ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s):
meer >>

NIEUWS

Invloed taalbarrière en laaggeletterdheid op inschrijving kind in BRP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:196
Vader, co-ouder, het beste in staat is om de zaken rondom kind (2007) adequaat te regelen en snel te reageren op post en e-mail. Moeder laaggeletterd en weinig taalvaardig. Vader daarom toegestaan kind over te schrijven op zijn adres in BRP.
Vader moet initiatief tonen voordat hij recht heeft op informatie van moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:204
Hof laat voorwaarde in stand die de rb heeft verbonden aan de informatieplicht van moeder. Dat vader de eerste vier keren voordat hij van moeder periodieke informatie over kind krijgt zelf een initiatief moet nemen in de vorm van een bericht, foto of kaartje, is waardevol en belangrijk om vertrouwen bij moeder op te bouwen.
Begeleide omgangsregeling voor grootmoeder van in pleeggezin verblijvend meisje
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018 (pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4864
Oma is weliswaar stabiele factor in leven van meisje maar heeft ook begeleiding nodig bij de aan te snijden gespreksonderwerpen en hulp bij het beantwoorden van vragen van het meisje, dat zeer kwetsbaar is door haar belaste verleden.
Taak bijzondere curator bij vraag of erkenning door vrouwelijke partner biologische moeder vernietigd moet worden
Rechtbank Noord-Holland 09-01-2019 (pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:152
Bijzondere curator dient verzoek tot vernietiging erkenning kind door vrouwelijke partner biologische moeder te kunnen doen, omdat zijn belangenbehartiging anders teveel afhankelijk wordt vd handelwijze van anderen, hetgeen niet past bij de rechtens relevante positie die de wetgever het kind in zaken als de onderhavige heeft gegeven.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:204
Hof: geen omgangsregeling voor vader die regelmatig in het gevang verblijft. Vooral de veiligheidsaspecten en het gebrek aan vertrouwen bij moeder in de vader op dit vlak wegen zwaar. Hof laat ook de voorwaarde in stand die de rb heeft verbonden aan de informatieplicht van moeder. Dat vader de eerste vier keren voordat hij van moeder periodieke informatie over kind krijgt zelf een initiatief moet nemen in de vorm van een bericht, foto of kaartje, is waardevol en belangrijk om vertrouwen bij moeder op te bouwen.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:197
Gezamenlijk gezag. Bevindingen uit onderzoek raad en het forensisch psychologisch onderzoek van het kind en de ouders door het NIFP, leidt tot het oordeel van het hof dat gezamenlijk gezag in strijd is met het belang van het kind. Hof doet dringende oproep aan ouders om aan zichzelf te werken.
JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:199
Omgangsregeling. Na briefrapport raad waarin omgang moeder/kind wordt afgeraden, accepteert moeder de wens van het kind dat er vooralsnog geen omgang zal zijn. Wel wil zij graag contact. Hof volgt advies raad.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:196
Albanese laaggeletterde moeder mede vanwege taalbarrière afhankelijk van hulp van derden (de gezinsvoogd en persoonlijk begeleidster) bij haar administratie en afhandelen van praktische kwesties, wat vertragend werkt. Vader, co-ouder, het beste in staat is om de zaken rondom kind (2007) adequaat te regelen en snel te reageren op post en e-mail. Vader daarom toegestaan kind over te schrijven op zijn adres in BRP. Gevolgen voor inning KB en KgB spelen hierbij geen rol, want deze toeslagen plegen de ouders te verdelen.
JEKI
Rechtbank Midden-Nederland 19-12-2018
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6472
machtiging tot uithuisplaatsing en ambtshalve benoeming bijzondere curator
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

De bijzondere curator: het belang van het kind staat (niet altijd) voorop
(Mr. Dianne Kroezen, 25-10-2018)
De bijzondere curator heeft als belangenbehartiger van minderjarigen een belangrijke juridische rol in familierechtgeschillen. Hoe kan het dat deze rechtsfiguur benoemd kan worden zonder onder enig tuchtrecht te vallen?
Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Wat zijn de mogelijkheden om het vaderschap van een kind via de rechter vast te stellen?
(Mr. Cynthia de Nijs, 25-06-2018)
Wat zijn de mogelijkheden voor moeder of kind als de vader niet bereid is om zijn vaderschap juridisch te erkennen of als de biologische vader overleden is? Daarvoor dient het middel van de gerechtelijke vaststelling vaderschap.
Uit de media
Vaderschap vaststellen
(Rechtspraak.nl, 25-06-2018)
Hoe verloopt de procedure gerechtelijke vaststelling vaderschap? Hier een overzicht van de stappen die moeten worden genomen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN