ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Gebruiksvergoeding met terugwerkende kracht
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 02-07-2019 (pub. 03-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2340
Man is over de jaren 2010 t/m 2016 aan vrouw een vergoeding voor het gebruik van de echtelijke woning verschuldigd ad € 10.760. De man had met deze vordering redelijkerwijs rekening kunnen houden.
Overwaarde woning geen vereiste voor toekennen gebruiksvergoeding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:850
Gebruiksvergoeding ogv art. 3:169 BW voor uitsluitend gebruik van gezamenlijk goed. Gebruiksvergoeding ad € 513,09 p.m. (gelijk aan door vrouw aan man verschuldigde hypotheeklasten) redelijk.
Worden spaarpolis en banksaldi betrokken bij berekening gebruiksvergoeding?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Hof (anders dan Rb): ja, nu deze bestemd waren voor aflossing op hypotheekschuld. Gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op 4% van helft van overwaarde: 4% was in die periode gebruikelijk (miv 2017 2,5%).
Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 08-10-2019
(pub. 18-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3707
Man niet voldaan aan stelplicht dat scheidingswens vrouw onder invloed van geestelijke stoornis tot stand is gekomen. Ook niet onderbouwd dat sprake is van gezamenlijk vermogen, nu hij niet kan volstaan met enkele verwijzing naar producties, zonder onderbouwing/concretisering. Gebruikersvergoeding 2% rente ondanks dat man stelt dat dit hem is opgedrongen, nu niet is gesteld/gebleken dat hij bezwaar heeft gemaakt. Verklaring voor recht t.a.v. eigenaarslasten (ook niet structurele) niet toewijsbaar, nu dit uit de wet volgt.
Gerechtshof Amsterdam 24-09-2019
(pub. 08-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3528
Interne verhouding tussen echtgenoten: man draagplichtig voor beide hypotheekdelen, nu dit is overeengekomen i.v.m. vertrek vrouw uit woning. Reparaties/vervanging heeft man zonder overleg uitgevoerd + vrouw betaalde voor hypotheek en onderhoud. Dus ook voor rekening man. Geen gebruikersvergoeding, nu man lasten woning draagt en vrouw geen schade (woning onder water). Waarde woning nu. Man 6 mnd lasten woning na vertrek woning doorbetalen, nu hij 17 jaar met uitsluiting gebruik heeft gehad. Is redelijke termijn.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21-02-2019
(pub. 24-07-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1692
Nevenvoorzieningen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Geen nihilstelling partneralimentatie op ver in de toekomst gelegen tijdstip (bereiken 65-jarige leeftijd). Verrekenbeding, ontslagvergoedingen te rekenen tot inkomensbegrip in huwelijkse voorwaarden. Verdeling auto’s met gesloten beurzen, betaalde onderhoudsnota’s vormen onderdeel daarvan. Wettelijke rente. Gebruiksvergoeding.
Gerechtshof Den Haag 17-07-2019

(pub. 19-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1961
1. Man heeft kanker en nog max. 1,5 jaar te leven. Van vrouw (met WAO-uitkering) kan in redelijkheid worden verlangd dat zij gaat interen op haar vermogen: € 152.557 uit verkoop echtelijke woning en appartement. 2. Gift van moeder aan man per girale overschrijving. Is gift van hand tot hand. Geen vormvereiste voor evt. uitsluitingsclausule: volgt vorm van de gift. Uitsluitingsclausule aangetoond: verklaring van moeder en vermelding bij overschrijving 'Pr schenking'. Vergoedingsrecht cf. HR 05-04-2019.ECLI:HR:2019:504
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 04-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:2353
Beroep vd man op art. 3:194 lid 2 BW slaagt niet. Hij heeft zijn stelling dat de vrouw inboedelgoederen, sieraden en een geldbedrag heeft zoek gemaakt of verborgen houdt en dit met opzet is geschied, in het licht bezien vd betwisting door de vrouw, niet genoegzaam onderbouwd. Aan bewijslevering komt het hof daarom niet toe. Man wordt veroordeeld zijn medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van de woning. Gebruiksvergoeding bepaald op 4% overwaarde; tegen door rechtbank gehanteerde percentage is niet gegriefd.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruiksvergoeding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN