ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Adoptie van overleden kind
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5528
Adoptie van kind dat was overleden ttv indiening verzoek. Verzoekers kunnen bij ontstaan van familierechtelijke betrekkingen (emotioneel) belang hebben, ook al zijn er geen rechtsgevolgen voor kind.
Uitvoerbaarverklaring bij voorraad van (herroeping) adoptie?
Rechtbank Limburg 27-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12042
O.g.v. art. 1:232 BW en 1:230 BW heeft (herroeping van) een adoptie gevolgen vanaf dag waarop uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Hierbij past geen uitvoerbaarheidsverklaring bij voorraad.
30-jarige vrouw verzoekt adoptie door man die zij als vader beschouwt
Rechtbank Limburg 19-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12039
Afgewezen: verzoekster is meerderjarig. Geen schending art. 8 EVRM: tijdens minderjarigheid geen family life ontstaan door uitstapjes, vakanties, gezamenlijke feestdagen, diepgaande gesprekken en bijlessen.
Adoptie mogelijk door stiefvader die < 18 jaar ouder is dan de kinderen?
Rechtbank Limburg 16-10-2018 (pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:11086
Wettelijk vereiste leeftijdsverschil voor adoptie is dwingendrechtelijke bepaling, laat geen ruimte voor afwijking. Stiefvader krijgt wel het medegezag, hoewel moeder < 3 jaar is gescheiden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIOV
Rechtbank Noord-Holland 21-12-2018
(pub. 08-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11311
Stiefvaderadoptie toegestaan nu moeder en stiefvader de facto al 3 jaar lijken samen te wonen. Art. 1: 227 lid 2 BW. Relevant geacht verschil met situatie halfzusje dat niet geadopteerd wordt door stiefvader. Ook belofte ouders dat kind contact zal houden met ouders biologische vader wordt in aanmerking genomen. Qua geslachtsnaamkeuze is art. 1: 5 lid 8 BW van toepassing.
KIIP
Rechtbank Gelderland 19-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5528
Adoptie Nigeriaans kind. Nigeria ten tijde van verzoek tot beginseltoestemming geen partij bij Haags Adoptieverdrag 1993; Boek 10 BW toepasselijk. Ondanks dat kind was overleden ten tijde van indiening verzoek wordt adoptie in kennelijk belang kind geacht. Verzoekers kunnen bij ontstaan familierechtelijke betrekkingen belang hebben (o.m. emotioneel belastend dat zij niet op overlijdensakte kind als ouders staan vermeld), ook al zullen verdere rechtsgevolgen voor kind uitblijven.
FPKI
Rechtbank Limburg 27-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12042
Kind werd 2x geadopteerd. Herroeping 2-de adoptie zou zowel voor adoptiekind als adoptie-ouders verlossing betekenen. Herroeping adoptie in kennelijk belang verzoekster. Gevolg: situatie van vóór de tweede adoptie zal herleven. Kind krijgt geslachtsnaam die ze bij eerste adoptie kreeg. Op grond van art. 1:232 lid 3 BW juncto art. 1:230 lid 1 BW heeft de herroeping haar gevolgen vanaf dag waarop uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan. Hierbij past geen uitvoerbaarheidsverklaring bij voorraad.
KI
Rechtbank Limburg 19-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12039
Uitstapjes, vakanties, gezamenlijk vieren van feestdagen, voeren van diepgaande gesprekken en geven van bijlessen door [verzoeker] aan verzoekster leiden niet tot conclusie dat tijdens de minderjarigheid van verzoekster sprake is geweest van gezinsleven. Verzoekster heeft pas nadat zij meerderjarig is geworden enige tijd bij verzoeker gewoond. Afwijzing adoptieverzoek mbt 30-jarige vrouw ogv art. 1:228 BW daarom niet ism familylife-criterium a.b.i. art. 8 EVRM.
KI
Rechtbank Noord-Nederland 19-06-2018
(pub. 13-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:2807
Stiefouderadoptie
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN