ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Samenlevingsovereenkomst kan niet worden ontbonden
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018 (pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:6604
Ontbindingsbepaling van boek 6 BW niet van toepassing op samenlevingsovereenkomst. De daarin vastgelegde alimentatieverplichting is dus, anders dan man beoogt, wel in werking getreden.
Overdracht aandeel woning aan vrouw is Paulianeus
Rechtbank Rotterdam 18-07-2018 (pub. 30-08-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:6808
Kort na inroepen borgstelling door bank stellen pp huwelijksvoorwaarden op, met overdracht om niet van aandeel woning man aan vrouw ogv natuurlijke verbintenis. Rb vernietigt overdracht woning.
Nietige afspraak over kinderalimentatie
Rechtbank Noord-Nederland 20-06-2018 (pub. 28-06-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2429
Een evt. afspraak tussen partijen dat man geen gezag zou vragen en vrouw geen kinderalimentatie, is zonder meer nietig ogv van art. 1:400 BW.
Voorhuwelijkse alimentatieovereenkomst met nihilbeding nietig
Gerechtshof Den Haag 18-01-2017 (pub. 08-11-2017), ECLI:NL:GHDHA:2017:768
Een vóór het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst bevattende een nihilbeding partneralimentatie valt niet binnen de grenzen van art. 1:158 BW en is ex art. 1:400 lid 2 BW nietig.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FP
Rechtbank Gelderland 06-03-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:937
.
HVFP
Rechtbank Gelderland 18-12-2018
(pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5733
Geen vernietiging echtscheidingsconvenant. Rb beoordeelt de vraag of het convenant als een vaststellingsovereenkomst kan worden beschouwd (ja) en of de man heeft gedwaald over hetgeen aan die vaststellingsovereenkomst ten grondslag heeft gelegen (nee). Subs. beroep man op beperkende werking vd redelijkheid en billijkheid gaat evenmin op.
HVFP
Rechtbank Overijssel 19-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4832
Een draagplicht/vergoedingsplicht van vrouw jegens man mbt (zakelijke) schulden vd man kan niet voortvloeien uit het overeengekomen periodiek verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden die ze staande huwelijk sloten. Het ging slechts om een beding krachtens hetwelk overgespaarde, niet verteerde (arbeids)inkomsten worden verrekend en niet om een onbeperkt verrekeningsbeding.
ALFP
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 13-12-2018
(pub. 14-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5270
In convenant komen pp. overeen dat inkomen vrouw of stijging inkomen man geen invloed heeft op partnerali. Man verzoekt vernietiging convenant ogv dwaling (art. 6:228 BW), dan wel wijziging ogv grove miskenning van de wettelijke maatstaven (art. 1:401 lid 5 BW) c.q. wanverhouding, nu vrouw eigen inkomen heeft. Hof komt tot afwijzing van beide gronden, nu man onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld. Blijkt voorts dat wel uitleg is gegeven over behoefte en draagkracht. Er is sprake van bewuste afwijking.
ALHVFP
Rechtbank Amsterdam 15-08-2018
(pub. 23-10-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:6604
Een samenlevingsovereenkomst is een verbintenisscheppende overeenkomst a.b.i. art. 6:213 BW, aangezien partijen jegens elkaar verschillende verbintenissen op zich nemen. Het is echter geen wederkerige overeenkomst a.b.i. art. 6:261 BW, omdat het ruilkarakter ontbreekt. Art. 6:265 BW mist overeenkomstige toepassing, zodat door man ingeroepen ontbinding nietig is. Plicht voor man om partneralimentatie te betalen gezien art. 3:42 BW daarom wel degelijk in werking getreden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Nietigheid / vernietiging

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN