarigen
Rechtbank Den Haag 02-07-2018 (pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Bevoegdheid en toepasselijke recht worden bepaald adhv Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Naar Australisch recht geen machtiging vereist. Verwerping zonder machtiging inschrijfbaar in boedelregister.
Termijn voor verwerping nalatenschap minderjarige erfgenaam
Gerechtshof Den Haag 08-08-2018 (pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2050
Hof DH volgt Hof A-L 26-06-2018: termijn van 3 maanden a.b.i. art. 4:193 lid 1 BW ziet op periode waarbinnen verzoek tot machtiging verwerping moet zijn ingediend. Machtiging kan dus later worden verleend.
Verwerping nalatenschap door moeder namens minderjarige (Thomas Timmers , Kim Diepstraten 16-08-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 16-07-2019
(pub. 30-10-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2828
Erfrecht. Moeder vertegenwoordigde minderjarige dochter in kader van nalatenschap vader, ook na haar meerderjarigheid. Moeder bij vonnissen uit 2015 gelast tot afleggen van rekening en verantwoording. Vraag is of moeder daaraan genoegzaam uitvoering heeft gegeven. Gelet aard van rechtsverhouding tussen partijen - moeder dochter - kunnen aan gevoerde beheer andere eisen worden gesteld dan wanneer beheer zou zijn gevoerd door professionele bewindvoerder. Bovendien was omvang nalatenschap van erflater beperkt.
Rechtbank Limburg 08-05-2019
(pub. 08-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:4311
Verzoekster wil nalatenschap van haar vader verwerpen, en vraagt daarom machtiging om dit ook namens haar minderjarige kind te mogen doen. Hoewel zij geen concrete financiële gegevens heeft verschaft over saldo van de nalatenschap, acht de kantonrechter het aannemelijk dat verwerping van de nalatenschap in het belang van de minderjarige is. Machtiging wordt voorwaardelijk verleend omdat uit het boedelregister niet is gebleken dat verzoekster zelf de nalatenschap al heeft verworpen.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:5232
Vernietiging beschikking, alsnog verlenen machtiging aan moeder om namens minderjarige nalatenschap van grootvader (erflater) te verwerpen.
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3755
Ouders hadden vanaf de datum van verwerping drie maanden de tijd om een verzoek tot verwerping van de nalatenschap namens de minderjarigen in te dienen. Het inleidend verzoek is binnen die termijn ingediend. Dat de kantonrechter dit verzoek heeft afgewezen en inmiddels de termijn van drie maanden als bedoeld in art. 4:193 lid 1 BW is verstreken, betekent niet dat het verzoek tot verwerping namens de minderjarigen niet alsnog kan worden verleend.
Rechtbank Gelderland 25-09-2018

(pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4254
Verzoek machtiging namens minderjarige legatarissen legaat te mogen verwerpen. Aannemelijk is dat erflater de wens had een legaat ten bedrage van € 5.000 uit te keren aan elk kleinkind. In testament wordt slechts verwezen naar de fiscale vrijstelling, en die bedraagt € 20.371. Hierdoor zou erfdeel kinderen laag uitvallen. Kantonrechter verleent daarom een machtiging tot verwerping van het legaat voor zover dit het bedrag van € 5.000 per kleinkind te boven gaat.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het verwerpen van een nalatenschap namens een minderjarige
(Mr. Jan-Willem van Horssen, 28-01-2019)
Minderjarige kinderen kunnen een erfenis niet zelf verwerpen. Hun wettelijk vertegenwoordiger moet een verzoek daartoe binnen drie maanden indienen. Wat is daarvoor nodig? En waar gaat het soms mis?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN