ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Rechtbank verleende GI terecht toestemming wijziging verblijfplaats kinderen
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019 (pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4093
GI is terecht toestemming verleend tot wijziging verblijf kind naar vader zonder gezag en andere kind naar regulier pleeggezin. Samenwerking pleegmoeder en GI verliep problematisch en stroef. Art. 1:265i BW.
Beroep op immuniteit vader gaat slechts gedeeltelijk op: verlenging uithuisplaatsing
Rechtbank Den Haag 04-09-2019 (pub. 11-11-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:11807
Vader beroept zich vanwege zijn functie op immuniteit in zaak over uithuisplaatsing kind, maar immuniteit ziet slechts op werkgerelateerde zaken ; niet op familierechtelijke kwesties. Benoeming BC en verlenging MUHP.
Is GI bevoegd om (vervangende) toestemming voor vakantie te geven?
Rechtbank Midden-Nederland 30-09-2019 (pub. 05-11-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4741
Na een verleende machtiging uithuisplaatsing is geen toestemming van de ouders nodig voor een vakantie van het pleeggezin. De GI is bevoegd om deze binnen de grenzen van de machtiging tot uithuisplaatsing geven.
Verplaatsing kind naar crisishuis was onrechtmatig, maar noodzakelijk
Rechtbank Midden-Nederland 06-09-2019 (pub. 16-10-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:4756
GI ernstig tekort geschoten in nakoming juridische vereisten voor verplaatsing: GI had spoedvoorziening aan rechter moeten vragen. Er moest met spoed ingegrepen worden door GI. GI heeft alsnog verzoek gedaan; toegewezen.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4097
bekrachtiging machtiging uithuisplaatsing van kinderen die bij pleegouders verbleven
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019
(pub. 15-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4096
Machtiging uithuisplaatsing bekort tot 9 maanden.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 07-11-2019

(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:4093
Hof bekrachtigt de beschikking van de rechtbank inzake toestemming wijziging verblijfplaats o.g.v. art. 1:265i BW. Pleegmoeder had aangeven 'ermee te willen stoppen'. Wil in buitenland blijven wonen als de (klein)kinderen niet naar haar terug komen. Hof hoopt niettemin dat de pleegmoeder, alsnog over haar eigen schaduw kan springen en in het belang van de kinderen ertoe kan komen om niet uit hun leven te verdwijnen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9641
Ondertoezichtstelling van kind 1 wordt per heden beëindigd. Uithuisplaatsing van kind 2 en 3 wordt verlengd. Hof acht thuisplaatsing van deze kinderen die al 3,5 jaar bij pleegmoeders wonen op termijn echter niet uitgesloten.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 07-11-2019
(pub. 13-11-2019), ECLI:NL:GHARL:2019:9640
Hof wijst verzoek moeder om een onderzoek ex artikel 810a lid 2 Rv af. Mede omdat het hof er geen vertrouwen in heeft dat de moeder zal meewerken aan het kostbare (en uit publieke middelen betaalde) onderzoek.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN