ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Overwaarde woning geen vereiste voor toekennen gebruiksvergoeding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:850
Gebruiksvergoeding ogv art. 3:169 BW voor uitsluitend gebruik van gezamenlijk goed. Gebruiksvergoeding ad € 513,09 p.m. (gelijk aan door vrouw aan man verschuldigde hypotheeklasten) redelijk.
Worden spaarpolis en banksaldi betrokken bij berekening gebruiksvergoeding?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Hof (anders dan Rb): ja, nu deze bestemd waren voor aflossing op hypotheekschuld. Gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op 4% van helft van overwaarde: 4% was in die periode gebruikelijk (miv 2017 2,5%).
Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
Man krijgt eventuele inbreng in gemeenschappelijke woning niet vergoed
Rechtbank Rotterdam 28-11-2018 (pub. 28-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9784
Ex-samenwoners. Rb leidt uit omstandigheden af dat sprake was van stilzwijgende afspraak dat woning ieder voor de helft toekomt, ondanks evt. verschil in inbreng van partijen bij de aankoop.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALHV
Rechtbank Oost-Brabant 09-05-2018
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:2445
Aanpassing kinderalimentatie wegens verminderde draagkracht man. Geen rekening wordt gehouden met afbetaling schulden, nu man dit standpunt onvoldoende heeft onderbouwd. Man vordert verdeling van diverse goederen. Hof wijst dit verzoek af nu niet vaststaat dat deze goederen tot de gemeenschap van goederen behoorden.
HV
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019
(pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:850
Hof volgt man niet in stelling dat een gebruiksvergoeding enkel in geval van overwaarde van de woning kan worden toegekend ter compensatie van het in de woning ‘vastzittende’ vermogen van de andere deelgenoot. O.g.v.art. 3:169 BW dient de deelgenoot die het goed met uitsluiting van de andere deelgenoot gebruikt, de andere deelgenoot schadeloos te stellen (HR 22-12-2000ECLI:NL:HR:2000:AA1943). Hof acht gebruiksvergoeding ad € 513,09 p.m. (gelijk aan door vrouw aan man verschuldigde hypotheeklasten) redelijk.
HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Hof: 1. aan veroordeling man om verdeling woning “tot stand te brengen” kan geen dwangsom verbonden worden; 2. functie gebruiksvergoeding is bieden schadeloosstelling voor gemist gebruik of genot ve goed (hier: de woning). In casu 4 % over hele periode op zijn plaats; 3. overwaarde wordt mede bepaald door de opgebouwde (netto) waarden vd aan die hypotheek verbonden polissen en banksaldi. Deze komen in mindering hypotheekschuld; 4. draagplicht bij helfte voor hypothecaire en eigenaarslasten hier cf rechtsverhouding pp.
HV
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
Echtelijke woning niet aan man verknocht doordat hij er lief en leed deelde met overleden eerste vrouw: voor ieder geldt dat in woning emoties worden beleefd en man woonde er ook met zijn ex. Evenmin is gelijke verdeling ism redelijkheid en billiljkheid. Maar: deel dat hij onder uitsluiting van zijn overleden vrouw erfde, valt niet onder verdeling. Ook sprake van zaaksvervanging. Berekening aandeel vrouw. Gebruiksvergoeding niet berekend ogv overwaarde (woning is geen beleggingsobject), maar op helft woonlasten (r.o. 4.36).
HV
Rechtbank Rotterdam 28-11-2018
(pub. 28-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9784
Man hoeft geen gebruiksvergoeding te betalen voor door vriendin verlaten woning, nu hij alle woonlasten en kosten vd woning draagt. Maar inbreng in gezamenlijke woning krijgt hij niet vergoed: tussen pp is (stilzwijgende) afspraak gemaakt dat de woning – die op beider naam staat geregistreerd – ieder voor de helft toekomt, ondanks een eventueel verschil in inbreng van pp bij de aankoop daarvan. Volgt veroordeling man om ervoor te zorgen dat de woning verzorgd en opgeruimd oogt voor (iedere) bezichtiging.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruiksvergoeding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN