ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Gevolgen erkenning kind voor huwelijkssluiting
Rechtbank Midden-Nederland 26-02-2019 (pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1125
Gezien toelichting op art. 1:251 BW heeft ook vader die kind heeft erkend voordat ouders in het huwelijk treden, gezag over het kind zodra de ouders een huwelijk met elkaar sluiten (als hij dat al niet had).
Onderzoek naar vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor kinderen
Het onderzoek 'Uithuisgeplaatst. En dan?' van Maartje Berger, June de Groot van Embden en Eva Huls wordt door Defence for Children aangeboden aan de Tweede Kamer.
Kinderen ernstig bedreigd in ontwikkeling, maar geen OTS
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-02-2019 (pub. 22-02-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:603
Weigering hulpverlening, ernstige zorgen over opvoedcapaciteiten moeder, geen vader/kind-contact, gesloten gezinssysteem. Echter, UHP kan zeer traumatisch effect hebben en er is geen duidelijk UHP-plan.
Omgangsbesluit GI getoetst aan prejudiciële uitspraak Hoge Raad
Rechtbank Limburg 10-01-2019 (pub. 08-02-2019), ECLI:NL:RBLIM:2019:1140
Verhouding art. 1:265f BW (beperking contact tussen kind en ouder) en art. 1:265g BW (verzoek aan kinderrechter om tijdens OTS contactregeling vast te stellen of te wijzigen). 'Ondergrens' van wat GI vermag.
meer >>

JURISPRUDENTIE

JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1090
Uithuisplaatsing
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 21-03-2019
(pub. 22-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1088
Machtiging tot uithuisplaatsing bij veelvuldig schoolverzuim, onvoldoende medische onderbouwing van dat schoolverzuim en onbereikbaarheid voor de hulpverlening. Verzoek artikel 810a lid 2 Rv afgewezen nu verzocht is om een contra-expertise, waarvan geen sprake kan zijn als de moeder niet meewerkt aan PO-onderzoek.
FPJEIP
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-11-2018
(pub. 21-03-2019), ECLI:NL:GHARL:2018:10196
Voorlopige ots en (spoed)muhp (art. 20 Brussel IIbis). NL rechter rechtsmacht? Beantwoorden naar situatie t.t.v. indienen inleidende verzoeken. Niet bestreden dat toen sprake van spoedeisende situatie. Ook voldaan aan overige vereisten art. 20 Brussel IIbis. Tegen voorlopige ots (art. 1:257 BW) staat geen appel open (art. 807 Rv), dus niet-ontvankelijk. T.t.v. spoed muhp was moeder in verzekering gesteld en vader niet bereikbaar, zodat voldaan aan wettelijke vereisten (art. 800 lid 3 Rv jo 1:265b lid 1 BW).
JEKI
Rechtbank Midden-Nederland 26-02-2019
(pub. 20-03-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:1125
Gezien de toelichting op art. 1:251 BW heeft ook de ouder die het kind heeft erkend voordat ouders in het huwelijk treden, gezag over het kind zodra de ouders een huwelijk met elkaar sluiten (als hij dat voordien al niet had). De kinderrechter gaat er dan ook vanuit dat, in tegenstelling tot hetgeen in de verzoeken is vermeld, het gezag over kind wordt uitgeoefend door beide ouders.
JE
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 14-03-2019
(pub. 19-03-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:999
Uithuisplaatsing. Ondertoezichtstelling. OTS en UHP verlengen noodzakelijk in belang van hulpverlening van bijna meerderjarig kind.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN