ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 205 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Begeleide omgangsregeling kinderen en grootouders vz
Rechtbank Noord-Nederland 09-12-2020 (pub. 06-05-2021), ECLI:NL:RBNNE:2020:5159
Omgang met grootouders in belang kinderen. Echter onvoldoende vertrouwen dat grootouders vader buiten hun omgangsregeling gaan houden. Daarom BOR en geen onbegeleide omgangsregeling.
Noodzaak verhuizing in licht uitbraak Covid-19
Gerechtshof Amsterdam 20-04-2021 (pub. 04-05-2021), ECLI:NL:GHAMS:2021:1256
Vervangende toestemming om met kind te verhuizen naar andere plaats en kind daar op school in te schrijven. Noodzaak verhuizing staat vast. Nieuwe thuiswerk-norm heeft huisvestingssituatie nijpender gemaakt.
Gerechtelijke vaststelling vaderschap uitsluitend bedoeld voor geval dat bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan
Rechtbank Oost-Brabant 15-12-2020 (pub. 03-05-2021), ECLI:NL:RBOBR:2020:6946
Wat in verleden ook wel ‘de gedwongen erkenning’ genoemd werd, is bedoeld voor gevallen waarin bio-ouder niet tot erkenning wil of kan overgaan. Nu daarvan in casu geen sprake is, wijst rb verzoek ouders af.
Spoorboekje verkrijging medegezag door stiefvader met achternaamswijziging voor kinderen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-04-2021 (pub. 23-04-2021), ECLI:NL:GHARL:2021:3956
Stiefvader krijgt medegezag over kinderen. Kinderen krijgen daarnaast zijn achternaam. Art.1:253t lid 1 BW en art. 1: 253t lid 3 BW.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Den Haag 29-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:4491
gezagsuitoefening, hoofdverblijfplaats en kinderalimentatie
Rechtbank Den Haag 04-03-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBDHA:2021:3186
Adoptie naar Nederlands recht, naast Ethiopische adoptiebeslissing.
Hoge Raad 07-05-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:HR:2021:702
Art. 81 lid 1 RO. Personen- en familierecht. Verzoek verwekker tot vernietiging erkenning kind door andere man en tot verlening vervangende toestemming voor erkenning door verwekker (art. 1:204 lid 3 BW). Misbruik van bevoegdheid door moeder bij verlenen toestemming aan andere man voor erkenning; motivering.
Rechtbank Limburg 30-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBLIM:2021:3939
Afwijzing verzoek tot vaststelling van een zorgregeling tussen kinderen (tieners) en moeder omdat contact in strijd is met de zwaarwegende belangen van de kinderen. In de afgelopen jaren is middels een raadsonderzoek en BOR-traject geprobeerd het contact te herstellen, maar dat is niet mogelijk gebleken. Kinderen geven duidelijk aan dat ze nu geen contact met de moeder willen en behoefte hebben aan rust. Bij die wens zal de moeder zich, hoe moeilijk ook, moeten neerleggen, zodat contactherstel in de toekomst wellicht weer m...
Rechtbank Gelderland 16-04-2021
(pub. 07-05-2021), ECLI:NL:RBGEL:2021:2257
Moeder vordert primair te bepalen dat vader schriftelijk toestemming geeft voor inschrijving school en subsidiair vervangende toestemming te verlenen. Subsidiaire vordering wordt toegewezen. Belang van de kinderen staat voorop. Moeder is verhuisd en de oude school is nu zes kilometer van de nieuwe woning. Voor de moeder is de reisafstand praktisch niet haalbaar. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij moeder. Het is in hun belang om in die omgeving naar school te gaan. Feitelijke situatie is leidend. Op onzekere toek...
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Anonimiteit van de zaaddonor
(Mr. Myrthe Weltak, 07-04-2021)
Ziekenhuis hoeft de identiteit van een anonieme zaaddonor niet bekend te maken. Dat heeft de rechter geoordeeld in een procedure die was aangespannen door een van de donorkinderen. Wat is de achtergrond van deze uitspraak?
Verhuizen met kind na een echtscheiding
(Florian Drenth, LLM, 13-02-2021)
Bij een verhuizing met kind is in beginsel toestemming nodig van de andere ouder met gezag en bij een geschil hierover beslist de rechter. In dit overzichtsartikel komen diverse juridische aspecten daarvan aan de orde.
“Mag mijn ex-partner zomaar verhuizen met onze kinderen?”
(Mr. Sabrina de Jong, 12-02-2021)
Wat zijn de juridische mogelijkheden als de ex-partner met de kinderen wil verhuizen, of zelfs al is verhuisd? Welke criteria hanteert de rechter bij de belangenafweging? Diverse uitspraken passeren de revue.
Verhuizing met kinderen bij eenhoofdig gezag
(Mr. Karin Moene, 11-02-2021)
Een ouder met gezamenlijk gezag moet toestemming vragen aan de andere ouder voor een verhuizing met de kinderen. Maar is ook toestemming nodig als sprake is van eenhoofdig gezag?
Gezag, custody en internationaal verhuizen
(Mr. Lucienne Diaz Murillo, 10-02-2021)
Bij een verhuizing met de kinderen naar Nederland of naar het buitenland kunnen specifieke gezagsbegrippen, verdragen en andere aspecten een rol spelen. Meer hierover in dit artikel.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN