ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Privacy in de jeugdbescherming
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7537
Afwijzing van verzoek van moeder en meerderjarige dochters tot vernietiging van dossier van Veilig Thuis. Aannemelijk dat bewaren van dossier van aanmerkelijk belang is voor minderjarige dochter van moeder.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7410
Vader wordt als 'betrokkene' ex art. 7.3.1 lid 2 Jeugdwet aangemerkt. Hulpverleningsinstelling moet op verzoek van vader persoonsgegevens (deels) verwijderen: niet objectief gemaakt dat vader strijd tegen moeder voerde.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019 (pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3475
Hof: moeder en advocaat hebben ism (straf)wet gehandeld door maken en overleggen van opname van gesprek met jeugdbeschermer bij moeder in huis. Betreft ook vertrouwelijk gesprek met kind. Hof laat opname buiten beschouwing.
AVG en samenwerking in de publieke sector
AVG: disproportioneel en contraproductief (Jos van der Lans, Sociale Vraagstukken 02-06-2018)
Talloze hulpverleners over de vloer, daar wilden we vanaf. Maar met de AVG worden we jaren teruggeworpen bij de samenwerking in de publieke sector. Er hoeft straks maar een keer een boete te worden uitgeschreven en heel hulpverleningsland schiet in de kramp.
Gemeente in de fout bij informatieverstrekking kinderen
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7537
Verweersters in hoger beroep (moeder en twee meerderjarige dochters) verzoeken op grond van art. 36 Wbp vernietiging van een dossier dat Veilig Thuis heeft opgemaakt n.a.v. een melding door de politie. Anders dan de Rb oordeelt het Hof dat Veilig Thuis het verzoek terecht heeft afgewezen. Het is redelijkerwijs aannemelijk dat bewaren van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een derde, in dit geval de minderjarige dochter van de moeder.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7410
Vader verzoekt ogv Jeugdwet en (toen geldende) Wbp om verwijdering uit dossier jeugdhulpverlener van: "Het kind wordt niet betrokken bij de spanningen van de strijd die de vader met moeder voert" en "De relatie die al onder spanning stond, is sterker onder spanning komen te staan door de hevige strijd die vader met moeder voert" Hof: deze passages bevatten alleen een subjectief oordeel van de jeugdhulpverlener, zonder vermelding van objectieve grondslag. Toewijzing vordering en veroordeling van instelling in proceskosten.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019

(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3475
Jeugdbeschermer maakt bezwaar tegen door moeder als bijlage overgelegde opname en uitwerking van gesprek met jeugdbeschermer bij moeder in huiskamer. Zij wist niet van maken van opnamen. Betreft ook vertrouwelijk gesprek met [kind] toen de anderen, o.m. moeder, de kamer hadden verlaten. Hof: productie buiten beschouwing. Gelet op art. 139a (strafbaar stellen stiekem afluisteren) en 139e onder 3 (strafbaar stellen van het aan anderen geven hiervan): onrechtmatig verkregen bewijs. Moeder en advocaat hebben ism wet gehandeld.
Raad van State 20-02-2019
(pub. 20-02-2019), ECLI:NL:RVS:2019:544
Bij besluit van 24 juni 2016 heeft de minister het verzoek van [appellant] om inzage in dan wel afgifte van het screeningsdossier van de voormalige pleegouders van zijn zoon [naam zoon] afgewezen.
Raad van State 13-02-2019
(pub. 13-02-2019), ECLI:NL:RVS:2019:436
Bij besluit van 4 mei 2017 heeft de stichting het verzoek van [appellante] om informatie betreffende haar meerderjarige zoon, zijn bezittingen en zijn leven niet-ontvankelijk verklaard.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Privacy in de jeugdhulp

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN