ABONNEER NU!

EN KRIJG TOEGANG TOT VAKKENNIS


Probeer de eerste maand GRATIS
Daarna slechts €199,- per jaar (excl. btw)

Selecteer hier uw rechtsgebied(en) en eventuele andere filteropties

Huidige filter(s): Dwangsom X
meer >>

NIEUWS

Is GI bevoegd om schriftelijke aanwijzing tot terugverhuizing te geven?
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-11-2018 (pub. 22-11-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:6426
Ja, want verhuizing betreft een kwestie mbt verzorging en opvoeding van de kinderen. Rb bekrachtigt aanwijzing GI onder oplegging dwangsom aan moeder.
Incasso dwangsommen niet meer mogelijk
Hoge Raad 19-10-2018 (pub. 19-10-2018), ECLI:NL:HR:2018:1980
Man verbeurt dwangsommen door niet betalen van woonlasten. Vanaf dag dat vrouw deze zelf heeft voldaan, is zij niet meer gerechtigd tot incasso van dwangsommen (wel regresrecht).
Schorsing dwangsommen omgangsregeling
Gerechtshof Den Haag 31-01-2018 (pub. 04-04-2018), ECLI:NL:GHDHA:2018:226
Schorsing dwangsommen: vrouw kan tijdens appelprocedure laten zien dat zij de omgangsregelingen zal nakomen, niet gehinderd door stress door dreiging van dwangsommen.
Rechter: vrouw moet zus toelaten tot overleden moeder
Rechtbank Noord-Nederland 13-03-2018 (pub. 13-03-2018), ECLI:NL:RBNNE:2018:855
Rechter moet eraan te pas komen, zodat vrouw afscheid kan nemen van haar overleden moeder. Toewijzing eis op straffe van dwangsom van € 50.000,-
meer >>

JURISPRUDENTIE

Rechtbank Noord-Nederland 07-05-2019

(pub. 10-05-2019), ECLI:NL:RBNNE:2019:1912
Huidige woonplaats vrouw, waarheen ze znd (verv.) toestemming verhuisde, bevindt zich van deur tot deur op 314 kilometer afstand man. Criteria HR ook hier vt en toepasbaar. Vrouw moet met kindje van < 2 binnen 8 weken terugverhuizen. Dat kan, omdat de man heeft verklaard dat hij de woning zal verlaten om die verhuizing mogelijk te maken. Gezien houding vrouw dwangsommen nodig van 500 euro per dag tot maximum van € 25.000,--. Ouders hebben onderzoeksplicht naar (tussen-)oplossingen voordat ze keuze rechter forceren.
Rechtbank Gelderland 08-03-2019
(pub. 04-04-2019), ECLI:NL:RBGEL:2019:998
Kort geding. Gemeente Zutphen vordert terugbetaling dwangsommen van jeugdhulpverlener. Voorzieningenrechter wijst de vordering toe omdat aannemelijk is dat gemeente Zutphen aan de hoofdveroordeling heeft voldaan.
Rechtbank Noord-Holland 08-11-2018
(pub. 03-12-2018), ECLI:NL:RBNHO:2018:9623
Executie van in hoger beroep vernietigde uitspraak. Dat de deurwaarder desdesondanks per abuis toch beslag legt, kan niet worden opgevat als een overtreding van het verbod om tot executie over te gaan.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-11-2018

(pub. 22-11-2018), ECLI:NL:RBZWB:2018:6426
Moeder is met kinderen verhuisd, ondanks weigering toestemming van Rb, bekrachtigd door Hof. Rb: gronden van Hofbeslissing nog onverminderd van kracht, ook al zijn vrouw en kinderen feitelijk verhuisd. Risico op stagneren van contact tussen man en kinderen onverminderd groot. GI heeft i.h.k. van OTS een schriftelijke aanwijzing gegeven dat moeder met kinderen terug dient te verhuizen. Rb: GI is daartoe bevoegd, want verhuizing is kwestie mbt verzorging en opvoeding. Rb bekrachtigt aanwijzing GI onder oplegging dwangsom.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-10-2018
(pub. 07-11-2018), ECLI:NL:GHARL:2018:9598
Schriftelijke aanwijzing en bestuurlijke dwangsom. Onderdeel van toetsing kinderrechter is of beslissing GI zorgvuldig tot stand is gekomen. Op totstandkoming van besluiten GI is Awb van toepassing maar niet in zijn geheel. Grondslag aanwijzing contactregeling is opgenomen in de bijlage bij art. 8:5 Awb, waardoor bezwaar en beroep zijn uitgesloten. Hoofdstukken 6 en 8 Awb zijn dus niet van toepassing. Basis verzoek moeder is art. 8:55c Awb. Zij kan naar oordeel van het hof dus niet in dit verzoek worden ontvangen.
meer >>

BLOGS EN ARTIKELEN

Er zijn geen blogs of artikelen gevonden bij:
Dwangsom

×
Ga nu naar Overzicht wetten - Ga naar wetsartikel:

Wetten

Geen wetnummer opgegeven.

Beschikbare wetten in de kennisbank:

Beschikbare Officiële bekendmakingen in de kennisbank:

Informatie

Wanneer er op een icoon is geklikt in een Artikel, dan kan hier extra informatie komen te staan.
Lexicon
BRONNEN