ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Pensioen in eigen beheer in 2019
Wet uitfasering PEB: moet ex meewerken, en waaraan?
RB geeft route bij echtscheiding voor uitfasering PEB
Rechtbank Rotterdam 19-12-2017 (pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
Bij uitfasering 3 opties: niets doen, omzetting of afkoop. Nu wetgever niets heeft geregeld over hoogte vergoeding, benoemt Rb deskundige om ogv keuze man het aan vrouw toekomende deel te berekenen.
Pensioenverevening - delen van het tekort
Parket bij de Hoge Raad 28-09-2018 (pub. 23-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1142
Hof is afgeweken van HR-uitgangspunt van ‘delen van het tekort’ bij pensioenverevening omdat tekort door eigen toedoen van BV/DGA is veroorzaakt. A-G (3.10): voldoende gemotiveerd. HR volgt A-G.
meer >>

JURISPRUDENTIE

FIPE
Rechtbank Den Haag 09-07-2018
(pub. 04-01-2019), ECLI:NL:RBDHA:2018:9392
X was in de onderhavige jaren directeur en enig aandeelhouder van B.V. De BV had in de jaren 2011 tot en met 2014 een rekening-courantschuld aan X.Over het gemiddelde saldo hiervan werd jaarlijks 3% rente berekend en bijgeschreven op de hoofdsom.In de onderhavige jaren heeft X ter zake geen belastbare rente in zijn aangiften IB/PVV opgenomen.X heeft in het verleden pensioenaanspraken opgebouwd. De waarde van de pensioenaanspraken is aan BV overgedragen De inspecteur stelt dat die waardes tot het loon van X moet worden gerekend en ...
PE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 27-11-2018
(pub. 28-11-2018), ECLI:NL:GHSHE:2018:4902
pensioenrecht; afstorting na echtscheiding, zie vorig arrest ECLI:NL:GHSHE:2018:1994.
HVPE
Rechtbank Rotterdam 19-12-2017
(pub. 26-11-2018), ECLI:NL:RBROT:2017:10931
- Onderscheid kosten gemeenschappelijke huishouding en kosten gezamenlijke hh. - Wanneer verbouwing woning is betaald met geld dat tot het te verrekenen vermogen behoort, dan vormt dit geïnvesteerde geldbedrag de teller. De noemer dient de totale investering te zijn, te weten de waarde van de woning vóór de verbouwing vermeerderd met het ten aanzien van de verbouwing geïnvesteerde geldbedrag uit te verrekenen inkomsten. De daaruit voortkomende som dient vermenigvuldigd te worden met de waarde woning op de peildatum.
HVPE
Hoge Raad 23-11-2018
(pub. 23-11-2018), ECLI:NL:HR:2018:2159
Art. 81 lid 1 RO. Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht. Verdeling eenvoudige gemeenschappen. Verrekenbeding. Verevening pensioenrechten. Stelplicht en bewijslast. Twee-conclusieregel. Goede procesorde. Uitleg partiële verdelingsakte. Waarde aandelen. Pensioenverevening. HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693. Zie de conclusie van de AG voor een uiteenzetting over de waardering van aandelen en het afwijken van het door de HR geformuleerde uitgangspunt van het ‘ delen van het tekort’ bij pensioenverevening.
HVPE
Parket bij de Hoge Raad 28-09-2018
(pub. 23-11-2018), ECLI:NL:PHR:2018:1142
Art. 81 lid 1 RO. Huwelijksvermogensrecht. Procesrecht. De AG zet onder 2.32 e.v. het kader uiteen voor de waardering van een onderneming. Onder 3.9 e.v. gaat zij in op het afwijken van het in HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693 geformuleerde uitgangspunt mbt pensioenverevening (het ‘delen vh tekort’). Situatie waarin BV/DGA door eigen toedoen de situatie heeft veroorzaakt waarin de voorheen bestaande pensioenvoorziening ontoereikend is geworden en de pensioenverplichtingen niet meer (volledig) kunnen worden nagekomen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN