ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Adoptie X
meer >>

NIEUWS

Betere band met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder niet uitzonderlijk
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 (pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Daarom geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot een uitzondering op het minderjarigheidsvereiste bij adoptie.
Kan meemoeder het kind dat zij erkende nog adopteren?
Rechtbank Midden-Nederland 04-03-2019 (pub. 12-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:845
Nee, dat is niet meer mogelijk. Wat wél kan is dat bijzondere curator namens kind vernietiging erkenning vraagt; meemoeder kan daarna adopteren. Rb laat meewegen dat adoptie in buitenland meer zekerheid geeft.
Adoptie van meerderjarige?
Rechtbank Noord-Holland 27-02-2019 (pub. 07-03-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:1573
Verzoek afgewezen: termijnoverschrijding niet verschoonbaar. Geen onaanvaardbare doorkruising van het recht op bescherming familieleven, dat door het EVRM wordt gewaarborgd.
Draagmoederschap met anonieme eiceldonatie op Cyprus
Rechtbank Amsterdam 23-01-2019 (pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:352
Duo-vaders niet gehandeld in belang van de kinderen, nu hen mogelijkheid is ontnomen duidelijkheid te krijgen over genetische moeder. Is in NL verboden. Ivm recht op family life kinderen toch adoptie door duovader.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019

(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1989
Vaststaat dat er een feitelijk gezinsverband is/was tussen moeder, haar in 2019 overleden tweede man en moeder's nu 37-jarige dochter. Het is echter in deze tijd – waarin stiefouders en samengestelde gezinnen steeds vaker voorkomen – niet uitzonderlijk dat iemand een betere band heeft met ‘sociale’ ouder dan met juridische ouder. Daarom geen sprake van zeer bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot een uitzondering op het minderjarigheidsvereiste bij adoptie. Volgt afwijzing adoptieverzoek.
Rechtbank Limburg 18-04-2019
(pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3662
Hoewel stiefvaderadoptie gezien leeftijd (stief)dochter (1977) niet meer het (primaire) karakter heeft van kinderbescherming, hebben (stief)dochter en stiefvader een zwaarwegend belang dat de juridische situatie in overeenstemming wordt gebracht met de bestaande feitelijke gezins- en familiesituatie. Sprake van (zeer) bijzondere omstandigheden. Afwijzing verzoek zou jegens hen allebei een ongeoorloofde inbreuk opleveren op hun recht op familie- en gezinsleven abi art. 8 EVRM. Terzijdestelling minderjarigheidseis BW.
Rechtbank Limburg 29-03-2019
(pub. 03-05-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:3955
Stiefouderadoptie van meerderjarige (1995). Sprake van bijzondere omstandigheden waardoor voorwaarde van art. 1:228 lid 1 sub a BW terzijde geschoven kan worden. Zou dochter in kwestie door vasthouden aan minderjarigheidseis niet geadopteerd mogen worden, dan zou ze, nu haar 4 minderjarige (half)broertjes- en zusjes daarvoor volgens het BW wél in aanmerking komen, buiten de boot vallen. Zou inbreuk zijn op art. 8 EVRM. Volgt uitspraak adoptie mbt álle 5 kinderen van moeder. Ook uitspraak over hun nieuwe geslachtsnaam.
Rechtbank Oost-Brabant 06-03-2019
(pub. 02-05-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:2493
Verzoek tot (stiefouder-) adoptie van 3 inmiddels meerderjarige kinderen afgewezen. Rb legt art. 1:228 lid 1 onder g BW hier zo uit dat het moet gaan om de gezagssituatie ttv hun minderjarigheid. Verzoek voldoet dan voor alle kinderen niet aan de voorwaarde dat ouder niet of niet langer het gezag heeft. Voor twee vd drie kinderen geldt bovendien dat zij ttv het verzoek al meerderjarig waren. Vasthouden aan de wettelijke voorwaarden levert ic geen schending op van art. 8 EVRM.
Rechtbank Noord-Holland 24-04-2019
(pub. 30-04-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:3497
Verzoek tot stiefouderadoptie afgewezen na tegenspraak door juridische (en biologische) vader. Daaraan kan ic niet worden voorbijgegaan. Evenmin sprake van misbruik bevoegdheid door jur. vader. Art.1:228 BW. Daar komt bij dat niet vaststaat dat kind in toekomst niets meer van z'n vader in hoedanigheid ouder heeft te verwachten art. 1:227 BW. Hoewel rb wantrouwen vd moeder tov vader begrijpt, lijkt zijn wens tot hernieuwd contact met kind intrinsiek. Ook toont hij oa verantwoordelijkheid voor wat in verleden mis ging.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Adoptie

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN