ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Overwaarde woning geen vereiste voor toekennen gebruiksvergoeding
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 14-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:850
Gebruiksvergoeding ogv art. 3:169 BW voor uitsluitend gebruik van gezamenlijk goed. Gebruiksvergoeding ad € 513,09 p.m. (gelijk aan door vrouw aan man verschuldigde hypotheeklasten) redelijk.
Worden spaarpolis en banksaldi betrokken bij berekening gebruiksvergoeding?
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:94
Hof (anders dan Rb): ja, nu deze bestemd waren voor aflossing op hypotheekschuld. Gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op 4% van helft van overwaarde: 4% was in die periode gebruikelijk (miv 2017 2,5%).
Woning uit eerste huwelijk
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5718
1. Deel van woning dat man onder uitsluiting van zijn vrouw erfde, valt niet in gemeenschap met tweede vrouw. 2. Gebruiksvergoeding: helft woonlasten. Niet berekend ogv overwaarde: woning is geen beleggingsobject.
Man krijgt eventuele inbreng in gemeenschappelijke woning niet vergoed
Rechtbank Rotterdam 28-11-2018 (pub. 28-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:9784
Ex-samenwoners. Rb leidt uit omstandigheden af dat sprake was van stilzwijgende afspraak dat woning ieder voor de helft toekomt, ondanks evt. verschil in inbreng van partijen bij de aankoop.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 30-04-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:1530
Behoefte gesteld op 60%-norm. In kader behoeftigheid kan vrouw gelijk aantal uren als tijdens huwelijk werken. Geen nihilstelling per 1 jan. 2020, nu aan vrouw geen hogere verdiencapaciteit toegedicht kan worden. Schuld aan ouders ivm betaalde hypotheekrente valt tot peildatum in gemeenschap. Na peildatum komen eigenaarslasten woning voor rekening van beide pp., ieder 50%. Vrouw dient voorts gebruikersvergoeding te betalen.
Rechtbank Den Haag 21-03-2019
(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3596
Echtscheiding met nevenvoorzieningen omtrent de kinderen, de kinder- en partneralimentatie, het voortgezet gebruik van de echtelijke woning en de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 11-04-2019
(pub. 17-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1358
Beroep man op nietigheid exploot uitgebracht bij (voormalige) advocaat (mbt wie geen domiciliekeuze gold) afgewezen. Man heeft niet (voldoende) weersproken dat verzoekschrift echtscheiding hem tijdig heeft bereikt en daar gaat het om, gezien MvT art. 816 Rv. Ook andere aanwijzingen dat hij tijdig op hoogte was. Verder is art. 815 lid 6 Rv terecht toegepast. Maar geen plaats voor door vrouw gevraagde machtigingen < art. 3:299 BW, nu nog niet tussen pp vaststaat hoe de verdeling vd gem. woning zal plaatsvinden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-02-2019
(pub. 10-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:611
Eenvoudige gemeenschap van woning. Ieder recht op vergoeding van bedrag dat uit privé is besteed. Voor beiden niet vast te stellen welke bedragen: vorderingen afgewezen. Art. 6:10 lid 1BW: vrouw is gehouden helft bij te dragen. Man alle kosten betaald. Feit dat in vovo bij draagkracht rekening is gehouden met aflossing door man, maakt geen verschil. Vrouw kan wijziging vovo vragen, art. Art. 824 lid 2 Rv. Man achteraf gebruikersvergoeding verschuldigd Art. 3:169 BW
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-11-2018
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:GHSHE:2018:4949
Personen- en familierecht; partneralimentatie; huwelijksvermogensrecht
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Gebruiksvergoeding

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN