ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Kan meemoeder het kind dat zij erkende nog adopteren?
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wat wél kan is dat bijzondere curator namens kind vernietiging erkenning vraagt; meemoeder kan daarna adopteren. Rb laat meewegen dat adoptie in buitenland meer zekerheid geeft.
Adoptie van meerderjarige?
Rechtbank Noord-Holland 27-02-2019 (pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1573
Verzoek afgewezen: termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Geen onaanvaardbare doorkruising van het recht op bescherming familieleven, dat door het EVRM wordt gewaarborgd.
Draagmoederschap met anonieme eiceldonatie op Cyprus
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Duo-vaders niet gehandeld in belang van de kinderen, nu hen mogelijkheid is ontnomen duidelijkheid te krijgen over genetische moeder. Is in NL verboden. Ivm recht op family life kinderen toch adoptie door duovader.
Adoptie van overleden kind
Rechtbank Gelderland 19-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:RBGEL:2018:5528
Adoptie van kind dat was overleden ttv indiening verzoek. Verzoekers kunnen bij ontstaan van familierechtelijke betrekkingen (emotioneel) belang hebben, ook al zijn er geen rechtsgevolgen voor kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019
(pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Als kind erkend is door meemoeder (waardoor ook zij juridisch ouder wordt), dan behoort adoptie door haar niet meer tot de mogelijkheden. Dat de (rechts)gevolgen van erkenning en adoptie deels verschillend zijn, maakt dit niet anders. Gelet hierop is de adoptie van kind (2014) door verzoekster niet meer mogelijk, aangezien verzoekster dit kind al heeft erkend. Wat wél kan is dat de erkenning wordt vernietigd op verzoek vd bijzondere curator namens het kind. Volgt vernietiging vd erkenning en inwilliging verzoek adoptie.
KI
Rechtbank Noord-Holland 27-02-2019
(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1573
Verzoek tot adoptie meerderjarige afgewezen. Weliswaar sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden, maar niet van een verschoonbare termijnoverschrijding. Hierdoor geen sprake van onaanvaardbare doorkruising van het door art. 8 EVRM gewaarborgde recht op bescherming van het familieleven die terzijdestelling van het dwingendrechtelijke art. 1: 228 lid 1 aanhef en onder a BW rechtvaardigt.
KI
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Rechter oordeelt dat mannen laakbaar handelden door zich niet te laten informeren over traject van hoogtechnologisch draagmoederschap op Cyprus, waarbij zij gebruik maakten ve anonieme eiceldonor, terwijl dat in Nederland niet is toegestaan. Hierdoor is de kinderen het recht op toegang tot hun afstammingsgegevens ontnomen, wat kwalijke zaak is, aangezien kennis hiervan van groot belang is voor de (identiteits)ontwikkeling van een kind. Gelet op recht familylife kinderen wordt adoptie door duovader niettemin toegewezen.
KI
Rechtbank Oost-Brabant 15-05-2018
(pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:4353
Hoewel het stellen van termijnen in beginsel geen ongerechtvaardigde inmenging is in het recht op eerbiediging van family life in de zin van artikel 8 EVRM, is rechtbank van oordeel dat het vasthouden aan het minderjarigheidsvereiste voor adoptie in casu naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ontoelaatbare inmenging in het recht op eerbiediging van family life oplevert van ernstig zieke meerderjarige en de man die al 24 jaar voor haar zorgt als partner van haar moeder.
KI
Rechtbank Oost-Brabant 06-02-2018
(pub. 24-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:4242
Verzoek tot adoptie met aanvulling van voornamen kind toegewezen. Afwegingen rechter. Art.1:4 lid 4 BW. Rechtbank toont begrip voor moeite die biologische vader heeft met het verzoek tot wijziging vd voornaam, maar beschouwt dit meer als een teken vd moeite van vader, die pas zeer laat over bestaan vh kind werd ingelicht, met het gevoel dat hem veel is afgenomen. Doordat meisje in kwestie haar voornaam behoudt en dat dat ook haar roepnaam blijft, is bezwaar vader niet doorslaggevend.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN