ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

meer >>

NIEUWS

Vervangende toestemming voor "medische behandeling" - wat moet daaronder worden verstaan?
Rechtbank Midden-Nederland 03-05-2019 (pub. 15-05-2019), ECLI:NL:RBMNE:2019:2123
Gedeeltelijke gezagsuitoefening door GI voor medische behandeling ogv art. 1:265 BW. Onderscheid tussen noodzakelijk geachte diagnostiek en eventuele opvolgende behandeling. Toestemming voor diagnose.
Ouders in drangtraject onder druk zetten veroorzaakte veel onrust; niet in belang kinderen
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24-04-2019 (pub. 09-05-2019), ECLI:NL:RBZWB:2019:2076
Rechter beklaagt zich over gebrekkige wetskennis GI en laakt onzorgvuldige handelwijze in drangtraject. Uithuisplaatsing zonder rechterlijke machtiging is niet toegestaan. Machtiging UHP verleend.
Hoe zit dat met al die overlappende machtigingen tot uithuisplaatsing?
Rechtbank Overijssel 19-04-2019 (pub. 02-05-2019), ECLI:NL:RBOVE:2019:1518
GI is ontvankelijk in nieuwe verzoek omdat de eerdere machtiging UHP voor een instelling is vervallen nu deze gedurende (minimaal) 3 maanden niet is geëffectueerd met daadwerkelijke plaatsing.
Geen inzage in overgelegde rapportage over andere ouder: in strijd met 'hoor & wederhoor'
Rechtbank Rotterdam 19-03-2019 (pub. 26-04-2019), ECLI:NL:RBROT:2019:3349
GI legt rapportages over opvoedcapaciteiten ouders aan kinderrechter over, maar ouders krijgen geen inzage in exemplaar dat de ander betreft. Vooralsnog buiten beschouwing gelaten; GI moet oplossing vinden.
meer >>

JURISPRUDENTIE

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1906
Hof bekrachtigt afwijzing verlenging machtiging uithuisplaatsing. Gaat goed met kind, risico’s op langere termijn onvoldoende.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 23-05-2019
(pub. 24-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1905
Hof bekrachtigt vervangende toestemming medische behandeling van minderjarigen ex artikel 1:265h BW, onder meer met verwijzing naar eigen overwegingen in beschikking van november 2018 waarin verlenging ondertoezichtstelling van dezelfde minderjarigen bekrachtigd is.
Rechtbank Den Haag 21-03-2019
(pub. 20-05-2019), ECLI:NL:RBDHA:2019:3971
Verlenging ondertoezichtstelling. Afwijzing verlenging machtiging uithuisplaatsing. De minderjarigen verblijven bij de grootouders, tevens pleegouders. De moeder verblijft hier sinds een half jaar eveneens. Er is thans feitelijk geen sprake meer van een uithuisplaatsing. Een machtiging uithuisplaatsing leent zich niet voor louter het afdwingen van een pleegzorgvergoeding. Evenmin kan de financiële problematiek van de moeder redengevend zijn voor een machtiging uithuisplaatsing. Volgt afwijzing machtiging uithuisplaatsing.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1730
bekrachtiging uithuisplaatsing voor de volledige termijn. Geen verkorting van de termijn nu nog steeds wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een uithuisplaatsing en nog onvoldoende stappen zijn gezet met moeder binnen de hulpverlening.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 09-05-2019
(pub. 17-05-2019), ECLI:NL:GHSHE:2019:1731
uithuisplaatsing
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Het recht op omgang bij uithuisplaatsing: hoe ver reikt de macht van jeugdzorg?
(Mr. drs. Maria de Jong-de Kruijf, 18-10-2018)
Kinderen en ouders hebben een recht op omgang met elkaar. Hof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over omgang bij een gedwongen uithuisplaatsing in een pleeggezin. Hoe ver reikt in zo'n geval de inspanningsverplichting?
Buddy-pleeggezin als alternatief voor volledige uithuisplaatsing
(Mr. Marie-José Stoffijn, 06-09-2018)
De keuze voor uithuisplaatsing van een kind is ingrijpend maar in sommige gevallen onvermijdelijk. Toch is uithuisplaatsing niet de énige oplossing: een buddy-pleeggezin kan de zorg voor het kind een deel van de week overnemen.
×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN