ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Mag kind namens kleinkinderen legaten verwerpen?
Rechtbank Gelderland 25-09-2018 (pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4254
Legaten aan kleinkinderen in testament hoger dan bedoeling van grootvader was. Daardoor lagere erfdelen kinderen. Machtiging verleend tot verwerping van legaat voor zover dit € 5.000 per kleinkind te boven gaat.
Machtiging verwerping nalatenschap namens in Australië wonende minderjarigen
Rechtbank Den Haag 02-07-2018 (pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Bevoegdheid en toepasselijke recht worden bepaald adhv Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996. Naar Australisch recht geen machtiging vereist. Verwerping zonder machtiging inschrijfbaar in boedelregister.
Termijn voor verwerping nalatenschap minderjarige erfgenaam
Gerechtshof Den Haag 08-08-2018 (pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2050
Hof DH volgt Hof A-L 26-06-2018: termijn van 3 maanden a.b.i. art. 4:193 lid 1 BW ziet op periode waarbinnen verzoek tot machtiging verwerping moet zijn ingediend. Machtiging kan dus later worden verleend.
Verwerping nalatenschap door moeder namens minderjarige (Thomas Timmers , Kim Diepstraten 16-08-2018)
meer >>

JURISPRUDENTIE

ER
Rechtbank Gelderland 25-09-2018
(pub. 04-10-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:4254
Verzoek machtiging namens minderjarige legatarissen legaat te mogen verwerpen. Aannemelijk is dat erflater de wens had een legaat ten bedrage van € 5.000 uit te keren aan elk kleinkind. In testament wordt slechts verwezen naar de fiscale vrijstelling, en die bedraagt € 20.371. Hierdoor zou erfdeel kinderen laag uitvallen. Kantonrechter verleent daarom een machtiging tot verwerping van het legaat voor zover dit het bedrag van € 5.000 per kleinkind te boven gaat.
ER
Rechtbank Noord-Holland 05-09-2018
(pub. 20-09-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:7250
Vervalsing handtekening van toeziend voogd van de destijds minderjarige kinderen. Dit betekent dat de overeenkomst, zoals in de akte verwoord, niet rechtsgeldig is gesloten en dat daarom aan de destijds door de kantonrechter gegeven toestemming geen gevolg wordt verbonden.
ERIP
Rechtbank Den Haag 02-07-2018
(pub. 28-08-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:7849
Machtigingsverzoek verwerping nalatenschap namens in Australië wonende minderjarige kinderen. Op grond van Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 is Nederlandse rechter niet bevoegd. Naar Australisch recht is geen machtiging vereist. Verwerping zonder machtiging inschrijfbaar in het boedelregister.
ER
Gerechtshof Den Haag 08-08-2018
(pub. 17-08-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2050
De termijn van 3 maanden als bedoeld in art. 4:193 lid 1 BW ziet op de periode waarbinnen het verzoek om een machtiging tot verwerping moet zijn ingediend. De machtiging kan dus later worden verleend. Het hof verenigt zich in zoverre met de uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 26 juni 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:5920 .
ER
Rechtbank Midden-Nederland 26-07-2018
(pub. 30-07-2018), ECLI:NL:RBMNE:2018:3632
Vader heeft op 18 februari 2010 nalatenschap verworpen. Diens kind was op dat moment weliswaar nog niet geboren, maar op grond van art. 1:2 BW wordt kind waarvan vrouw zwanger is als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert. Dit is bijvoorbeeld geval bij openvallen van nalatenschap. Op 18 februari 2010 is nalatenschap aan kind toegekomen. Vanaf dat moment liep de 3 mndtermijn ex art. 4:193 lid 1 BW. Verzoek machtiging verwerping dus te laat ingediend, er is al beneficiair aanvaard.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Minderjarigen

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN