ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Omgangsonderzoek RvdK na mogelijke partnerdoding
Rechtbank Limburg 06-03-2019 (pub. 21-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2153
Partner van moeder is overleden tgv mogelijke partnerdoding door moeder. RvdK doet omgangsonderzoek obv nieuwe art. 1:242a BW. Gelet op dwingendrechtelijke karakter van art. 1:250 lid 2 BW benoemt Rb bijzondere curator.
Procedurele aspecten van benoeming bijzondere curator
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2019 (pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:743
1. Benoeming bijzondere curator is geen tussen- maar eindbeslissing. 2. Daartegen staat beroep open: appelverbod art. 194 Rv niet van toepassing. 3. Rechter heeft discretionaire bevoegdheid t.a.v. wie hij benoemt.
Hof volgt advies van bijzondere curator over statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
BC: belangrijk voor identiteitsontwikkeling zoon (2014) om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Hof verwijst naar Sterk Huis voor maatwerktraject statusvoorlichting en mogelijkheden voor omgang.
Bijzondere curator bij onenigheid tussen ouder(s) en GI?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8509
Bijzondere curator als belangen van de kinderen ondergeschikt raken aan die van de ouder(s) of voogd(en). Niet bedoeld voor geschil over wijze waarop GI de OTS vorm geeft. Daarvoor zijn andere wegen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Amsterdam 08-08-2019
(pub. 13-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6255
Benoeming bijzondere curator voor vordering benadeelde partij van minderjarig slachtoffer in verband met strafproces. Mogelijk tegenstrijdige belangen met moeder en/of stiefvader.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-04-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:3475
Schorsingsverzoek, voorlopige voorzieningen, bijzondere curator. Verzoek van GI tot gelasten forensisch onderzoek bij wege van voorlopige voorziening afgewezen. 223 Rv
Rechtbank Amsterdam 22-08-2019
(pub. 10-09-2019), ECLI:NL:RBAMS:2019:6237
Raad verzoekt rechtbank een omgangsregeling vast te stellen tussen vader en kind (2015). Moeder die als enige het gezag had, is overleden. Omdat vader verdacht wordt van partnerdoding (art. 1:242a BW), wordt conform art. 1:250 lid 2 BW een bijzonder curator benoemd.
Rechtbank Limburg 06-03-2019

(pub. 21-06-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:2153
Op grond van de nieuwe Wet Clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding doet de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek naar contact tussen de kinderen en moeder die mogelijk betrokken is bij het overlijden van vader. De rechtbank benoemt daarom o.g.v. art. 1:250 lid 2 BW een bijzonder curator die de kinderen in en buiten rechte zal vertegenwoordigen, specifiek in de aanhangige procedure tot gezagsbeeindiging van moeder.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31-01-2019
(pub. 18-06-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:928
Jongen (2006) geeft op dit moment nadrukkelijk aan dat hij wil worden teruggeplaatst bij zijn moeder en stiefvader. Niet duidelijk in hoeverre deze wens van hem authentiek is, gelet op de zeer nauwe relatie die hij met de moeder lijkt te hebben. Hof benoemt bijzondere curator. Deze kan onderzoeken in hoeverre jongen, in het krachtenveld waarin hij zich bevindt, voldoende ruimte krijgt om zich zelfstandig een mening te vormen, een eigen identiteit te ontwikkelen en in staat is zich sociaal-emotioneel te ontplooien.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bijz. curator bij belangenstrijd (art. 1:250 BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN