ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Heeft onterfde zoon recht op legitieme en op verstrekking gegevens?
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018 (pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11507
Ja. Betreft nalatenschap van in Engeland wonende en overleden NL vader. Rechtskeuze voor Engels recht in testament is ongeldig. Ogv Erfrechtverordening is NL recht van toepassing op nalatenschap.
Buitenlandse erfenis in Nederlandse gemeenschap van goederen
Hoge Raad 21-12-2018 (pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis zonder uitsluitingsclausule. Beroep op art. 1:94 lid 2 (oud) BW waardoor erfenis in huwelijksgemeenschap valt, kan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.
meer >>

JURISPRUDENTIE

ERIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-03-2019
(pub. 07-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:1999
Vervolg Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 4 september 2018 ECLI:NL:GHARL:2018:7927 . IPR. Liechtensteinse familiestichting. De legitieme massa beloopt een bedrag van € 28.731.708,72.
IP
Rechtbank Midden-Nederland 20-02-2019
(pub. 28-02-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:833
Verzoek machtiging verwerpen nalatenschap namens minderjarige (art. 4:193 BW). Erflater jarenlang in Polen gewoond, maar ttv overlijden in NL. Welke rechter bevoegd, welk recht toepasselijk? Europese Erfrechtverordening toepasselijk. Gewone verblijfplaats erflater: Polen (art. 4), daar meer dan 20 jaar gewoond en goederen nalatenschap. Dus: Poolse rechter bevoegd en Pools recht toepasselijk (art. 21 lid 1). Daarnaast, ex art. 13, NL rechter bevoegd (gewone verblijfplaats degene die verklaring tot verwerping wil afleggen) en NL re...
IP
Rechtbank Noord-Holland 19-12-2018
(pub. 14-01-2019), ECLI:NL:RBNHO:2018:11507
Vordering verklaring voor recht dat Nederlands recht toepasselijk is op afwikkeling en vererving nalatenschap van in buitenland overleden Nederlander met woonplaats in Engeland. Nederlandse rechter bevoegd ex artikel 10 Erfrechtverordening (Engeland geen lidstaat). Rechtskeuze van erflater voor Engels recht in testament is ongeldig. Nederlands recht toepasselijk ex art. 21 of art. 34 (rapport IJI) Erfrechtverordening en nalatenschap moet volgens Nederlands recht afgewikkeld worden.
HVERIP
Hoge Raad 21-12-2018
(pub. 21-12-2018), ECLI:NL:HR:2018:2379
Buitenlandse erfenis. De omstandigheid dat op de erfrechtelijke verkrijging van vermogensbestanddelen door een echtgenoot buitenlands recht van toepassing is dat op het punt van het huwelijksvermogensrecht anders luidt dan het Nederlandse recht, kan meebrengen dat het beroep op art. 1:94 lid 2, aanhef en onder a, (oud) BW naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
IP
Rechtbank Den Haag 18-09-2018
(pub. 21-11-2018), ECLI:NL:RBDHA:2018:13811
Verzoek machtiging wettelijk vertegenwoordigers om namens kind nalatenschap te verwerpen. NL rechter geen rechtsmacht: kind heeft niet gewone verblijfplaats in NL (art. 5 Rv) en geen uitzonderlijk geval, waarbij NL rechter wegens verbondenheid zaak met NL rechtssfeer in staat belang kind naar behoren te beoordelen. Onvoldoende is enkele feit dat kind NL nationaliteit bezit, dat nalatenschap in NL wordt afgewikkeld en dat voor wettelijke vertegenwoordigers niet mogelijk vanuit Indonesië verwerping nalatenschap te regelen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Erfrecht

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN