ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
Man krijgt eventuele inbreng in gemeenschappelijke woning niet vergoed
Rechtbank Rotterdam 28-11-2018 (pub. 28-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9784
Ex-samenwoners. Rb leidt uit omstandigheden af dat sprake was van stilzwijgende afspraak dat woning ieder voor de helft toekomt, ondanks evt. verschil in inbreng van partijen bij de aankoop.
Tijdens huwelijk geen gebruiksvergoeding voor woning
Gerechtshof Den Haag 21-11-2018 (pub. 28-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3226
Dan zijn partijen gehouden elkaar nodige te verschaffen, waaronder gebruik van echtelijke woning. Daarbij past geen gebruiksvergoeding, ook al werd huwelijksgemeenschap eerder ontbonden: art. 1:81 BW prevaleert.
Huurwoning na einde samenwoning
Gerechtshof Den Haag 24-07-2018 (pub. 01-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:2888
Na vertrek van vrouw uit woning die partijen tijdelijk huurden, komt de huur voor rekening van de man. Indien de huur een te hoge last voor hem was, had hij de huur moeten opzeggen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

HV
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Afwikkeling samenwoningsrelatie, percentage gebruiksvergoeding, veroordeling tot het medewerken aan een verdeling, waarde van de woning, draagplicht hypotheekrente en eigenaarslasten, vergoedingsrecht aankoop caravan, contractuele rente zonder verzuim.
HV
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
Echtelijke woning niet aan man verknocht doordat hij er lief en leed deelde met overleden eerste vrouw: voor ieder geldt dat in woning emoties worden beleefd en man woonde er ook met zijn ex. Evenmin is gelijke verdeling ism redelijkheid en billiljkheid. Maar: deel dat hij onder uitsluiting van zijn overleden vrouw erfde, valt niet onder verdeling. Ook sprake van zaaksvervanging. Berekening aandeel vrouw. Gebruiksvergoeding niet berekend ogv overwaarde (woning is geen beleggingsobject), maar op helft woonlasten (r.o. 4.36).
HV
Rechtbank Rotterdam 28-11-2018
(pub. 28-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9784
Man hoeft geen gebruiksvergoeding te betalen voor door vriendin verlaten woning, nu hij alle woonlasten en kosten vd woning draagt. Maar inbreng in gezamenlijke woning krijgt hij niet vergoed: tussen pp is (stilzwijgende) afspraak gemaakt dat de woning – die op beider naam staat geregistreerd – ieder voor de helft toekomt, ondanks een eventueel verschil in inbreng van pp bij de aankoop daarvan. Volgt veroordeling man om ervoor te zorgen dat de woning verzorgd en opgeruimd oogt voor (iedere) bezichtiging.
HVFP
Rechtbank Den Haag 05-12-2018
(pub. 12-12-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:14481
Werkafspraken in convenant uit 2014 over verdeling of verkoop van woning niet aan te merken als vaststelling verdeling vd woning. Vaststelling waarde woning in dat jaar en de afspraak in 2016 dat pp van die waarde zullen uitgaan kunnen vrouw in 2018 niet worden tegengeworpen. Geen reden thans af te wijken van hoofdregel dat als peildatum voor de waardering van de woning het tijdstip van de verdeling dient te gelden, zodat van de actuele waarde van de woning moet worden uitgegaan.
HV
Gerechtshof Den Haag 21-11-2018
(pub. 28-11-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:3226
Voor peildatum waarde ontbonden huwelijksgemeenschap geldt datum feitelijke verdeling, tenzij ism redelijkheid en billijkheid of pp anders zijn overeengekomen. Voor ingangsdatum gebruiksvergoeding is bepalend de datum waarop het huwelijk is ontbonden. In periode daarvoor waren pp gehouden elkaar ogv art. 1:81 BW het nodige te verschaffen, waaronder ook het gebruik vd echtelijke woning valt. Daarbij past geen gebruiksvergoeding. De eigenaarslasten worden per dezelfde datum gelijkelijk door pp gedragen. Art.3:172 BW.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruiksvergoeding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN