ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Wat kan minderjarige bij de rechter verzoeken?
Rechtbank Oost-Brabant 21-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6528
Op verzoek van minderjarige bepaalt rechter dat hij voortaan hoofdverblijf bij vader heeft. Over de financiële gevolgen daarvan moeten de ouders samen afspraken maken of procedure starten.
Rechtbank Oost-Brabant 21-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6529
Verzoek van minderjarige tot wijziging hoofdverblijf toegewezen. Niet ontvankelijk in verzoek tot wijziging van kinderalimentatie, nu de wet minderjarigen niet de mogelijkheid biedt om alimentatieverzoek te doen.
Geschil over hoofdverblijfplaats kinderen in feite zet in procedure tegen IND
Rechtbank Noord-Nederland 20-11-2018 (pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5257
Geen sprake ve gezagsgeschil, maar ve gemeenschappelijk belang van pp bij het verkrijgen ve familierechtelijke uitspraak omtrent de positie vd kinderen bij uitzetting vd vrouw als inzet in een vreemdelingenprocedure. Volgt afwijzing verzoek vader om hoofdverblijfplaats kinderen bij hem vast te stellen.
Geen toestemming voor verhuizing in examenjaar
Rechtbank Rotterdam 20-07-2018 (pub. 11-12-2018), ECLI:NL:RBROT:2018:10119
Van belang dat kinderen het laatste schooljaar kunnen afmaken in dezelfde klas op dezelfde school. Mocht moeder toch verhuizen, dan hoofdverblijfplaats kind bij vader.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ALFPKI
Rechtbank Oost-Brabant 21-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6529
Verzoek wijziging hoofdverblijf, contactregeling en kinderalimentatie ingediend door minderjarige. Verzoek wijziging hoofdverblijf toegewezen. Verzoek contactregeling afgewezen, nu zij dit, gelet op haar leeftijd, in haar eigen tempo en op in overleg met ouders kan realiseren. Minderjarige is niet ontvankelijk in het verzoek tot wijziging van kinderalimentatie, nu de wet minderjarigen niet de mogelijkheid biedt om een verzoek over alimentatie te doen.
FPKI
Rechtbank Oost-Brabant 21-12-2018
(pub. 03-01-2019), ECLI:NL:RBOBR:2018:6528
Minderjarige A schrijft in brief aan rechter dat hij bij vader wil blijven wonen. Uit gesprek blijkt dat hij daar al woont sinds een ruzie met moeder; verder dringt moeder er niet op aan dat hij weer bij haar komt wonen. Zij wil alleen dat er meer toezicht op A wordt gehouden. De kinderrechter vindt dat niet verkeerd, maar vindt dat geen reden om niet aan de wens van A tegemoet te komen. Volgt ambtshalve wijziging scheidingsbeschikking en osp van 2013: zoon heeft voortaan hoofdverblijfplaats bij vader.
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20-12-2018
(pub. 28-12-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:5310
Hoofdverblijf minderjarige bij de vader blijft in stand, verzoek moeder tot wijziging hoofdverblijf afgewezen. Minderjarige is zestien jaar en heeft het goed bij de vader. Eerdere KB-maatregelen zijn opgeheven, geen signalen dat het niet goed gaat bij de vader. Minderjarige wil wel graag contactherstel met de moeder en het liefst een co-ouderschapsregeling, maar wel onder voorwaarde dat de moeder hulp zoekt bij (erkenning van) problematiek.
KI
Rechtbank Noord-Nederland 20-11-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:5257
Ouders procederen in feite tegen onzichtbare partij, de IND. Eigenlijk geen sprake ve gezagsgeschil, maar ve gemeenschappelijk belang van pp bij het verkrijgen ve familierechtelijke uitspraak omtrent de positie vd kinderen bij uitzetting vd vrouw als inzet in een vreemdelingenprocedure. Dit dient een volledig ander doel dan hetgeen beoogd is in art. 1:253a BW. Volgt afwijzing verzoek vader om hoofdverblijfplaats kinderen bij hem vast te stellen.
JEKI
Rechtbank Limburg 19-12-2018
(pub. 20-12-2018), ECLI:NL:RBLIM:2018:12048
Ondertoezichtstelling zonder UHP, schriftelijke aanwijzing waarbij voorlopige zorgregeling van rechter wordt gewijzigd, strijd met de wet (ingevolge HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2321), vervallenverklaring, vaststelling hoofdverblijf in afwijking van huidig verblijf bij moeder, belang van het minderjarig kind gebaat bij rust, stabiliteit, regelmaat, toekomen aan eigen ontwikkeltaken en niet klem komen te zitten tussen haar ouders, overweging met betrekking tot het uitvoerbaar bij voorraad verklaren.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Hoofdverblijfplaats

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN