ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Heeft stiefzoon recht op omgang met zijn minderjarig halfzusje?
Rechtbank Oost-Brabant 10-09-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5174
Moeder overleden. Meerderjarige zoon vordert in KG tegen stiefvader omgang met halfzusje. Rb: nauwe persoonlijke betrekking tussen beiden, dus recht op omgang. Maar afgewezen: regeling lijkt niet in belang van halfzusje.
Rechten en plichten op (half uur verder rijden) verhuisde vader die Jehovah' s-getuige is
Rechtbank Midden-Nederland 16-08-2019 (pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3801
Elk weekend de kinderen zien, rekening houden met hun voetballen op zaterdag, verjaardagen, Sint en Kerst op dag zelf bij moeder laten vieren (met compensatie) en overleg plegen als doop aan orde komt.
Informant alsnog als belanghebbende aangemerkt
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-08-2019 (pub. 11-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7058
Inwilliging verzoek ter zitting van als informant opgeroepen GI om a. alsnog als belanghebbende aangemerkt te worden; b. richtinggevende beschikking inzake (opbouw) omgang tussen vader en dochter
Niet kiezen voor dejuridiseren kan vader geld gaan kosten
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-08-2019 (pub. 03-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:6954
Hof compenseert proceskosten ouders en waarschuwt dat dit in de toekomst anders zal kunnen zijn indien vader niet kiest voor dejuridiseren.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Amsterdam 10-09-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:GHAMS:2019:3354
Omgang in strijd met zwaarwegende belangen kinderen. Afwijzing verzoek man in principaal hoger beroep om een zorgregeling vast te leggen. Toewijzing verzoek vrouw in incidenteel hoger beroep om de man het recht op omgang te ontzeggen voor een periode van drie jaren.
Rechtbank Midden-Nederland 26-07-2019
(pub. 16-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3875
KG over nakomen zorgregeling. Dochter wil niet meer naar de vader en heeft een zorgwekkende brief geschreven naar de rechtbank (heeft geen vertrouwen meer in de rechtspraak). Ondanks dat de man in beginsel gelijk heeft, vorderingen toch afgewezen.
Rechtbank Oost-Brabant 10-09-2019

(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:5174
Kort geding tussen meerderjarige stiefzoon tegen stiefvader over omgang met halfzusje mz. Niet in geschil dat eiser in nauwe persoonlijke betrekking staat tot deze zus. Dat betekent dat ze recht heeft op omgang met halfbroer en dat bodemrechter gezien art. 1:377a BW op verzoek van halfbroer een omgangsregeling dient vast te stellen, tenzij sprake is van een of meer ontzeggingsgronden. In kg telt slechts of voorlopige omgangsregeling in belang zus is, wat niet het geval lijkt. Volgt afwijzing verzoek halfbroer.
Gerechtshof Den Haag 03-09-2019
(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:2436
Kort geding: vordering nakoming omgangsregeling toegewezen. Dwangsom.
Rechtbank Midden-Nederland 16-08-2019

(pub. 12-09-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:3801
Rechten en plichten van na scheiding 30 minuten verder verhuisde, full time werkende vader die Jehovah' s-getuige is: elk weekend de kinderen zien, rekening houden met hun voetballen op zaterdag, Kerstmis en verjaardag moeder, kinderen en Sint op dag zelf bij moeder laten vieren (met compensatie voor vader als zo'n gebeurtenis geheel samenvalt met "zijn" dagen) en overleg plegen als doop kinderen aan orde komt.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Oude en nieuwe donorcontracten en de toegang tot de rechter
(Mr. Nicoline Grijmans-Veenendaal, 14-08-2019)
In donorcontracten met wensouders staat vaak dat de donor niet naar de rechter kan om omgang en/of ouderrechten af te dwingen. Betekent dit dat de donor niet-ontvankelijk is in een omgangsverzoek?
Tips voor een ouderschapsplan bij internationale echtscheidingen
(Mr. Maria Bowmer, 04-07-2019)
Waar moet je aan denken bij het opstellen van een ouderschapsplan als de ex-partners na de scheiding in verschillende landen gaan wonen? Maria Bowmer geeft in deze blog een aantal tips uit de praktijk.
Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN