ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Adoptie mogelijk door stiefvader die < 18 jaar ouder is dan de kinderen?
Rechtbank Limburg 16-10-2018 (pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11086
Wettelijk vereiste leeftijdsverschil voor adoptie is dwingendrechtelijke bepaling, laat geen ruimte voor afwijking. Stiefvader krijgt wel het medegezag, hoewel moeder < 3 jaar is gescheiden.
Meisje wil na adoptie door stiefvader naam van biologische vader houden
Rechtbank Noord-Holland 31-10-2018 (pub. 02-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9586
Reden: omdat het iets persoonlijks is, wat maakt wie zij is. Stiefvader en moeder (gehuwd en samen 2 kinderen) doen geen achternaamkeuze ivm wens meisje. Daarom houdt meisje haar achternaam.
Adoptie van meerderjarige?
Rechtbank Den Haag 22-02-2018 (pub. 26-02-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:2036
Afwijzing verzoek tot adoptie van zoon door stiefmoeder wegens de enkele meerderjarigheid van zoon ttv indiening adoptieverzoek is i.c. ongeoorloofde inbreuk op recht op family life.
Herroeping stiefouderadoptie
Rechtbank Gelderland 16-12-2016 (pub. 09-02-2018), ECLI:NL:RBGEL:2016:7178
Herroeping stiefadoptie, ondanks overschrijding termijn. Verzoeker heeft geen contact met adoptiefvader, en weet inmiddels dat zijn biologische vader er voor hem had willen zijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIOV
Rechtbank Noord-Holland 21-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11311
Stiefvaderadoptie toegestaan nu moeder en stiefvader de facto al 3 jaar lijken samen te wonen. Art. 1: 227 lid 2 BW. Relevant geacht verschil met situatie halfzusje dat niet geadopteerd wordt door stiefvader. Ook belofte ouders dat kind contact zal houden met ouders biologische vader wordt in aanmerking genomen. Qua geslachtsnaamkeuze is art. 1: 5 lid 8 BW van toepassing.
KI
Rechtbank Noord-Nederland 19-06-2018
(pub. 13-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2807
Stiefouderadoptie
KI
Rechtbank Limburg 16-10-2018
(pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11086
Iraakse vader liet sinds 2010 niets meer van zich horen. Stiefvader wenst de kinderen te adopteren en wil ook dat de kinderen zijn achternaam krijgen. Eerste verzoek wordt afgewezen: verlangde leeftijdsverschil art. 1:228 lid 1 aanhef onder c BW voor adoptie is dwingendrechtelijke bepaling die geen ruimte laat voor afwijking. Maar stiefvader krijgt wel het medegezag, ondanks dat moeder nog geen 3 jaar is gescheiden, en zijn verzoek tot achternaamswijziging vd kinderen wordt eveneens toegewezen. Art.1:253t BW.
KIOV
Rechtbank Noord-Holland 31-10-2018
(pub. 02-11-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9586
Juridische vader stemt in met verzoek tot stiefouderadoptie. De minderjarige houdt haar oorspronkelijke geslachtsnaam nu verzoeker en moeder (die met elkaar gehuwd zijn) geen keuze hebben gedaan, omdat de minderjarige deze geslachtsnaam wil behouden. Art.1:5 lid 3 derde volzin BW. Gevolgen voor gezag.
KI
Rechtbank Noord-Holland 08-08-2018
(pub. 10-08-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:6977
Verzoek tot stiefouderadoptie. Broer en schoonzus van de overleden (juridische en genetische) vader, die niet met moeder was gehuwd en kennelijk niet het medegezag had, aangemerkt als informanten. Rb merkt hierbij op dat uit het systeem van de wet (art. 1:251 eerste lid BW) volgt dat er in de nieuwe situatie sprake is van gezamenlijk gezag van verzoeker en de moeder, nu deze met elkaar gehuwd zijn. Geen wijziging geslachtsnaam cf wens kind, moeder en nieuwe vader.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Stiefouderadoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN