ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader moet initiatief tonen voordat hij recht heeft op informatie van moeder
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:204
Hof laat voorwaarde in stand die de rb heeft verbonden aan de informatieplicht van moeder. Dat vader de eerste vier keren voordat hij van moeder periodieke informatie over kind krijgt zelf een initiatief moet nemen in de vorm van een bericht, foto of kaartje, is waardevol en belangrijk om vertrouwen bij moeder op te bouwen.
Begeleide omgangsregeling voor grootmoeder van in pleeggezin verblijvend meisje
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018 (pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4864
Oma is weliswaar stabiele factor in leven van meisje maar heeft ook begeleiding nodig bij de aan te snijden gespreksonderwerpen en hulp bij het beantwoorden van vragen van het meisje, dat zeer kwetsbaar is door haar belaste verleden.
Omgang met biologische vader zou huidige gezinsleven kind verstoren
Gerechtshof Den Haag 19-12-2018 (pub. 03-01-2019), ECLI:NL:GHDHA:2018:3430
Kind ingebed in gezin, met wettige vader en (juridisch en sociaal) volle broer en zus. Belang van kind (8) om in gezin waarin hij geworteld is op te groeien. Nu geen omgangsregeling met biologische vader.
Informatieplicht voor grootouders bij wie kinderen wonen t.o.v. vader?
Gerechtshof Amsterdam 04-12-2018 (pub. 31-12-2018), ECLI:NL:GHAMS:2018:4448
Grootouders zijn geen professionele derden voor wie de informatieplicht van art.1:377c BW geldt. Evenmin strijd met EVRM. Informatieplicht ook i.s.m. belangen kinderen (vader vermoordde hun moeder).
meer >>

JURISPRUDENTIE

KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:204
Hof: geen omgangsregeling voor vader die regelmatig in het gevang verblijft. Vooral de veiligheidsaspecten en het gebrek aan vertrouwen bij moeder in de vader op dit vlak wegen zwaar. Hof laat ook de voorwaarde in stand die de rb heeft verbonden aan de informatieplicht van moeder. Dat vader de eerste vier keren voordat hij van moeder periodieke informatie over kind krijgt zelf een initiatief moet nemen in de vorm van een bericht, foto of kaartje, is waardevol en belangrijk om vertrouwen bij moeder op te bouwen.
JEKI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-01-2019
(pub. 16-01-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:199
Omgangsregeling. Na briefrapport raad waarin omgang moeder/kind wordt afgeraden, accepteert moeder de wens van het kind dat er vooralsnog geen omgang zal zijn. Wel wil zij graag contact. Hof volgt advies raad.
JEKI
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4861
Omgang tussen moeder en minderjarige na gezagsbeëindiging.
JEKI
Gerechtshof Amsterdam 18-12-2018
(pub. 15-01-2019), ECLI:NL:GHAMS:2018:4864
Omgangsregeling voor grootmoeder, waarin zij in pleeggezin geplaatste kleindochter (2009) eens per maand gedurende anderhalf uur ziet onder begeleiding van een onafhankelijke derde. Oma is weliswaar stabiele factor in leven van meisje, maar heeft ook begeleiding nodig bij de aan te snijden gespreksonderwerpen en hulp bij het beantwoorden van vragen van het meisje, dat zeer kwetsbaar is door haar belaste verleden.
KI
Rechtbank Midden-Nederland 20-12-2018
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6433
Rechtbank kan niet vaststellen dat de man voor de kinderen méér was dan alleen een behulpzame vriend van hun moeder met wie zij veel omgingen. Niet gebleken dat de man een vaderfiguur voor de kinderen was, in de zin dat hij (mede)verantwoordelijk was voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. Van effectief family life - dat bescherming behoeft - is naar het oordeel van de rechtbank dus geen sprake. Volgt niet-ontvankelijkheidsverklaring man in zijn vordering tot een omgangsregeling.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Internationale omgangsregelingen: waar moet je op letten?
(Mr. Marjet Groenleer, 12-09-2018)
Er worden steeds meer internationale relaties aangegaan. Het aantal internationale relatiebreuken stijgt daarmee ook. Niet zelden zijn er kinderen betrokken. Maar het vaststellen van een internationale omgangsregeling is complex.
Uit de media
Richtlijn voor strafvordering onttrekking minderjarige aan wettig gezag (nr. 13539)
(Staatscourant, 12-03-2018)
Toepassing van art. 279 Sr voor diverse situaties, waaronder kinderontvoering. Bij niet naleven omgangsregeling zijn civielrechtelijke maatregelen aangewezen en kan strafrecht worden ingezet als ultimum remedium.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN