ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Echtscheiding en nieuw huwelijk - wat gebeurt er met het nabestaandenpensioen?
Wanneer moet man de overeengekomen pensioensom ad € 490.000 afstorten?
Rechtbank Den Haag 15-03-2019 (pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4158
Betreft het aandeel van de vrouw in de gezamenlijke pensioenrechten. Rb acht redelijk dat de man een termijn van 6 maanden wordt gegund. Wel moet hij een rente van 2% hierover aan de vrouw betalen.
Kan de ex het eigen deel van pensioen en ODV in BV probleemloos meenemen?
Pensioen in eigen beheer is ondergebracht in pensioenstichting
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof Den Haag 03-07-2019
(pub. 12-07-2019), ECLI:NL:GHDHA:2019:1874
Belanghebbende heeft de waarde van een tweetal bij Zwitserleven ondergebrachte pensioenaanspraken laten overdragen aan zijn BV. De eerste pensioenaanspraak betreft een aanspraak opgebouwd als directeur-grootaandeelhouder. Op het moment van de overdracht van de pensioenaanspraak was het in de BV aanwezige vermogen ontoereikend om aan de pensioenaanspraak te kunnen voldoen. Bovendien heeft de BV nagenoeg de volledige waarde uitgeleend aan belanghebbende zonder hierbij zekerheden te bedingen en zonder dat belanghebbende verhaal bood....
Rechtbank Den Haag 15-03-2019

(pub. 07-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:4158
Wanneer moet de man het overeengekomen bedrag van € 490.000 (aandeel van de vrouw in de gezamenlijke pensioenrechten) afstorten? Rb acht redelijk dat de man hiervoor een termijn van 6 maanden wordt gegund, gerekend vanaf datum beschikking (15-03-2019), nu de man voor de benodigde liquiditeiten waarschijnlijk de woning in Portugal moet verkopen. Wel moet de man miv 01-10-2018 (datum waardering pensioenvoorziening) een rente van 2% betalen (€ 9.800 op jaarbasis), als vergoeding voor het door de vrouw misgelopen rendement.
Rechtbank Gelderland 17-10-2018

(pub. 15-02-2019), ECLI:NL:RBGEL:2018:5766
1. In art. 4 WVPS is vormvereiste opgenomen dat echtgenoten bij huwelijkse voorwaarden of bij echtscheidingsconvenant kunnen afwijken van standaardverdeling alsmede vormvereiste voor afspraken over afstorten pensioenaanspraken. I.c. hieraan niet voldaan. 2. Man gehouden afschrift testament van zijn overleden vader aan vrouw te verstrekken. Zij heeft dit nodig om te kunnen beoordelen of zij jegens de man ergens aanspraak op kan maken. Dat is in dit stadium voldoende voor toewijzing exhibitievordering.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 17-01-2019
(pub. 12-02-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1283
Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Haviltex. Pensioenverevening. Afstorting in eigen beheer opgebouwd pensioen ten behoeve van de vrouw.
Hoge Raad 08-02-2019

(pub. 08-02-2019), ECLI:NL:HR:2019:189
Hof achtte het niet ondernemen van actie door belanghebbende toen de BV de ingegane pensioenuitkeringen niet had betaald, voldoende voor het oordeel dat belanghebbende de hele aanspraak had prijsgegeven. Daarbij heeft het Hof miskend dat dit enkele stilzitten van belanghebbende onvoldoende is om aan te nemen dat belanghebbende de aanspraak op pensioen heeft prijsgegeven. Pensioen dat vorderbaar en inbaar was, maar niet is uitgekeerd, wordt geacht te zijn genoten, dus terecht in de heffing van IB/PVV betrokken.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Kroniek 2017-1 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 12-04-2017)
Bespreking van de nadere regelgeving voor de verhoogde schenkingsvrijstelling, het (onder voor­waarden) vervallen van tijdklemmen voor KEW/BEW/SEW en de definitieve wetgeving voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer.
Kroniek 2016-3 Fiscaliteit (echt)scheidingsrecht
(Mr. Rob Welling, 30-11-2016)
Het jaar 2016 loopt op zijn einde. Daarom in deze Kroniek­bijdrage aandacht voor de wijzi­gingen binnen box 3, de verhoogde schenkings­vrij­stelling en pensioen in eigen beheer.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN