ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Omgangsonderzoek RvdK na mogelijke partnerdoding
Rechtbank Limburg 06-03-2019 (pub. 21-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2153
Partner van moeder is overleden tgv mogelijke partnerdoding door moeder. RvdK doet omgangsonderzoek obv nieuwe art. 1:242a BW. Gelet op dwingendrechtelijke karakter van art. 1:250 lid 2 BW benoemt Rb bijzondere curator.
Procedurele aspecten van benoeming bijzondere curator
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:743
1. Benoeming bijzondere curator is geen tussen- maar eindbeslissing. 2. Daartegen staat beroep open: appelverbod art. 194 Rv niet van toepassing. 3. Rechter heeft discretionaire bevoegdheid t.a.v. wie hij benoemt.
Hof volgt advies van bijzondere curator over statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
BC: belangrijk voor identiteitsontwikkeling zoon (2014) om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Hof verwijst naar Sterk Huis voor maatwerktraject statusvoorlichting en mogelijkheden voor omgang.
Bijzondere curator bij onenigheid tussen ouder(s) en GI?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8509
Bijzondere curator als belangen van de kinderen ondergeschikt raken aan die van de ouder(s) of voogd(en). Niet bedoeld voor geschil over wijze waarop GI de OTS vorm geeft. Daarvoor zijn andere wegen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Limburg 06-03-2019

(pub. 21-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2153
Op grond van de nieuwe Wet Clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding doet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek naar contact tussen de kinderen en moeder die mogelijk betrokken is bij het overlijden van vader. De rechtbank benoemt daarom o.g.v. art. 1:250 lid 2 BW een bijzonder curator die de kinderen in en buiten rechte zal vertegenwoordigen, specifiek in de aanhangige procedure tot gezagsbeeindiging van moeder.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2019
(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:928
Jongen (2006) geeft op dit moment nadrukkelijk aan dat hij wil worden teruggeplaatst bij zijn moeder en stiefvader. Niet duidelijk in hoeverre deze wens van hem authentiek is, gelet op de zeer nauwe relatie die hij met de moeder lijkt te hebben. Hof benoemt bijzondere curator. Deze kan onderzoeken in hoeverre jongen, in het krachtenveld waarin hij zich bevindt, voldoende ruimte krijgt om zich zelfstandig een mening te vormen, een eigen identiteit te ontwikkelen en in staat is zich sociaal-emotioneel te ontplooien.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019

(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:743
Tegen benoeming bijz. curator staat rechtsmiddel open (art. 1:250 BW en niet art. 194 Rv van toepassing). Rechter heeft volledig discretionaire bevoegdheid om zonder nadere motivering te beslissen wie hij tot bijz. curator benoemt. Vermeerdering verzoek man op zitting (HVP beide kk bij hem) ontoelaatbaar ogv 2-conclusie-regel (art. 347 Rv) en goede procesorde. Afwijzing verzoek limitering na 5 jaar wegens onvoldoende onderbouwing door man.
Rechtbank Noord-Holland 20-05-2019
(pub. 04-06-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:4239
Visies van alle betrokken personen en instanties op opvoedperspectief van minderjarige lijnrecht tegenover elkaar. GI is van mening dat minderjarige niet bij ouders kan opgroeien: bijzondere curator adviseert directe terugplaatsing bij ouders. Rechter verlengt UHP met 2 maanden; op zitting afgesproken dat GI en Parlan tijdens deze periode met een frisse blik, door collega’s die op afstand van de zaak staan, op het opvoedperspectief van minderjarige zullen reflecteren. Komt er weer verlengingsverzoek dan meervoudige kamer.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1911
verlenging ondertoezichtstelling na rapportage bijzondere curator
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bijz. curator bij belangenstrijd (art. 1:250 BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN