ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

'Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.’ Matteüs 7:2
Rechtbank Noord-Nederland 22-03-2019 (pub. 24-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2313
Religieuze ouders hebben alleen oog voor wat de andere ouder verkeerd doet. Rechter vraagt zich af of bijbeltekst, waarin gelijkenis, hen wél op een positieve manier in beweging kan krijgen.
Als (o)pa papa's vader niet meer is
Rechtbank Noord-Nederland 27-10-2015 (pub. 23-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2015:6462
Man (1971) stond er niet bij stil dat door toewijzing vordering tot ontkenning vh vaderschap van zijn vader ook de geslachtsnaam van hem en zijn drie kinderen zou wijzigen. Heeft rechter oplossing?
Kan misbruik door vader van kind 2 gevolgen hebben voor gezag over en contact met kind 1?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 09-05-2019 (pub. 22-05-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4089
Moeder wist ttv ontbinding geregistreerd partnerschap dat vader (stief-)kind 2 (2003) had misbruikt. Toch hield hij gezag over kind 1 (2013) en kwam er contactregeling met dit kind. Is hier iets aan te doen?
Autosomaal versus X-chromosomaal DNA onderzoek
Rechtbank Midden-Nederland 09-05-2019 (pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2012
Positieve verplichting voor vermoedelijke halfzus A tot medewerking aan DNA-onderzoek om afstamming van haar vermoedelijke halfzus B vast te stellen. X-chromosomaal DNA onderzoek biedt meeste duidelijkheid.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Rotterdam 13-02-2019
(pub. 27-05-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:4319
“ Geen vervangende toestemming voor verhuizing naar Vlaanderen. “
Rechtbank Noord-Holland 23-05-2019
(pub. 27-05-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4469
Moeder wordt veroordeeld om, in ieder geval in afwachting van de beslissing in de bodemprocedure, met de kinderen terug te verhuizen, nadat zij in strijd met de beschikking (waarin haar verzoek vervangende toestemming is afgewezen) en het vonnis in kort geding (waarin aan haar een verhuisverbod is opgelegd) toch met de kinderen is verhuisd van Haarlem naar Dordrecht.
Rechtbank Noord-Nederland 22-03-2019

(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:2313
Ouders hebben alleen oog voor wat andere ouder fout doet. Kinderen en hulpverleners hielden hun vergeefs een spiegel voor. Gelet op actieve religieuze beleving die ouders zeggen te hebben en hun beider wens om de kinderen ook met die beleving op te voeden, vraagt rb zich af zich op of (hernieuwde) aandacht voor eeuwenoud verhaal, in het evangelie volgens Matteüs bekend onder 'de gelijkenis van de splinter en de balk', de man en de vrouw wél op een positieve manier in beweging kan krijgen. Samenvatting doet uitspraak tekort.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1911
verlenging ondertoezichtstelling na rapportage bijzondere curator
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Welke verlofmogelijkheden hebben ouders in 2019?
(Mr. Casey van Veenendaal, 18-03-2019)
Van welke verlofregelingen kunnen ouders gebruikmaken in 2019? Een overzicht.
De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN