ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Financieel convenant is geen echtscheidingsconvenant. En: afspraak om niet te scheiden is ongeldig
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019 (pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7063
Financieel convenant is geen echtscheidingsconvenant. De laatste beoogt alle gevolgen van de voorgenomen scheiding van echt te regelen. I.c. niet aan de orde. Afspraak om niet te scheiden is nietig en dus ongeldig.
Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en duo-moeders
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019 (pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Bestaan van nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen, evenmin als recht van donor om daarover te procederen.
Was man in 2014 (scheiding) en 2018 (verdeling) nog gebonden aan convenant uit 2012?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019 (pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Pp sluiten in 2012 een echtscheidingsconvenant, scheiden van echt in 2014/2015, en procederen over de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen in 2018/2019. Hof: man is onverkort gebonden aan convenant.
Spijt van vaststellingsovereenkomst - wat nu?
Rechtbank Overijssel 20-02-2019 (pub. 12-04-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1244
Partijen hebben diverse afspraken gemaakt over o.a. kinderalimentatie en schulden, en deze vastgelegd in vaststellingsovereenkomst. Vrouw wil daarvan terugkomen. Afgewezen: rechtsgeldige overeenkomst.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019

(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7447
Ex-samenlevers. Man vordert verklaring voor recht dat vaststellingsovereenkomst is vernietigd wegens wilsgebrek, dan wel vernietigbaar is op grond van benadeling. Zijn partijen finale kwijting overeengekomen?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019

(pub. 05-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7063
Vrouw stelt dat pp in ovk recht hebben prijsgegeven om echtscheiding te verzoeken. Uit formulering in ovk volgt niet een afdwingbare verplichting daartoe. Mocht dit al zo zijn, dan is dit in strijd met de openbare orde Art. 3:40 BW. Vrouw stelt dat ovk nagekomen moet worden, ook in geval van echtscheiding. Ovk kan niet gezien worden als echtscheidingsconvenant want het beoogt niet met het oog op de voorgenomen echtscheiding de gevolgen daarvan te regelen. R&B maken dit niet anders.
Rechtbank Midden-Nederland 03-07-2019

(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2992
Nietige bepalingen in contract tussen spermadonor en inmiddels gescheiden duo-moeders. Bestaan nauwe persoonlijke betrekking tussen donorvader en donorkind en ontstaan van family life staan niet ter vrije beoordeling van partijen. Ook de afspraak dat de man nimmer bezoekrecht zal eisen of afdwingen bij de rechter ontbeert rechtsgeldigheid. Volgt omgangsregeling voor donorvader van 3 x per jaar, evenveel als andere donorvader van tweede kind van duomoeders, zodat de kinderen in kwestie hetzelfde behandeld worden op dit punt.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 25-06-2019
(pub. 27-06-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2283
6:258 BW onvoorziene omstandigheden, beschermingsbewind, verkoop echtelijke woning
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-04-2019

(pub. 18-04-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3426
Wilsovereenstemming mbt ovk die pp op of rond 5-3-2012 sloten. Reikwijdte: de ovk en daarmee de kwijtingsclausule had betrekking op gehéle boedel. Vervolgvraag of deze ovk ook nog gold toen partijen in 2014 /15 na tijdelijk herstel relatie alsnog scheidden, en of in 2018/19 nog nakoming kon worden verlangd, bevestigend beantwoord. Vermogenssituatie tussen partijen bij definitieve uiteengaan niet anders dan in 2012, en a fortiori niet in zodanige mate dat vrouw in redelijkheid geen beroep meer op kwijtingsclausule toekwam.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN