ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Solo parallel ouderschap geen oplossing
Gerechtshof Amsterdam 30-07-2019 (pub. 13-08-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:2860
Wantrouwen vader tov moeder staat ouderschap op 50-50-basis in de weg. Solo parallel ouderschap kan dit niet ondervangen. Wil SPO kans van slagen hebben, dan dienen de ouders tenminste elkaar te erkennen in hun ouderrol.
Financiële voordelen doorslaggevend bij bepaling hoofdverblijfplaats
Rechtbank Noord-Holland 19-06-2019 (pub. 01-07-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:5555
In belang van dochter met gelijkwaardige zorgverdeling dat hoofdverblijfplaats bij vader is. Dan kan zij profiteren van financieel voordeel: kindgebonden budget en kinderbijslag, die vader aan moeder zal doorbetalen.
Vader frustreert omgang; hoofdverblijfplaats kind naar moeder
Rechtbank Rotterdam 17-11-2017 (pub. 07-06-2019), ECLI:NL:RBROT:2017:10942
Vader heeft het contact tussen moeder en kind (dat sinds een jaar bij vader woont) zonder goede reden beperkt. Daarom wordt hoofdverblijf van kind bij moeder bepaald, met opbouwregeling. Gezamenlijk gezag.
Huidige partner vader is belanghebbende in procedure over zijn kinderen
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-05-2019 (pub. 05-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:4516
Sprake van verzorging en opvoeding van 2 van de 3 kinderen in het gezin van vader en partner gedurende langer dan een jaar (art. 798 Rv) én er is inmiddels family life tussen stiefmoeder en de beide kinderen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Overijssel 11-06-2019
(pub. 17-09-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:3267
Onder curatele gestelde moeder. Verzoek moeder hoofdverblijfplaats dochter bij haar te bepalen afgewezen, want moeder heeft niet het gezag en de GI als voogd bepaalt waar dochter woont.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-08-2019
(pub. 04-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6661
Beslissing op verzoek vervangende toestemming tot verhuizing aangehouden voor raadsonderzoek. Voor de duur van het geding wordt het hoofdverblijf van de kinderen wel bij de andere ouder bepaald.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-07-2019
(pub. 27-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:5983
Kind hoeft niet terug te verhuizen. Voorstelbaar dat moeder ervan uitging dat vader instemde met verhuizing kind naar X en dat zij in die veronderstelling ook tot uitvoering verhuisplannen is overgegaan. Verder valt belangenafweging positief voor moeder uit: kind is gehecht aan nieuwe omgeving en voelt zich er veilig en RvK schat in dat terugverhuizen bij zowel moeder als kind voor veel spanning zal zorgen, terwijl kind al veel last heeft van spanningsklachten als hoofdpijn, nekpijn, angsten en paniekaanvallen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-08-2019
(pub. 26-08-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6689
Oma vz aan rust toe. (Klein)zoon (12) die bij haar woont, krijgt nu hoofdverblijf bij moeder. Dat hij verklaard heeft liever bij vader te willen wonen, doet hieraan niet af. Enerzijds is er de onmogelijkheid bij vader te wonen -deze kan de opvoeding niet aan volgens GI -, anderzijds is mbt moeder niet van ernstige beletselen gebleken. Dat de info over situatie bij moeder beperkt is, is niet alleen aan moeder, maar ook aan onvoldoende inspanningen GI te wijten. Verdere aanhouding zaak zorgt voor teveel onduidelijkheid.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 22-08-2019
(pub. 23-08-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:3133
Hof bekrachtigt afwijzing rb van door moeder verzocht onderzoek ex art. 810a lid 2 Rv, nu een dergelijk onderzoek, gelet op tekst en strekking van dat artikel, niet kan worden verzocht in een procedure over hoofdverblijf en omgang. Dat er ook zaak loopt over OTS doet hieraan niet af. Bovendien zou onderzoek nu te belastend zijn voor kind (2016). Ook bekrachtiging beslissing rb over hoofdverblijfplaats kind bij vader: dan meer waarborgen voor omgang met béide ouders.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoofdverblijfplaats

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN