ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Adoptie van kind dat al meerderjarig was toen family-life met adoptie-ouder tot stand kwam
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18-08-2020 (pub. 27-10-2020), ECLI:NL:RBZWB:2020:3852
Sprake van bijzondere omstandigheden waardoor het buiten toepassing laten van de in art. 1:228 lid 1 aanhef en onder a BW neergelegde voorwaarde van minderjarigheid gerechtvaardigd is.
Alleen bij goede onderbouwing is afwijken forfaitaire zorgkorting mogelijk
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-10-2020 (pub. 26-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:8475
Zorgkortingspercentages zijn bedoeld als een grofmazig systeem om de verblijfskosten te begroten. Hoogste percentage (35) is vooral bedoeld voor (een vorm van) co-ouderschap of omgangsregeling die daarnaar neigt.
Brengen tot de voordeur
Rechtbank Rotterdam 07-10-2020 (pub. 26-10-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:9518
Rb volgt Raad: afscheidnemende ouder moet kinderen (in elk geval) tot bij voordeur andere ouder brengen.
Afspraak 'uitgekleed gezag' - kan dat wel?
Rechtbank Den Haag 14-07-2020 (pub. 22-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:9830
Ouderlijk gezag staat niet geheel ter vrije bepaling van partijen, maar afspraak van ouders in ouderschapsplan dat moeder alle gezagsbevoegdheden aan vader delegeert, blijft in stand. Wel houden ouders formeel het gezamenlijk gezag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 28-10-2020
(pub. 30-10-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:8795
Kind verzoekt middels kindbrief wijziging ouderlijk gezag. Gezin heeft een belaste voorgeschiedenis met een zeer conflictueuze echtscheiding. Ook heeft zij vader en haar halfbroer beschuldigd van seksueel misbruik. Dit is nooit vastgesteld, OM heeft geseponeerd. De kinderrechter ziet dat de vader zijn uiterste best heeft gedaan geen druk op kind uit te oefenen. Belang van de vader om het laatste restje binding met kind te behouden wordt onderkend. Kind is echter zeer gekwetst en beschadigd. Daarom wordt gezag beeindigd.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29-10-2020
(pub. 30-10-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:3373
bekrachtiging ontzegging omgang
Rechtbank Rotterdam 16-09-2020
(pub. 29-10-2020), ECLI:NL:RBROT:2020:9695
Schatting nbi / gevolg kinderbijdrage bij uitbreiding zorgregeling. Man heeft niet voldaan aan de op hem rustende plicht te stellen en vanwege de weerspreking, te onderbouwen wat zijn nbi is. De onjuistheid van het door hem gestelde nbi volgt uit zijn eigen erkenning en getoonde bijschrijvingen op de bankapp van de man tijdens de schorsing getoond.Het door de vrouw gestelde nbi van de man strookt niet met zijn inkomen in 2019 (een regulier jaar), niet met het voor de rechtbank vaststaande feit dat de man in ieder geval enige gez...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-10-2020
(pub. 29-10-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:8774
Hof houdt de zaak over hoofdverblijf en omgang opnieuw aan. Overeenkomstig het advies van de bijzondere curator verzoekt het hof de raad voor de kinderbescherming onderzoek te doen. Zo nodig naar een kinderbeschermingsmaatregel.
Rechtbank Den Haag 26-10-2020
(pub. 28-10-2020), ECLI:NL:RBDHA:2020:10801
Wrakingsverzoek afgewezen. De wrakingskamer acht verzoekers ontvankelijk in hun verzoek. De wrakingskamer deelt het standpunt van de rechter dat de behandeling van de zaak is geëindigd door een einduitspraak niet, nu de behandeling is aangehouden en daarover verder zal worden beslist door de meervoudige kamer. Verzoekers zijn het niet eens met de (tussen)beslissing van de rechter dat de omgangsregeling tussen verzoekers en hun dochter opgeschort blijft. Verzoekers vinden dat de rechter onvoldoende acht heeft geslagen op de door he...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Gescheiden ouders: do’s en don’ts voor scholen
(Mr. Herlinde Bos en Mr. Dian Lauran, 17-12-2019)
De afgelopen jaren heb ik meerdere scholen geadviseerd die betrokken dreigden te raken in een conflict tussen scheidende ouders. Hoe voorkom je dat? Welke rol kan een school spelen? En aan welke plichten moet een school voldoen?
Kabinet komt met ongelijkwaardig alternatief voor meerouderschapsregeling
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 28-08-2019)
In 2016 deed de Staatscommissie Herijking ouderschap een aantal aanbevelingen voor een gelijkwaardige meerouderschapsregeling. Het toenmalige kabinet reageerde enthousiast. Rutte III stelt echter iets heel anders voor: deelgezag.
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?
(Mr. Casey van Veenendaal, 18-03-2019)
Van welke verlofregelingen kunnen ouders gebruikmaken in 2019? Een overzicht.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN