ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Ontkenning vaderschap ondanks overschrijding termijn?
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Kinderen hebben (fiscaal) belang bij vestigen familierechtelijke band met (overleden) biologische vader. Vasthouden aan termijn in dit geval ongerechtvaardigde inmenging in family life ex art. 8 EVRM.
Voorlopig geen gerechtelijke vaststelling vaderschap over kind (2012)
Rechtbank Overijssel 17-10-2018 (pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4112
Moeder niet-ontvankelijk omdat na geboorte > 5 jaar zijn verstreken, verzoek bijz. curator afgewezen. Belang kind dat hierover pas wordt beslist als kind zich daarover een weloverwogen mening kan vormen.
Weduwe geen belanghebbende bij vaststelling vaderschap
Gerechtshof Amsterdam 12-06-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2208
In procesreglement wordt niet langer erfgenaam van overleden man als belanghebbende aangemerkt in 'overige Boek 1 zaken', maar afstammeling. Weduwe/erfgenaam geen belanghebbende bij gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Weduwe wil dat via DNA-onderzoek wordt vastgesteld dat haar man ook nog 2 andere dochters had
Gerechtshof Den Haag 30-05-2018 (pub. 01-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1332
Afwijzing verzoek weduwe om via DA-onderzoek van haar overleden man te onderzoeken of hij inderdaad de vader is van nog twee andere dochters. Zo'n onderzoek is niet nodig, nu anderszins vaststaat dat dit het geval is.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Amsterdam 20-02-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:1053
Verzoekers hebben (fiscaal) belang bij vestigen familierechtelijke band met biologische vader die hen al in 2005 tot erfgenaam aanwees en tot het gezinsverband hoorde. Nu belang verzoekers niet wordt beschermd door wettelijke termijn van art. 1:200 lid 6 BW, maar hierdoor juist wordt geschaad, vormt deze termijnstelling in dit geval een ongerechtvaardigde inmenging in zin art. 8 lid 2 EVRM. Volgt toewijzing verzoek tot ontkenning vaderschap juridische vader en vaststelling vaderschap biologische vader..
KIOV
Rechtbank Midden-Nederland 14-02-2019
(pub. 06-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:538
Artikel 1:27 BW. De ABS heeft de erkenning van de kinderen door de man geweigerd, omdat de identiteit van de man niet vast zou staan. Tussenbeschikking. De ABS zal de documenten van de man op echtheid laten onderzoeken door Bureau Documenten van de IND.
KIIP
Rechtbank Den Haag 14-01-2019
(pub. 27-02-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:351
Verzoek gerechtelijke vaststelling vaderschap. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Voorvraag: tot wie is kind door geboorte in familierechtelijke betrekkingen komen te staan? Is kind binnen/buiten huwelijk geboren? Kind is geboren uit in Guinee Konakry traditioneel gesloten niet rechtsgeldig huwelijk. Huwelijk kan in NL niet worden erkend. Vader onterecht in geboorteakte opgenomen. NL recht toepasselijk op verzoek (art. 10:97 BW). Vaderschap vastgesteld (art. 1:207 lid 1 BW).
ALKIIP
Rechtbank Amsterdam 14-11-2018
(pub. 27-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:8090
Gerechtelijke vaststelling vaderschap. Geen reactie van de man, die in de V.S. woont, op stukken en tussenbeschikking (die correct, doch niet in persoon betekend is). Rb acht het aannemelijk dat de man er welbewust voor heeft gekozen zijn medewerking niet te verlenen aan een DNA onderzoek. Door de moeder gestelde feiten afzonderlijk onvoldoende, doch tezamen wel voldoende voor gerechtelijke vaststelling vaderschap. Toewijzing verzoek. Bij gebrek aan verweer tevens toewijzing verzoek KAL; € 800/mnd miv datum beschikking.
KI
Rechtbank Overijssel 17-10-2018
(pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4112
Moeder niet-ontvankelijk in verzoek tot vaststelling vaderschap, omdat inmiddels 5 jaar zijn verstreken sinds geboorte kind. Art.1:207 lid 3 BW. En het (voorwaardelijk ingediende) verzoek van bijzondere curator tot vaststelling wordt afgewezen. Het belang vh kind brengt mee dat over de gerechtelijke vaststelling vh vaderschap niet wordt beslist voordat het kind zich zélf daarover een weloverwogen mening kan vormen. Intussen kan uiteraard wel statusvoorlichting plaats vinden. Wie biologische vader is, staat immers vast.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN