ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Hof volgt advies van bijzondere curator over statusvoorlichting
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019 (pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
BC: belangrijk voor identiteitsontwikkeling zoon (2014) om te weten dat hij een andere, biologische vader heeft. Hof verwijst naar Sterk Huis voor maatwerktraject statusvoorlichting en mogelijkheden voor omgang.
Bijzondere curator bij onenigheid tussen ouder(s) en GI?
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018 (pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8509
Bijzondere curator als belangen van de kinderen ondergeschikt raken aan die van de ouder(s) of voogd(en). Niet bedoeld voor geschil over wijze waarop GI de OTS vorm geeft. Daarvoor zijn andere wegen.
'Kindperspectiefvragen' bieden duidelijkheid in verhuiskwestie
Rechtbank Gelderland 06-12-2018 (pub. 23-01-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5738
Rb geeft huiswerk aan ouders: vragen die belang kind beogen bloot te leggen. Bijzondere curator geeft advies adhv de 4 door ouders uitgewerkte verhuisscenario's. Rb beslist cf advies dat moeder met kind mag verhuizen.
Signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kind tov andere kinderen in gezin
Rechtbank Midden-Nederland 19-12-2018 (pub. 16-01-2019), ECLI:NL:RBMNE:2018:6472
Rechter benoemt bijzondere curator voor het kind. Voor ouders ingewikkeld om tegelijkertijd zijn belangen en die van de andere kinderen in het gezin te vertegenwoordigen. Uithuisplaatsing van kind.
meer >>

JURISPRUDENTIE

KIIP
Rechtbank Den Haag 20-11-2018
(pub. 04-03-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:16240
Internationale kinderontvoering. Verzoek door Italiaanse voogd tot teruggeleiding kind naar Italië. Kind in NL onder toezicht gesteld. Gelet op de aard van de zaak en van de daarin spelende belangenstrijd, wordt het in het belang van het kind noodzakelijk gevonden een bijzondere curator te benoemen.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-02-2019
(pub. 20-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1536
Omgang tussen vader-dochter (2010) komt niet van de grond. Dochter weet niet wie haar vader is, maar is wel bang voor hem. Volgens BOR-instantie (die opdracht terug gaf) nodig dat de ouders de angst van dochter vooral samen wegnemen; contactherstel tussen de ouders hierin een eerste stap. Geen grond voor ambtshalve ots. Hof immers gebonden aan art. 1:255 BW leden 2 en 5. Gelet op rechtspraak Hoge Raad benoemt hof nu ambtshalve bijzonder curator met psychologische achtergrond.
FPKI
Rechtbank Oost-Brabant 14-02-2019
(pub. 19-02-2019), ECLI:NL:RBOBR:2019:912
Meisje G wendt zich tot rechter. Deze denkt dat G veel last heeft vd slechte relatie tussen haar ouders en het feit dat haar ouders negatief over elkaar praten en dat de oplossing die G heeft bedacht, namelijk bij haar vader gaan wonen en voorlopig geen contact meer hebben met haar moeder, geen goede oplossing is. G maakt dan namelijk een keuze tussen haar ouders en dat is niet goed voor haar. De rechter vindt het daarom een beter idee dat G voortaan de ene week bij haar moeder woont, en de andere week bij haar vader.
KI
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-02-2019
(pub. 09-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:431
Hof acht de argumenten vd bijzondere curator (zie ro 7.1.3) om niet langer te wachten met statusvoorlichting kind (2014) evenwichtig, zorgvuldig en goed beargumenteerd; het verwijst naar Sterk Huis voor een maatwerktraject statusvoorlichting, waarbij Sterk Huis tevens zal adviseren over de mogelijkheden voor omgang tussen biologische vader en kind.
KI
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-09-2018
(pub. 01-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:8509
Vader verzoekt benoeming bijzondere curator. Hij stelt dat de GI onvoldoende heeft gedaan om de vader omgang met de kinderen te laten hebben en dat er niet werd geluisterd naar de kinderen. Verzoek afgewezen. Bijzondere curator kan oplossing bieden als de belangen van de kinderen ondergeschikt dreigen te raken aan die van de ouder(s) of voogd(en). De bijzondere curator is niet bedoeld voor een situatie waarbij de wijze waarop de GI de OTS vorm geeft, onderwerp van geschil is. Daarvoor biedt het recht andere mogelijkheden.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Bijz. curator bij belangenstrijd (art. 1:250 BW)

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN