ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voorlopig geen gerechtelijke vaststelling vaderschap over kind (2012)
Rechtbank Overijssel 17-10-2018 (pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4112
Moeder niet-ontvankelijk omdat na geboorte > 5 jaar zijn verstreken, verzoek bijz. curator afgewezen. Belang kind dat hierover pas wordt beslist als kind zich daarover een weloverwogen mening kan vormen.
Weduwe geen belanghebbende bij vaststelling vaderschap
Gerechtshof Amsterdam 12-06-2018 (pub. 10-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2208
In procesreglement wordt niet langer erfgenaam van overleden man als belanghebbende aangemerkt in 'overige Boek 1 zaken', maar afstammeling. Weduwe/erfgenaam geen belanghebbende bij gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Weduwe wil dat via DNA-onderzoek wordt vastgesteld dat haar man ook nog 2 andere dochters had
Gerechtshof Den Haag 30-05-2018 (pub. 01-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1332
Afwijzing verzoek weduwe om via DA-onderzoek van haar overleden man te onderzoeken of hij inderdaad de vader is van nog twee andere dochters. Zo'n onderzoek is niet nodig, nu anderszins vaststaat dat dit het geval is.
Gerechtelijke vaststelling vaderschap zonder DNA-onderzoek
Rechtbank Noord-Holland 16-05-2018 (pub. 01-06-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:4081
Gestelde vader overleden in 1994. Rb: DNA-onderzoek i.c. niet nodig nu dmv verklaringen en getuigenverhoor bewijslevering is geslaagd dat man in kwestie verwekker is van verzoekster.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALKIIP
Rechtbank Amsterdam 14-11-2018
(pub. 27-11-2018), ECLI:NL:RBAMS:2018:8090
Gerechtelijke vaststelling vaderschap. Geen reactie van de man, die in de V.S. woont, op stukken en tussenbeschikking (die correct, doch niet in persoon betekend is). Rb acht het aannemelijk dat de man er welbewust voor heeft gekozen zijn medewerking niet te verlenen aan een DNA onderzoek. Door de moeder gestelde feiten afzonderlijk onvoldoende, doch tezamen wel voldoende voor gerechtelijke vaststelling vaderschap. Toewijzing verzoek. Bij gebrek aan verweer tevens toewijzing verzoek KAL; € 800/mnd miv datum beschikking.
KI
Rechtbank Overijssel 17-10-2018
(pub. 31-10-2018), ECLI:NL:RBOVE:2018:4112
Moeder niet-ontvankelijk in verzoek tot vaststelling vaderschap, omdat inmiddels 5 jaar zijn verstreken sinds geboorte kind. Art.1:207 lid 3 BW. En het (voorwaardelijk ingediende) verzoek van bijzondere curator tot vaststelling wordt afgewezen. Het belang vh kind brengt mee dat over de gerechtelijke vaststelling vh vaderschap niet wordt beslist voordat het kind zich zélf daarover een weloverwogen mening kan vormen. Intussen kan uiteraard wel statusvoorlichting plaats vinden. Wie biologische vader is, staat immers vast.
FPKI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 26-07-2018
(pub. 27-07-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:3154
Voor het gelasten van een DNA-onderzoek is noodzakelijk en voldoende dat op grond van de ten processe gebleken feiten en omstandigheden aannemelijk is dat de betrokken persoon de verwekker van het kind is. Belang vrouw bij duidelijkheid over wie haar verwekker is, prevaleert boven de belangen van de man tot bescherming van diens privéleven en lichamelijke integriteit. Gevolgen weigering man mee te werken aan terecht gelast DNA-onderzoek voor vaststelling vaderschap. Art.1:207 lid 1 BW.
FPKI
Gerechtshof Amsterdam 12-06-2018
(pub. 10-07-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:2208
Wie zijn ogv art. 798 Rv jo art. 806 lid 1 Rv als belanghebbenden ontvankelijk in hun appel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap ex art. 1:207 BW? Hof zoekt aansluiting bij het Procesreglement overige (Boek 1) zaken. Anders dan t.t.v HR 17-05-2013ECLI:NL:HR:2013:BZ3641 wordt in het procesreglement niet langer de erfgenaam van een overleden man als belanghebbende aangemerkt, maar de afstammelingen. Kinderen man zijn belanghebbenden, weduwe - die erfgenaam is - niet.
KI
Gerechtshof Den Haag 30-05-2018
(pub. 01-06-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:1332
Afwijzing verzoek weduwe om via DA-onderzoek van haar overleden man te onderzoeken of hij inderdaad de vader is van nog twee andere dochters. Zo'n onderzoek is niet nodig, nu anderszins vaststaat dat dit het geval is. Aldus voldaan aan art. 1:207 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN