ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Door bijzondere omstandigheden geen kinderalimentatie verschuldigd
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020 (pub. 22-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:422
Ernstig huiselijk geweld man. Beide pp hebben bijstandsuitkering. Geen vaststelling kinderalimentatie: veiligheidsrisico voor vrouw en kinderen bij bekend worden van gegevens van vrouw weegt zwaarder dan geringe bedrag aan KAL.
Moeder had aan angsten moeten werken
Gerechtshof Amsterdam 14-01-2020 (pub. 21-01-2020), ECLI:NL:GHAMS:2020:91
Moeder kan zich niet op angst beroepen om zich aan plicht tot informatieverstrekking te onttrekken. Ze heeft zich immers onvoldoende ingezet om aan deze angst te werken. Dwangsom.
Zaaddonor juridisch geen verwekker
Rechtbank Noord-Holland 08-01-2020 (pub. 21-01-2020), ECLI:NL:RBNHO:2020:61
Aan biologisch vaderschap man die zijn sperma als donor tbv kunstmatige bevruchting heeft afgestaan geen juridisch vaderschap abi art.1:207 BW verbonden, noch een onderhoudsverplichting abi art.1:394 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16-01-2020
(pub. 23-01-2020), ECLI:NL:GHSHE:2020:123
Stelling moeder dat nw vriend aan Zutphen is gebonden vanwege zijn kinderen wier moeder is overleden, levert nog geen noodzaak op voor haar om ook in Zutphen te blijven wonen. Met keuze moeder voor Z, wordt de beslissing over HVP kinderen die nu bij vader in Den Bosch zijn onvermijdelijk niet alleen keuze tussen ouders, maar ook keuze voor Z of den B. Volgt bepaling HVP bij vader in den B, waar kinderen hun hele leven woonden. Hierbij speelt rol dat vader meer dan moeder zal zorgen dat zorgregeling wordt nageleefd.
Gerechtshof Den Haag 15-01-2020
(pub. 22-01-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:55
Vervangende toestemming voor medische behandeling; afname wangslijm voor DNA-onderzoek en machtiging uithuisplaatsing.
Gerechtshof Den Haag 08-01-2020
(pub. 22-01-2020), ECLI:NL:GHDHA:2020:54
-
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16-01-2020
(pub. 22-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:427
Door onmacht van de moeder om de gevolgen van haar opstelling voor haar dochter te overzien en te begrijpen, wordt haar het omgangsrecht met har dochter ontzegd. Als de ondertoezichtstelling eindigt, blijft deze ontzegging gelden (artikel 1:2659 lid 3 BW). Het gezamenlijk gezag van ouders blijft wel in stand.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2020

(pub. 22-01-2020), ECLI:NL:GHARL:2020:422
Vrouw krijgt eenhoofdig gezag over kk ter waarborging van veiligheid. Sprake van ernstig huiselijk geweld waarvoor man veroordeeld is. Man niet-ontv. in inforegeling, nu rb geen eindbeslissing op dit punt heeft genomen. Beide pp hebben uitkering Participatiewet. In afwijking van advies Expertgroep toch geen vaststelling kinderalimentatie, omdat belangen van de kinderen hieraan in de weg staan. Veiligheidsrisico voor vrouw en kk bij het bekend worden van gegevens vrouw weegt zwaarder dan geringe bedrag aan KAL.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Gescheiden ouders: do’s en don’ts voor scholen
(Mr. Herlinde Bos en Mr. Dian Lauran, 17-12-2019)
De afgelopen jaren heb ik meerdere scholen geadviseerd die betrokken dreigden te raken in een conflict tussen scheidende ouders. Hoe voorkom je dat? Welke rol kan een school spelen? En aan welke plichten moet een school voldoen?
Kabinet komt met ongelijkwaardig alternatief voor meerouderschapsregeling
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 28-08-2019)
In 2016 deed de Staatscommissie Herijking ouderschap een aantal aanbevelingen voor een gelijkwaardige meerouderschapsregeling. Het toenmalige kabinet reageerde enthousiast. Rutte III stelt echter iets heel anders voor: deelgezag.
Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?
(Mr. Casey van Veenendaal, 18-03-2019)
Van welke verlofregelingen kunnen ouders gebruikmaken in 2019? Een overzicht.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN