ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Voor ex betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar: geen 'cirkelconstructie' overeengekomen
Gerechtshof Amsterdam 24-09-2019 (pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3716
Man had met ‘cirkelconstructie’ de hypotheekrente evt. kunnen aftrekken als partneralimentatie. Het belastingrecht is echter gebaseerd op feiten die zich hebben voorgedaan en niet op feiten die zich zouden hebben kunnen voordoen.
Kosten van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid niet aftrekbaar
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019 (pub. 06-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7009
Kosten van het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner hangen samen met de afwikkeling van de echtscheiding en behoren niet tot de kosten van geldleningen. Niet aftrekbaar.
Rente van 9% voor woninglening van (schoon)ouders niet zakelijk
meer >>

JURISPRUDENTIE

Hoge Raad 15-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:HR:2019:1780
art. 3.111, lid 2, art. 3.119, lid 1, letter a, art. 3.119aa, lid 4, art. 3.120 lid 1, letter a, Wet IB 2001.Renteaftrek. Geldlening aangegaan voor eigen woning die meer dan drie jaar te koop staat. Lening toe te rekenen aan verbouwingskosten nieuwe woning die met eigen vermogen zijn voorgefinancierd?
Gerechtshof Amsterdam 24-09-2019

(pub. 16-10-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3716
Belanghebbende zou ogv art. 6.3 IB (‘cirkelconstructie’) partnerhelft van hypotheekrente mogelijk kunnen aftrekken. Belanghebbende en ex-partner zijn daartoe echter geen alimentatieverplichting overeengekomen. Het belastingrecht is gebaseerd op feiten die zich hebben voorgedaan en niet op feiten die zich zouden hebben kunnen voordoen. Overigens zou dan de in partneralimentatie getransformeerde (helft van de) hypotheekrente bij ex-partner als inkomen worden aangemerkt. Ook geen aftrek ogv volledige economische eigendom.
Rechtbank Den Haag 27-06-2019
(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9487
De Rechtbank is van oordeel dat eiser niet aannemelijk heeft gemaakt dat een groter bedrag dan € 15.669 van het in 2002 opgenomen krediet bij de bank is aangewend voor uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019

(pub. 06-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7009
Naar het oordeel van het Hof hangen de kosten van juridisch advies, die belanghebbende in het kader van het ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner heeft gemaakt, samen met de afwikkeling van de echtscheiding waarin belanghebbende was verwikkeld en behoren zij niet tot de kosten van geldleningen als bedoeld in art. 3.120 lid 1 sub a IB. Het bedrag van € 234 is daarmee evenmin aftrekbaar. (r.o. 4.11)
Gerechtshof Den Haag 06-08-2019

(pub. 22-08-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2213
De overeengekomen rente van 9% voor een geldlening van de (schoon)ouders voor verwerving eigen woning is niet zakelijk. Vaststelling van (aftrekbaar) rentepercentage van 4,5% niet onredelijk. Belanghebbende kan geen rechten ontlenen aan de tnv haar fiscaal partner opgelegde aanslag (waarin wel een rente van 9% was geaccepteerd). De aanslag tnv van belanghebbende wordt zelfstandig vastgesteld. Bij het opleggen van de aanslag van de fiscaal partner was geen sprake van een expliciete standpuntbepaling inz. de eigenwoningrente.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Scheiden doet lijden – zeker als het fiscaal niet goed geregeld is
(Mr. Arie C. de Bakker, 18-10-2018)
Volgt de fiscaliteit simpelweg het familierecht? Ja, maar soms biedt een uitspraak niet voldoende houvast, stelt Arie C. de Bakker. Want mag een man de door hem gedragen gezamenlijke woonlasten in aftrek brengen als alimentatie?
Voorbeschouwing Belastingplan 2019
(Albert Rozendal, 09-09-2018)
Er staat het nodige te gebeuren rondom de inkomstenbelasting en andere voorgenomen belastingwijzigingen. Albert Rozendal, mede-eigenaar van Split, neemt u mee in de herzieningen en legt u de (nieuwe) berekeningen voor.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN