ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts € 209 per jaar (excl. btw)
Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

De kinderrechter verzucht eerst en beslist daarna
Rechtbank Noord-Holland 19-01-2022 (pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:323
Rechter verzucht nadrukkelijk dat het dossier een buitengewoon triest beeld geeft van dit gebroken gezin. Ouders houden elkaar al jaren gevangen in voortdurende strijd over de kinderen; zij zijn de grootste verliezers.
Verhuisde moeder moet aan vader € 0,25/km voor reiskosten zorgregeling betalen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-01-2022 (pub. 20-01-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:361
Bij verlening toestemming verhuizing moeder en vaststelling zorgregeling vader wordt tevens bepaald dat moeder aan vader compensatie reiskosten zorgregeling moet voldoen. Hof acht € 0,25/km passend om zorgregeling mogelijk te maken.
Staande huwelijk niet mogelijk om eenhoofdig gezag te verkrijgen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11-01-2022 (pub. 18-01-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:247
Het verzoek van moeder om met het eenhoofdig gezag belast te worden, ontbeert iedere rechtsgrond. Partijen waren namelijk nog getrouwd. Huwelijk is inmiddels ontbonden; toewijzing verzoek gezag op andere grondslag .
Zorgregeling van duomoeders laten aansluiten bij biologisch ouderschap?
Gerechtshof Amsterdam 21-12-2021 (pub. 18-01-2022), ECLI:NL:GHAMS:2021:4226
Bij uiteengaan hebben de moeders voor de zorgregeling aansluiting gezocht bij ieders biologisch ouderschap, maar het is nu van belang dat de kinderen frequenter contact met elkaar en met de andere moeder hebben. Hof breidt regeling uit.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 20-09-2021
(pub. 24-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2021:12521
Benoeming bijzondere curator ex. artikel 1:250 BW om de minderjarige bij de behandeling van de strafzaak tegen verdachte in rechte te vertegenwoordigen zodat zij zich als benadeelde partij kan voegen in het strafproces (in eerste aanleg). Rechtbank ziet in bijzondere omstandigheden van het geval aanleiding voor een spoedbeslissing op het verzoek zonder eerst de juridische vader op te roepen: het belang van de minderjarige bij een snelle beslissing op haar verzoek weegt zwaarder dan het belang van de juridische vader om in ...
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-01-2022
(pub. 24-01-2022), ECLI:NL:GHARL:2022:425
Vaststelling omgangsregeling bij ondertoezichtstelling, 1:377a BW; tussenbeschikking.
Rechtbank Noord-Nederland 17-12-2021
(pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBNNE:2021:5542
Ontkenning (art. 1:200 BW) en gerechtelijke vaststelling vaderschap (art. 1:207 BW) van Eritreese kinderen van Eritreese vrouw, in Eritrea gehuwd, door tot NLer genaturaliseerde man. NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). NL recht toepasselijk (art. 10:93 jo 92 BW, art. 10:17 BW resp. art. 10:97 en 17 BW). Vaststellen namenreeks: NL rechter rechtsmacht (art. 3 Rv). Art. 4 RWN. NL recht toepasselijk (art. 10:17 en 19 BW). Naar NL recht kan persoon geen namenreeks krijgen. Voornamen kinderen zodanig gewijzigd (art. 1:4 BW) dat verwijzi...
Rechtbank Noord-Holland 23-08-2021
(pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2021:7085
Verzoek RvdK met doel in NL juridisch verankeren positie grootmoeder (vaste verzorger en opvoeder) van Pools kind en voorzien in gezag. Via erkenning beslissing Poolse rechter of via procedure tot benoeming grootmoeder als tijdelijke voogd? NL rechter rechtsmacht (art. 1 jo 8 Brussel IIbis). NL recht toepasselijk (art. 15 HKBV 1996). Poolse beslissing van rechtswege erkend (art. 21 Brussel IIbis). In hoeverre verhoudt positie Poolse wettelijke zorgdragerschap zich tot NL vormen van voogdij en kan deze positie zonder nadere procedu...
Rechtbank Noord-Holland 19-01-2022

(pub. 21-01-2022), ECLI:NL:RBNHO:2022:323
Kinderrechter verzucht dat het dossier een buitengewoon triest beeld geeft van dit gebroken gezin. Ouders houden elkaar al jarenlang gevangen in een voortdurende strijd over de kinderen. Beide ouders voelen zich hierbij verliezer, maar de kinderen zijn de grootste verliezers. Rechtbank hakt voor de ouders en de kinderen op belangrijke punten knopen door, ook al zal niet iedereen in gelijke mate tevreden gesteld worden. De hoop is dat partijen deze beslissingen vanuit hun behoefte aan rust en duidelijkheid zullen accepteren.
meer blogs >> podcasts >>

BLOGS en PODCASTS

Podcastgesprek: jeugdzorg en ouderverstoting
( Mr. Jolande ter Avest en Mr. Laura Goei, 18-01-2022)
Laura Goei en Jolande ter Avest gaan opnieuw met elkaar in gesprek, ditmaal over ouderverstoting. Samen bespreken zij verschillende vragen rondom dit actuele thema, ieder vanuit de eigen beroepsgroep.
De complexe echtscheiding
(Manuelle Devilee, 18-01-2022)
Jeugdbeschermers zien een toename in de problematiek rondom echtscheidingen. De auteur/jeugdbeschermer bespreekt haar eigen ervaringen en vraagt ouders kritischer naar hun eigen rol binnen het conflict te kijken.
Beste... (7) (deel 1b/ouderonthechting)
(Mr. Jolande ter Avest, 21-12-2021)
Beste rechter. Onlangs schreef ik een lovend briefje aan een rechter die ingreep in een ouderonthechtingszaak. Zo gaat het echter niet altijd, zelfs niet bijna altijd. Ik dacht gelijk aan u.
Beste... (6) (deel 1a/ouderonthechting)
(Mr. Jolande ter Avest, 21-12-2021)
Beste rechter. Ik was verrast toen ik u zag zitten. ‘Fijn’, dacht ik direct. Ik ken u als een rechter die ieder dossier van top tot teen kent en piekfijn weet waar de pijn zit. Dat was dit keer niet anders.
Podcastgesprek met Cécile Schlangen: negatieve communicatiepatronen tussen ouders
(Interviewer: Mr. drs. Ingrid Vledder, 07-12-2021)
Ingrid Vledder in gesprek met relatietherapeut Cécile Schlangen. Zij bespreken met elkaar verschillende negatieve communicatiepatronen tussen ouders. Welke tips heeft Cécile voor advocaten en mediators?
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten, regelgeving en verdragen

Geen wetnummer opgegeven.

Wetten en regelgeving

Verdragen en uitvoeringswetten

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN