ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vader dient onverdeelde aandacht voor dochter te hebben
Rechtbank Noord-Holland 30-10-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8970
Zorgregeling van één zaterdag per maand van 9 tot 21 uur. Vader dient hiervoor alle eerste zaterdagen vd maand geheel vrij te houden.
Hoofdverblijf kinderen van moeder naar vader
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2019 (pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7283
Vader beter in staat om uit heftige partnerproblematiek te stappen en kinderen contact moeder te gunnen. Moeder gaat te ver in 'beschermen' kinderen tegen vader: maandenlang foto’s maken van geslachtsorgaan kind is schadelijk.
Benoeming bijzondere curator in strafzaak tegen ex-vriend moeder
Rechtbank Amsterdam 08-08-2019 (pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6255
Kinderrechter benoemt bijzondere curator voor bijstand aan minderjarige (2017) bij evt. vordering als slachtoffer zware mishandeling. Mogelijk belangenconflict, nu ook moeder verdachte is (onvoldoende tijdig hulp inschakelen).
Omgangsonderzoek RvdK na mogelijke partnerdoding
Rechtbank Limburg 06-03-2019 (pub. 21-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2153
Partner van moeder is overleden tgv mogelijke partnerdoding door moeder. RvdK doet omgangsonderzoek obv nieuwe art. 1:242a BW. Gelet op dwingendrechtelijke karakter van art. 1:250 lid 2 BW benoemt Rb bijzondere curator.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Holland 30-10-2019

(pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBNHO:2019:8970
Na kindbrief en verslag bijzondere curator: een zaterdag per maand van 9 tot 21 uur doet recht aan positie dochter tussen ouders (vader heeft meer 'holistische' kijk; moeder leeft m.n. via geloof Jehovah’s Getuigen) en haar behoefte om contact met vader te onderhouden zonder te overnachten, waarbij vader hun tijd zo indeelt dat dochter zijn onverdeelde aandacht heeft. Vader dient hiervoor alle eerste zaterdagen vd maand geheel vrij te houden. Het gevoel dat ze belangrijk is voor hem, heeft dochter niet voldoende ervaren.
Rechtbank Amsterdam 30-10-2019

(pub. 05-11-2019), ecli:NL:RBAMS:2019:7901
Partnerdoding. Moeder met eenhoofdig gezag overleden door vermoedelijke doding door vader. Vader gaat binnenkort naar Pieter Baan-Centrum; dochter (2015) verblijft bij pleegmoeder. Raad volgt spoorboekje art. 1:242a BW en verzoekt contactregeling vader-kind, zij het onder stringente voorwaarden. Rechter beslist, na horen bijzondere curator, dienovereenkomstig voor een door GI te bepalen duur en frequentie.
Rechtbank Den Haag 20-06-2019
(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:9892
Internationale kinderontvoering. Ongeoorloofde overbrenging kinderen van Polen naar Nederland. Benoeming bijzondere curator.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-09-2019

(pub. 19-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:7283
Hoofdverblijf kinderen (2008 en 2010) van moeder naar vader. Vader beter in staat om uit de zeer heftige partnerproblematiek te stappen en kinderen ook contact met andere ouder te gunnen. Kinderen hebben steun aan elkaar en dienen gezamenlijk op te groeien. Bekrachtiging Hof van door rb vastgestelde zorgregeling waarin contact met moeder (tot BOR) werd beperkt, nu ze blijft vechten en manipuleren over hun ruggen. Uitspraak illustreert wat een en ander met de kinderen heeft gedaan.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bijz. curator bij belangenstrijd (art. 1:250 BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN